Jak Ukraińcy mogą obliczyć PIT 37 na podstawie PIT 11 w 2024 r.

Irina Turaieva
Podatki, Polska | 13 lutego 2024
Komentarze 0
Pieniądze ze zwrotu podatku pit Source: Vista Create

Wszyscy obywatele Ukrainy obecnie mieszkający i pracujący w Polsce powinni być świadomi i przestrzegać lokalnych przepisów, w tym swoich obowiązków podatkowych. Jednym z głównych podatków dla osób pracujących w Polsce jest tak zwany PIT. W związku z tym oferujemy szczegółowe wyjaśnienie, czym jest PIT, jak i kiedy wypełnić roczną deklarację PIT 37, a także co zrobić, jeśli nie otrzymałeś PIT 11.

Podatek dochodowy w Polsce: deklaracje PIT 11 i PIT 37 dla Ukraińców

Od 24 lutego 2022 roku miliony Ukraińców przeniosły się do Polski. Według dostępnych danych ekspertów, ponad 700 000 ukraińskich uchodźców znalazło już pracę w polskich przedsiębiorstwach i oficjalnie pracuje, płacąc podatki do budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z tych podatków jest PIT, podatek dochodowy od osób fizycznych płacony przez wszystkich pracowników w Polsce, w tym cudzoziemców uzyskujących dochody z pracy:

Zgodnie ze standardową procedurą pracodawca samodzielnie dokonuje potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Są to jednak tak zwane zaliczki, które niekoniecznie muszą być dokładne co do grosza. W związku z tym pod koniec roku całkiem możliwe, że pracodawca zapłacił nieco więcej/mniej podatku od wynagrodzenia pracownika. W celu „zniwelowania” nieścisłości finansowych w rozliczeniach z państwem i dokonania pełnych rozliczeń zgodnie z łączną kwotą wszystkich dochodów uzyskanych w kraju, istnieją deklaracje PIT 11 i PIT 37.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Raporty powinny pokazywać, czy podatki zostały nadpłacone czy niedopłacone. W przypadku nadpłaty, państwo zwróci nadwyżkę podatnikowi, a w przypadku niedopłaty, pracownik będzie musiał dopłacić wymaganą kwotę. Nadpłacone środki muszą zostać zwrócone w ciągu 45 dni od daty złożenia deklaracji PIT 37 – jeśli jest ona składana elektronicznie, lub w ciągu trzech miesięcy, jeśli jest to raport papierowy.

Co to jest deklaracja PIT11?

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu PIT 37 wypełnia się na podstawie zeznania podatkowego PIT 11. Zeznanie to wypełnia pracodawca dla urzędu skarbowego. W zeznaniu podatkowym pracodawca wykazuje:

 • ile pracownik zarobił w ciągu roku;
 • ile z tej kwoty zostało zapłacone w podatkach;
 • ile pracownik otrzymał wynagrodzenia netto.

Oznacza to, że raport PIT 11 umożliwia sprawdzenie wszystkich dochodów i odliczeń za poprzedni rok.

Zgodnie z prawem pracodawca musi sporządzić raport PIT-11 dla każdego pracownika i przesłać go elektronicznie do urzędu skarbowego do końca stycznia 2024 roku. Pracownicy muszą również otrzymać ten raport od swoich pracodawców do 28 lutego. A na podstawie informacji o uzyskanych dochodach i zapłaconych podatkach zawartych w PIT-11, pracownik może samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT 37.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie dostarczył PIT 11?

Należy zauważyć, że nieotrzymanie PIT-11 od pracodawcy nie jest ważnym powodem niezłożenia PIT-37. A za nieterminowe złożenie zeznania rocznego pracownikowi grozi kara grzywny wraz z odsetkami za zwłokę. W związku z tym, jeśli pracownik nie otrzymał od pracodawcy raportu PIT-11 do końca lutego, istnieje kilka możliwości dalszego działania.

1. Skorzystaj ze stanowej strony podatkowej

Najprostszym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest skorzystanie z oficjalnego portalu państwowego. Zawiera on raport, który organy podatkowe generują automatycznie na podstawie zeznania podatkowego po jego złożeniu przez pracodawcę. Więcej informacji na temat wypełniania deklaracji PIT 37 za pomocą tego serwisu można znaleźć w poniższym artykule.

2. Skontaktować się z pracodawcą z przypomnieniem

Jeśli z jakiegoś powodu nadal zależy Ci na otrzymaniu raportu PIT-11, możesz spróbować przypomnieć swojemu pracodawcy o konieczności przekazania Ci tego dokumentu. W tym celu można skontaktować się nie tylko bezpośrednio z dyrektorem, ale także z działem księgowości lub kadr. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wysłanie do firmy, w której pracowałeś, listu poleconego przypominającego, tzw. ponaglenia, które powinno zawierać Twoją prośbę o przekazanie deklaracji PIT-11.

3. Złożyć skargę na pracodawcę do organów podatkowych

Niedostarczenie przez pracodawcę pracownikowi PIT 11 w ustawowym terminie jest uzasadnionym powodem do złożenia skargi do organu podatkowego. W końcu jest to naruszenie ustawowego obowiązku, które może skutkować karą grzywny. A w czasie, gdy organy podatkowe rozpatrują Twoją skargę, możesz niezwłocznie otrzymać od nich informację o wysokości zapłaconych za Ciebie podatków. I na podstawie otrzymanych danych wypełnić PIT 37.

4. Złożyć deklarację PIT 37 z przybliżonymi kwotami

Oprócz powyższych opcji, w przypadku braku raportu PIT 11, pracownik może złożyć roczną deklarację PIT-37, wskazując przybliżoną kwotę dochodu i odliczeń. Kwoty te można później skorygować zgodnie z otrzymanymi nowymi danymi. Najważniejsze, aby wszelkie zmiany w zeznaniu zostały dokonane przed upływem terminu do złożenia zeznania rocznego.

Czym jest deklaracja PIT 37?

O ile raport PIT 11 wypełnia pracodawca, o tyle za rozliczenie PIT 37 odpowiada pracownik.

Kto i kiedy jest zobowiązany do złożenia raportu PIT 37?

Od dziś wszyscy pracownicy z Ukrainy, którzy otrzymali PIT-11 od polskiego pracodawcy za 2023 r. i nadal mieszkają i pracują w Polsce, są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT 37 jako osoby posiadające status polskiej rezydencji podatkowej. Pamiętaj, że jeśli pracowałeś w Polsce na kilku stanowiskach w ciągu 2023 roku, powinieneś otrzymać oddzielne deklaracje PIT 11 od każdej firmy – wszystkie muszą zostać obliczone i każda z nich musi zostać wykazana w jednym(!) formularzu sprawozdawczym PIT 37 za 2023 rok.

W tym roku polski urząd skarbowy rozpocznie przyjmowanie deklaracji PIT-37 od 15 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. włącznie.

Czy powinienem złożyć deklarację PIT 37, jeśli nie pracuję już w Polsce?

Zgodnie ze standardową procedurą, podstawą do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego PIT 37 dla pracowników jest raport PIT 11 pracodawcy, który pracownicy zazwyczaj otrzymują pocztą. W związku z tym, po otrzymaniu PIT 11 od pracodawcy, dana osoba jest zobowiązana do wypełnienia deklaracji PIT 37 i przesłania jej do polskiego urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie, nawet jeśli pracowała w Polsce przez krótki czas – nawet tydzień lub dzień. W czasie pokoju dotyczyło to również sytuacji, w których pracownik kontraktowy w momencie składania raportów nawet opuścił terytorium Polski, ale zamierzał kontynuować pracę w Polsce w przyszłości.

Co się stanie, jeśli nie złożysz deklaracji PIT 37?

Ważne jest, aby zrozumieć, że raport PIT 37 nie jest prawem, ale obowiązkiem każdego pracownika. W związku z tym, jeśli zignorujesz złożenie deklaracji, możesz wpaść w poważne kłopoty, aż do odrzucenia na etapie wydawania Karty Pobytu włącznie. Co więcej, osoby, które niedopłaciły podatków, mogą nawet zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej, a następnie muszą rozstrzygnąć sprawę w sądzie. I nie myśl, że nierozwiązane kwestie w tym obszarze znikną z czasem – problemy mogą Cię dogonić za kilka lat.

Czy Ukraińcy w Polsce pracujący dla ukraińskich firm muszą składać PIT 37?

Kwestia opodatkowania (i, odpowiednio, sprawozdawczości podatkowej) w Polsce Ukraińców, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego 2022 r. i nadal pracują zdalnie dla swoich ukraińskich pracodawców, nadal nie ma jasnej oficjalnej odpowiedzi. Opublikowano wiele sprzecznych informacji na ten temat, zwłaszcza po piśmie, w którym polskie Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wniosek BRDO o zezwolenie niektórym kategoriom ukraińskich uchodźców na dalsze płacenie podatków do ukraińskiego budżetu.

Niemniej jednak, jedną z ostatnich wzmianek w mediach na ten temat był oficjalny komentarz służb prasowych polskiego Ministerstwa Finansów, przekazany polskiemu portalowi finansowemu money.pl w dniu 7 września 2022 r. Podkreślono w nim, że ich pismo do strony ukraińskiej zostało zbyt luźno zinterpretowane. W związku z tym, jak dodaje Ministerstwo Finansów, uchodźcy z Ukrainy pracujący w Polsce dla swoich ukraińskich pracodawców są zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa podatkowego oraz polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zobacz też: Płaca minimalna w Ukrainie w 2024 roku: obecna kwota i wzrost

Jeżeli ukraiński rezydent podatkowy wykonuje pracę najemną w Polsce, a jego wynagrodzenie jest wypłacane przez ukraińskiego pracodawcę, który nie posiada przedstawicielstwa lub stałego zakładu w Polsce, jest on zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce, jeżeli jego pobyt przekracza 183 dni w roku kalendarzowym. W takiej sytuacji opodatkowaniu w Polsce podlegają wszystkie jego dochody związane z pracą wykonywaną w charakterze pracownika w Polsce, tj. również dochody uzyskane przed przekroczeniem progu 183 dni.

Wynika z tego, że wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni i kontynuują pracę zdalną dla ukraińskich pracodawców, są rezydentami podatkowymi Polski. W związku z tym muszą płacić podatki do polskiego budżetu i składać odpowiednie sprawozdania. Na przykład Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego, musieli zapłacić ten podatek we wrześniu, a następnie płacić go co miesiąc.

Jak wypełnić deklarację PIT 37?

Zazwyczaj istnieje kilka sposobów złożenia deklaracji:

 • odebrać formularz podatkowy w najbliższym urzędzie skarbowym i wypełnić go samodzielnie, a następnie osobiście zanieść do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie pocztą (listem poleconym);
 • wypełnić i przesłać deklarację online, w tym za pomocą specjalnego oprogramowania.

Do 15 lutego 2024 r. Ministerstwo Finansów samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe PIT-37 za 2023 r. dla każdej osoby zatrudnionej w kraju. Dokument będzie dostępny w formie elektronicznej na oficjalnym portalu państwowym w kategorii Podatki. Aby uzyskać dostęp do sprawozdania, zobaczyć dane liczbowe i dowiedzieć się, ile pieniędzy zostanie zwróconych (lub trzeba będzie dopłacić) z powodu nieprawidłowych zaliczek na podatek, należy zalogować się do serwisu za pomocą Profilu Zaufanego.

Otwierając automatycznie przygotowaną deklarację PIT 37 można nie tylko podejrzeć dane, ale również edytować i uzupełniać dokument. Szczególnie ważne jest zawarcie w nim jak największej ilości informacji, które pozwolą na zakwalifikowanie podatnika do określonych ulg podatkowych, co pozwoli na odzyskanie większej ilości dodatkowych środków.

Jednocześnie nie można niczego edytować w proponowanym zeznaniu PIT 37 i pozostawić je w niezmienionej formie. W takim przypadku, po upływie terminu składania zeznań (30 kwietnia 2024 r.), zeznanie dostępne na stronie internetowej administracji podatkowej zostanie uznane za złożone automatycznie.

Jak sprawdzić status PIT-37

Aby sprawdzić status swojej aplikacji, należy zalogować się na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/. Tam zobaczysz jeden z tych znaków:

 • Status 200 – deklaracja została wypełniona prawidłowo i zaakceptowana przez odpowiednie organy, nie ma potrzeby korygowania danych. Pozostaje tylko otrzymać dokument UPO.
 • Status 401 – dane są nieprawidłowe, należy ponownie złożyć zeznanie PIT.
 • Status 411 – taka deklaracja już istnieje (np. deklaracja została wysłana e-mailem i w inny sposób w tym samym czasie). Deklarację należy złożyć ponownie.
 • Status 412 – dane autoryzacyjne nie są zgodne z danymi w dokumencie. Należy ponownie złożyć deklarację.
 • Status 414 – Niezgodność danych identyfikacyjnych, takich jak NIP lub PESEL. Konieczne jest ponowne złożenie deklaracji.

W zależności od oceny będzie jasne, czy deklaracja została zaakceptowana i czy należy ją edytować.

Główne elementy deklaracji PIT 37

Deklaracja PIT 37 składa się z kilku części:

 • A – w tym miejscu należy wskazać nazwę właściwego urzędu skarbowego (w aktualnym miejscu zamieszkania w Polsce) oraz cel złożenia (wstępny lub korekta PIT);
 • C – tutaj wpisuje się dane identyfikacyjne podatnika: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;
 • C – ta sekcja zawiera informacje zawarte w formularzu PIT-11 otrzymanym od pracodawcy.

Należy pamiętać, że wszelkie błędy w deklaracji dotyczące wynagrodzenia lub innych rodzajów dochodów będą skutkować koniecznością złożenia deklaracji korygującej.

Jakie ulgi można odliczyć w podatku rocznym w deklaracji PIT 37?

Dane potwierdzające prawo do ulg zmniejszają zobowiązanie podatkowe i mogą obniżyć kwotę należnego podatku, dlatego warto uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT 37. Co więcej, prawo do odliczenia ulg w rocznym zeznaniu podatkowym nie jest uzależnione od obywatelstwa. Wśród popularnych ulg, które można odliczyć w deklaracji PIT 37 znajdują się:

 • zasiłek rodzinny – jeśli w rodzinie są małoletnie dzieci (do 25. roku życia), które uczą się i pozostają na utrzymaniu rodziców, a dochód rodzica wychowującego dziecko (w przypadku rodziny niepełnej) nie przekracza 56 tys. zł rocznie (w przypadku rodziny pełnej dochód rodziców nie powinien przekraczać 112 tys. zł rocznie), w 2024 r. rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli skorzystać z zasiłku bez względu na dochód;
 • koszty rehabilitacji – koszty poniesione przez osobę niepełnosprawną (lub w celu rehabilitacji osoby niepełnosprawnej ułatwiającej codzienne funkcjonowanie), od 2024 r. świadczenie będzie przysługiwało osobom, których roczny dochód w 2023 r. nie przekracza 17 340 zł netto;
 • odliczenie od podatku darowizn (na działalność charytatywną kościoła lub na cele społecznie użyteczne) – pod uwagę brane są tylko darowizny przekazane instytucjom znajdującym się na terenie Unii Europejskiej;
 • darowizny;
 • Świadczenie IKZE – wpłaty na indywidualne konto emerytalne w celu oszczędzania na emeryturę;
 • korzyści z korzystania z Internetu.

Mówiąc o świadczeniach na małoletnie dzieci, warto zauważyć, że w 2024 r. rodzice mogą otrzymać rekompensatę w wysokości 1112,04 zł rocznie na jedno lub dwoje dzieci w rodzinie, a jeśli w rodzinie wychowuje się więcej dzieci, przewidziane są dodatkowe kwoty rocznej rekompensaty (na trzecie dziecko – 2000,04 zł, na czwarte i każde kolejne dziecko – 2700 zł).

Od 1 lipca 2023 r. kwota zwolniona z podatku od spadków i darowizn została podwyższona do 36 120 zł (jeśli odbiorca środków należy do I grupy podatkowej), 27 090 zł (dla II grupy podatkowej) i 5 733 zł (dla III grupy podatkowej). Przypominamy, że kwoty te dotyczą spadków i darowizn od osób, z którymi dana osoba nie jest związana bliskimi więzami rodzinnymi (darowizny i spadki od małżonków, dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierbów, rodzeństwa, ojczyma i macochy nie podlegają opodatkowaniu).

Czym są kalkulatory PIT?

Dla wygody obliczeń istnieją specjalne kalkulatory PIT, które pozwalają obliczyć podatek i przysługujący zwrot podatku przy minimalnym wysiłku i bez specjalnej wiedzy księgowej. Oferujemy kilka usług, które mogą być przydatne przed złożeniem zeznania podatkowego:

 • Kalkulator zwrotu podatku dla PIT 37 – pozwala obliczyć kwotę do zwrotu po złożeniu deklaracji PIT, a raczej jest w stanie wstępnie określić kwotę zwrotu lub nadpłaty podatku na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, narzędzie powinno być używane jako zaawansowany kalkulator, choć należy pamiętać, że jego obliczenia mogą nie uwzględniać wszystkich niuansów sytuacji podatkowej;
 • kalkulator do obliczania PIT dla małżonków w 2023/2024 – pomoże obliczyć, jak bardziej opłaca się opodatkować siebie i złożyć PIT – wypełnić deklarację osobno czy wspólnie z małżonkiem;
 • Kalkulator ZUS dla PIT-11 lub PIT 37 – pozwala obliczyć wysokość poszczególnych składek ZUS na podstawie dowolnych danych.

Kiedy pojawią się pieniądze na PIT-37

Warto zauważyć, że niemożliwe jest obliczenie jednoznacznej daty zwrotu. Faktem jest, że data zwrotu może się różnić w zależności od przypadku. Maksymalny termin, w którym pieniądze powinny zostać otrzymane to 90 dni. Taką zasadę przewiduje polskie prawo.

Jeśli złożyłeś zeznanie podatkowe online, okres ten może zostać przyspieszony. Czasami może to jednak potrwać do 45 dni.

Czym są formularze IFT-1 i IFT-1R i co z nimi zrobić?

Zdarzają się również przypadki, w których pracownicy zamiast deklaracji PIT otrzymują od pracodawcy formularz IFT-1 lub IFT-1R. Taki formularz jest wydawany, jeśli pracownik nie jest rezydentem podatkowym Polski (tj. ma centrum interesów życiowych na Ukrainie lub pracował w Polsce krócej niż sześć miesięcy). Faktem jest, że każdy, kto uzyskał dochód w Polsce, musi go zgłosić. Dlatego nierezydenci podatkowi Polski otrzymują jeden z poniższych formularzy.

Warto zaznaczyć, że osoba, która otrzymała IFT-1 lub IFT-1R nie może złożyć rocznej deklaracji PIT-37. Na podstawie IFT-1 lub IFT-1R należy jednak złożyć zeznanie podatkowe na Ukrainie. Konieczne będzie również dokonanie płatności:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18%;
 • Służba wojskowa wynosi 1,5%.

Jeśli jednak otrzymujesz wyłącznie dochody zagraniczne, jesteś zwolniony z 22% ujednoliconego podatku od składek na ubezpieczenie społeczne (USC).

Jeśli uważasz, że formularz IFT-1 lub IFT-1R został wystawiony przez pomyłkę, musisz udowodnić, że jesteś polskim rezydentem podatkowym. W tym celu należy zgromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie centrum interesów życiowych w Polsce. Takim dokumentem może być zaświadczenie o rezydencji podatkowej w Polsce. Na jego podstawie będziesz mógł uzyskać PIT-11 i wypełnić deklarację PIT-37. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w polskim urzędzie skarbowym.

Jak przekazać 1,5% podatku na cele charytatywne

Jeśli chcesz, możesz przekazać 1,5% podatku na cele charytatywne. Jest to dość łatwe do wykonania. Musisz:

 • W miejscu, w którym zaproponowano Ci przekazanie podatku na cele charytatywne, wybrać opcję Select organisation. Zachęcamy do wsparcia organizacji Armia Zbawienia KRS 0000 215 720 jako cel szczegółowy należy podać Armia Zbawienia. Cały czas pomagają w Warszawie i przeczytać co robią możecie w tym artykule:

Source: Armia Zbawienia

 • Wpisać nazwę organizacji, na którą chcesz przekazać środki lub wpisać jej numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Kliknij Zatwierdź.

To wszystko. Po tej czynności nie będziesz musiał robić nic więcej. Pamiętaj, że przelana kwota nie wpływa na limit zwrotu podatku. Ponadto kwota ta nie wpływa na obliczenie podatku. Ten przelew jest opcjonalny, więc jeśli nie chcesz przekazywać podatku na cele charytatywne, nie musisz tego robić.

 

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *