Zwolnienie podatkowe dla osób do 26 roku życia: na czym polega?

Sofiia Verhulesovа
Podatki | 29 marca 2023
Komentarze 0
Młoda dziewczyna, która nie płaci podatków w Polsce Source: Vista Create

W Polsce funkcjonuje zwolnienie podatkowe dla młodych ludzi. Poniżej przedstawiamy artykuł o tym, komu przysługuje ten przywilej i jak przygotować dokumenty.

Na czym polega zwolnienie podatkowe dla młodych ludzi?

Ulga dla pracowników poniżej 26 roku życia istnieje w ramach programu rządowego. Ma on na celu zapewnienie młodym specjalistom wyższych dochodów i motywacji do legalnej pracy w Polsce, a nie wyjazdu do innych krajów, gdzie mogą otrzymać lepsze zarobki. Jeśli roczny dochód młodej osoby nie przekracza 85 528 zł brutto, pracodawca nie płaci za nią podatków, może więc zaproponować jej wyższe wynagrodzenie. Należy przypomnieć, że oficjalnie młodzi ludzie w Polsce mają prawo do pracy od 15 roku życia, a czasem nawet wcześniej.

Dodatkowo w Polsce obowiązuje kwota 30 000 zł, która jest wolna od podatku. Do tego dochodzi przywilej dla osób do 26 roku życia. W ten sposób młody pracownik ma 115 528 zł nieopodatkowanego rocznego dochodu. Zwolnienie nie zwalnia ze składek podatkowych ZUS i NFZ, o ile pracownik posiada ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zwolnienie obowiązuje dokładnie do ukończenia 26 roku życia. Zarobki zaczynają być opodatkowane od następnego dnia po urodzinach na tych samych warunkach.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz do naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i aktualnymi wydarzeniami.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej dla młodzieży nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów – jest ona obliczana automatycznie. Musisz jednak spełnić specjalne kryteria oprócz wieku.

Otrzymasz zwolnienie podatkowe, jeśli:

 • pracujesz w ramach umowy o pracę (umowa o dzieło);
 • pracujesz w ramach szczególnego stosunku pracy: w serwisie (stosunek służbowy), spółdzielni (spółdzielcza umowa o pracę) i pracy w domu (praca nakładcza);
 • pracujesz na podstawie umowy zlecenia na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną;
 • otrzymujesz dochód z tytułu zasiłku w okresie ciąży i porodu;
 • podejmujesz płatne studia podyplomowe lub staż.

Brak możliwości skorzystania ze zwolnienia:

 • młodzi przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej w Polsce;
 • osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia z osobą, która nie ma miejsca zamieszkania w Polsce;
 • osoby, które podpisały umowę powierniczą z przeniesieniem praw autorskich;
 • оsoby, które podpisały umowę agencyjną na kwotę mniejszą niż 200 zł;
 • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę (umowa o dzieło).

Należy pamiętać, że cudzoziemcy nierezydenci w Polsce pracujący na podstawie umowy zlecenia nie korzystają ze zwolnienia podatkowego dla młodych ludzi. Od ich dochodów pobierany jest jednorazowy podatek w wysokości 20% dochodu. Jednocześnie ze zwolnienia mogą korzystać cudzoziemscy rezydenci Polski, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Сo zrobić, gdy mój dochód przekroczy limit?

Jeśli nie ukończyłeś 26 lat, a Twój dochód za rok podatkowy przekroczył limit 115 528 zł, będziesz musiał zapłacić podatek za całą nadwyżkę na zasadach ogólnych. Twój dochód będzie opodatkowany stawką 12%. Jeśli przekroczy limit podatkowy 120 000 zł, musisz zapłacić 32%.

Czy muszę złożyć PIT za 37 osób młodszych niż 26 lat?

Nie musisz składać zeznania podatkowego, jeśli nie ukończyłeś 26 lat, a Twoje dochody nie podlegają opodatkowaniu. Warto jednak zwrócić uwagę na przypadki, w których musisz złożyć PIT 37:

 • uzyskałeś dodatkowe dochody, które nie kwalifikują się do ulgi dla młodzieży;
 • zapłaciłeś podatek od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych od nieopodatkowanego dochodu i chcesz go odzyskać z ulgi na dzieci;
 • złożyłeś wniosek o zwrot nadpłaconego podatku;

  Zobacz też: Bezpłatne studia za granicą dla ukraińskich uchodźców w 2023 r.: programy w Europie

 • utraciłeś prawo do świadczeń podlegających odliczeniu (odliczenia od dochodu) i musisz je wliczyć do dochodu lub zapłacić za nie podatek.

Czy możesz zrezygnować ze zwolnienia?

W pewnych sytuacjach możesz zrezygnować ze zwolnienia, np. jeśli masz kilka prac i przekroczony został Twój roczny limit dochodów. Aby nie płacić podatku za nadwyżkę w rocznym obliczeniu, możesz zrezygnować ze zwolnienia. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. W każdym roku podatkowym należy złożyć osobny wniosek o zwolnienie dla młodych ludzi.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *