Wszystko, co Ukraińcy w Polsce powinni wiedzieć o PIT 37 і PIT 11

Irina Turaieva
Podatki, Polska | 15 maja 2023
Komentarze 0
Sporządzanie deklaracji podatkowej. Pl Source: Vista Create

Wszyscy obywatele Ukrainy mieszkający i pracujący obecnie w Polsce powinni być świadomi i przestrzegać lokalnych przepisów, w tym swoich obowiązków podatkowych. Jednym z głównych podatków dla pracujących osób fizycznych w Polsce jest tzw. PIT. W związku z tym proponujemy szczegółowe wyjaśnienie, czym jest PIT, jak i kiedy wypełnić roczną deklarację PIT-37, a także co zrobić, gdy nie otrzymaliśmy PIT-11.

Jak sprawdzić status PIT-37

Aby sprawdzić status aplikacji, należy zalogować się na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/.  Tam zobaczysz jeden z tych znaków:

 • Status 200 – deklaracja jest należycie wypełniona i zaakceptowana przez odpowiednie organy, żadne dane nie muszą być poprawiane.  Pozostaje tylko otrzymać dokument UPO.
 • Status 401 – dane są wypełnione nieprawidłowo, trzeba ponownie złożyć deklarację PIT .
 • Status 411 – takie oświadczenie już istnieje (np. oświadczenie zostało wysłane e-mailem i jednocześnie w inny sposób).  Musisz ponownie złożyć deklarację.
 • Status 412 – rozbieżność pomiędzy danymi autoryzacyjnymi a danymi zawartymi w dokumencie.  Musisz ponownie złożyć deklarację.
 • Status 414 – niespójność danych identyfikacyjnych, takich jak NIP czy PESEL. Musisz ponownie złożyć deklarację.

W zależności od znaku będzie jasne, czy Twoja deklaracja została przyjęta i czy wymaga edycji.

Kiedy przyjdą pieniądze za PIT-37

Warto zauważyć, że niemożliwe jest obliczenie jasnego terminu zwrotu. Faktem jest, że data zwrotu może się różnić w zależności od przypadku. Maksymalny okres, w którym pieniądze powinny dotrzeć, wynosi 90 dni. Przepis ten jest przewidziany w prawie polskim.

W przypadku złożenia oświadczenia przez internet termin ten może zostać przyspieszony. Ale czasami może to potrwać do 45 dni.

Jak przekazać 1,5% podatku na cele charytatywne

Jeśli chcesz, możesz przekazać 1,5% podatku na cele charytatywne. Jest to dość łatwe do wykonania. Musisz:

 • W miejscu, w którym zaproponowano Ci przekazanie podatku na cele charytatywne, wybrać opcję Select organisation.
 • Wpisać nazwę organizacji, na którą chcesz przekazać środki lub wpisać jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Kliknij Zatwierdź.

To wszystko. Po tej czynności nie będziesz musiał robić nic więcej. Pamiętaj, że przelana kwota nie wpływa na limit zwrotu podatku. Ponadto kwota ta nie wpływa na obliczenie podatku. Ten przelew jest opcjonalny, więc jeśli nie chcesz przekazywać podatku na cele charytatywne, nie musisz tego robić.

Podatek dochodowy w Polsce

Po 24 lutego 2022 roku miliony Ukraińców przeniosły się do Polski. A według dostępnych danych ekspertów ponad 300 tys. ukraińskich uchodźców znalazło już zatrudnienie w polskich przedsiębiorstwach i oficjalnie pracuje, płacąc podatki do budżetu Rzeczypospolitej. Jednym z takich podatków jest PIT − podatek dochodowy od osób fizycznych, który w Polsce płacą wszyscy pracownicy, także cudzoziemcy uzyskujący dochody z pracy:

 • na podstawie umowy o pracę;
 • na podstawie umowy o świadczenie usług (umowy zlecenie);
 • na podstawie umowy z wykonawcą (umowy o dzieło).

Zgodnie ze standardową procedurą, pracodawca samodzielnie dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Są to jednak tzw. zaliczki, które niekoniecznie muszą być dokładne «co do grosza». Dlatego na koniec roku całkiem realne jest, że pracodawca zapłacił nieco więcej/mniej podatków z wynagrodzenia pracownika. Aby «wyrównać» nieścisłości finansowe w rozliczeniach z państwem i w pełni zapłacić zgodnie z sumą wszystkich dochodów uzyskanych w kraju, powstały deklaracje PIT 11 i PIT 37.

Z raportów powinno wynikać, czy masz nadpłacone lub niedopłacone podatki. W przypadku nadpłaty państwo zwróci podatnikowi nadmiarową część, a jeśli wystąpi niedopłata, pracownik będzie musiał zapłacić wymaganą kwotę. Nadpłacone środki należy zwrócić w ciągu 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT 37 – jeśli jest ona składana elektronicznie, lub w ciągu trzech miesięcy, jeśli jest to raport papierowy.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Czym jest deklaracja PIT 11?

Zeznanie o dochodach PIT 37 wypełnia się na podstawie zeznania podatkowego PIT 11. To zeznanie podatkowe wypełnia dla urzędu skarbowego pracodawca. W zeznaniu podatkowym pracodawca wykazuje:

 • ile pracownik zarobił w ciągu roku;
 • ile z tej kwoty zostało zapłacone w podatkach;
 • ile pracownik otrzymał wynagrodzenia netto.

Czyli raport PIT 11 pozwala poznać wszystkie swoje dochody i odliczenia za poprzedni rok. Zgodnie z ustawą pracodawca sporządza za każdego pracownika raport PIT 11 i składa go elektronicznie do urzędu skarbowego do końca stycznia 2023 roku. Pracownicy muszą również otrzymać ten raport od pracodawców do 28 lutego. A na podstawie informacji o uzyskanych dochodach i zapłaconych podatkach zawartych w PIT-11, pracownik może samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT 37.

Co zrobić, gdy pracodawca nie dostarczył PIT 11?

Warto od razu zaznaczyć, że nieotrzymanie od pracodawcy PIT-11 nie jest ważną przyczyną niezłożenia deklaracji PIT-37. A za nieterminowe złożenie zeznania rocznego pracownikowi grozi kara grzywny z odsetkami za zwłokę. Dlatego jeśli pracownik nie otrzymał od pracodawcy raportu PIT-11 do końca lutego, ma kilka możliwości dalszego działania.

1. Skorzystać z serwisu internetowego poświęconego podatkom

Najprostszym sposobem na rozwiązanie sytuacji jest skorzystanie z oficjalnego portalu państwowego. Zawiera on raport, który organy podatkowe generują automatycznie na podstawie zeznania podatkowego po jego złożeniu przez pracodawcę. Więcej o tym, jak wypełnić deklarację PIT 37 korzystając z tego serwisu, przeczytasz poniżej.

2. Skontaktuj się z pracodawcą z przypomnieniem

Jeśli z jakiegoś powodu nadal chcesz dostać w swoje ręce raport PIT-11, możesz spróbować przypomnieć pracodawcy o konieczności dostarczenia Ci tego dokumentu. W tym celu możesz skontaktować się nie tylko bezpośrednio z dyrektorem, ale także z działem księgowości lub kadr. Jeszcze lepiej, możesz wysłać do firmy, w której pracowałeś, list polecony z przypomnieniem, tzw. ponaglenie, które powinno zawierać Twoje żądanie dostarczenia deklaracji PIT-11.

3. Złóż skargę na pracodawcę do urzędu skarbowego

Niedostarczenie przez pracodawcę pracownikowi PIT 11 w ustawowym terminie jest uzasadnionym powodem do złożenia skargi do urzędu skarbowego. Jest to przecież naruszenie ustawowego obowiązku, które może skutkować karą grzywny. A w czasie, gdy urząd skarbowy rozpatruje Twoją skargę, możesz od razu otrzymać od niego informację o wysokości zapłaconych za Ciebie podatków. I na podstawie otrzymanych danych wypełnić PIT 37.

4. Złożyć deklarację PIT 37 z przybliżonymi kwotami

Oprócz powyższych opcji, w przypadku braku raportu PIT 11, pracownik może złożyć roczną deklarację PIT 37, wskazując w niej przybliżone kwoty dochodów i odliczeń. Kwoty te mogą być później skorygowane zgodnie z otrzymanymi nowymi danymi. Najważniejsze, aby wszelkie poprawki do sprawozdania były dokonywane przed upływem terminu złożenia zeznania rocznego.

Czym jest deklaracja PIT 37?

O ile raport PIT 11 wypełnia pracodawca, o tyle rozliczenie podatkowe PIT 37 należy do obowiązków pracownika.

Kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia sprawozdania PIT 37?

Obecnie wszyscy pracownicy z Ukrainy, którzy otrzymali od polskiego pracodawcy PIT 11 za rok 2022 i nadal mieszkają i pracują w Polsce, są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT 37 jako osoby posiadające status rezydenta podatkowego w Polsce. Tylko jeśli pracownik pracował mniej niż 183 dni w roku, nie musi składać PIT-37. Zwróć uwagę, że jeśli w ciągu 2022 roku pracowałeś w Polsce na kilku etatach, to z każdej firmy powinieneś otrzymać osobne deklaracje PIT 11 − wszystkie musisz obliczyć i każdą z nich wykazać w swoim jednym(!) formularzu sprawozdawczym PIT 37 za 2022 rok.

W 2023 roku służby podatkowe w Polsce zaczną przyjmować deklaracje PIT-37 od 15 lutego 2023 roku do 2 maja 2023 roku włącznie. Zazwyczaj ostatnim dniem na złożenie deklaracji jest 30 kwietnia, ale w tym roku ten dzień przypada w niedzielę, a poniedziałek 1 maja jest świętem i dniem wolnym od pracy.

Czy powinienem złożyć deklarację PIT 37, jeśli nie pracuję już w Polsce?

Zgodnie ze standardową procedurą, podstawą do wypełnienia rocznego zeznania o dochodach PIT 37 dla pracowników jest raport pracodawcy PIT 11, który pracownicy otrzymują zazwyczaj pocztą. Dlatego też, otrzymawszy od pracodawcy PIT 11, osoba ta ma obowiązek wypełnić deklarację PIT 37 i wysłać ją do polskiego urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, nawet jeśli pracowała w Polsce przez krótki czas − nawet tydzień czy jeden dzień. W czasie pokoju dotyczyło to również sytuacji, gdy pracownik, który pracował na podstawie umowy, w chwili zgłoszenia nawet opuścił terytorium Polski, ale zamierzał w przyszłości wyjechać do kraju do pracy.

Co się stanie, jeśli nie złożysz deklaracji PIT 37?

Należy rozumieć, że raport PIT 37 nie jest prawem, ale obowiązkiem każdego pracownika. Dlatego ignorując złożenie deklaracji, można nabawić się poważnych problemów aż do odmowy na etapie wydawania Karty Pobytu. Co więcej, osoby, które mają niedopłacone podatki, mogą nawet zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i wtedy będą zmuszone do rozstrzygnięcia tej sprawy w sądzie. I nie myśl, że nierozwiązane sprawy w tym obszarze znikną z czasem − problemy mogą Cię dogonić za kilka lat.

Czy Ukraińcy w Polsce, którzy pracują w ukraińskich firmach, muszą składać PIT 37?

Kwestia opodatkowania (i odpowiednio raportowania podatkowego) w Polsce Ukraińców, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r. i nadal pracują zdalnie dla swoich ukraińskich pracodawców, wciąż nie ma jednoznacznej oficjalnej odpowiedzi. Na ten temat ukazało się wiele sprzecznych informacji, zwłaszcza po piśmie, którym polskie Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wniosek Biura Skutecznych Regulacji BRDO o umożliwienie niektórym kategoriom ukraińskich uchodźców dalszego płacenia podatków do ukraińskiego budżetu.

Niemniej jednak jedną z ostatnich rzeczy, która wybrzmiała na ten temat w przestrzeni medialnej, był oficjalny komentarz służby prasowej Ministerstwa Finansów RP, przekazany 7 września 2022 roku polskiemu portalowi finansowemu money.pl. Podkreślono w nim, że ich list do strony ukraińskiej został zbyt luźno zinterpretowany. Dlatego − jak dodano w wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów – uchodźcy z Ukrainy, którzy pracują w Polsce dla swoich ukraińskich pracodawców, są zobowiązani do przestrzegania polskich przepisów podatkowych oraz polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli ukraiński rezydent podatkowy wykonuje w Polsce pracę zarobkową, a jego wynagrodzenie jest wypłacane przez ukraińskiego pracodawcę, który nie posiada w Polsce przedstawicielstwa lub stałego miejsca pracy, jest on zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce, jeżeli jego pobyt przekracza 183 dni w roku kalendarzowym. W takiej sytuacji opodatkowaniu w Polsce podlegają wszystkie jego dochody związane z pracą wykonywaną w charakterze pracownika w Polsce, czyli również dochody uzyskane przed przekroczeniem progu 183 dni pobytu w Polsce.

Wynika z tego, że wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni i kontynuują pracę zdalną na rzecz ukraińskich pracodawców, są rezydentami podatkowymi Polski. Dlatego odpowiednio muszą płacić podatki do polskiego budżetu i składać odpowiednie sprawozdania. Na przykład Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego, musieli zapłacić ten podatek we wrześniu, a potem płacić go co miesiąc.

Jak wypełnić deklarację PIT 37?

Zazwyczaj istnieje kilka sposobów na złożenie deklaracji:

 • odebrać formularz w najbliższym urzędzie skarbowym i wypełnić go samodzielnie, a następnie osobiście zanieść do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania;
 • wysłać wypełnioną i podpisaną deklarację pocztą (listem poleconym);
 • wypełnić i wysłać deklarację online, w tym z wykorzystaniem specjalnych programów.

Do 15 lutego 2023 roku Ministerstwo Finansów RP samodzielnie przygotuje dla każdej osoby zatrudnionej w kraju zeznanie podatkowe PIT 37 za rok 2022. Dokument będzie dostępny w formie elektronicznej na oficjalnym portalu państwowym w kategorii Podatki. Aby uzyskać dostęp do raportu, zobaczyć liczby i dowiedzieć się, ile pieniędzy zostanie Ci zwrócone (lub będziesz musiał dopłacić) z powodu nieścisłości w rozliczeniach zaliczek podatkowych, musisz zalogować się na stronie za pomocą Profilu Zaufanego.

Po otwarciu automatycznie przygotowanej dla Państwa deklaracji PIT 37 można nie tylko przeglądać dane, ale również edytować i uzupełniać dokument. Szczególnie ważne jest, aby w dokumencie zawrzeć jak najwięcej informacji, które uprawniają podatnika do określonych ulg podatkowych, czyli pozwolą na zwrot większej ilości dodatkowych środków.

Jednocześnie można nie edytować niczego w proponowanej deklaracji PIT 37 i pozostawić ją w takim stanie, w jakim jest. W tym przypadku, po upływie terminu składania sprawozdań (2 maja 2023 r.), deklaracja dostępna na stronie internetowej administracji podatkowej będzie uznawana za złożoną automatycznie.

Główne składniki deklaracji PIT 37

Deklaracja PIT 37 składa się z kilku części:

 • A − tutaj należy wskazać nazwę właściwego urzędu skarbowego (w aktualnym miejscu zamieszkania w Polsce), a także cel złożenia (wstępny lub korekta PIT);
 • B − wpisuje się tu dane identyfikacyjne podatnika: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;
 • C − w tej części znajdują się informacje zawarte w otrzymanym od pracodawcy formularzu PIT-11.

Należy pamiętać, że wszelkie błędy w deklaracji o zarobkach lub innych dochodach będą skutkowały koniecznością złożenia deklaracji korygującej.

Jakie świadczenia można odliczyć w podatku rocznym w deklaracji PIT 37?

Dane potwierdzające prawo do ulg zmniejszają zobowiązania podatkowe i mogą obniżyć kwotę podatku, dlatego warto uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 37. Ponadto o prawie do odliczenia świadczeń w rocznym zeznaniu podatkowym nie decyduje obywatelstwo. Wśród popularnych świadczeń, które można odliczyć w deklaracji PIT 37 są m.in.

 • zasiłek rodzinny − jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci (do 25 roku życia), które uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców, a dochód rodzica wychowującego dziecko (jeśli rodzina jest niepełna) nie przekracza 56 tys. zł rocznie (jeśli rodzina jest pełna, dochód rodziców nie powinien przekraczać 112 tys. zł rocznie), w 2024 r. rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli korzystać z zasiłku niezależnie od swoich dochodów;
 • koszty rehabilitacji − koszty ponoszone przez osobę niepełnosprawną (lub na potrzeby rehabilitacji osoby niepełnosprawnej w celu ułatwienia codziennego funkcjonowania), od 2024 r. świadczenie będzie przysługiwało osobom, których roczny dochód w 2023 r. nie przekroczy 17 340 zł netto;
 • zwolnienie dla darowizn (na działalność charytatywną kościoła lub na cele społecznie użyteczne) − brane są pod uwagę tylko darowizny dokonane w instytucjach znajdujących się w krajach Unii Europejskiej;
 • korzyści z darowizny;
 • Świadczenie z IKZE − wpłaty na indywidualne konto emerytalne w celu oszczędzania na emeryturę;
 • przywilej korzystania z Internetu.

Zobacz też: Pomoc finansowa ze strony gminy w trudnych sytuacjach życiowych

Mówiąc o świadczeniach na małoletnie dzieci warto zaznaczyć, że na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie rodzice mogą otrzymać odszkodowanie w wysokości 1112,04 zł rocznie, a w przypadku wychowywania w rodzinie większej liczby dzieci przewidziane są dodatkowe kwoty rocznego odszkodowania (na trzecie dziecko − 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne − 2700 zł).

Od 1 lipca 2024 r. kwota zwolniona z podatku od spadków i darowizn została podwyższona do 36 120 zł (jeśli odbiorca środków należy do I grupy podatkowej), 27 090 zł (dla II grupy podatkowej) i 5 733 zł (dla III grupy podatkowej). Przypominamy, że kwoty te dotyczą spadków i darowizn od osób, z którymi dana osoba nie jest związana bliskimi więzami rodzinnymi (darowizny i spadki od małżonków, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma i macochy nie podlegają opodatkowaniu).

Czym są formularze IFT-1 i IFT-1R i co z nimi zrobić

Zdarzają się również przypadki, gdy pracownicy zamiast deklaracji PIT otrzymują od pracodawcy formularz IFT-1 lub IFT-1R. Taki formularz jest wydawany, jeśli pracownik nie jest rezydentem podatkowym Polski (tzn. ma ośrodek interesów życiowych na Ukrainie lub pracował w Polsce krócej niż sześć miesięcy). Faktem jest, że każdy kto uzyskał dochód w Polsce musi go zgłosić. Dlatego też nierezydenci podatkowi Polski otrzymują jeden z tych formularzy.

Warto zauważyć, że osoba, która otrzymała IFT-1 lub IFT-1R nie może złożyć rocznej deklaracji PIT-37. Na podstawie IFT-1 lub IFT-1R trzeba jednak złożyć zeznania podatkowe na Ukrainie. Trzeba będzie również zapłacić:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – 18 proc;
 • Cło wojskowe – 1,5%.

Jeśli jednak otrzymujesz wyłącznie dochody zagraniczne, jesteś zwolniony z 22% podatku od jednolitej składki społecznej (USC).

Jeśli uważasz, że przez pomyłkę wystawiono Ci formularz IFT-1 lub IFT-1R, musisz udowodnić, że jesteś rezydentem podatkowym Polski. W tym celu musisz zgromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające, że masz w Polsce swoje centrum interesów życiowych. Takim dokumentem może być certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce. Na jego podstawie będziesz mógł uzyskać PIT-11 oraz wypełnić deklarację PIT-37. O certyfikat musisz wystąpić do polskiego urzędu skarbowego.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *