Karta rezydenta UE: jakie są korzyści i czy ukraińscy uchodźcy mogą się o nią ubiegać?

Yana Zakharchuk
Polska, Ukraina | 4 października 2023
Komentarze 0
Powiewa flaga Unii Europejskiej-PL Source: Vista Create

Karta rezydenta UE to dokument uprawniający obywateli państw trzecich mieszkających w krajach UE do życia i pracy w tych krajach bez konieczności posiadania dodatkowych wiz lub pozwoleń na pracę. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak uzyskać kartę pobytu w Polsce i czy ukraińscy uchodźcy mogą to zrobić.

Czym jest karta rezydenta UE w Polsce?

Unijna karta pobytu to dokument, który umożliwia cudzoziemcowi legalny pobyt i pracę w Polsce bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów. Nie wszyscy cudzoziemcy mają polskie korzenie i może ubiegać się o Kartę Polaka, a karta rezydenta UE jest doskonałą okazją do uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Podobnie jak w przypadku pobytu stałego, decyzja o wydaniu karty pobytu dla mieszkańców UE jest bezterminowa. Jednocześnie sama karta pobytu wydawana jest na okres pięciu lat (następnie przedłużana).

O kartę mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które mieszkają w Polsce nieprzerwanie od ponad pięciu lat. „Nieprzerwany” oznacza wyjazd za granicę do UE na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy łącznie i nie dłuższy niż 6 miesięcy w ramach jednej podróży. Wyjazdy z Polski do krajów UE są dozwolone na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy i nie trwający dłużej niż 12 miesięcy podczas jednej podróży.

Ważne! Studenci zagraniczni, którzy legalnie przebywali w Polsce w celu studiowania, mogą liczyć tylko połowę nieprzerwanego okresu pobytu (np. jeśli studiowali na uczelni przez 3 lata, liczone jest tylko 1,5 roku).

Jakie korzyści daje karta rezydenta UE w Polsce?

Karta rezydenta UE w Polsce ma wiele zalet:

 1. Nie ma potrzeby uzyskiwania pozwolenia na pracę.
 2. Możliwość wielokrotnego przekraczania granicy Polski bez wizy.
 3. Prawo do swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen (nie więcej niż trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy).
 4. Możliwość zatrudnienia w innych krajach UE.
 5. Prawo do zakupu nieruchomości w Polsce.
 6. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
 7. Prawo do zalegalizowania rodziny w Polsce (na zasadzie „łączenia rodzin”).

Jakie są warunki uzyskania karty rezydenta UE w Polsce?

Cudzoziemiec, który legalnie i nieprzerwanie przebywa w Polsce od 5 lat, przed złożeniem wniosku o zezwolenie powinien zapoznać się z poniższymi warunkami:

 • Musisz mieć stabilny i regularny dochód wystarczający na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;
 • posiadać potwierdzenie złożenia wszystkich deklaracji PIT-37 za ostatnie 3 lata;

Jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o kartę pobytu UE w Polsce?

Aby ubiegać się o kartę rezydenta UE w Polsce, należy złożyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

 • formularz wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wypełniony zgodnie z instrukcjami;
 • umowa o pracę/zlecenia;
 • ZUS wydruk (ubezpieczenie zdrowotne);

Zobacz też: Obowiązek podatkowy w Polsce

 • trzy fotografie o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm (dwie fotografie w przypadku małoletnich poniżej 13 roku życia);
 • kopia ważnego paszportu, karty pobytu i karty decyzyjnej (jeśli są dostępne);
 • kserokopię PESEL;
 • kopię umowy zamieszkania/najmu;
 • kserokopie deklaracji PIT-37 za ostatnie trzy lata;
 • zaświadczenie z Uzhendu Skarbovyi potwierdzające brak długów;
 • uiszczenie opłaty skarbowej – 640 zł.

Czy uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać kartę pobytu UE w Polsce?

Obecnie Ukraińcy przebywający w Polsce ze statusem uchodźcy nie mogą uzyskać unijnej karty pobytu.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Niemniej jednak na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w kwietniu 2023 r. większość posłów do PE poparła negocjacje w sprawie zmian w obecnej dyrektywie w sprawie rezydentów długoterminowych w celu uproszczenia procedury uzyskiwania karty rezydenta UE. Zmiany te zostaną wprowadzone do lutego 2024 roku. Zmiany mają mieć pozytywny wpływ na integrację obywateli państw trzecich i zagwarantować legalną migrację zarobkową. Główne zmiany wymieniono poniżej:

 • skrócenie okresu pobytu umożliwiającego uzyskanie statusu rezydenta z pięciu do trzech lat;
 • włączenie osób posiadających status ochrony czasowej;
 • dzieci rezydentów UE automatycznie otrzymają status rezydenta, niezależnie od miejsca urodzenia;
 • członkowie rodziny mieszkający w innym kraju UE mają takie same prawa jak członkowie rodziny mieszkający w pierwszym państwie członkowskim UE;
 • maksymalny okres rozpatrywania wniosków o nadanie statusu rezydenta UE został skrócony z sześciu miesięcy do 60 dni od daty złożenia wniosku.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *