Kredyt hipoteczny w Polsce dla Ukraińców

Irina Turaieva
5 sierpnia 2022
Komentarze 0
Klucze do mieszkania obciążonego hipoteką

Kredyty hipoteczne to jeden z najpopularniejszych sposobów na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Ta kwestia jest szczególnie aktualna dzisiaj, kiedy wielu Ukraińców przeniosło się do Polski i potrzebuje mieszkań, tym bardziej jeśli utraciło je na Ukrainie. W jakim stopniu polski rynek kredytów hipotecznych jest otwarty dla Ukraińców? Co trzeba wiedzieć, planując wzięcie nieruchomości w Polsce na kredyt?

Przedmioty i warunki kredytu hipotecznego w Polsce

Zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym kredytów hipotecznych, banki mogą udzielać kredytów na:

 • zakup mieszkania, domu, garażu lub działki;
 • budowę budynku mieszkalnego;
 • remont lokalu mieszkalnego.

Wymagania wobec kredytobiorcy i warunki kredytu mogą być jednak różne w poszczególnych bankach. Z reguły pierwsza rata wynosi 10-20% całkowitej wartości nieruchomości, a okres spłaty może wynosić od pięciu do trzydziestu lat.

Co wpływa na miesięczną kwotę spłaty kredytu?

Polskie banki oferują kredyt o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która opcja jest korzystniejsza. Wszystko zależy od kwoty i dodatkowych warunków.

Wpływ na wysokość raty, którą kredytobiorca musi płacić co miesiąc za kredyt, mają:

 • marża – stała kwota zależna od kwoty kredytu i okresu spłaty;
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – roczna stopa procentowa;
 • WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – zmienna stopa procentowa odzwierciedlająca aktualną sytuację na rynku finansowym.

Co muszą mieć Ukraińcy, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w Polsce?

Ukraińcy, a także inni cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce i posiadający oficjalne źródło dochodu, mogą liczyć na kredyty hipoteczne w Polsce. Aby uzyskać kredyt hipoteczny w polskim banku, obywatel Ukrainy musi udokumentować swój status prawny, wiarygodność i wypłacalność. Podstawowymi dokumentami przy ubieganiu się o pożyczkę są:

 • paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt;
 • numer PESEL;
 • potwierdzenie źródła dochodu (umowa o pracę, wyciąg bankowy za ostatni rok do pół roku, zaświadczenie o dochodach dla przedsiębiorcy).

Karta stałego pobytu oraz zezwolenie na pobyt długoterminowy w UE zwiększają szanse na uzyskanie kredytu przez osobę z Ukrainy. Choć praktyka pokazuje, że kredyty zostają udzielane także obywatelom Ukrainy z pozwoleniem na pobyt czasowy, ale nie krótszy niż rok. Oprócz sprawdzenia dokumentów, bank zainteresuje się także dotychczasową historią kredytową potencjalnego kredytobiorcy oraz liczbą osób pozostających na jego utrzymaniu.

Jeśli nieruchomość, na którą zaciągany jest kredyt, znajduje się na terenach przygranicznych Polski lub dotyczy nieruchomości wymagających wykupu gruntów (domy prywatne, segmenty kamienic, nieruchomości rolne), Ukrainiec musi uzyskać specjalne zezwolenie na zakup. Proces uzyskania takiego pozwolenia może trwać 6 miesięcy lub dłużej. Dlatego banki często odmawiają rozpatrywania takich wniosków kredytowych.

Jeśli bank nie ma pytań co do złożonych przez Ciebie dokumentów, decyzja o przyznaniu pożyczki zapada zwykle w ciągu dwóch do trzech tygodni.

Dodatkowe koszty przy zaciąganiu kredytu

Starając się o kredyt hipoteczny, trzeba być przygotowanym na ewentualne dodatkowe koszty. Należą do nich:

opłacenie niezależnej wyceny wartości rynkowej nieruchomości (średnio 400-600 zł dla mieszkania, 1000 zł dla domu);

 • opłaty notarialne (około dwóch tysięcy złotych);
 • uiszczenie opłaty notarialnej za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej;
 • 2% podatku od wartości nieruchomości (w przypadku zakupu na rynku wtórnym);
 • ubezpieczenia majątkowe.

Obliczanie rat kredytu hipotecznego

Aby wybrać najlepszą opcję kredytu hipotecznego, możesz skontaktować się z pośrednikiem hipotecznym lub przeanalizować oferty samodzielnie. Pomocny może być na przykład ranking kredytów hipotecznych w Polsce (wystarczy podać imię, maila i numer telefonu, i otrzymamy porównanie ofert wielu banków) oraz kalkulatory/symulatory do obliczania rat kredytu hipotecznego z największych polskich banków:

Co się stanie, jeśli nie spłacisz swojego kredytu hipotecznego?

Zaciągając kredyt należy pamiętać, że kredytobiorca odpowiada za długi hipoteczne całym swoim majątkiem, a nie tylko kredytowaną nieruchomością. Oznacza to, że bank ma prawo do zajęcia całego majątku w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie spłacać kredyt. Z reguły, gdy nie zostanie zapłacona druga z rzędu rata, instytucja bankowa wysyła ponaglenie do zapłaty. A potem, jak wyjaśnia specjalista od prawa zobowiązań w kancelarii Krawczyk & Wspólnicy, jeśli spłata nie nastąpiła, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i doprowadzić do przymusowej windykacji z udziałem komornika. Dlatego w przypadku problemu ze spłatą zadłużenia nie należy unikać kontaktu z bankiem. Lepiej rozpocząć negocjacje i szukać wyjścia z sytuacji, na przykład poprzez próbę restrukturyzacji zadłużenia.

Procesy inflacyjne jako czynnik ryzyka

Jak wynika z analizy polskiej platformy finansowej Wnioskomat, w latach 2015-2020 benchmarkowa stopa pożyczkowa w Polsce nie uległa zmianie, a od marca 2020 roku nastąpił nawet cykl obniżek stóp do 0,1% w maju 2020 roku. Niemniej jednak od października 2021 roku rozpoczął się wzrost stopy procentowej, który nadal trwa. Tym samym na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 lipca 2022 r. stopa procentowa została podniesiona do 6,5%.

Decydując się więc na kredyt hipoteczny, który jest zobowiązaniem długoterminowym, należy wziąć pod uwagę wszystkie ryzyka, w tym stopy procentowe, które są bezpośrednio związane z procesami inflacyjnymi. Wszak, jak podaje portal Muratorplus, powołując się na aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu ostatniego roku ceny towarów w Polsce wzrosły o 15,5% (stan na lipiec 2022). Analitycy rynku kredytowego nie są gotowi przewidzieć, w którym momencie skala wzrostu się zatrzyma.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Możliwość komentowania została wyłączona.