Narodowy test wieloprzedmiotowy dla ukraińskich absolwentów za granicą w 2023 roku

5 kwietnia 2023
Ukraińcy zdają Narodowy Test Wieloprzedmiotowy w Polsce https://create.vista.com/

Sytuacja w Ukrainie nadal jest napięta i niebezpieczna. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że większość absolwentów szkół ukraińskich, którzy przebywają obecnie za granicą i kończą studia na odległość, będzie musiała zdawać maturę w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Oto spojrzenie na to, jakie przedmioty i w jakim formacie będą zdawać ukraińscy jedenastoklasiści za granicą, w tym w Polsce, w 2023 roku.    

Jak zarejestrować się na NMT

Rejestracja na NMT rozpoczęła się w poniedziałek 3 kwietnia. Oznacza to, że uczniowie klasy 11 mają czas do 3 maja, aby zgłosić się na egzamin. Następnie, do 7 maja, będą mieli szansę dokonać poprawek, jeśli jakieś dane zostały wypełnione nieprawidłowo.

Aby zarejestrować się na NMT, należy:

 1. Zarejestrować się na specjalnej stronie internetowej: https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt.
 2. Po rejestracji zalogować się na swoje osobiste konto: https://my.testportal.gov.ua/cabinet/login.
 3. Wpisz na swoim koncie swoje dane osobowe (imię, nazwisko, patronimik itp.) oraz zaznacz, czy potrzebujesz specjalnych warunków do przystąpienia do egzaminów.
 4. Prześlij zeskanowane kopie swoich dokumentów.
 5. Potwierdź zamiar przystąpienia do egzaminu NMT.

Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany, możesz to zrobić do 7 maja. Będziesz mógł poprawić następujące informacje:

 • Nazwa przedmiotu z bloku fakultatywnego.
 • Miejscowość, w której student planuje przystąpić do NMT. Może to być zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.
 • Czy trzeba zdawać NMT podczas dodatkowej sesji.

Ważne!!! NMT można zdawać nie tylko na Ukrainie. W 2023 roku ukraińscy studenci będą mogli to zrobić w 21 krajach. Na liście państw znajdują się Austria, Azerbejdżan, Bułgaria, Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Ponadto w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Czechach studenci będą mogli przystąpić do egzaminu podczas dodatkowej sesji.

Uwaga: Liczba miejsc na egzamin NMT za granicą jest ograniczona. Dlatego nie należy zwlekać z aplikacją.

Krajowy test wieloprzedmiotowy zamiast EIT w 2023 roku

Od rozpoczęcia pełnoskalowego ataku Rosji w lutym 2022 roku z Ukrainy uciekły miliony Ukraińców, głównie kobiety z małoletnimi dziećmi. W związku z tym absolwenci klasy 2022, którzy byli zmuszeni do wyjazdu za granicę, musieli zdawać maturę w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Według danych Ministerstwa Edukacji Ukrainy w 2022 roku około 25 tysięcy ukraińskich jedenastoklasistów zdawało maturę poza granicami Ukrainy. Centra egzaminacyjne dla ukraińskich absolwentów powstały w 23 krajach, w tym w Polsce. Niestety, obecna sytuacja w Ukrainie jest daleka od bezpiecznej. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki już przygotowuje się do tego, aby w 2023 roku ukraińscy absolwenci przebywający za granicą mogli zdawać maturę bez konieczności wyjazdu na Ukrainę.

W 2023 roku, podobnie jak w 2022, ZNO nie odbędzie się w swoim standardowym formacie. Jak powiedział minister edukacji Serhij Szkarłet podczas krajowego teleturnieju, EIT pozostaje jedynym narzędziem do przyjęcia na uniwersytety i szkoły wyższe. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obecną sytuację i sytuację militarną w kraju, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przyszli studenci będą musieli zdawać na maturze tymczasowy analog EIT – National Multisubject Test (NMT). Taką decyzję podjęło 20 stycznia 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, uzgadniając z Komisją Rady Najwyższej ds. Edukacji, Nauki i Innowacji model przyjmowania tegorocznych kandydatów do szkół wyższych.

Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Test Wieloprzedmiotowy odniósł spory sukces w 2022 roku, dlatego w tym roku maturzystom zostanie zaproponowana nieco zmodyfikowana i ulepszona wersja NMT. Projekt ustawy z uzgodnionym modelem egzaminów wstępnych na rok 2023 jest obecnie rozpatrywany przez Radę Najwyższą.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Gdzie absolwenci za granicą będą zdawać Narodowy Test Wieloprzedmiotowy w 2023 roku?

W tym roku, podobnie jak w 2022 roku, absolwenci przystąpią do Ogólnopolskiego Testu Wieloprzedmiotowego w specjalnie wyposażonych pracowniach komputerowych zlokalizowanych w wybranych placówkach oświatowych. Jedenastoklasiści, podobnie jak w ubiegłym roku, będą rozwiązywać zadania testowe na komputerach.

Tymczasowe centra egzaminacyjne powstaną zarówno na Ukrainie, jak i w niektórych krajach za granicą. Na dzień dzisiejszy nie ma dokładnych informacji na temat listy krajów, w których ukraińscy absolwenci będą mogli zdawać NMT. Niemniej jednak Ministerstwo Edukacji Ukrainy zaznacza, że procedura przeprowadzania Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego za granicą pozostanie podobna do ubiegłorocznej i będzie zasadniczo taka sama jak procedura przeprowadzania NMT na Ukrainie.

Jak ukraińscy absolwenci będą zdawać NMT w Polsce w 2023 roku?

W 2022 roku do NMT w Polsce przystąpiło około dziewięciu tysięcy jedenastoklasistów ze szkół ukraińskich. A sądząc po liczbie uchodźców z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce, nie ma wątpliwości, że Polska znajdzie się na liście krajów, w których ukraińscy absolwenci będą mogli zdawać NMT w 2023 roku. I choć nie ma w tej sprawie żadnych konkretów ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, to logicznie można założyć, że organizacja procedury egzaminacyjnej nie będzie się bardzo różnić od ubiegłorocznej.

Warto więc przypomnieć sobie, jak to było w 2022 roku. W ubiegłym roku tymczasowe ośrodki egzaminacyjne dla ukraińskich absolwentów przygotowano w sześciu miastach w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu. Centra znajdowały się na polskich uczelniach, gdzie wsparcie techniczne zapewniali uczelniani informatycy, a obserwatorzy z Ukrainy, wspierani przez egzaminatorów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, monitorowali przebieg procedury. Jednocześnie strona polska nie ingerowała w treść ani przebieg testów, ani nie uczestniczyła w ich weryfikacji. Innymi słowy, całą procedurą testową kierowali wyłącznie specjaliści ukraińscy, natomiast strona polska zapewniła jedynie wsparcie organizacyjne i techniczne. Możemy się spodziewać, że podobny format organizacji NMT będzie kontynuowany w tym roku. Przypominamy również, że w Polsce ukraińscy uczniowie są przygotowywani do testu końcowego bezpłatnie.

Struktura i zasady działania NMT w 2023 roku

W ramach tegorocznego NMT absolwenci będą zdawać trzy przedmioty: matematykę i język ukraiński – obowiązkowo oraz jeszcze jeden, trzeci – według wyboru ucznia. To znaczy, w przeciwieństwie do ubiegłego roku, kiedy kandydatom zaproponowano zdawanie tylko przedmiotów obowiązkowych, tym razem rozszerzono zakres przedmiotów do wyboru. Studenci mogą wybrać dowolny z następujących przedmiotów:

 • historia Ukrainy;
 • język obcy (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański);
 • chemia
 • biologii;
 • fizyka.

Trzeci temat zostanie wybrany przez kandydatów bezpośrednio podczas rejestracji do udziału w NMT. Warto zauważyć, że w tym roku dla uczniów zostaną przygotowane co najmniej 23 warianty testów przedmiotowych z przedmiotów obowiązkowych – powinno to pomóc uniknąć częstego powtarzania zadań, co miało miejsce podczas testów w 2022 roku.

Nie będzie próbnych egzaminów, jak w ubiegłym roku, ale do maja uczestnicy NMT otrzymają testową (demonstracyjną) wersję zadań egzaminacyjnych. Zostanie on przygotowany do maja 2023 roku. Będzie można również poćwiczyć i zrobić próbny test online. Wszystkie przedmioty, które mogą być testowane, będą dostępne do testów praktycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku, do wersji demonstracyjnej testu zostanie wykorzystany tester z Lwowskiego Regionalnego Centrum Oceny Jakości Kształcenia. Takie szkolenie może pomóc przyszłemu studentowi zapoznać się z formatem NMT w praktyce, ocenić złożoność zadań i nauczyć się alokować swój czas.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się w kwietniu 2023 roku. W tym roku planowane są dwie sesje NMT: główna (czerwiec) i dodatkowa (czerwiec-lipiec).

Ministerstwo Edukacji i Nauki nalega, by egzaminy ze wszystkich trzech przedmiotów odbywały się tego samego dnia – test będzie trwał 180 minut. Jednocześnie na każdy blok tematyczny przeznaczone będzie 60 minut. Kolejną zmianą w tegorocznym teście będzie rozszerzenie formatów testów. Na przykład, podczas gdy zeszłoroczny test wymagał tylko jednej poprawnej odpowiedzi lub dopasowania podanych opcji, tegoroczna platforma pozwoli na bardziej złożone formaty zadań, upodabniając tym samym NMT do Niezależnych Testów Zewnętrznych.

Jak będą wyglądały testy NTW w 2023 roku?

Zadania wchodzące w skład NTW w 2023 roku będą się nieznacznie różnić liczbą i formatem w zależności od przedmiotu. I tak testy z matematyki będą zawierały 22 zadania, fizyki – 20 zadań, a języka obcego – 32 zadania. A przystępując do testu z języka ukraińskiego, historii Ukrainy, a także chemii i biologii, maturzysta będzie musiał odpowiedzieć na 30 pytań (z każdego przedmiotu). Jednocześnie złożoność testów w ramach NMT w 2023 roku pozostanie na poziomie ubiegłorocznym. W tegorocznych testach nie będzie zadań wymagających szczegółowych odpowiedzi pisemnych, notatek i wyjaśnień etapów rozwiązywania zadań matematycznych ani słuchania (co jest powszechne w testach z języków obcych).

Ogólnie rzecz biorąc, struktura każdego z tekstów tematycznych będzie wyglądać następująco:

 • język ukraiński (za jednostkę można uzyskać maksymalnie 45 punktów) – 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią z czterech podanych, 15 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma poprawnymi odpowiedziami oraz 5 pytań typu matching;
 • matematyka (maksymalnie 32 punkty) – 15 pytań wielokrotnego wyboru, 3 pytania z dopasowaniem i 4 pytania krótkiej odpowiedzi;
 • historia Ukrainy (maksymalny wynik 54 punkty) – obejmować będzie okres XVI – początek XXI wieku, 20 pytań w formie prostych testów, 4 zadania na dobieranie oraz 3 zadania chronologiczne i wielokrotnego wyboru;
 • języki obce (maksymalny możliwy wynik 32) – 5 pytań wielokrotnego wyboru, 3 pytania dopasowujące i 4 pytania wymagające krótkiej odpowiedzi;
 • fizyka (maksymalny możliwy wynik 32) – 12 pytań wielokrotnego wyboru, 2 dopasowania i 6 pytań krótkiej odpowiedzi;
 • chemia (maksymalnie 40 punktów) – 22 pytania wielokrotnego wyboru, 2 pytania dopasowujące, 6 pytań krótkiej odpowiedzi;
 • biologia (maksymalna liczba punktów za test wynosi 46) – 24 pytania wielokrotnego wyboru, 4 pytania typu matching oraz 2 pytania wielokrotnego wyboru polegające na wyborze trzech odpowiedzi z trzech grup opcji.

System punktacji Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w 2023 roku

System punktacji Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w 2023 roku będzie podobny do ubiegłorocznego. Według Ministerstwa Edukacji Ukrainy, system ten powinien pomóc absolwentom w samodzielnej ocenie swoich wyników bezpośrednio po zakończeniu testu.

Podobnie jak w 2022 roku, osoby przystępujące do testu będą mogły zobaczyć liczbę punktów uzyskanych za poprawne odpowiedzi w każdym bloku NMT bezpośrednio po zakończeniu wszystkich pozycji testowych. Te wyniki testów mogą być następnie przeliczone na punkty w skali 100-200. W najbliższym czasie Ministerstwo Edukacji Ukrainy ma zatwierdzić tabele przeliczania wyników testów. Zostaną one umieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Kształcenia. Ministerstwo ma też zatwierdzić Procedurę przyjmowania na studia wyższe w 2023 r.

Zatem na podstawie swoich wyników NMT w skali 100-200 punktów i porównując je ze współczynnikami określonymi dla wyników poszczególnych bloków tematycznych NMT, które powinny być ustalone w Procedurze, kandydaci będą mogli ocenić swoją konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Przyszli studenci będą mogli od razu nie tylko przewidzieć wyniki swoich testów, ale także określić swoje szanse na dostanie się na interesujące ich specjalności. Czyli będą mogli przewidzieć swój konkurencyjny wynik dla wybranej specjalności jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. Jeśli wyniki oceny nie pozwalają na ubieganie się o edukację finansowaną przez państwo, można skorzystać z dotacji dla ukraińskich studentów na studia na ukraińskich uczelniach i opłacić kontrakt kosztem środków z dotacji.

Minimalny wynik zaliczenia w systemie oceny NMT w 2023 roku

W tegorocznym systemie oceniania NMT nastąpiły pewne zmiany. Kluczową innowacją jest wprowadzenie nowego minimum zdawalności, które niektórzy eksperci nazwali już minimum sanitarnym. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w 2023 roku do uzyskania wyniku z testu z danego przedmiotu nie wystarczy tylko 1 wynik w skali 100-200 punktów. Minimalny wynik zdawania tegorocznego egzaminu końcowego będzie wynosił 10% poprawnych odpowiedzi (łączna liczba punktów) dla każdego bloku tematycznego. W ramach poszczególnych testów przedmiotowych minimalny wynik zdawania będzie wyglądał następująco

 • język ukraiński – minimalna zdana liczba punktów to 5
 • matematyka – 4 punkty;
 • historia Ukrainy – 6 punktów;
 • chemia – 4 punkty;
 • fizyka – 4 punkty;
 • biologia – 5 pkt.

NMT i przyjęcia na studia w 2023 roku

W kampanii rekrutacyjnej w 2023 roku nie przewiduje się uwzględniania wyników (średniej ocen) z dokumentów edukacyjnych uzyskanych wcześniej. Co więcej, po zdaniu ogólnopolskiego testu wieloprzedmiotowego z wynikiem pozytywnym, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną uczelnię na dowolną specjalność – niezależnie od tego, jaki trzeci przedmiot wybrał i zdawał jako dodatkowy. Są jednak pewne niuanse, o których należy pamiętać.

Zobacz też: Wszystko o aplikowaniu na polską uczelnię

Przyjrzyjmy się bliżej. Zatem zgodnie z tegorocznymi zasadami Ogólnopolskiego Testu Wieloprzedmiotowego, maturzysta będzie mógł zdawać trzeci (dodatkowy) przedmiot, np. fizykę, i nadal ubiegać się o przyjęcie na kierunek dziennikarstwo. Należy jednak pamiętać, że dziennikarstwo nie ma bezpośredniego ani pośredniego związku z naukami przyrodniczymi. I odpowiednio, współczynnik wagowy dla fizyki dla kandydata na specjalności dziennikarskiej będzie niższy niż dla przedmiotów bardziej związanych z istotą i treścią wybranego profilu. W tym przypadku ważniejszymi i bardziej autentycznymi przedmiotami dla przyszłego dziennikarza będzie historia Ukrainy lub języki obce. Czyli absolwenci, którzy wybierają np. kierunek medyczny powinni jako przedmiot dodatkowy wybrać biologię, a przyszłym studentom kierunków humanistycznych poleca się historię.

Generalnie w 2023 roku wnioskodawca będzie miał prawo złożyć do 20 wniosków (ale nie więcej niż 5 na podstawie zamówienia państwowego lub regionalnego). Warto zauważyć, że w 2023 roku kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na uczelnię nie tylko w oparciu o wyniki tegorocznego testu, ale także wykorzystać wyniki NMT 2022 czy nawet ZNO 2021 lub 2020.

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

podziel się
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *