Rejestracja na NMT 2023-2024 za granicą: jak zdać egzamin w Polsce?

Tetiana Sharapova
Polska, Szkolenia, Ukraina | 3 października 2023
Komentarze 0
Ukraińcy zdają Narodowy Test Wieloprzedmiotowy w Polsce-PL https://create.vista.com/

Sytuacja na Ukrainie nadal jest napięta i niebezpieczna. W związku z tym jest wysoce prawdopodobne, że większość ukraińskich absolwentów szkół, którzy obecnie przebywają za granicą i kończą naukę zdalnie, będzie musiała przystąpić do egzaminów końcowych w swoim obecnym miejscu zamieszkania. 

Jak będzie wyglądała kompilacja NMT w 2024 roku?

Pod koniec września 2023 r. okazało się, że test NMT odbędzie się w 2024 roku. Zgodnie z nowościami, będzie to format 3+1, tj. trzy przedmioty obowiązkowe i jeden przedmiot fakultatywny. Co więcej, wszystkie przedmioty będą zdawane tego samego dnia. Odbędzie się to według następującego schematu:

 • 60 minut na testy z dwóch przedmiotów.
 • Przerwa na 20 minut.
 • Po 60 minut na testy z pozostałych dwóch przedmiotów.

Oznacza to, że sam test, łącznie z przerwą, może zająć ponad cztery godziny. Nie wiadomo jeszcze, kiedy uczniowie przystąpią do NMT w 2024 roku. Odbędzie się on jednak pod koniec maja. Ponadto, ze względu na wzrost liczby przedmiotów, NMT odbędzie się w ciągu kilku dni.

Testy odbędą się w tymczasowych ośrodkach egzaminacyjnych w instytucjach edukacyjnych. Planuje się, że uczniowie będą sprawdzani za pomocą wykrywaczy metali przy wejściu do instytucji i klasy. Po zatwierdzeniu ram regulacyjnych testy próbne będą dostępne dla każdego.

Podobnie jak w poprzednim roku, odbędzie się główna i dodatkowa sesja NMT. Kandydaci, którzy nie mogli wziąć udziału w sesji głównej z ważnych powodów (choroba, śmierć bliskiego krewnego itp.), będą mogli zarejestrować się na sesję dodatkową. Sesja dodatkowa odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2024 roku.

Ważne! Absolwenci z terytoriów tymczasowo okupowanych lub terytoriów, na których toczą się aktywne działania wojenne, nie mogą przystąpić do NMT. Tacy kandydaci będą mieli prawo wstępu na ukraińską uczelnię wyższą w drodze rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie są przedmioty obowiązkowe i opcjonalne w NMT-2024?

Jedenastoklasiści, w tym uczących się w ukraińskich szkołach w Polsce w ramach ukraińskiego programu nauczania, będą zdawać cztery przedmioty w NMT-2024. Przedmioty obowiązkowe będą obejmować język ukraiński, historię Ukrainy (od XVI do XXI wieku) i matematykę. Ponadto uczniowie będą musieli wybrać jeden przedmiot z poniższej listy:

 • Literatura ukraińska.
 • Język angielski.
 • Język hiszpański.
 • Język niemiecki.
 • Język francuski.
 • Biologia.
 • Chemia.
 • Fizyka.
 • Geografia.

Nie wiadomo jeszcze, jaki format będą miały zadania w 2024 roku. Jednak w 2023 roku istniały 23 warianty testów przedmiotowych, które były bardziej złożone niż w 2022 roku. Na przykład zadania zawierały pytania z więcej niż jedną opcją odpowiedzi.

Wśród nowości na rok 2024 jest brak kompleksowego testu z języka i literatury ukraińskiej. Test z literatury ukraińskiej będzie opcjonalny, ale test z języka ukraińskiego pozostanie obowiązkowy.

Czy można zdać NMT za granicą?

Podobnie jak w 2023 r., w 2024 r. możliwe będzie przystąpienie do NMT za granicą. Nie wiadomo jednak jeszcze, jak, gdzie i kiedy odbędą się testy. Szczegóły te zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.

W 2023 roku NMT można było zdawać w Austrii, Azerbejdżanie, Bułgarii, Kanadzie, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W Polsce, Włoszech, Niemczech i Czechach ukraińscy absolwenci mieli nawet możliwość wzięcia udziału w dodatkowej sesji. Liczba miejsc na NMT za granicą była jednak ograniczona.

Biorąc pod uwagę, że Polska oferowała ukraińskim kandydatom możliwość przystąpienia do NMT przez dwa lata z rzędu, jest całkiem możliwe, że znajdzie się na liście krajów, w których będą mogli przystąpić do testu w 2024 roku. W 2023 roku taka możliwość była dostępna w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Lublinie i Wrocławiu. Odbywały się tam zarówno sesje główne, jak i dodatkowe.

Warto też przypomnieć, jak to wyglądało w 2022 roku. Wówczas tymczasowe centra egzaminacyjne dla ukraińskich absolwentów przygotowano w sześciu miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu. Centra znajdowały się na polskich uczelniach, gdzie wsparcie techniczne zapewniali uniwersyteccy informatycy, a obserwatorzy z Ukrainy, wspierani przez egzaminatorów z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, monitorowali procedurę. Jednocześnie strona polska nie ingerowała w treść i przebieg testów, ani nie uczestniczyła w ich weryfikacji. Innymi słowy, cała procedura testowa była zarządzana wyłącznie przez ukraińskich specjalistów, a strona polska zapewniała jedynie wsparcie organizacyjno-techniczne.

Czy egzamin państwowy odbędzie się w 2024 roku?

W 2024 r. uczniowie nie będą musieli przystępować do egzaminu państwowego. Zostanie jednak wprowadzona pilotażowa wersja nowego Państwowego Egzaminu Końcowego. Będzie mogło wziąć w nim udział 2000 ochotników. Będą oni wykonywać zadania opracowane przez Ukraińskie Centrum Oceny Jakości Edukacji (UCEQA). Test zostanie przeprowadzony w zakresie języka, literatury i matematyki.

Zobacz też: Jak studenci w Polsce mogą otrzymać stypendium socjalne?

Anulowanie Stanowej Niezależnej Oceny Zewnętrznej wynika z faktu, że reforma Nowej Ukraińskiej Szkoły nie dotarła jeszcze do 9 klasy. Dlatego nie ma sensu przeprowadzać testów w starym formacie. Pilotażowa wersja zaktualizowanego egzaminu państwowego pozwoli nam zrozumieć, czy występują jakiekolwiek problemy podczas testu, jak wygodny jest jego format itp. Jest całkiem możliwe, że jeśli się powiedzie, egzamin państwowy zostanie przywrócony w 2025 roku.

Ukraińscy uczniowie zostali również zwolnieni z udziału w państwowej zewnętrznej niezależnej ocenie w 2022 i 2023 roku. W 2022 r. testy zostały odwołane z powodu wybuchu wojny na pełną skalę.

Krajowy test wieloprzedmiotowy zamiast EIT w 2024 r.

Od rozpoczęcia rosyjskiego ataku na pełną skalę w lutym 2022 r. miliony Ukraińców, głównie kobiet z małoletnimi dziećmi, uciekły z Ukrainy. W związku z tym absolwenci klasy 2022, którzy zostali zmuszeni do wyjazdu za granicę, musieli przystąpić do egzaminów końcowych w swoim obecnym miejscu zamieszkania. Według Ministerstwa Edukacji Ukrainy, w 2022 r. około 25 000 ukraińskich jedenastoklasistów przystąpiło do egzaminów końcowych poza Ukrainą. Ośrodki egzaminacyjne dla ukraińskich absolwentów zostały utworzone w 23 krajach, w tym w Polsce. Niestety, obecna sytuacja na Ukrainie jest daleka od bezpiecznej. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki już przygotowuje się do umożliwienia ukraińskim absolwentom za granicą zdawania egzaminów końcowych bez konieczności podróżowania na Ukrainę w 2024 roku.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

W 2024 r., podobnie jak w poprzednich dwóch latach, EIT nie odbędzie się w standardowym formacie. Jak powiedział minister edukacji Serhiy Shkarlet podczas ogólnokrajowego teleturnieju, EIT pozostaje jedynym narzędziem rekrutacji na uniwersytety i uczelnie wyższe. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obecną sytuację i sytuację wojskową w kraju, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przyszli studenci będą musieli przystąpić do tymczasowego odpowiednika EIT – Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego (NMT) – na egzaminie maturalnym.

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowy Test Wieloprzedmiotowy odniósł spory sukces w latach 2022 i 2023, więc w 2024 r. nieco zmodyfikowana i ulepszona wersja NMT zostanie zaoferowana absolwentom.

Jak będą wyglądać testy NMT w 2024 roku?

Zadania wchodzące w skład NMT w 2024 r. będą nieznacznie różnić się liczbą i formatem, w zależności od przedmiotu. Jednocześnie trudność testów w ramach NMT w 2024 r. pozostanie na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

Ogólnie rzecz biorąc, struktura każdego z tekstów tematycznych będzie wyglądać następująco:

 • Język ukraiński (maksymalnie 45 punktów za blok) – 10 pytań wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią na cztery podane, 15 pytań wielokrotnego wyboru z pięcioma poprawnymi odpowiedziami i 5 pytań na dopasowanie;
 • Matematyka (maksymalnie 32 punkty) – 15 zadań polegających na wybraniu poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych, 3 zadania na dopasowanie oraz 4 pytania, na które należy samodzielnie udzielić krótkiej odpowiedzi;
 • Historia Ukrainy (maksymalnie można zdobyć 54 punkty) – obejmie okres od XVI do początku XXI wieku, 20 pytań w formie prostych testów, 4 zadania na dopasowanie, a także 3 zadania chronologiczne i wielokrotnego wyboru;
 • języki obce (maksymalny możliwy wynik 32 punkty) – 5 pytań wielokrotnego wyboru, 3 pytania na dobieranie i 4 pytania wymagające krótkiej odpowiedzi;
 • Fizyka (maksymalny możliwy wynik: 32) – 12 pytań wielokrotnego wyboru, 2 pytania na dopasowanie i 6 pytań krótkiej odpowiedzi;
 • Chemia (maksymalnie 40 punktów) – 22 pytania wielokrotnego wyboru, 2 zadania na dopasowanie, 6 pytań z krótkimi odpowiedziami;
 • Biologia (maksymalny wynik testu to 46 punktów) – 24 zadania wielokrotnego wyboru, 4 zadania na dopasowanie i 2 zadania polegające na wybraniu trzech odpowiedzi z trzech grup opcji.

System punktacji Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w 2024 r.

System punktacji Narodowego Testu Wieloprzedmiotowego w 2024 roku powinien być podobny do zeszłorocznego. Według Ministerstwa Edukacji Ukrainy system ten powinien pomóc absolwentom ocenić swoje wyniki natychmiast po ukończeniu testu.

Podobnie jak w latach 2022-23, uczestnicy testu będą mogli zobaczyć liczbę punktów zdobytych za poprawne odpowiedzi w każdym bloku NMT natychmiast po ukończeniu wszystkich elementów testu. Wyniki testu można następnie przeliczyć na punkty w skali 100-200. W najbliższej przyszłości Ministerstwo Edukacji Ukrainy ma zatwierdzić tabele konwersji wyników testów. Zostaną one opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz Ukraińskiego Centrum Oceny Jakości Edukacji. Oczekuje się również, że w 2023 r. Ministerstwo zatwierdzi procedurę przyjmowania na studia wyższe.

W związku z tym, na podstawie swoich wyników NMT w skali 100-200 punktów i porównując je ze współczynnikami określonymi dla wyników każdego bloku tematycznego NMT, które muszą być ustalone w Procedurze, kandydaci będą mogli ocenić swoją konkurencyjność na rynku edukacyjnym. Przyszli studenci będą mogli od razu nie tylko przewidzieć swoje wyniki testów, ale także określić swoje szanse na dostanie się na interesujące ich specjalności. Oznacza to, że będą w stanie przewidzieć swój konkurencyjny wynik dla wybranej specjalności przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. Jeśli wyniki testu nie kwalifikują Cię do edukacji finansowanej przez państwo, możesz skorzystać ze stypendiów dla ukraińskich studentów, aby studiować na ukraińskich uniwersytetach i opłacić umowę z funduszy stypendialnych.

Minimalny wynik pozytywny w systemie oceny NMT 2024.

W tegorocznym systemie oceny NMT wprowadzono pewne zmiany. Kluczową innowacją było wprowadzenie nowego minimalnego wyniku zdawalności, który niektórzy eksperci już nazwali minimum sanitarnym. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, w 2023 r. tylko 1 wynik testu z danego przedmiotu nie wystarczy, aby uzyskać wynik w skali 100-200 punktów. Minimalny wynik zdawalności w tegorocznym egzaminie maturalnym wyniesie 10% poprawnych odpowiedzi (łączna liczba punktów) dla każdego bloku przedmiotowego. W ramach poszczególnych testów przedmiotowych minimalny wynik zdawalności będzie wyglądał następująco:

 • Język ukraiński – minimalna liczba punktów wynosi 5;
 • Matematyka – 4 punkty;
 • Historia Ukrainy – 6 punktów;
 • Chemia – 4 punkty;
 • Fizyka – 4 punkty;
 • Biologia – 5 punktów.

NMT i wstęp na uniwersytety w 2024 r.

W kampanii rekrutacyjnej w 2024 r. nie planuje się uwzględniania wyników (średniej ocen) dokumentów edukacyjnych uzyskanych wcześniej. Co więcej, po zdaniu krajowego egzaminu wieloprzedmiotowego z wynikiem pozytywnym, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na dowolną uczelnię na dowolną specjalność – niezależnie od tego, który czwarty przedmiot wybrał i przyjął jako dodatkowy. Należy jednak pamiętać o pewnych niuansach.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zgodnie z tegorocznymi zasadami Narodowego Testu Multidyscyplinarnego, absolwent będzie mógł zdawać czwarty (dodatkowy) przedmiot, np. fizykę, i nadal aplikować na kierunek dziennikarski. Należy jednak pamiętać, że dziennikarstwo nie ma bezpośredniego ani pośredniego związku z naukami przyrodniczymi. W związku z tym współczynnik wagowy dla fizyki dla kandydata na specjalność dziennikarską będzie niższy niż dla przedmiotów, które są bardziej istotne dla istoty i treści wybranego profilu. W tym przypadku historia Ukrainy lub języki obce będą ważniejszymi i bardziej autentycznymi przedmiotami dla przyszłego dziennikarza. Oznacza to, że absolwenci, którzy wybierają na przykład jedna z najlepszych uczelni medycznych w Polsce, powinni wybrać biologię jako przedmiot dodatkowy, podczas gdy przyszłym studentom kierunków humanistycznych zaleca się zdawanie historii.

Ogólnie rzecz biorąc, w 2024 r. kandydat będzie miał prawo złożyć do 20 wniosków (ale nie więcej niż 5 na podstawie zamówienia państwowego lub regionalnego). Warto zauważyć, że w 2023 r. kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia nie tylko na podstawie wyników tegorocznego testu, ale także na podstawie wyników NMT 2022, a nawet ZNO 2021 lub 2020.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *