Prawa konsumentów w Polsce w 2023 roku

Irina Turaieva
Polska | 5 lipca 2023
Komentarze 0
Prawa konsumenta w Polsce. Pl Source: Vista Create

Kiedy kupujesz przedmiot w sklepie internetowym, może się okazać, że nie wygląda on prawidłowo lub nie działa tak, jak powinien. W takiej sytuacji możesz go zwrócić, wymienić, wymienić niektóre jego części lub otrzymać zwrot pieniędzy. Przeczytaj nasz artykuł o tym, jak zwrócić towary zakupione w sklepie stacjonarnym lub online, z wadami lub bez, oraz których towarów i usług nie można zwrócić.

Nowe przepisy w prawach konsumenta w Polsce

W dniu 1 stycznia 2023 r. w Polsce weszły w życie zmiany w ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym, dostosowując tym samym polskie prawo do europejskich ram prawnych. Jakie są zatem główne zmiany w polskiej ustawie o ochronie konsumentów?

Obowiązki gwarancyjne dla towarów cyfrowych

Zmiany w ustawie o ochronie konsumentów przewidują, że jeśli treści cyfrowe lub usługi cyfrowe nie są zgodne z umową, konsument ma prawo żądać:

 • dostosowania treści cyfrowych do umowy
 • obniżenia ceny towaru
 • rozwiązania umowy, tj. całkowitej odmowy przyjęcia towaru.

Jednocześnie żądanie obniżenia ceny i rozwiązania umowy uznaje się za dopuszczalne i uzasadnione tylko wtedy, gdy rozbieżność między towarem a deklarowanymi właściwościami jest znaczna lub jest oczywiste, że przedsiębiorca nie będzie w stanie szybko (w rozsądnym terminie) doprowadzić treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do zgodności z umową bez znacznych niedogodności dla konsumenta.

Co istotne, w przypadku niezgodności towaru z umową, prawo ustanawia określoną sekwencję działań w ramach ochrony konsumenta. W pierwszej kolejności konsument ma prawo żądać przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero wówczas, gdy naprawa lub wymiana okaże się ekonomicznie niewykonalna, kupujący będzie miał prawo żądać obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy. Jednocześnie sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treści cyfrowe.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Inne innowacje w ustawie o ochronie konsumentów

 1. Zmiany w zakresie terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację konsumenta. Jedna ze zmian wprowadzonych do ustawy o ochronie konsumentów przewiduje, że w przypadku braku terminu określonego dla danej sprawy, przedsiębiorca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli konsument w chwili zawarcia umowy był poinformowany, że określona cecha lub niektóre parametry danego produktu odbiegają od określonych w umowie.
 3. Podwojenie okresu rękojmi i reklamacji – reklamację wadliwego produktu z tytułu rękojmi będzie można złożyć w ciągu dwóch lat zamiast jednego. Okres przedawnienia tej reklamacji będzie wynosił sześć lat zamiast dwóch.

Kupujący w Polsce mają prawo do informacji

Niezależnie od sposobu, w jaki chcesz kupić produkt (w sklepie lub online), sprzedawca jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji o produkcie w języku polskim. Masz prawo znać cenę zakupu i cechy produktu. Sprzedawca musi umieścić takie informacje w widocznym miejscu. Jeśli zostaniesz poinformowany tylko ustnie, sprzedawca łamie prawo. Jeśli podczas płacenia kasjer poda cenę wyższą niż ta wskazana na metce, masz prawo kupić towar po niższej cenie. Jeśli zauważysz różnicę na paragonie, możesz zażądać zwrotu nadpłaconej kwoty. Zamówienia internetowe dają możliwość ich bezpłatnego anulowania bez podania przyczyny. Najtańsze sklepy w Polsce można znaleźć tutaj.

Prawo konsumenta do złożenia reklamacji i zwrotu towaru w Polsce

Jeśli zakupiłeś produkt i w ciągu dwóch lat okaże się on wadliwy (np. telefon przestanie działać, żelazko się nie włączy lub urządzenie przestanie działać w trakcie użytkowania i to nie z Twojej winy), masz prawo skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację u sprzedawcy. Wynika to z polskiej ustawy o ochronie konsumentów. Masz do tego prawo niezależnie od miejsca zakupu produktu – sklepu, sklepu internetowego czy marketu.

Zobacz też: Pomoc finansowa od The $1K Project

W reklamacji powinieneś określić swoje oczekiwania wobec sprzedawcy. Możesz żądać:

 • naprawy
 • wymiana
 • obniżenia ceny;
 • zwrotu pieniędzy (jeśli produkt nie nadaje się do użytku).

Ważne! Aby bronić swoich praw, należy przedstawić dowód zakupu. Nie należy więc w pośpiechu wyrzucać paragonu po dokonaniu zakupu – może on być nadal przydatny. Jeśli dokonałeś płatności kartą, możesz wydrukować potwierdzenie płatności lub, jeśli dokonałeś zakupu online, wydrukować potwierdzenie płatności za zakup, które zostało wysłane do Ciebie e-mailem.

Jak długo trwa złożenie reklamacji?

Konsument ma 1 rok od momentu, w którym dowiedział się o wadzie towaru, na złożenie reklamacji. Najlepiej jednak zrobić to niezwłocznie po wykryciu wady. Nie skraca to jednak okresu odpowiedzialności sprzedawcy, tj. okresu rękojmi (2 lata).

Termin rozpatrzenia reklamacji zależy od wybranej procedury: w przypadku naprawy, wymiany lub obniżenia wartości towaru sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia.

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym w Polsce

Jeśli produkt został zakupiony w sklepie i nie posiada żadnych wad fabrycznych, jego zwrot nie będzie już taki prosty. W Polsce sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru tylko dlatego, że kupujący zmienił zdanie. Niektórzy sprzedawcy dopuszczają taką możliwość, ale wynika to wyłącznie z ich polityki sprzedażowej, a nie obowiązków prawnych.

Zwrot towaru do sklepu stacjonarnego jest jednak możliwy w przypadku wadliwego działania produktu. W takim przypadku zwrot dokonywany jest w ramach gwarancji. Jeśli produkt jest wadliwy, kupujący może złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Wady takie obejmują następujące sytuacje:

 • niezgodność reklamy (lub opisu produktu) z właściwościami lub jakością produktu;
 • produkt nie posiada właściwości, które powinien posiadać;
 • towar nie spełnia celu zakupu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawieraniu umowy.

Jak zwrócić wadliwy produkt w ramach rękojmi?

 1. Wypełnić Formularz Reklamacji Produktu i dołączyć go do przesyłki, dokument musi zawierać następujące informacje.
 2. Wraz z reklamacją należy odesłać towar wraz ze wszystkimi jego częściami, dołączyć kopię paragonu lub faktury.
 3. Sporny towar należy przesłać na wskazany adres, a wypełniony formularz reklamacyjny można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail.

Czy mogę zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym w Polsce?

Konsumenci mają prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgodnie z prawem sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o przysługującym mu prawie do zwrotu towaru. W przypadku braku takiego powiadomienia, kupujący może zwrócić produkt w ciągu 12 miesięcy od upływu 14-dniowego okresu zwrotu.

Aby zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym, należy najpierw powiadomić o tym sprzedawcę. W większości przypadków formularz jest dostarczany przez sklep, znajduje się w opakowaniu z towarem, jest wysyłany na adres e-mail lub jest dostępny na stronie internetowej sklepu. Jeśli formularz nie został dostarczony, można go napisać w dowolnej formie. Zgodnie z prawem sprzedawca musi pokryć koszty zwrotu towaru. Po zwrocie sprzedawca ma 14 dni na zwrot pieniędzy (dzieje się tak, jeśli towar jest wolny od wad; towary z wadami są zwracane w ramach gwarancji).

Jakie towary i usługi nie podlegają zwrotowi w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem towary i usługi, których nie można zwrócić, to:

 • towary o krótkim terminie przydatności do spożycia lub łatwo psujące się;
 • produkty wykonane według indywidualnych specyfikacji
 • zapieczętowane produkty, których nie można zwrócić ze względów higienicznych (leki, kosmetyki), a także zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania audio lub oprogramowanie komputerowe;
 • usług dostarczania prasy, transportu towarów, wynajmu samochodów, gastronomii, imprez rozrywkowych, kulturalnych lub sportowych, jeżeli umowa określa datę lub okres świadczenia usługi;
 • napoje alkoholowe z odroczonym terminem dostawy.

Gdzie konsumenci mogą znaleźć bezpłatną pomoc prawną?

O ile na Ukrainie prawami konsumentów zajmuje się Komitet Antymonopolowy Ukrainy oraz Państwowa Służba ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, o tyle w Polsce instytucją równorzędną jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pamiętaj, że Ukraińcy mają takie same prawa jak każdy konsument w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Jeśli przedsiębiorca naruszył Twoje prawa, skorzystaj z przepisów i pomocy instytucji wspierających konsumentów. 801 440 220 i 22 290 89 16 to infolinia konsumencka w języku ukraińskim. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora sieci komórkowej. Można również poprosić o konsultację, pisząc e-mail na adres uaporady@dlakonsumentow.pl.

Jeśli kupujesz towary przez internet od sprzedawcy z innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, Europejskie Centrum Konsumenckie służy Ci pomocą. Pod numerem telefonu 22 55 60 600 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 można uzyskać poradę prawników posługujących się językiem ukraińskim. Konsultację można również uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres ECCNET-PL@ec.europa.eu.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *