Czy trzeba płacić za media za ukraińskie mieszkania w czasie wojny?

Irina Turaieva
Ukraina | 24 sierpnia 2022
Komentarze 0
Wodomierz

Od początku wojny na Ukrainie swoje domy opuściło ponad dziesięć milionów Ukraińców. Duża połowa z nich opuściła kraj. Dlatego obecnie gorącym tematem jest to, w jaki sposób osoby, które mieszkają daleko od swoich domów, będą obciążane za media i czy będą musiały płacić, jeśli ich domy zostały zniszczone.

Zwolnienie z grzywien

5 marca 2022 roku rząd Ukrainy przyjął dekret nr 206, zgodnie z którym od 24 lutego do zakończenia lub odwołania stanu wojennego na Ukrainie zabronione jest

  • naliczanie i pobieranie grzywien, kar, a także rozliczeń międzyokresowych inflacji, odsetek rocznych naliczonych od należności powstałych z tytułu niepełnych lub nieterminowych wpłat ludności za usługi mieszkaniowe i komunalne;
  • rozwiązanie/zawieszenie świadczenia usług mieszkaniowych i komunalnych dla ludności z powodu braku płatności lub braku płatności w całości.

Jak wyjaśnia ukraiński portal informacyjno-analityczny TSN powołując się na prawników, nie oznacza to całkowitego anulowania obowiązku płacenia rachunków za media, ale konkretnie chodzi o kary za usługi komunalne. Czyli po zakończeniu stanu wojennego długi trzeba będzie spłacać, choć bez kar.

Pod pewnymi warunkami istnieją trzy okoliczności, w których możesz być zwolniony z płacenia rachunków za media: jeśli usługi komunalne były słabe lub niepełne, jeśli nie mieszkasz w domu i jeśli twój dom został zniszczony.

Co zrobić z mediami, jeśli nie mieszkasz w domu

Jeżeli konsument wyprowadził się z mieszkania/domu, ale zakład energetyczny nadal świadczy usługi w pełnym zakresie i prawidłowo, zgodnie z ogólnymi zasadami, za takie usługi należy zapłacić. Zgodnie ze standardową procedurą, aby zostać zwolnionym z płacenia za media, osoba musi nie tylko faktycznie z nich nie korzystać, ale także odmówić ich odbioru w przewidzianym trybie.

Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację, Marina Semenowa, starszy badacz w Instytucie Prawnego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, zauważa, że osoby, które czasowo wyjechały i nie korzystają z usług komunalnych, mają prawo nie ponosić kosztów ich usług. Prawo to przysługuje wszystkim obywatelom, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania na okres dłuższy niż 30 dni i którzy mogą udokumentować, że nie mieszkali w swoim mieszkaniu/domu przez podany okres. W związku z tym każdy, kto obecnie przebywa poza miejscem zamieszkania, w tym za granicą, lub dopiero planuje wyjazd, powinien zadbać o to, aby przed powrotem do kraju posiadać dowód nieobecności w miejscu zamieszkania przez okres dłuższy niż miesiąc. Taki dowód może obejmować:

Informacja ta może być wymagana w przypadku sporów z dostawcami mediów w przypadku braku licznika w mieszkaniu. Jeśli w Twoim mieszkaniu lub domu znajduje się licznik gazu i wody, wystarczy, że przedstawisz odczyty jak zwykle. Ponieważ nikt nie korzysta z usługi, odczyty liczników pozostaną takie same, więc nie będzie żadnych opłat. Należy zauważyć, że zniesienie opłat za media nie dotyczy ogrzewania miejskiego ani opłat za utrzymanie budynku i terenu wokół niego, gdyż usługi te są świadczone niezależnie od obecności najemcy. To samo dotyczy usług dystrybucji gazu – niepłacenie za nie jest dopuszczalne tylko w przypadku zniszczenia lokalnej infrastruktury gazowej.

Co zrobić, jeśli media zostały opłacone z góry

Wiceminister Ministerstwa Wspólnot i Terenów Natalia Hocjanowska wyjaśnia, że jeśli osoba nie mieszka w domu dłużej niż 30 dni, ma prawo do ponownego przeliczenia płatności za dostawę gazu i wody (w przypadku braku liczników), a także za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. W tym celu należy złożyć wniosek do usługodawcy i uzyskać odpowiednie zaświadczenie (służba w siłach zbrojnych, leczenie, pobyt czasowy osoby przesiedlonej wewnętrznie itp.) Na podstawie tego dokumentu świadczeniodawca będzie mógł dokonać ponownej kalkulacji. Opłata może być jednak anulowana tylko za usługi świadczone od 24 lutego 2022 r.

Opłaty za zniszczone mieszkania

Jeśli masz dom, który jest uszkodzony, to jest to absolutny powód, aby nie płacić rachunku za media, ponieważ nie ma świadczonych usług. Musisz powiadomić policję, jeśli twój dom został zniszczony. Na podstawie zgłoszenia zostanie wyliczona wysokość szkody, a w przyszłości zostanie wypłacone odszkodowanie. Według Natalii Chotsyanowskiej:

Władze lokalne przeprowadzają badanie zniszczonych i uszkodzonych mieszkań. Informacje te są przekazywane do firm. W związku z tym nie można pobierać opłat za takie domy. I nawet jeśli system rozliczeniowy jest tak ustawiony, że opłaty są dokonywane automatycznie, to korekta będzie dokonywana na wszelkie sposoby.

Gdzie mieszkańcy są zwolnieni z opłat za usługi mieszkaniowe i komunalne

W niektórych ukraińskich miejscowościach władze lokalne pozwoliły mieszkańcom przez pewien czas nie płacić za mieszkania i usługi komunalne. Dotyczy to w szczególności tych miast, w których prowadzone były aktywne działania wojenne i które znajdowały się pod okupacją:

  • Mieszkańcy gminy Buchan zostali zwolnieni z płacenia rachunków za media za okres od 24 lutego do 15 kwietnia, odbiorcy zostali przeliczeni na te dni;
  • Kyivoblgas dokonał przeliczenia za marzec-kwiecień dla 133 tys. klientów w rejonach buczańskim, fastiwskim, wyszogrodzkim i brovarskim obwodu kijowskiego;
  • Przez marzec-kwiecień mieszkańcy Czernihowa nie powinni płacić za scentralizowane zaopatrzenie w wodę i ścieki, zarządzanie budynkami mieszkalnymi i wywóz odpadów komunalnych;
  • Mieszkańcy Charkowa mieli anulowane i przeliczone wszystkie opłaty za usługi komunalne od 24 lutego do 1 czerwca.

Firma, która świadczy wywóz odpadów komunalnych w Zaporożu, podjęła również decyzję o ponownym przeliczeniu dla tych mieszkańców, którzy wyprowadzili się z miasta lub za granicę. Ponowne przeliczenie nastąpi po powrocie konsumentów i dostarczeniu dokumentu potwierdzającego fakt nieobecności w mieście w określonym czasie.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.