Jak obliczyć urlop oraz ekwiwalent pieniężny za urlop w Polsce?

Sofiia Verhulesovа
Podatki, Polska, Praca | 19 września 2023
Komentarze 0
Dziewczyna dostaje w Polsce wynagrodzenie za urlop i jedzie na wakacje-PL https://create.vista.com/

Czy wiesz, że na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego z poprzedniego roku masz czas tylko do końca września? Powiemy Ci o tym! Dowiedz się również, kto może skorzystać z płatnego urlopu w Polsce. Jak obliczana jest wysokość świadczenia urlopowego i czy możliwe jest otrzymanie rekompensaty pieniężnej za niewykorzystany urlop? Komu ono przysługuje i jak z niego skorzystać? O tym w dalszej części artykułu.

Kto może otrzymać wynagrodzenie urlopowe w Polsce?

Zazwyczaj w Polsce pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje 20 dni urlopu rocznie, jeśli mają staż pracy mniej niż 10 lat, oraz 26 dni, jeśli przepracowali ponad 10 lat. Jednocześnie, jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, czas trwania urlopu jest o połowę krótszy.

Możesz wziąć urlop w dowolnym momencie, pisząc pisemny wniosek. Zazwyczaj pracownicy z góry uzgadniają z pracodawcą czas urlopu, więc z góry wiedzą, w jakich terminach będą odpoczywać. Zgodnie z ostatnimi zmianami w Kodeksie postępowania cywilnego, które wejdą w życie w kwietniu, pracownik może również wykorzystać 2 dni urlopu z powodu siły wyższej, 5 dni na opiekę nad członkiem rodziny z poważnych powodów medycznych, a także 2 dodatkowe dni na opiekę nad dzieckiem poniżej 14 roku życia. Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jak oblicza się urlop w Polsce?

Kodeks pracy stanowi, że podczas urlopu pracownik musi otrzymać wynagrodzenie określone w umowie o pracę, czyli te same środki, które otrzymałby, gdyby nie odpoczywał w tym czasie. Jeśli pracownik ma premie lub inne płatności za nadgodziny, może otrzymać dodatkowe finansowanie urlopu. Weź pod uwagę płatności otrzymane w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem wakacji. W takim przypadku warto obliczyć kwotę wynagrodzenia za wakacje w następujący sposób:

 1. Określ wielkość miesięcznego wynagrodzenia. Na przykład 4000 zł brutto + 600 zł dodatku funkcjonalnego za nadgodziny związane ze stanowiskiem.
 2. Określ wielkość składnika zmiennego (składki). Na przykład 200 PLN (styczeń) + 400 PLN (luty) + 250 PLN (marzec) = 850 PLN.
 3. Wysokość składek należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych wciągu ostatnich 3 miesięcy. W ten sposób ustalimy dodatkową opłatę za godzinę. Jeśli dzień roboczy wynosi 8 godzin, to w lutym, styczniu i marcu, czyli 65 dniach roboczych, liczba przepracowanych godzin wyniesie 520 godzin. 850 zł ÷ 520 godzin = 1,6 zł.
 4. Wynik jest mnożony przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby, gdyby nie wyjechał w tym czasie na urlop. Na przykład, gdyby wziął urlop na 20 dni, miałby 160 godzin pracy. 1,6 zł × 160 godzin = 256 zł składki premium.
 5. Tym samym kwota wypłaty za urlop wyniesie 4000 zł (standardowe wynagrodzenie brutto + 600 zł (dodatek funkcyjny) + 256 zł (składka składkowa) = 4856 zł brutto.

Co to jest odszkodowanie za urlop?

Jeśli nie skorzystałeś z prawa do urlopu, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty Ci odszkodowania pieniężnego. Ale tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę mogą otrzymywać świadczenia urlopowe. Prawo do rekompensaty pieniężnej za urlop powstaje i jest ważne tylko w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, tj. w trakcie procesu zwalniania. Jeżeli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany, Nie możesz otrzymać wynagrodzenia, ale masz możliwość skorzystania z zaległego urlopu w standardowy sposób.

Czym jest rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop w Polsce?

Warto pamiętać, że pracownik może wykorzystać dni urlopu z poprzedniego roku do 30 września bieżącego roku. Innymi słowy, aby prawa pracownika nie zostały naruszone, pracodawca ma obowiązek zapewnić możliwość wykorzystania niewykorzystanych dni urlopowych. Na urlop można udać się nawet 30 września, ale nie później. Jeśli nie wykorzystałeś zaległych dni urlopowych do końca września, musisz udać się do sądu. Możesz to zrobić w ciągu trzech lat.

Jeśli nie wykorzystałeś urlopu w okresie obowiązywania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zrekompensować ci niewykorzystane dni odpoczynku. Jednocześnie pracodawca może również wysłać Cię na urlop do końca trwania umowy.

Warto zauważyć, że wymiar urlopu dla Ukraińców jest taki sam jak dla Polaków. W związku z tym, jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, masz prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od stażu pracy.

Jeśli pracodawca odmówi Ci rekompensaty za niewykorzystany urlop, możesz złożyć skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w miejscu zamieszkania: osobiście lub za pośrednictwem portalu e-skarga. Anonimowe skargi nie są rozpatrywane. Jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść, pracodawca zapłaci dość wysoką grzywnę – od 1 do 30 tys. zł. Nie bój się więc skontaktować z Inspekcją Pracy, jeśli Twoje prawa są łamane.

Czy pracodawca może odmówić wypłaty odszkodowania urlopowego?

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, niezależnie od przyczyn, procedury lub przyczyny rozwiązania stosunku pracy, a także tego, z którego inicjatywy współpraca ustała. Jeśli planujesz podpisać nową umowę z tym samym pracodawcą, ma on prawo nie płacić ekwiwalentu pieniężnego, ale zgodzić się z tobą na odroczenie niewykorzystanego urlopu na okres następnej umowy o pracę. W takim przypadku kolejna umowa musi zostać zawarta natychmiast po poprzedniej. Może również uniknąć zapłaty, udzielając Ci urlopu na okres, w którym ostrzegałeś o zwolnieniu, Ale musisz pracować przez pewien okres czasu.

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Jeśli chcesz otrzymać zapłatę za urlop opuszczony w pięciu poprzednich latach, musisz użyć współczynnika właśnie tego, 2023. Wynosi ona 20,83i wyraża średnią miesięczną liczbę dni do przepracowania w tym roku. Współczynnik oblicza się w następujący sposób: 365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni; 250 dni ÷ 12 miesięcy = 20,83. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, Stosunek ten jest podzielony na pół i wynosi 10, 42.

Aby obliczyć tzw. podstawę ekwiwalentną, musisz dodać do kwoty stałego wynagrodzenia średnią kwotę premii i innych niestałych zmiennych wynagrodzenia, które otrzymałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na przykład, jeśli w styczniu, lutym i marcu miałeś odpowiednio 1113, 989 i 1003 zł, to średnia arytmetyczna z nich wyniesie 1035. Załóżmy, że Twoje stałe wynagrodzenie (od momentu nabycia Mam prawo do wynagrodzenia urlopowego, czyli miesiąca, w którym spóźniłeś się na wakacje) – 5500 złotych. W tym przypadku wynagrodzenie urlopowe musi być obliczone od kwoty 5500 złotych + 1035 złotych = 6535 zł.

Zobacz też: Freelance i praca zdalna w Polsce dla Ukraińców

Jeśli masz 7 dni niewykorzystanego urlopu i pracujesz w pełnym wymiarze godzin, musisz obliczyć wynagrodzenie urlopowe w następujący sposób:

 • 6535 zł (wynagrodzenie) ÷ 20,83 zł (współczynnik) = 313,7 zł
 • 313,7 zł ÷ 8 (godziny pracy) = 39,2 zł
 • 39,2 zł × 56 godzin (7 dni po 8 godzin) = 2195,2 zł brutto.

Wynagrodzenie urlopowe jest opodatkowane na zasadach ogólnych.

Kiedy pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie urlopowe?

Polskie prawo pracy nie przewiduje jasnego terminu wypłaty wynagrodzenia urlopowego. Możesz mieć prawo do urlopu do samego końca stosunku pracy, dlatego najczęściej wynagrodzenie urlopowe jest zwracane w dniu ich rozwiązania, a nie później – w celu uniknięcia roszczeń ze strony pracownika za niewykorzystany urlop.

Pomóc finansowa na urlop w Polsce „wakacje pod gruszą”

Oprócz standardowych wypłat urlopowych pracownicy w Polsce mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie swojego wypoczynku, które nazywa się „wakacje pod gruszą” („wakacje pod gruszą”). Środki te są wypłacane z Zakładowego Funduszu Socjalnego, a zasady, według których dokonywane są te płatności, są zwykle wpisane w statut funduszu świadczeń socjalnych (ZFSS). Skrót ten oznacza fundusz świadczeń socjalnych firmy, czyli rodzaj „skarbonki”, w której określone środki są przeznaczone na różne dotacje i dodatkowe świadczenia dla pracowników. W ten sposób pracownik może otrzymać dofinansowanie w ramach „podatku pod gruszą” w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie, w którym pracuje, pracodawca założył zfss.

Czy w każdym przedsiębiorstwie musi powstać fundusz ZFSS? Właściwie nie. Istnieje jednak kilka warunków, w których firma jest zobowiązana do założenia ZFSS. Taki fundusz jest obowiązkowy:

 • w każdej firmie, której liczba pracowników przekracza 50 osób;
 • w urzędach gminnych, niezależnie od liczby pracowników;
 • w instytucjach budżetowych o dowolnej liczbie pracowników (chodzi przede wszystkim o nauczycieli, lekarzy, policjantów itp.).

Firma zatrudniająca mniej niż 50 osób może również założyć fundusz ZFSS. Nie ma jednak takiego obowiązku.

Kto może skorzystać z pomocy finansowej na wakacje „wakacje pod gruszą”?

Dofinansowanie wypoczynku „wakacje pod gruszą” jest dostępne wyłącznie dla osób pracujących w przedsiębiorstwie na podstawie umowy Umowa o pracę. Nie mają przy tym znaczenia takie cechy pracownicze pracownika jak jego:

 • staż pracy;
 • stanowisko, które zajmuje;
 • kwalifikacja.

Co więcej, jeśli jest to określone w statucie ZFSS, o pomoc „na szczęście pod gruszą” mogą ubiegać się również członkowie rodziny pracowników, a także emeryci, którzy kiedyś pracowali w tej firmie.

Na co można przeznaczyć pomoc na wczasy „wakacje pod gruszą”?

Dofinansowanie na wczasy „wakacje pod gruszą” można przeznaczyć na wszelkie Państwa plany w czasie wakacji. Oznacza to, że pracownik samodzielnie planuje wakacje i może otrzymać dotacje, nawet jeśli spędza wakacje bez wychodzenia z domu. Należy pamiętać, że środki z dofinansowania mogą być przeznaczone nie tylko na osobiste potrzeby, ale także na rodzinne wakacje, a także mogą być przeznaczone na częściowe lub całkowite opłacenie sanatorium lub obozów wakacyjnych dla dzieci. Jednocześnie nie są wymagane żadne czeki, faktury ani inne potwierdzenia, jak dokładnie wydać otrzymane środki.

Jaką kwotę stanowi pomoc finansowa na urlop „wakacje pod gruszą”?

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że pomoc finansowa na wakacje „wakacje pod gruszą” nie ma jakiejś stałej standardowej kwoty. Warunki świadczenia pomocy społecznej na urlopy są określone w Regulaminie konkretnego funduszu świadczeń socjalnych, a w każdej firmie lub instytucji są one różne. Zazwyczaj wysokość wypłaty zależy od sytuacji finansowej i zarobków pracownika. Jednocześnie pracownicy otrzymują od pracodawcy nie takie same kwoty. Tym, którzy znajdują się w najbardziej trudnej sytuacji materialnej, przypisuje się największe dofinansowanie. W końcu wypłata jest przeznaczona właśnie dla tych, którzy nie mogą samodzielnie sfinansować urlopu dla siebie i swojej rodziny. jednocześnie nie ma żadnej maksymalnej ani minimalnej kwoty świadczenia-wszystko jest indywidualne. Istnieje jednak pewna kwota bazowa do obliczeń.

Zgodnie z nowelizacją przyjętą przez Sejm 7 czerwca 2023 r., podstawa finansowa naliczania wypłat zostanie zwiększona. O ile w 2019 r. kwota ta, powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, wynosiła 1662,97 zł na pracownika, o tyle od lipca 2023 r., w związku z nowelizacją, kwota dodatku wzrośnie do 1944,34 zł. Innymi słowy, zgodnie z mechanizmem legislacyjnym, na konto ZFŚS wpłynie więcej środków, które będzie można przeznaczyć na pomoc socjalną dla pracowników.

Ile razy w roku można skorzystać z płatności „na szczęście pod gruszą”?

Z dofinansowania „wakacje pod gruszą” można skorzystać tylko raz w roku i pod warunkiem, że urlop trwa co najmniej 14 dni. Dlatego jeśli twój staż pracy w firmie pozwala ci wziąć dwutygodniowy urlop, masz prawo ubiegać się o dofinansowanie „wakacje pod gruszą”.

Jak wygląda mechanizm uzyskania dofinansowania na urlop „wakacje pod gruszą”?

Sam pracownik zajmuje się wszystkimi sprawami organizacyjnymi dotyczącymi odpoczynku i planuje wszystkie swoje wydatki. W takim przypadku dofinansowanie można uzyskać zarówno z góry, jak i po wakacjach. Ale środki na wakacje „wakacje pod gruszą” nie są wypłacane automatycznie. Aby otrzymać wypłatę, musisz ubiegać się o dotację. A następnie pracodawca ustali kwotę do wypłaty na podstawie dochodów osobistych i dochodów członków rodziny.

Jak ubiegać się o wypłatę na urlop?

Wniosek składa się bezpośrednio do pracodawcy. Jednocześnie, jak podano na stronie interviewme.pl. forma dokumentu może wyglądać mniej więcej tak:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku „wczasy pod gruszą”

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na organizowany we własnym zakresie wypoczynek w okresie od (…) do (…)

Dochód miesięczny na członka rodziny wynosi ………. netto miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zgłoszone dochody. Niektórzy pracodawcy wymagają również, aby wnioskodawca dodał PIT za poprzedni rok.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *