Fundacja Ukraina przekazuje darmowe laptopy dla ukraińskich uczniów we Wrocławiu

19 lipca 2022

We Wrocławiu ruszyła akcja, w której uczniowie z Ukrainy mogą otrzymać laptopa zupełnie za darmo. Aby to zrobić, muszą spełnić określone warunki i zgłosić chęć udziału w projekcie.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

18 lipca organizacja Fundacja Ukraina rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do akcji „Laptop dla ukraińskiego ucznia”. Projekt skierowany jest do ukraińskich uczniów czasowo mieszkających w Polsce, a konkretnie na Dolnym Śląsku. Zgodnie z warunkami akcji uczniowie z Ukrainy, którzy spełniają określone kryteria, mogą otrzymać darmowe laptopy.

Warunki otrzymania laptopa

Dzieci w wieku szkolnym, których rodziny wjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku, mogą ubiegać się o darmowy sprzęt z Fundacji Ukraina. Oto warunki, które należy spełnić:

– wjazd do Polski po 24 lutego 2022;

– brak stałego źródła dochodu w chwili składania wniosku;

– zamieszkiwanie na terenie województwa dolnośląskiego;

– chęć kontynuacji nauki zgodnie z ukraińskim programem edukacyjnym online (jednak brak komputera, który by to umożliwiał).

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą ankiety dla rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, w tym z terenów najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi (tereny frontowe, okupowane i niedawno wyzwolone miasta i wsie na Ukrainie). Jedna rodzina może otrzymać w ramach projektu nie więcej niż jeden laptop.

Jak się ubiegać?

Do promocji „Laptop dla ukraińskiego studenta” można zgłaszać się od 18 do 24 lipca. Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy, stosując się do poniższych wskazówek:

– formularz musi wypełnić pełnoletni rodzic lub opiekun, który ma na utrzymaniu dziecko w wieku szkolnym,

– jedna rodzina może wypełnić maksymalnie jedna ankietę,

– należy dysponować świadectwem ukończenia szkoły z poprzedniego roku szkolnego (papierowym lub elektronicznym) lub innym dokumentem potwierdzającym status ucznia.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje, że dziecko otrzyma laptopa. Tylko 150 najbardziej potrzebujących rodzin otrzyma darmowe laptopy po wypełnieniu wniosku. Dlatego wypełniając formularz, zwróć uwagę na napisanie listu motywacyjnego, którego pole jest sugerowane na końcu formularza aplikacyjnego. Dzięki temu zwiększy się prawdopodobieństwo, że laptop trafi do dziecka z Twojej rodziny.

Wnioski będą rozpatrywane do końca lipca 2022 r. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości 1 sierpnia. W dniach 5-6 sierpnia laptopy zostaną wręczone w Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju we Wrocławiu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

Możliwość komentowania została wyłączona.