Zmiany w prawach konsumenta w Polsce od 1 stycznia 2023 roku

16 stycznia 2023
Prawa konsumenta w Polsce. Pl Source: Vista Create

Od 1 stycznia w ustawie o ochronie konsumentów w Polsce pojawiły się nowe przepisy. Sprawdźmy, co dokładnie się zmieniło i jakich aspektów dotyczą te zmiany!

Nowe przepisy w prawach konsumenta w Polsce

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie w Polsce zmiany w ustawie o prawach konsumenta oraz w Kodeksie cywilnym. Innowacje mają na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie towarów cyfrowych i innych produktów (Dyrektywa cyfrowa i towarowa) oraz dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, a tym samym harmonizację polskiego prawa z europejskimi ramami prawnymi.

Zmiany w ustawie o ochronie konsumentów dotyczą przede wszystkim:

  • sprzedaży treści cyfrowych;
  • świadczenia usług cyfrowych;
  • zasad korzystania z gwarancji.

Ustawa wprowadza nowe pojęcia związane z dobrami cyfrowymi i środowiskiem cyfrowym, a także reguluje umowy o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Tym samym od tej chwili ustawa określa procedurę realizacji obowiązku dostarczania treści cyfrowych / usług cyfrowych oraz określa uprawnienia konsumenta w przypadku braku dostarczenia tego produktu lub jego nieodpowiedniej jakości. Jakie są więc główne zmiany w polskim prawie ochrony konsumentów?

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Zobowiązania z tytułu gwarancji na towary cyfrowe

Nowelizacja ustawy o ochronie konsumentów przewiduje, że w przypadku niezgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z umową, konsument ma prawo żądać:

  • doprowadzenia treści cyfrowych do stanu zgodnego z umową
  • obniżenia ceny towaru;
  • wypowiedzenia umowy, czyli całkowicie odmówić przyjęcia towaru.

Jednocześnie wymóg obniżenia ceny i odstąpienia od umowy uznaje się za dopuszczalny i uzasadniony tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z deklarowanymi właściwościami jest istotna lub jest oczywiste, że przedsiębiorca nie będzie w stanie szybko (w rozsądnym terminie) doprowadzić treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do stanu zgodnego z umową bez istotnych niedogodności dla konsumenta.

Ustawa przenosi przepisy dotyczące obowiązków konsumentów w zakresie rękojmi z Kodeksu cywilnego do ustawy o ochronie konsumentów. Czyli teraz normy dotyczące obowiązków z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy będą funkcjonowały równolegle: zarówno w Kodeksie cywilnym (skierowanym do przedsiębiorców), jak i w ustawie o ochronie konsumentów (stosowanej wobec kupujących). Przepis ustawy dotyczy towarów cyfrowych i określa, jakie cechy musi mieć produkt, aby można było uznać go za zgodny z umową (np. musi nadawać się do celów, do których produkt tego typu jest zwykle używany, z uwzględnieniem norm technicznych lub dobrych praktyk).

Istotne jest, że w przypadku niezgodności towaru z umową prawo ustala pewną sekwencję działań w ramach ochrony konsumenta. Po pierwsze, konsument ma prawo żądać przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez naprawę lub wymianę. I dopiero wtedy, gdy naprawa lub wymiana okaże się ekonomicznie niecelowa, kupujący będzie miał prawo żądać obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treści cyfrowe.

Inne innowacje w ustawie o ochronie konsumentów

Zmiana terminu odpowiedzi na skargę konsumencką

Jedna ze zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie konsumentów stanowi, że w przypadku braku terminu określonego dla konkretnej sprawy, przedsiębiorca (przedsiębiorca) jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumencką w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zmiana ta powinna przywrócić poziom ochrony konsumentów gwarantowany wcześniej przez Kodeks cywilny.

Kiedy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową

Nowelizacja ustawy przewiduje jeden wyjątek, kiedy sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową. Jest to sytuacja, w której konsument został poinformowany, że pewna cecha lub niektóre parametry danego produktu odbiegają od tych podanych w umowie. Jednocześnie sprzedawca musi uznać rozbieżności i poinformować o nich kupującego nie później niż w chwili zawarcia umowy.

Okres gwarancji i okres reklamacji

Kolejną nowością w ustawie o ochronie konsumentów było podwojenie możliwości składania reklamacji z tytułu wad towaru, a także wydłużenie terminu przedawnienia tych roszczeń. Od tej pory reklamację wadliwego towaru z tytułu gwarancji będzie można złożyć w ciągu dwóch lat, a nie jednego. A okres przedawnienia tej skargi będzie trwał nie dwa, a sześć lat.

Gdzie konsumenci mogą znaleźć bezpłatną pomoc prawną?

O ile na Ukrainie prawami konsumentów zajmuje się Komitet Antymonopolowy Ukrainy oraz Państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, o tyle w Polsce instytucją równorzędną jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętaj, że Ukraińcy mają takie same prawa jak każdy konsument w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Jeśli przedsiębiorca naruszył Twoje prawa, skorzystaj z przepisów i pomocy instytucji wspierających konsumentów. 801 440 220 i 22 290 89 16 to infolinia konsumencka w języku ukraińskim. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora sieci komórkowej. Można również poprosić o konsultację, pisząc e-mail na adres uaporady@dlakonsumentow.pl.

Jeśli kupujesz towary przez internet od sprzedawcy z innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, Europejskie Centrum Konsumenckie służy Ci pomocą. Pod numerem telefonu 22 55 60 600 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 można uzyskać poradę prawników posługujących się językiem ukraińskim. Konsultację można również uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres ECCNET-PL@ec.europa.eu.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli kupiłeś produkt i w ciągu dwóch lat okaże się on wadliwy (np. telefon przestanie działać, żelazko się nie włącza lub urządzenie przestanie chodzić bezpośrednio podczas użytkowania, a nie jest to Twoja wina), masz prawo skorzystać z gwarancji i złożyć reklamację u sprzedawcy. Jest to związane z polską ustawą o ochronie konsumentów. Prawo do roszczeń przysługuje niezależnie od miejsca zakupu produktu – sklepu, sklepu internetowego czy targu.

W skardze należy przedstawić swoje oczekiwania wobec handlowca. Możesz poprosić o:

  • naprawę;
  • wymianę;
  • obniżenie ceny;
  • zwrot pieniędzy (w przypadku towarów nienadających się do użytku).

Ważne: Aby móc dochodzić swoich praw, należy zawsze przedstawić dowód zakupu. Nie wyrzucaj więc w pośpiechu paragonu – może się okazać, że będzie Ci jeszcze potrzebny. Jeśli zapłaciłeś kartą, możesz wydrukować paragon, a jeśli kupiłeś coś przez Internet, możesz wydrukować potwierdzenie zapłaty, które zostało wysłane na Twój adres e-mail.

Jeśli zakupiłeś produkt używany, termin na złożenie reklamacji wynosi w tym przypadku 1 rok.

Skontaktuj się z numerem infolinii podanym powyżej. Prawnicy posługujący się językiem ukraińskim pomogą Ci napisać skargę w języku polskim.

Prawo do informacji

Niezależnie od tego, w jaki sposób chcesz kupić produkt (stacjonarnie czy przez internet), sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia prawdziwych informacji o produkcie w języku polskim. Masz prawo znać cenę zakupu i cechy towaru. Sprzedawca powinien zamieścić taką informację w widocznym miejscu. Jeśli zostałeś poinformowany tylko ustnie, sprzedawca łamie prawo.

Robiąc zakupy w sklepie spożywczym, należy pamiętać, że cena podana na etykiecie musi być ceną ostateczną, czyli taką, jaką płaci się przy kasie. Nielegalne jest podawanie niższych cen, np. w reklamach, a następnie doliczanie dodatkowych opłat przy płaceniu za towary. Jeśli kasjer poda Ci wyższą cenę niż ta, która widnieje, masz prawo kupić towar po niższej cenie. Jeśli zauważysz różnicę na paragonie, poproś o zwrot nadpłaconej kwoty.

Prawo do wyboru

Kupując produkt w sklepie stacjonarnym, można go dokładnie obejrzeć i w razie potrzeby przymierzyć, co sprawia, że tego typu zakupy są dla nas wygodniejsze. Może się okazać, że wkrótce po zakupie produktu trzeba będzie go zwrócić do sklepu (np. może być za duży). Odzyskanie pieniędzy zależy od dobrej woli sprzedawcy. Sprzedawca może, ale nie musi, przyjąć z powrotem towary zakupione w sklepie stacjonarnym. Jest to zgodne z obowiązującym prawem. Dlatego zalecamy, aby z wyprzedzeniem zapytać sprzedawcę o możliwość zwrotu towaru. W całej Europie znane marki i sieci handlowe oferują konsumentom możliwość dobrowolnego zwrotu, na przykład w ciągu kilku dni. Przed zakupem zapytaj o zasady zwrotu. Warunki te są ustalane przez sprzedawcę detalicznego. Na przykład mogą zażądać zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu lub zaoferować zwrot pieniędzy tylko za kartę podarunkową, a nie za gotówkę itp.

Zakupy on-line

Kupując towary przez Internet, należy przede wszystkim upewnić się, że sklep ma siedzibę w Polsce lub w innym kraju UE – wtedy łatwiej będzie złożyć reklamację w razie nieporozumień. Sprawdź warunki, lokalizacje i sposoby dostawy. Dowiedz się, jak skontaktować się ze sprzedawcą i przeczytaj opinie innych użytkowników. Zbyt atrakcyjna cena powinna wzbudzić czujność. Pamiętaj, że po kliknięciu przycisku „kup i zapłać” lub podobne, zawierasz ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży, z której będziesz musiał się wywiązać, tzn. zapłacić cenę za produkt.

Zobacz też: Gdzie znaleźć bezpłatną pomoc prawną w Polsce?

Zakupy dokonane przez Internet dają możliwość bezpłatnego odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. Oznacza to, że możesz zwrócić towar bez podawania przyczyny. Aby odstąpić od umowy, należy powiadomić sprzedawcę.

Życzymy Państwu przyjemnych i udanych zakupów. Pamiętaj, że jako konsument zawsze masz prawo dochodzić swoich interesów!

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Możliwość komentowania została wyłączona.