Stypendium na rozwijanie talentów. Jak zgłosić swoje dziecko?

5 maja 2022

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę każdego roku organizuje stypendium, którego celem jest wsparcie utalentowanych dzieci w rozwijaniu ich pasji. W tym roku będzie to szczególna edycja, ponieważ kierowana jest wyłącznie do dzieci z ukraińskich rodzin. Mogą one otrzymać nawet 10 000 złotych na pogłębianie swoich talentów.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do programu można zgłosić swoje dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Warunkiem jest posiadanie ukraińskiego obywatelstwa oraz przekroczenie granicy po 24.02.2022. Oraz co najważniejsze – szczególnych osiągnięć, pasji oraz zamiłowań lub talentów w szerokim tego słowa znaczeniu.

Jak ubiegać się o stypendium?

Aby wziąć udział w programie, należy pobrać ze strony fundacji wniosek o udzielenie stypendium i dokładnie go wypełnić. Najważniejsze pola to oczywiście opis naszego dziecka wraz z przedstawieniem sytuacji materialnej. Tutaj należy szczegółowo opisać, jaką pasję przedstawia nasze dziecko, jaką edukację w tym kierunku ukończyło oraz czy ma na koncie związane z tym konkretne osiągnięcia. Należy również wskazać rzeczy, które będą niezbędne do tego, aby mogło na wyższym poziomie kontynuować oraz rozwijać swój talent, wskazać ewentualne koszty oraz uargumentować, dlaczego są one poza naszymi możliwościami finansowymi.

Kolejny bardzo ważny punkt do wypełnienia, to opis działań, jakie dziecko będzie mogło podjąć, dzięki otrzymaniu stypendium. Trzeba tutaj szczegółowo zawrzeć wszelkiego rodzaju kursy, udział w dodatkowych zajęciach, konkursach, czy także zakup dodatkowych sprzętów, dzięki którym będzie mogło rozwijać swoje pasje.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Terminy nadsyłania zgłoszeń

Wnioski można składać o 1 maja do 31 maja i po upływie tego czasu kolejne formularze niestety nie będą już brane pod uwagę. Co ważne, można je nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną. Wypełnione podanie należy przesłać na adres stypendium@fdds.pl. Komisja Stypendialna będzie miała czas do końca czerwca, aby przeanalizować wszystkie zgłoszenia oraz wyłonić z nich faworyta. Wyniki zostaną opublikowane na stronie fundacji.

Na co Komisja zwraca największą uwagę?

Komisja Stypendialna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powołana została, aby wybrać zarówno najbardziej utalentowanych, jak i potrzebujących kandydatów. Idea jest taka, że stypendium trafi do dziecka, które przedstawia ogromną pasję w danej dziedzinie bądź posiada szczególne predyspozycje do tego, aby tę pasję rozwijać. Oczywiście duży nacisk kładzie się tu również na aspekt finansowy, ponieważ z założenia pomoc ma zostać skierowana do osób, które takiej pomocy najbardziej potrzebują.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Na co można przeznaczyć pieniądze ze stypendium?

Rodzic bądź opiekun dziecka, któremu zostanie przyznane stypendium, będzie musiał złożyć podpis pod specjalnie przygotowaną umową.  Mówi ona o tym, że kwota, którą otrzymamy, może być przeznaczona wyłącznie na wydatki związane z dalszą edukacją dziecka, która będzie pogłębiać i rozwijać jego talent. Może to być literatura, korepetycje, zajęcia, różnego rodzaju sprzęt itp. W ciągu miesiąca od otrzymania gotówki należy również przekazać sprawozdanie z zainwestowanych w rozwój dziecka środków oraz jego dodatkowych osiągnięć.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

Możliwość komentowania została wyłączona.