Jak zostawić małoletnie dziecko bez opieki rodzicielskiej w Polsce?

Tetiana Sharapova
Dzieci, Matki, Polska | 17 grudnia 2022
Komentarze 0
Ojciec z nieletnim dzieckiem. Pl Source: Vista Create

Czasami zdarza się, że Ukraińcy przebywający w Polsce muszą wyjechać służbowo na kilka dni. A jeśli ktoś ma dziecko, to pojawia się pytanie: czy można je zostawić w Polsce ze znajomym? Rozmawiamy o tym, jak się zachować, jeśli musisz wyjechać z Polski, a nie możesz zabrać ze sobą dziecka.

Jak i kiedy można zostawić dziecko samo w Polsce?

Zgodnie z polskim prawem osoba poniżej 18 roku życia nie może zostać pozostawiona bez opieki. Przed osiągnięciem tego wieku dziecko musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Osoba, która chce wyjechać z Polski na kilka dni, nie może tak po prostu zostawić dziecka z przyjaciółmi.

Co więcej, w dzisiejszych czasach bardzo często zdarzają się przypadki, gdy dziecko przyjeżdża na terytorium Polski bez opieki rodziców. Dlatego w takich sytuacjach trzeba znaleźć rozwiązanie. A może ich być kilka:

 1. Opieka tymczasowa.
 2. Instytut Opieki.
 3. Pełnomocnictwo notarialne do opieki nad małoletnim.

Każda z tych opcji ma zarówno zalety, jak i wady. Rozważmy każdy przypadek osobno.

Opieka tymczasowa

Ta metoda jest najbardziej odpowiednia dla uchodźców ukraińskich. Faktem jest, że wielu z nich przyjechało do Polski nie tylko z własnymi, ale także z cudzymi dziećmi. Aby więc się nimi opiekować, trzeba sformalizować opiekę.

Pamiętaj, że decyzja o ustanowieniu kurateli może zostać podjęta na mocy postanowienia sądu. Ale z punktu widzenia sytuacji dzieje się to zgodnie z uproszczoną procedurą. Preferowani są bliscy krewni dziecka, ale jeden opiekun może opiekować się kilkorgiem dzieci.

Aby zostać wyznaczony na opiekuna, należy złożyć wniosek. Do wniosku dołączamy:

 1. Nazwę sądu, do którego kierowany jest pozew;
 2. Twoje dane i dane Twoich dzieci: nazwisko, imię i patronim, lokalizacja, numer telefonu i adres e-mail. Należy również podać informacje o rodzicach dziecka, jeśli są oni znani;
 3. Płeć, data i miejsce urodzenia dziecka;
 4. Rodzaj, serię i numer dokumentu, z którym przekroczyłeś granicę;
 5. Dane kandydata na kuratora;
 6. Dane osoby sprawującej fizyczną opiekę nad dziećmi;
 7. Dane dotyczące obecności lub braku więzi rodzinnych;
 8. Podstawy, na których wniesiono pozew;

Wniosek należy wypełnić w języku polskim. Musisz także zarejestrować dziecko w konsulacie ukraińskim. Ta metoda jest odpowiednia dla tych, którzy muszą przejąć opiekę nad dzieckiem, które opuściło Ukrainę bez opieki rodziców. Jeśli więc trzeba wyjechać z Polski na kilka dni, lepiej z tego nie korzystać.

Instytut Opieki

Ta metoda nie jest również zalecana, jeśli planujesz opuścić Polskę na kilka dni. Jest ona stosowana, jeśli dziecko nie pozostaje pod władzą rodziców. Może to nastąpić na mocy nakazu sądowego lub jeśli rodzice dziecka są nieznani.

Co do zasady w takim przypadku na opiekuna dziecka wyznacza się osobę bliską lub osobę, która jest w jakiś sposób spokrewniona z dzieckiem. Rodzice mogą tą metodą przekazać pełną opiekę nad dzieckiem, jednak należy mieć na uwadze, że odzyskanie opieki będzie bardzo trudne.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Pełnomocnictwo notarialne do opieki nad małoletnim

Jeśli zamierzasz wyjechać z Polski na kilka dni, najlepiej skorzystać z tej metody. Wypełnienie tego dokumentu może być trudne, niemniej jednak jest to najlepszy sposób na utworzenie tymczasowej opieki.

W tym przypadku potrzebujesz:

 1. Zgody na przyznanie kurateli dwóm stronom – rodzicom i osobie, której przyznano prawo kurateli czasowej;
 2. Dokument musi być poświadczony notarialnie.

Jeżeli wydasz tę kuratelę (opiekę faktyczną), nie przeniesiesz na opiekuna swoich praw rodzicielskich. Zatem pod nieobecność rodziców opiekun nie będzie miał prawa do podejmowania decyzji sprzecznych z interesem dziecka lub rodziców. Pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub bezterminowe, jeżeli rodzice nie planują powrotu do Polski. Pełnomocnictwo jest sporządzone w języku polskim i najlepiej zrobić to od razu u notariusza, aby uniknąć pomyłek.

Co się stanie, jeśli przy wyjeździe z Polski nie uzyskasz tymczasowej opieki nad dzieckiem?

W Polsce nie ma możliwości pozostawienia dziecka bez opieki z zachowaniem prawa do opieki. Ponieważ pozostawienie dziecka bez opieki pozbawia Cię prawa do opieki. Dlatego lepiej wcześniej przygotować niezbędne dokumenty, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Dziecko pozostawione bez opieki w Polsce może znaleźć się pod opieką instytucjonalnego systemu pieczy zastępczej. A jeśli tak się stanie, to rodzice tego dziecka nie będą mogli decydować o kwestiach związanych z jego wychowaniem. Poza tym rodzice nie będą mogli otrzymywać świadczeń. Dlatego lepiej zawczasu zadbać o to, aby dziecko nie zostało bez opieki. Pamiętaj, że przeniesienie tymczasowych uprawnień opiekuńczych na kuratora jest bardzo proste. Jednak odzyskanie tego prawa w przypadku pozostawienia dziecka bez opieki będzie bardzo trudne.

Zobacz też: Szczepienia ochronne w Polsce dla dzieci

Wśród innych możliwych konsekwencji może być przeniesienie dziecka do pieczy zastępczej. Może to być rodzina zastępcza lub instytucje specjalne. I tu problem polega na tym, że warunki, do jakich trafiło dziecko, mogą być lepsze niż wcześniej. Na przykład, jeśli mieszkasz w Ośrodku Masowego Zakwaterowania Uchodźców, a Twoje dziecko zostało odebrane przez inną rodzinę, warunki życia dziecka w rodzinie zostaną uznane za lepsze.

Swoją wiarygodność będziesz musiał również udowodnić przed polskim sądem i służbami społecznymi. A ten proces jest długi i dość nieprzyjemny. A w twoim przypadku sąd może nie być po twojej stronie, ponieważ jesteś cudzoziemcem, a ponadto uchodźcą. Może to oznaczać, że nie będziesz w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków życia. Procedura ta jest najczęściej stosowana wobec dzieci cudzoziemców.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *