Jak skorzystać z refundacji leków w Polsce

Irina Turaieva
Medycyna | 4 września 2022
Komentarze 0
Pieniądze na leki dla uchodźców z Ukrainy

Ukraińscy uchodźcy w Polsce mogą skorzystać z potrzebnych im do leczenia leków po obniżonych cenach, dzięki dofinansowaniu ze strony państwa polskiego. Jakie kategorie Ukraińców kwalifikują się do programu refundacji leków i co muszą zrobić?

Zgodnie ze specjalną ustawą z 12 marca o wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, mają prawo do bezpłatnych państwowych świadczeń medycznych. Dotyczy to również prawa do udziału w państwowym programie refundacji leków.

Na czym polega program refundacji leków w Polsce?

W Polsce wiele leków na receptę jest refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Decyzję o wykorzystaniu recepty refundowanej na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne podejmuje każdorazowo lekarz na podstawie odpowiednich dokumentów legislacyjnych i wykonawczych, do których należą:

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków na receptę, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z późn. zm;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z późn. zm;
 • Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych podlegających refundacji.

Jakie są możliwości refundacji leków?

Należy rozumieć, że program refundacyjny nie gwarantuje pacjentom całkowicie darmowych leków. Istnieją różne procenty zwrotu kosztów. Obecnie w polskim systemie medycznym istnieje kilka rodzajów refundacji leków, m.in.

 • 100% kosztów na koszt NFZ;
 • 50% kosztów na koszt NFZ;
 • 30% kosztów kosztem NFZ;
 • nabycie za ustaloną cenę, która obecnie wynosi 3,2 zł.

Pamiętaj, że ten sam lek może mieć różny koszt, w zależności od diagnozy i rodzaju choroby.

Wszystkie leki, które są dotowane przez polski rząd, można znaleźć na specjalnej liście w zawiadomieniu Ministra Zdrowia RP. Lista leków refundowanych jest aktualizowana i publikowana przez Ministerstwo Zdrowia co 2 miesiące.

Kto ma prawo do leku refundowanego na mocy specjalnej ustawy?

Jak podaje polski portal rządowy, z programu leków refundowanych mogą skorzystać wszyscy obywatele Ukrainy, w tym osoby niepełnoletnie, które przedostały się do Polski z powodu agresji rosyjskiej. Polski portal medyczny Medonet w nawiązaniu do komunikatu Narodowej Fundacji Zdrowia (NFZ) precyzuje, że zgodnie z zapisami ustawy wszystkim osobom, które przekroczyły bezpośrednio granicę polsko-ukraińską przysługuje opieka medyczna, w tym:

 • Obywatele Ukrainy;
 • mąż/żona obywatela Ukrainy;
 • bezpaństwowców.

Takie same uprawnienia otrzymali obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, a także członkowie ich najbliższych rodzin – nawet jeśli nie wjechali bezpośrednio przez granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r.

Jednocześnie NFZ zauważa:

Osoby, które przebywały w Polsce legalnie przed 24 lutego 2022 r. na podstawie zezwoleń na pobyt lub posiadają status uchodźcy albo złożyły wniosek o nadanie takiego statusu, nie mają prawa do opieki medycznej na podstawie specustawy.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o lek refundowany?

Aby ubiegać się o lek refundowany należy:

 • posiadać dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r;
 • posiadać receptę wystawioną przez lekarza, na podstawie której będzie można kupić lek w aptece po cenie zniżkowej.

Recepta elektroniczna

Dokumentacja medyczna w Polsce w większości prowadzona jest w formie elektronicznej. Tak więc również recepty wystawiane są elektronicznie (e-recepty). Jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, to zasada e-recepty jest taka sama jak dla obywateli Polski. Identyfikatorem pacjenta w systemie jest numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu) lub specjalny numer PESEL nadawany w Polsce.

Posiadając dokument legitymacyjny w Polsce (numer PESEL) oraz otwarty profil zaufany, Ukraińcy mogą odbierać e-recepty w formacie pdf w swoim gabinecie e-zdrowie. Pacjent otrzymuje numer e-recepty poprzez SMS, adres e-mail lub w aplikacji mojeIKP na telefonie.

W przypadku braku PESEL, osoba uprawniona do pomocy na podstawie ustawy szczególnej, po otrzymaniu od lekarza elektronicznej recepty musi otrzymać również wydruk informacyjny z pisemnym kluczem dostępu, dodatkowo przekazanym w formie kodu kreskowego. Wydruk ten należy pokazać aptece – kod kreskowy otwiera dostęp do recepty na platformie elektronicznej.

Recepta z refundacją na leki dla dziecka, które nie posiada własnego dokumentu tożsamości, może być wystawiona pod warunkiem wskazania opiekuna dziecka na podstawie ustawy szczególnej, który posiada dokumenty potwierdzające jego tożsamość.

Gdzie kupić leki refundowane

Leki refundowane można kupić w każdej aptece w Polsce, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Odpowiednie informacje są zazwyczaj wywieszone na drzwiach lub w oknach takich aptek. Dziś prawie każda apteka w Polsce ma kontrakt z NFZ.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.