Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce?

6 lutego 2023
Euro na założenie firmy w Polsce. Pl Source: Vista Create

Jeśli macie pomysły na rozpoczęcie własnego biznesu w Polsce, to warto również wiedzieć, jak można uzyskać dodatkowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w kraju. Proponujemy zapoznanie się z programem dotacji na pomoc początkującym przedsiębiorcom z polskich Urzędów Pracy.

Dodatkowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce

Państwo polskie wspiera przedsiębiorców na wiele sposobów. Oprócz dobrze zaprojektowanego systemu podatkowego, który obniża koszty podatkowe, i programów doradztwa biznesowego, zapewnia początkującym przedsiębiorcom różne programy wsparcia i szeroki dostęp do inwestycji. Obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania dodatkowego finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Oto kilka najpopularniejszych sposobów:

 • kredyty bankowe − banki w Polsce oferują zarówno kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości na cele biznesowe;
 • dotacje rządowe i samorządowe − rząd i samorządy w wielu regionach Polski oferują dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacje inwestycyjne, dotacje na szkolenia i dotacje na doradztwo;
 • wsparcie unijne − Unia Europejska oferuje przedsiębiorcom w Polsce wsparcie finansowe, w tym dotacje na rozwój biznesu, szkolenia i doradztwo;
 • inwestorzy prywatni − coraz większa liczba inwestorów prywatnych oferuje przedsiębiorcom w Polsce wsparcie finansowe, w tym pożyczki, finansowanie ryzyka i inwestycje kapitałowe;
 • programy edukacyjne − wiele instytucji edukacyjnych oferuje programy szkoleniowe i doradcze dla przedsiębiorców w Polsce, w tym programy dofinansowywane przez rząd i samorządy.

Ponadto można uzyskać dodatkowe dofinansowanie na biznes w Polsce z Urzędu Pracy − program ten wspiera początkujących przedsiębiorców w ramach walki z bezrobociem.

Program dodatkowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy

Urząd pracy oferuje dodatkowe środki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjnych. Program ten skierowany jest do firm, które potrzebują wsparcia finansowego na rozwój swojej działalności. Program składa się z dwóch części: pożyczek i dotacji. Oczywiście dotacje to najbardziej atrakcyjna i opłacalna opcja dla przedsiębiorcy. W ramach programu dotacji przedsiębiorca otrzymuje bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów inwestycji. Dotacje przyznawane są firmom, które spełniają określone kryteria.

Dużą zaletą tego wsparcia finansowego jest to, że dotacje są bezzwrotne. Środki te można otrzymać dość szybko (po pozytywnej decyzji z Urzędu Pracy), są one również wypłacane z góry. Oznacza to, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność, nie musi najpierw wydać swoich pieniędzy, a potem odzyskać je dzięki dotacji. Dodatkowe fundusze można przeznaczyć na wyposażenie, remont biura, reklamę firmy lub inne potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Kto może ubiegać się o dotację z Urzędu Pracy?

Dotacje z Urzędu Pracy mają na celu pomoc osobom bezrobotnym. Dlatego potencjalny przedsiębiorca, który chce założyć własną firmę, musi być oficjalnie zarejestrowany jako bezrobotny. Również w momencie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w postaci dotacji, należy:

 • nie być zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej (jeśli taki wpis był kiedykolwiek dokonany, musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej);
 • nie być skazany za przestępstwa gospodarcze co najmniej w ciągu ostatnich 2 lat;
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia i nie zawieszać jej wykonywania na okres dłuższy niż 6 miesięcy (łącznie).

O dotację na działalność gospodarczą nie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych (tylko niestacjonarnych) oraz osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny odmówiły przyjęcia ofert pracy, szkolenia lub stażu z Punktu Pośrednictwa Pracy. Bezzwrotnej dotacji nie otrzymują również osoby, które już taką dotację otrzymały lub złożyły podobny wniosek w innym urzędzie Centrum Pracy.

Jaka jest procedura uzyskania dotacji na założenie firmy z  Urzędu Pracy?

Ogólna procedura uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Centrum Zatrudnienia jest następująca:

 1. Złóż wniosek w Urzędzie Pracy – w zależności od sprawności danego działu, jego rozpatrzenie może zająć około miesiąca. W trakcie procesu aplikacyjnego zostaną dokładnie sprawdzone dane dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy, a także ocenione zostaną planowane działania.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisywana jest umowa z właściwym Urzędem Pracy oraz poręczycielami (poręczyciel zapewnia możliwość zwrotu kwoty dofinansowania w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z warunków umowy).
 3. Po podpisaniu umowy, pieniądze są przekazywane na konto wnioskodawcy w ciągu kilku dni. W tym przypadku działalność, na którą zostały przekazane środki, musi być otwarta w terminie określonym w umowie.

Zobacz też: Sprzedajesz drobne produkty? Sprawdź działalność nierejestrowaną

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie działań przedsiębiorczych przyjmowane są od początku roku. A warto to zrobić jak najszybciej, bo proces składania wniosków kończy się wraz z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel.

Ile dodatkowych środków na działalność gospodarczą mogę uzyskać z Urzędu Pracy w 2023 roku?

Wysokość dotacji z Urzędu Pracy zależy od możliwości finansowych poszczególnych instytucji i wysokości środków, jakie otrzymały na ten cel. Szczegółowe informacje dotyczące kwot zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek. Natomiast w wersji standardowej kwota dodatkowego dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli nie może przekroczyć 36 tys. zł.

Należy pamiętać, że otrzymana dotacja musi być wykorzystana wyłącznie na cele i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Jeśli któryś z zapisów umowy zostanie naruszony, przedsiębiorca będzie musiał w ciągu 30 dni zwrócić całą kwotę dotacji wraz z odsetkami za wykorzystanie środków.

Co wpływa na decyzję o przyznaniu dotacji początkującemu przedsiębiorcy?

Jak pokazuje praktyka, podejmując decyzję o przyznaniu dotacji początkującemu przedsiębiorcy, urząd pracy kieruje się nie tylko spełnieniem przez niego wymienionych wyżej warunków. Doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy, a także wkład własny i przygotowany biznesplan, również mogą zwiększyć szanse na otrzymanie dodatkowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Doświadczenie zawodowe do dotacji na działalność gospodarczą

Ważnymi argumentami przemawiającymi za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dotację na działalność gospodarczą dla osób bezrobotnych mogą być załączone dokumenty kwalifikacyjne, zaświadczenia i rekomendacje potencjalnego przedsiębiorcy. Przecież jeśli dana osoba planuje założyć firmę marketingową i ma odpowiednią specjalizację lub doświadczenie w tej dziedzinie, to oczywiste jest, że komitet decyzyjny będzie miał większe zaufanie do przyszłości tego biznesu.

Wkład własny w celu uzyskania dotacji na działalność gospodarczą

W rzeczywistości Urząd Pracy nie wymaga od przyszłego przedsiębiorcy posiadania własnych oszczędności, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Niemniej jednak, przy rozpatrywaniu wniosku o dotację na działalność gospodarczą, chęć wniesienia przez daną osobę wkładu osobistego do przyszłej firmy (nawet jeśli jest to symboliczna kwota lub np. komputer) może być kolejnym dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść wnioskodawcy. Tym samym wnioskodawca deklaruje swoją powagę i zaangażowanie w przyszłą działalność gospodarczą.

Biznes plan na dotację na działalność gospodarczą

W wielu Urzędach Pracy wniosek o dotację na założenie firmy zawiera już specjalną sekcję o nazwie «Biznesplan». W zasadzie biznesplan jest jednym z niezbędnych elementów samego wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, nawet jeśli wniosek nie wymaga biznesplanu, warto złożyć go jako osobny załącznik. Posiadanie planu znacznie zwiększy szanse wnioskodawcy na otrzymanie dodatkowego dofinansowania, ponieważ pozwoli urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy i zobaczyć jak realnie będzie wyglądał jego biznes.

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *