Czy można zmienić pracę i wyjechać z Polski w oczekiwaniu na kartę pobytu?

Yana Zakharchuk
25 kwietnia 2023
Komentarze 0
Mężczyzna, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt wyjechał z Polski Source: Vista Create

Wielu Ukraińców od 1 kwietnia 2023 roku stara się o kartę pobytu. Dokument ten uprawnia cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, do legalnego przebywania i pracy w Polsce oraz podróży do innych krajów strefy Schengen. W związku z tym pojawia się wiele pytań. Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedzi i wskazówki!

Na jakiej podstawie mogę otrzymać kartę pobytu?

Zgodnie z poprawkami do ustawy specjalnej, które zostały wprowadzone w styczniu 2023 r., niektóre kategorie Ukraińców, którzy przybyli po 24.02.2022 r., mogą ubiegać się o karty pobytu czasowego od 1 kwietnia 2023 r. Jest:

 • osoby oficjalnie zatrudnione;
 • osoby wykonujące pracę o wysokich kwalifikacjach (inżynierowie, informatycy, naukowcy);
 • tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce.

Należy pamiętać, że o kartę czasowego pobytu można ubiegać się tylko w miejscu zamieszkania w Polsce.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego kanału w Telegramie pod linkiem https://t.me/ukrainianinpolandpl i na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Ciebie najlepsze wiadomości i odpowiednie porady.

Co powinienem zrobić przy zmianie karty pobytu?

Zdarzają się sytuacje, gdy po złożeniu dokumentów o rejestrację rezydencji artystycznej Ukrainiec zostaje zwolniony z pracy. W przypadku zwolnienia z pracy podczas rejestracji zezwolenia na pobyt osoba musi wykonać następujące czynności:

 • powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w ciągu 14 dni o rozwiązaniu stosunku pracy;
 • Znajdź nową oficjalną pracę w ciągu 30 dni.

Pamiętaj, że jeśli zmienisz pracodawcę, nie musisz zmieniać karty pobytu, wystarczy zmienić swoją decyzję. Zezwolenie na pobyt to pismo wojewody potwierdzające, że cudzoziemiec wystąpił o kartę pobytu i może legalnie przebywać w Polsce do czasu wydania karty. Decyzja może być pozytywna lub negatywna, w zależności od decyzji wojewody.

Aby zmienić decyzję, konieczne jest przygotowanie niezbędnego pakietu dokumentów i złożenie wojewodzie w miejscu zamieszkania:

 • wypełniony formularz wniosku o zmianę pracy i zgodnie z próbką (można pobrać formularz z oficjalnej strony tutaj);
 • Załącznik nr 1, który jest wypełniany przez pracodawcę;
 • umowa o pracę;
 • kserokopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, która ma zostać zmieniona (jeżeli jest dostępna);
 • przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracę – ważny dokument potwierdzający dostępność ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Potwierdzenie wpłaty 220 zł na konto Województwa Uzhonda Pracy.

Czy status UKR jest zachowany przy składaniu dokumentów lub uzyskiwaniu karty pobytu?

Należy również pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami do Statutu Szczególnego status ochrony czasowej zostaje zachowany na czas sporządzania dokumentów do karty pobytu dowolnego rodzaju. Jest to istotne w sytuacjach, gdy istnieją podstawy do złożenia wniosku o wydanie karty pobytowej. Na przykład, jeśli sprawa jest rozpatrywana na podstawie oficjalnego zatrudnienia, ale uchodźca stracił pracę. W takim przypadku ponowne rozpatrzenie sprawy zostaje zawieszone, ale status UKR i wszystkie obowiązujące wówczas prawa pozostają.

Nie jest jeszcze jasne, czy status jest ważny przez cały czas, czy tylko do wydania decyzji (pozytywna decyzja o sztuce). Ustawa stanowi, co następuje:

Złożenie wnioskuo jedno z dokumentów pobytowych nie prowadzi do utraty statusu.

Nie ma więc jeszcze dokładnych informacji na temat czasu zakończenia ochrony czasowej, więc czekamy na oficjalne wyjaśnienie.

Czy można odmówić wydania karty pobytu w związku z wyjazdem z Polski?

Nie zaleca się opuszczania kraju przy składaniu dokumentów o kartę pobytu. Ale w ustawodawstwie nie ma oficjalnego zakazu. Jeśli dana osoba czeka na decyzję w sprawie karty, to w dowolnym dniu list lub wiadomość może przyjść z datą, kiedy konieczne jest stawienie się w Urząd z pewnymi dokumentami lub z innego powodu. W przypadku niestawienia się w określonym dniu sprawa może zostać zawieszona.

Zobacz też: Language Supp: nowe bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Czy powinienem anulować wizę D po otrzymaniu karty pobytu?

Po otrzymaniu karty konieczne jest, aby nie anulować wizy, ponieważ karta i wiza nie mogą istnieć w tym samym czasie.

Czy mogę otrzymać kartę pobytu dla dziecka poniżej 18 roku życia?

Tak, jeśli jedno z rodziców posiada kartę pobytu. Wymagana jest również pisemna zgoda drugiego rodzica na otrzymanie karty przez dziecko.

Jakie są powody, dla których można odmówić wydania karty pobytu?

Powody decyzji nie są na Twoją korzyść:

 • nieprawidłowo wypełniony kwestionariusz, występują błędy i poprawki;
 • obecność fałszywych informacji w dokumentacji;
 • jeżeli pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, stanowi zagrożenie dla kraju;
 • nielegalny pobyt w Polsce;
 • Na terytorium ich kraju podatki nie były laken;
 • Niekaralności.

Możesz odwołać się od odmowy za pomocą karty pobytu, należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *