Loteria Green Card w 2025 roku: termin składania wniosków i rejestracji pojawił się na oficjalnej stronie internetowej

Irina Turaieva
Ciekawostki, Inne, Świat | 15 września 2023
Komentarze 0
Ukrainka otrzymała zieloną kartę USA 2025-PL

Oficjalna strona internetowa amerykańskiego programu imigracyjnego Diversity Visa Lottery opublikowała informacje o terminach przyjmowania wniosków i rejestracji w programie Zielonej Karty w 2025 r. Posiadanie Zielonej Karty daje cudzoziemcom, w tym Ukraińcom, możliwość uzyskania stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych i otrzymania szeregu przywilejów. Przeczytaj więcej o warunkach i cechach programu Zielonej Karty, a także o tym, jak Ukraińcy mogą uczestniczyć w projekcie, w tym artykule!

Czym jest Zielona Karta USA?

Zielona Karta (Diversity Immigrant Visa Program) to loteria przeprowadzana corocznie przez Departament Stanu USA w celu przyciągnięcia aktywnych imigrantów i utrzymania wielonarodowościowej populacji kraju. Program został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych i jest prowadzony zgodnie z 203 (C) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie. Udział w loterii Zielonej Karty daje możliwość wyemigrowania do Ameryki i pozostania legalnym rezydentem Stanów Zjednoczonych w najprostszy i najszybszy sposób. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na uzyskanie stałego pobytu w kraju, ale wszystkie inne wymagają znacznie więcej czasu, pieniędzy i dodatkowych środków. W 2025 r. Departament Stanu planuje przyznać 55 000 Green Card dla obcokrajowców.

Loteria Green Card 2025: jakie możliwości daje wygrana na loterii?

Wygrana w loterii Green Card 2025 daje zwycięzcy, a także wszystkim członkom jego rodziny, którzy mogą przenieść się z nim do Stanów Zjednoczonych, praktycznie wszystkie prawa obywateli amerykańskich, z wyjątkiem prawa do głosowania. Jako członkowie rodziny zwycięzcy, jego małżonek (nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte po wygranej), a także ich dzieci do 21. roku życia mogą wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu Zielonej Karty, mogą:

 • bez przeszkód wjeżdżać i wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych, a także przekraczać bez wiz granice tych krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają odpowiednie umowy;
 • być zatrudnionym w dowolnej firmie w Stanach Zjednoczonych lub założyć własną działalność gospodarczą;
 • skorzystać z rządowego programu pomocy w zakresie edukacji;
 • mają przywileje socjalne po przejściu na emeryturę (pod warunkiem, że przepracowali w kraju co najmniej 10 lat);
 • legalnie posiadać nieruchomości, samochody, broń palną itp;
 • płacą mniej niż inni obcokrajowcy za naukę na uniwersytetach i w szkołach wyższych.

Zielona Karta wydawana jest na czas nieokreślony, a także otwiera możliwość dalszego uzyskania obywatelstwa USA (po pięciu latach pobytu w kraju). Statusu Zielonej Karty można pozbawić jedynie poprzez popełnienie przestępstwa lub długotrwały wyjazd z Ameryki. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przekazania wywalczonej Zielonej Karty osobom trzecim, w tym innym członkom rodziny. Zwycięzca loterii i członkowie jego rodziny otrzymają Zieloną Kartę w ciągu 4-5 miesięcy od przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.

Ale wygrawszy na loterii, zwycięzca nie jest zobowiązany do korzystania z okazji. Ma dwa lata na podjęcie ostatecznej decyzji o przeprowadzce do Ameryki. Wcześniej pisaliśmy o tymczasowej ochronie udzielanej Ukraińcom przez Kanadę. Więcej informacji o tym, jak przeprowadzić się do Kanady tutaj.

Rejestracja na Zieloną Kartę 2025 – kto może wziąć udział?

Udział w loterii Zielonej Karty jest otwarty i nie ma prawie żadnych ograniczeń. Od uczestników nie jest wymagane posiadanie nadzwyczajnej zamożności finansowej. Sam konkurs jest bezpłatny, a koszty zwycięzców związane z wjazdem do Stanów Zjednoczonych w ramach programu nie są zbyt wysokie. Dodatkowo, teoretycznie znajomość języka angielskiego nie jest wymagana do uzyskania wizy imigracyjnej na zasadach loterii. Choć oczywiście na etapie rozmowy kwalifikacyjnej wysoki poziom znajomości języka angielskiego może być dodatkowym argumentem przemawiającym za pozytywną decyzją urzędnika wizowego. Jeśli chodzi o ograniczenia techniczne dla potencjalnych odbiorców Zielonej Karty, muszą oni posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub pracować w swojej dziedzinie przez co najmniej dwa lata w ciągu ostatnich pięciu lat. Kandydaci do Zielonej Karty muszą również spełniać następujące wymagania:

 • nie być notowani w rejestrze karnym i nie posiadać wyroków skazujących;
 • nie mieć chorób, które mogłyby zaszkodzić amerykańskiemu społeczeństwu;
 • być obywatelami kraju dopuszczonego do udziału w loterii.

Zapraszamy dołączenie do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Pomoże ci to być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jakie są terminy składania wniosków o Green Card DV-2025 w 2023 roku?

Loteria Zielonej Karty odbywa się raz w roku. Zwycięzcy są ustalani w drodze losowego wyboru wniosków złożonych w terminie określonym w warunkach kampanii przez specjalny program komputerowy. Nabór wniosków ogłaszany jest zazwyczaj jesienią (na składanie wniosków przeznaczony jest zazwyczaj miesiąc). Samo losowanie, które wyłania około 50 tys. odbiorców Zielonej Karty, odbywa się wiosną. W 2023 roku oficjalne przyjmowanie wniosków w ramach programu loterii Zielonej Karty (Diversity Immigrant Visa Programme DV-2025) rozpocznie się 5 października i potrwa do 8 listopada. Loteria odbędzie się w maju 2024 roku. Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 czasu amerykańskiego. Należy pamiętać, że strona internetowa może być przeciążona pierwszego dnia. Zgłoszenia będą przyjmowane do godziny 12:00 w dniu 9 listopada. Jeśli liczyć według czasu kijowskiego, to do 19.00, a według czasu polskiego – do 18.00.

Zobacz też: Nowy paszport i wymiana prawa jazdy w Polsce

Po losowaniu zwycięzcy zostaną umówieni na rozmowę kwalifikacyjną w konsulacie USA. Po rozmowie zostanie podjęta ostateczna decyzja o ich uprawnieniu do imigracji do Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj sama plastikowa karta wydawana jest w ciągu 4-5 miesięcy od przyjazdu danej osoby do Ameryki. Warto zaznaczyć, że w 2023 roku będą składane wnioski o Zielone Karty, które mogą być wydane dopiero w 2024 roku, a wjechać do Stanów Zjednoczonych od stycznia 2025 roku. Dla przypomnienia, Polska wprowadziła niedawno nowe zasady uzyskiwania wiz krajowych, więcej informacji pod linkiem.

Jak działa konkurs Zielonej Karty

Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że na wyniki aplikacji trzeba będzie poczekać co najmniej rok. Faktem jest, że program Zielonej Karty jest programem rządowym, a wniosków jest zazwyczaj ponad 10 000. Proces losowania wygląda następująco:

 1. Kandydaci rejestrują się na specjalnej stronie internetowej, gdzie podają wszystkie dane swoje i członków swojej rodziny.
 2. Po zakończeniu procesu aplikacyjnego każdy kandydat zostanie poddany weryfikacji.
 3. Po zapoznaniu się z profilami uczestników wybierany jest zwycięzca.
 4. Zwycięzca otrzyma zaproszenie na rozmowę z urzędnikiem wizowym.
 5. Jeśli rozmowa kwalifikacyjna przebiegnie pomyślnie, zwycięzca zostaje umieszczony w kolejce po wizę amerykańską.

Jak sprawdzić wyniki loterii Green Card w USA?

Z reguły weryfikacja wyników losowania rozpoczyna się w maju każdego roku. W 2023 roku wyniki będzie można poznać do 30 września. Aby to zrobić, należy:

 1. Wejść na stronę internetową programu: https://dvprogram.state.gov/
 2. Wpisać swój unikalny numer w przeznaczonym do tego polu.
 3. Sprawdzić wynik.

Aby pomyślnie zweryfikować wyniki, upewnij się, że

 1. Posiadasz numer, który potwierdza Twój udział w loterii.
 2. Wpisałeś poprawnie swoje imię i nazwisko.
 3. Poprawnie wpisałeś swoją datę urodzenia.

Loteria losowo wybiera zwycięzców, dlatego nie można przewidzieć, kto będzie miał możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Obecnie można poznać wyniki losowania z 2024 roku. Jeśli chodzi o rok 2025, informacje te będą dostępne nie wcześniej niż w maju 2024 roku.

Kto ma większe szanse na otrzymanie Zielonej Karty?

Każdy, kto spełnia powyższe warunki, może wziąć udział w loterii. Po wygranej trzeba będzie jednak przejść rozmowę kwalifikacyjną. I tu mogą pojawić się problemy. Faktem jest, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby osoby z określonymi talentami i wysokimi kwalifikacjami mieszkały i pracowały w ich kraju. Dzięki temu mają większe szanse na wygraną:

 1. Ludzie mówiący po angielsku.
 2. Osoby, które mogą przedstawić mocne argumenty przemawiające za przeprowadzką do USA.
 3. Osoby o wysokich kwalifikacjach.

Więc nawet jeśli wygrasz na loterii, nie oznacza to, że na pewno przeprowadzisz się do Ameryki. Warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i przyjść na nią punktualnie. Jeśli uczestnik loterii nie pojawi się na czas, zostanie zdyskwalifikowany.

Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna jest kluczowym etapem konkursu. To właśnie na tym etapie rozstrzygnie się kwestia Twojej przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Jeśli więc bierzesz udział w loterii, powinieneś od razu zacząć przygotowywać się do ewentualnej rozmowy z urzędnikiem wizowym. Według statystyk, prawie połowa uczestników jest eliminowana na tym etapie.

Kiedy wniosek może zostać odrzucony?

Informujemy, że zgłoszenie udziału w loterii DV-2024 może zostać odrzucone. Może to nastąpić w przypadku naruszenia warunków wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego. Według statystyk Departamentu Stanu USA, co roku około 35% wniosków jest dyskwalifikowanych i nie dopuszcza się ich nawet do udziału w losowaniu. W związku z tym, wypełniając formularz rejestracyjny, prosimy pamiętać o następujących kwestiach:

 • formularz należy wypełnić poprawnie i wysłać w terminie;
 • wniosek o udział w losowaniu Zielonej Karty musi być wypełniony wyłącznie w języku angielskim;
 • formularz zgłoszeniowy wysyłany jest wyłącznie drogą internetową, zgłoszenia papierowe nie są przyjmowane;
 • przy wypełnianiu dokumentów elektronicznych niedopuszczalne są nawet najmniejsze nieścisłości i błędy.

Powodem dyskwalifikacji formularza zgłoszeniowego mogą być błędy w tłumaczeniu, w imionach lub nazwiskach wnioskodawcy i członków jego rodziny, niedokładne informacje o rodzinie i dzieciach, a także nieprawidłowe formatowanie i wygląd zdjęć.

Należy pamiętać, że nie ma możliwości ponownego wypełnienia kwestionariusza. Dlatego należy podejść do tego procesu z najwyższą ostrożnością. Próba obejścia zakazu ponownego wypełnienia formularza spowoduje dyskwalifikację i uniemożliwi udział w loterii.

Oprócz błędów w kwestionariuszu, najczęstsze powody odmowy udziału to:

 • Ujawnienie fikcyjnego małżeństwa.
 • Niekompletny pakiet dokumentów od wnioskodawcy.
 • Naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych.
 • Rejestr karny.
 • Naruszenie zasad centrum składania wniosków wizowych podczas ubiegania się o wizę do Stanów Zjednoczonych przed wzięciem udziału w loterii.
 • Osoba ubiegająca się o udział w programie ma zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych.
 • Osoba ta nie ma oficjalnej pracy, a zatem nie może udowodnić swojej zdolności płatniczej.
 • Osoba składająca wniosek ma poważne problemy zdrowotne.

Czy istnieją jakieś zagrożenia dla uczestników loterii Zielonej Karty?

Wiele osób obawia się ryzyka związanego z loterią Zielonej Karty. Jednak osoba, która bierze udział w loterii, niczego nie ryzykuje. Ponieważ:

 1. Potencjalny zwycięzca przesyła wszystkie dane wymagane do wzięcia udziału w konkursie przez Internet.
 2. Dane podane podczas rejestracji nie są poufne.
 3. Dane te nie są niejawne i nie są sprzeczne z ustawodawstwem krajów WNP.
 4. Udział w loterii nie ma wpływu na proces uzyskania wizy do Stanów Zjednoczonych.

Podobnie, nie ma ryzyka, jeśli zwycięzca loterii nie przeprowadzi się do Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, osoba ta ma dwa lata na podjęcie decyzji o przeprowadzce. Po drugie, nawet jeśli zwycięzca zmieni zdanie, nie ma za to żadnej kary. Tak więc uczestnik loterii nie musi martwić się o ryzyko.

Zasady rejestracji Zielonej Karty na oficjalnej stronie internetowej 2024 – 2025

Wypełniony wniosek o Loterię Zielonej Karty musi zawierać zdjęcie głównego wnioskodawcy, a także członków jego rodziny, którzy są objęci warunkami programu. Dla każdego członka rodziny należy dostarczyć osobne zdjęcie – zdjęcia grupowe nie są akceptowane. Każdy plik ze zdjęciami musi być podpisany. Dopuszczalne są dwa formaty zdjęć: zeskanowane (rozdzielczość musi wynosić co najmniej 300dpi) lub wykonane aparatem cyfrowym. Zdjęcia muszą być w kolorze i spełniać następujące wymagania:

 • zdjęcie musi być kwadratem (minimalny rozmiar 600×600 pikseli, maksymalny – 1200×1200);
 • dopuszczalny rozmiar zdjęcia – do 240 Kb, format – JPEG (JPG), spektrum kolorów – RGB;
 • tło powinno być jasne, bez dodatkowych obiektów i rysunków;
 • głowa powinna zajmować około 50% powierzchni zdjęcia;
 • nie wolno fotografować się w nakryciu głowy – włosy muszą być dobrze widoczne;
 • oczy na zdjęciu muszą być otwarte, spojrzenie skierowane do aparatu, brak okularów na twarzy.

Do formularza zgłoszeniowego nadaje się zdjęcie wykonane nie wcześniej niż pół roku temu, ale lepiej zrobić zdjęcie bezpośrednio przed złożeniem dokumentów. Formularz zgłoszeniowy do udziału w loterii Zielonej Karty można wypełnić tutaj.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *