Ilu uchodźców z Ukrainy znalazło już pracę w Polsce – wyniki badań

Irina Turaieva
Polska | 14 lutego 2023
Komentarze 0
Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. Pl Source: Vista Create

Platforma Migracyjna EWL przygotowała raport dotyczący aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy. Sprawdź, ilu Ukraińców znalazło już pracę w Polsce i kto planuje zostać na dłużej.

Raport EWL o organizacji zawodowej ukraińskich uchodźców

Ostatnio Raport dotyczący profesjonalizacji uchodźców ukraińskich został zaprezentowany na Stałej Konferencji Roboczej w sprawie wsparcia dla Ukrainy, która odbyła się w Kancelarii Premiera RP. Raport został przygotowany przez ekspertów z Platformy Migracyjnej EWL oraz Ośrodka Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Grupa EWL jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w UE w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Firma pomaga pracownikom ze wszystkich kontynentów znaleźć pracę w Europie, w tym obywatelom Ukrainy w Polsce, Rumunii, Litwie, Czechach, Niemczech, Holandii itp. W 2022 roku firma zatrudniała około 13 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Założona w 2015 roku Fundacja Wspierania Migrantów na Rynku Pracy EWL inicjuje i wspiera obecność zawodową cudzoziemców na polskim rynku pracy oraz dąży do zwiększenia świadomości obywateli innych państw w zakresie praw, obowiązków i korzyści wynikających z legalnego zatrudnienia w UE. Od 2018 roku Platforma Migracyjna EWL prowadzi badania socjologiczne wśród cudzoziemców, którzy zostali zatrudnieni w Unii Europejskiej. Najnowsze badania zostały przeprowadzone we współpracy z naukowcami z Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Raport zaprezentowany podczas konferencji dostarczył konkretnych wyników badań i danych, które pozwalają ocenić poziom zatrudnienia uchodźców z Ukrainy i wyciągnąć wnioski na temat ich integracji na polskim rynku pracy.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Prawie wszyscy zdolni do pracy Ukraińcy, którzy chcieli znaleźć pracę w Polsce, znaleźli ją

Podczas konferencji minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w Polsce na uproszczonych zasadach zatrudniono około 900 tys. wojskowych migrantów z Ukrainy. A jak zauważa raport Platformy Migracyjnej EWL, ta liczba uchodźców, którzy znaleźli pracę w Polsce, jest prawie sześciokrotnie wyższa niż liczba zatrudnionych ukraińskich migrantów w Niemczech.

Zdaniem Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej UWC:

Rosyjska agresja uderzyła w nas nagle, nikt nie był na nią przygotowany. Jednak dzięki ogromnej solidarności sił politycznych, administracji państwowej, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i setek tysięcy osób prywatnych udało się szybko i sprawnie zorganizować niezbędną pomoc. Duże znaczenie miały też szybkie zmiany w prawodawstwie i warunkach dla uchodźców. Dzięki temu mogli szybciej znaleźć zatrudnienie w Polsce.

Zobacz też: Korzystne kredyty hipoteczne na mieszkania dla Ukraińców w Polsce w 2023 r.

Według oficjalnych danych, od 24 lutego 2022 roku, czyli prawie rok po wojnie, około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy otrzymało w Polsce status ochrony tymczasowej, który wśród innych przywilejów socjalnych zapewnił Ukraińcom także uproszczony dostęp do polskiego rynku pracy. Szacując, że około 1/3 tej liczby stanowią dzieci (ok. 500 tys.), eksperci Platformy Migracyjnej EWL stwierdzili, że prawie wszyscy migranci wojskowi z Ukrainy w wieku produkcyjnym, którzy chcieli znaleźć pracę w Polsce i wyrazili chęć pracy, są obecnie zatrudnieni. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków Ukraińcy podejmują pracę, która nie odpowiada ich rzeczywistemu poziomowi wykształcenia i kwalifikacji zawodowych uzyskanych wcześniej na Ukrainie.

Polskie władze przygotowują się do kolejnego etapu wsparcia dla ukraińskich uchodźców

Oceniając opublikowane dane o zatrudnieniu ukraińskich migrantów wojskowych, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła znaczenie tych wskaźników, ponieważ zdaniem urzędniczki

Praca i możliwości zarobkowania dają uchodźcom poczucie godności, stabilności i bezpieczeństwa.

Z kolei Rafał Mróz, dyrektor operacyjny Platformy Migracyjnej EWL, pochwalił potencjał pracowniczy Ukraińców, uznał ich pozytywny wpływ na polską gospodarkę i zapowiedział rozpoczęcie kolejnego etapu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, podkreślając:

Zakończył się pierwszy etap wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Teraz czas na kolejne wyzwania i działania w zakresie rozsądnej deregulacji prawa pracy i zasad pobytu w Polsce w zakresie dostępu migrantów do dóbr publicznych, decentralizacji pomocy finansowej dla podmiotów pomagających uchodźcom z Ukrainy, a także dalszej cyfryzacji procesów legalizacyjnych dla cudzoziemców, którzy wspierają polską gospodarkę i mają realny wpływ na wzrost PKB Polski.

Eksperci zgodzili się, że po zapewnieniu Ukraińcom możliwości zdobycia przynajmniej pracy, kolejnym etapem wsparcia dla ukraińskich migrantów przymusowych powinno być zapewnienie im możliwości wzrostu i rozwoju zawodowego. Kluczową rolę w tym procesie będzie odgrywała nauka języka polskiego i kształcenie zawodowe.

Jak zauważył podczas prezentacji Raportu Anatoliy Zymnin, rzecznik EWL:

Leży to w interesie samych obywateli Ukrainy, polskiej gospodarki, ale także gospodarki ukraińskiej. Przed wojną przekazy od migrantów zarobkowych stanowiły do 8% PKB Ukrainy.

Czy ukraińscy uchodźcy planują powrót z Polski na Ukrainę?

Z badań społecznych wynika, że ponad 80% Ukraińców, którzy wyjechali do Polski jako migranci wojenni, planuje powrót do Ukrainy, w krótkiej lub długiej perspektywie. Jeśli chodzi o Ukraińców, którzy wyrazili chęć pozostania w Polsce na dłużej, to taką możliwość rozważają następujące kategorie pracowników:

  • wysoko wykwalifikowani specjaliści (22%);
  • pracownicy sektora usług (16%);
  • przedstawiciele pracowników i specjalności technicznych (14%);
  • nauczyciele i inni pracownicy sektora oświaty (12%);
  • osoby zajmujące się handlem i pracownicy (10%).
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *