Gdzie znaleźć ukraińską szkołę w Polsce?

Irina Turaieva
Dzieci, Studenci | 13 grudnia 2022
Komentarze 0
Ukraińska szkoła, do której przyjechała rodzina z dziećmi Source: Vista Create

W Polsce działa kilka szkół ukraińskich. Uczniowie z Ukrainy mogą w nich uczyć się w swoim ojczystym języku, studiować przedmioty związane z rodzimą kulturą, a w niektórych nawet edukować się w ramach programu ukraińskiego Ministerstwa Edukacji. Teraz jedna z tych szkół zapowiedziała rozszerzenie swojej działalności i otwiera placówki w wielu miastach Polski. 

Szkoły ukraińskie w Polsce

Dzieci to przyszłość kraju, jego potencjał. Dlatego tak ważne jest, aby każde dziecko, które zostało zmuszone do opuszczenia Ukrainy z powodu wojny, mogło nadal otrzymywać wysokiej jakości edukację w wygodnej dla siebie formie. Polska jest gotowa przyjąć ukraińskich uczniów do swoich szkół. Jednak dużym wyzwaniem – zarówno dla rodziców, jak i całego państwa ukraińskiego – jest zadbanie o to, by przebywając w innym kraju, dziecko zachowało tożsamość narodową. Zwłaszcza jeśli rodzina planuje powrót do domu i wiąże swoje przyszłe życie z Ukrainą. Jedną z opcji rozwiązania tego problemu są ukraińskie szkoły za granicą, w których uczniowie z Ukrainy będą kontynuować naukę zgodnie ze standardami obowiązującymi w ich ojczystym kraju i studiować przedmioty związane z rozwojem świadomości narodowej (język i literatura ukraińska, historia Ukrainy itp.).

Dziś ukraińskie szkoły działają w kilku miastach w Polsce. Niestety, popyt na miejsca w takich szkołach znacznie przewyższa podaż. W miejscowościach, w których nie ma możliwości otwarcia pełnej ukraińskiej szkoły, lokalne społeczności próbują znaleźć alternatywę, organizując pozaszkolne, sobotnie lub niedzielne zajęcia dla dzieci. Celem takich zajęć pozalekcyjnych jest pomoc ukraińskim dzieciom w nauce języka ukraińskiego, literatury, historii, rodzimych tradycji oraz możliwość porozumiewania się w języku ojczystym wśród rówieśników. I takie opcje mogą być warte rozważenia dla rodziców, którzy nie będą mogli zapisać dziecka do ukraińskiej szkoły w Polsce.

O czym należy pamiętać przy wyborze ukraińskiej szkoły za granicą?

Na stronie ukraińskiego Rzecznika Oświaty czytamy, że wybierając ukraińską szkołę za granicą, rodzice powinni osobiście zapoznać się z programem nauczania, upewnić się, że zajęcia będą prowadzone w języku ukraińskim i zachować wyjątkową czujność.

Zachowaj ostrożność przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami sobotnimi w krajach tymczasowo goszczących w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Zdarzają się przypadki, że organizacje „rosyjskiego świata” maskują się jako organizacje ukraińskie i prowadzą odpowiednią pracę z dziećmi, które z powodu rosyjskiej agresji wojskowej zmuszone są do przebywania za granicą. Takie szkoły mogą ukrywać się za ukraińskimi symbolami, a ich pracownicy i uczniowie mogą nawet nosić haftowane koszule.

Niebezpieczeństwo takich organizacji polega na tym, że zbierają one dane osobowe uchodźców i ich rodzin z Ukrainy, a także wywierają wpływ propagandowy i dezinformują ukraińskie dzieci i ich rodziców. Poniżej znajduje się lista szkół ukraińskich rekomendowanych do współpracy przez ukraińskiego Rzecznika Oświaty i zweryfikowanych przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Szkoła „Materinka” im. D. Pavlychko

Szkoła im. Dmytro Pavlychko „Materinka” działa w Warszawie od 2017 roku, oferując dzieciom z rodzin ukraińskich edukację według ukraińskiego programu edukacyjnego. W ramach placówki oświatowej działają szkoły dzienne i sobotnie, a także Fundacja Centrum Edukacji Ukraińskiej. W ostatnim czasie centrum edukacyjne ogłosiło rozszerzenie sieci placówek, zapowiadając otwarcie szkół w następujących miastach Polski:

  • Kraków;
  • Wrocław;
  • Gdańsk;
  • Lublin;
  • Poznań;
  • Łódź;
  • Katowice;
  • Zielona Góra.

Usługi edukacyjne w nowych szkołach, podobnie jak w szkole warszawskiej, będą świadczone w języku ukraińskim. Jednocześnie dzieciom tradycyjnie oferuje się pełny kurs przedmiotów ogólnokształcących w klasach 1-11 zgodnie z programem nauczania Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Przecież Centrum Edukacyjne jest oficjalnym partnerem Międzynarodowej Szkoły Ukraińskiej, która z kolei jest państwową instytucją edukacyjną Ukrainy i kierując się odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami ma za zadanie zapewnić konstytucyjne prawo obywateli Ukrainy do uzyskania średniego wykształcenia ogólnego. Dlatego w trakcie nauki i po jej ukończeniu uczniowie otrzymają standardowe ukraińskie dokumenty edukacyjne o standardzie państwowym: kartę raportową (dla uczniów klas 3-8, a także 10), po ukończeniu klasy 9 – świadectwo podstawowego wykształcenia średniego i jego suplement, a po ukończeniu klasy 11 – świadectwo pełnego wykształcenia średniego i jego suplement. Więcej informacji o szkole, adresy lokali, w których będą znajdowały się ośrodki edukacyjne oraz wysokość czesnego można poznać na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

Aby zapisać dziecko do „Materinki” w którymkolwiek z powyższych miast, należy wypełnić formularz rejestracyjny, wskazując dane osobowe dziecka oraz dane kontaktowe. Centrum edukacyjne zaprasza również nauczycieli, którzy chcieliby pracować w ukraińskich szkołach w różnych miastach. Do grona pedagogicznego zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych klas 1-4 oraz nauczycieli szkół średnich klas 5-11. Aby zgłosić swoją kandydaturę, proszę kliknąć na odpowiednie linki i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ukraińskie szkoły w polskich miastach

Warszawa

Ukraińska Szkoła Sobotnia i Klub Dziecięcy dla obywateli Ukrainy (Fundacja Nasz Wybór) – szkoła dla Ukraińców, w której można nauczyć się języka ukraińskiego, ukraińskiej historii, kultury i geografii. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę – dla przedszkolaków w klubie dziecięcym „Rukawka” przy Ukraińskim Domu w Warszawie oraz dla młodzieży szkolnej w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie.

Wrocław

Szkoła Sobotnia (Wrocławski Związek Ukraińców w Polsce) ma trzy grupy wiekowe: dzieci przedszkolne (4-6 lat), uczniowie szkół podstawowych (1-3 lat) i starsi (4+ lat). Szkoła jest czynna w każdą sobotę w ciągu roku szkolnego. Program obejmuje lekcje języka ukraińskiego, historii i kultury Ukrainy, etnografii, śpiewu/tańca oraz religii (do wyboru).

Biały Bór

Zespół szkół średnich imienia Tarasa Szewczenki – język polski i ukraiński, struktura – liceum i szkoły podstawowe.

Bartoszyce

Szkoły Podstawowe nr 8 im. Lesya Ukrainka – ukraiński język nauczania, uczy na wysokim poziomie języka ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy, zachowuje ukraińskie tradycje i obyczaje, kształtuje tolerancję i otwartość na różne kultury.

Zobacz też: Szkoły policealne w Polsce

Górowo Iławeckie

Zespołu szkół ukraińskojęzycznych wchodzi liceum ogólnokształcące i szkoła podstawowa. Szczególną uwagę zwraca się na zachowanie i podtrzymywanie tradycji, które tworzą tożsamość narodową uczniów. Podczas studiów młodzież uczy się historii, geografii, kultury i języka swoich przodków.

Przemyśl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Markijan Szaszkiewiczów – z polskim i ukraińskim językiem nauczania. W strukturze jest gimnazjum nr 3 i szkoły podstawowe nr 17. Szkoła wywodzi swoje tradycje z czasów galicyjskich. Szkoła zajmuje 8 miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół średnich

Nowy projekt edukacyjny „Pierwsza ukraińska szkoła”

Na szczególną uwagę zasługuje również nowa inicjatywa edukacyjna „Pierwsza ukraińska szkoła w Polsce”, stworzona przez Fundację Trwała Ukraina w marcu 2022 roku zgodnie z ukraińskim programem nauczania Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Projekt edukacyjny był odpowiedzią na pilną potrzebę zapewnienia edukacji ewakuowanym dzieciom z Ukrainy, które uciekły przed wojną i schroniły się w Polsce. Do tej pory powstały trzy ukraińskie szkoły w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Uczniowie otrzymują bezpłatnie wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne. Kadra dydaktyczna i administracyjna składa się wyłącznie z ukraińskich specjalistów. Szkoła przewiduje naukę języka polskiego oraz (nieobowiązkowy) kurs psychologii rehabilitacyjnej.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *