Wnioski o Zieloną Kartę ruszają za kilka dni

3 października 2022

Już wkrótce rozpoczną się wnioski o udział w amerykańskim programie imigracyjnym Green Caard. Dowiedz się, czym jest ten program, jakie daje możliwości i jak zgłosić swój udział!

Czym jest Green Card?

Zielona Karta (Diversity Immigrant Visa Program) to loteria przeprowadzana corocznie przez Departament Stanu USA w celu przyciągnięcia aktywnych imigrantów i utrzymania wielonarodowościowej populacji kraju. Program został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych i jest prowadzony zgodnie z 203 (C) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie. Udział w loterii Zielonej Karty daje możliwość wyemigrowania do Ameryki i zostania legalnym rezydentem Stanów Zjednoczonych w najprostszy i najszybszy sposób. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na uzyskanie stałego pobytu w kraju, ale wszystkie inne wymagają znacznie więcej czasu, pieniędzy i dodatkowych środków.

Jakie możliwości daje wygrana w loterii Zielonej Karty?

Wygrana w loterii Zielonej Karty daje zwycięzcy, a także wszystkim członkom jego rodziny, którzy mogą przenieść się z nim do Stanów Zjednoczonych, praktycznie wszystkie prawa obywateli amerykańskich, z wyjątkiem prawa do głosowania. Jako członkowie rodziny zwycięzcy, jego małżonek (nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte po wygranej), a także ich dzieci do 21 roku życia mogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Otrzymawszy Zieloną Kartę, mogą:

 • bez przeszkód wjeżdżać i wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych, a także przekraczać bez wiz granice tych krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają odpowiednie umowy;
 • być zatrudnionym w dowolnej firmie w Stanach Zjednoczonych lub założyć własną działalność gospodarczą;
 • skorzystać z rządowego programu pomocy w zakresie edukacji;
 • mają przywileje socjalne po przejściu na emeryturę (pod warunkiem, że przepracowali w kraju co najmniej 10 lat);
 • legalnie posiadać nieruchomości, samochody, broń palną itp;
 • płacą mniej niż inni obcokrajowcy za naukę na uniwersytetach i w szkołach wyższych.

Zielona Karta wydawana jest na czas nieokreślony, a także otwiera możliwość dalszego uzyskania obywatelstwa USA (po pięciu latach pobytu w kraju). Statusu Zielonej Karty można pozbawić jedynie poprzez popełnienie przestępstwa lub długotrwały wyjazd z Ameryki. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przekazania wywalczonej Zielonej Karty osobom trzecim, w tym innym członkom rodziny.

Ale wygrawszy na loterii, zwycięzca nie jest zobowiązany do korzystania z okazji. Ma dwa lata na podjęcie ostatecznej decyzji o przeprowadzce do Ameryki. Wcześniej pisaliśmy o tymczasowej ochronie udzielanej Ukraińcom przez Kanadę. Więcej informacji o tym, jak przeprowadzić się do Kanady tutaj.

Kto może wziąć udział w loterii Zielonej Karty?

Udział w loterii Zielonej Karty jest otwarty i nie ma prawie żadnych ograniczeń. Od uczestników nie jest wymagane posiadanie nadzwyczajnej zamożności finansowej. Sam konkurs jest bezpłatny, a koszty zwycięzców związane z wjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach programu nie są zbyt wysokie. Dodatkowo, teoretycznie znajomość języka angielskiego nie jest wymagana do uzyskania wizy imigracyjnej na zasadach loterii. Choć oczywiście na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wysoki poziom znajomości języka angielskiego może być dodatkowym argumentem przemawiającym za pozytywną decyzją urzędnika wizowego. Jeśli chodzi o ograniczenia techniczne dla potencjalnych odbiorców Zielonej Karty, muszą oni posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub pracować w swojej dziedzinie przez co najmniej dwa lata w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydaci do Zielonej Karty muszą również spełniać następujące wymagania:

 • nie są notowani w rejestrze karnym i nie mają wyroków skazujących;
 • nie mają chorób, które mogłyby zaszkodzić amerykańskiemu społeczeństwu;
 • są obywatelami kraju dopuszczonego do udziału w loterii.

Zapraszamy do naszego kanału na Telegramie pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl. Nasz zespół codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze porady.

Kiedy rozpoczyna się proces składania wniosków w loterii Zielonej Karty w 2022 roku?

Loteria Zielonej Karty odbywa się raz w roku. Zwycięzcy są ustalani w drodze losowego wyboru przez specjalny program komputerowy zgłoszeń nadesłanych w terminie określonym warunkami akcji. Zazwyczaj przyjęcie wniosków ogłaszane jest w okresie jesiennym (z reguły na ich składanie przeznaczony jest miesiąc). Samo losowanie, podczas którego ustala się około 50 tysięcy odbiorców Zielonej Karty, odbywa się wiosną. W tym roku oficjalne przyjmowanie zgłoszeń do programu loterii Zielonej Karty (Diversity Immigrant Visa Program DV-2024) rozpocznie się 6 października 2022 r. i potrwa do 9 listopada br. Wyniki loterii zostaną ogłoszone 5 maja 2023 roku.

Po losowaniu zwycięzcy zostaną umówieni na rozmowę kwalifikacyjną w Konsulacie USA. Na podstawie wyników rozmowy zostanie podjęta ostateczna decyzja o możliwości ich imigracji do Ameryki. Zazwyczaj plastikowa karta jest wydawana w ciągu 4-5 miesięcy od przyjazdu danej osoby do Ameryki. Warto zauważyć, że w 2022 roku będą składane wnioski o Zieloną Kartę, która może być wydana dopiero w 2024 roku. Przypominamy, że Polska wprowadziła niedawno nowe zasady uzyskiwania wiz krajowych, więcej szczegółów na ten temat można znaleźć tutaj.

Kiedy wniosek może zostać odrzucony?

Informujemy, że zgłoszenie udziału w loterii DV-2024 może zostać odrzucone. Może to nastąpić w przypadku naruszenia warunków wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego. Według statystyk Departamentu Stanu USA, co roku około 35% wniosków jest dyskwalifikowanych i nie dopuszcza się ich nawet do udziału w losowaniu. W związku z tym, wypełniając formularz rejestracyjny, prosimy pamiętać o następujących kwestiach:

 • formularz należy wypełnić poprawnie i wysłać w terminie;
 • wniosek o udział w losowaniu Zielonej Karty musi być wypełniony wyłącznie w języku angielskim;
 • formularz zgłoszeniowy wysyłany jest wyłącznie drogą internetową, zgłoszenia papierowe nie są przyjmowane;
 • przy wypełnianiu dokumentów elektronicznych niedopuszczalne są nawet najmniejsze nieścisłości i błędy.

Powodem dyskwalifikacji formularza zgłoszeniowego mogą być błędy w tłumaczeniu, w imionach lub nazwiskach wnioskodawcy i członków jego rodziny, niedokładne informacje o rodzinie i dzieciach, a także nieprawidłowe formatowanie i wygląd zdjęć.

Wymagania dotyczące zdjęć do wniosku o Zieloną Kartę

Wypełniony wniosek o Loterię Zielonej Karty musi zawierać zdjęcie głównego wnioskodawcy, a także członków jego rodziny, którzy są objęci warunkami programu. Dla każdego członka rodziny należy dostarczyć osobne zdjęcie – zdjęcia grupowe nie są akceptowane. Każdy plik ze zdjęciami musi być podpisany. Dopuszczalne są dwa formaty zdjęć: zeskanowane (rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300dpi) lub wykonane aparatem cyfrowym. Zdjęcia muszą być w kolorze i spełniać następujące wymagania:

 • zdjęcie musi być kwadratem (minimalny rozmiar 600×600 pikseli, maksymalny – 1200×1200);
 • dopuszczalny rozmiar zdjęcia – do 240 Kb, format – JPEG (JPG), spektrum kolorów – RGB;
 • tło powinno być jasne, bez dodatkowych obiektów i rysunków;
 • głowa powinna zajmować około 50% powierzchni zdjęcia;
 • nie wolno fotografować się w nakryciu głowy – włosy muszą być dobrze widoczne;
 • oczy na zdjęciu muszą być otwarte, spojrzenie skierowane do aparatu, brak okularów na twarzy.

Do formularza zgłoszeniowego nadaje się zdjęcie wykonane nie wcześniej niż pół roku temu, ale lepiej zrobić zdjęcie bezpośrednio przed złożeniem dokumentów. Formularz zgłoszeniowy do udziału w loterii Zielonej Karty można wypełnić tutaj.

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *