Ochrona tymczasowa w Nowej Zelandii – jak wyjechać?

Karol Popko
17 stycznia 2024
Komentarze 0
Ochrona tymczasowa w Nowej Zelandii Source: Vista Create

Rząd Nowej Zelandii przygotował dla obywateli Ukrainy rozwiązanie pozwalające im na legalny pobyt w tym kraju. By z niego skorzystać, Nowozelandczycy mający rodzinę na Ukrainie powinni złożyć wniosek o specjalną wizę dla swoich bliskich. Na czym dokładnie polega ochrona tymczasowa w Nowej Zelandii? Jak się o nią ubiegać? Odpowiadamy!

Na czym polega ochrona tymczasowa obywateli Ukrainy w Nowej Zelandii?

Specjalna wiza ukraińska (inaczej specjalna wiza dla obywateli Ukrainy) to rodzaj wizy tymczasowej. Początkowo była ona wydawana na rok, a obecnie okres jej trwania wynosi 2 lata. Wiza ta przeznaczona jest przede wszystkim dla Ukraińców, którzy mają rodzinę mieszkającą w Nowej Zelandii. Wnioski o jej udzielenie można składać do 15 marca 2024 roku.

Nowozelandczyk mający ukraińskie pochodzenie powinien zgłosić członków swojej rodziny do procesu EOI. Sponsorem pobytu może zostać także osoba prawna, taka jak organizacja dobroczynna.

Co istotne, sponsor pokrywa wydatki związane z przebywaniem w Nowej Zelandii osoby, która otrzymała wizę tymczasową. Są to koszty:

 • zakwaterowania,
 • związane z utrzymaniem (jedzenie i ubrania),
 • ewentualne leczenie.

Kto może ubiegać się o specjalną wizę ukraińską? Kto może nominować obywatela Ukrainy do jej otrzymania?

Żeby ubiegać się o specjalną wizę ukraińską, trzeba spełnić poniższe warunki:

 • mieć obywatelstwo ukraińskie,
 • mieć mieszkających w Nowej Zelandii członków rodziny, którzy mogą nominować do otrzymania wizy tymczasowej,
 • mieć w Nowej Zelandii inną osobę (fizyczną lub prawną), która będzie sponsorować pobyt w kraju,
 • przebywać w Ukrainie od stycznia 2022 roku.

Aby nominować członka rodziny pochodzenia ukraińskiego do otrzymania wizy, należy:

 • mieć obywatelstwo nowozelandzkie lub zezwolenie na pobyt dla rezydenta długoterminowego,
 • na stałe mieszkać na terenie Nowej Zelandii,
 • mieć obywatelstwo ukraińskie lub urodzić się na Ukrainie,
 • mieć przynajmniej jednego z rodziców albo dziadków urodzonego na Ukrainie, mającego obywatelstwo ukraińskie lub będącego stałym mieszkańcem tego kraju.

Mieszkające w Nowej Zelandii osoby mające pochodzenie ukraińskie mogą nominować do otrzymania wizy tymczasowej:

 • rodziców,
 • dziadków,
 • rodzeństwo,
 • dorosłe dzieci.

Ponadto mogą zostać mianowani dorośli członkowie dalszej rodziny. Jest to możliwe, kiedy mieszkają oni w gospodarstwie domowym ich krewnego przez dłuższy czas. Dotyczy to takich członków rodziny jak:

 • wujek/ciocia,
 • siostrzeniec/siostrzenica,
 • kuzyn/kuzynka,
 • przyrodnie rodzeństwo,
 • wnuk/wnuczka.

Każda osoba, która została nominowana do otrzymania ukraińskiej wizy tymczasowej, ma prawo uwzględnić w swoim wniosku partnera/partnerkę oraz dzieci, które są na jego utrzymaniu.

Sponsorem osoby ubiegającej się o ochronę tymczasową może zostać:

 • ta sama osoba, która zgłasza krewnego,
 • osoba prawna, na przykład organizacja dobroczynna.

Więcej informacji o tym jak można zostać sponsorem można uzyskać pod tym linkiem:

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/preparing-a-visa-application/financial-arrangements/sponsorship/criteria-and-process-for-sponsors

Jak przebiega procedura uzyskania zezwolenia na pobyt w Nowej Zelandii?

Ubieganie się o specjalną wizę dla obywatela Ukrainy krok po kroku:

 • Nowozelandczyk ukraińskiego pochodzenia wskazuje członka lub członków rodziny starających się o wizę (odbywa się to w ramach procesu EOI).
 • Do złożenia aplikacji zostaje zaproszony krewny mieszkający na Ukrainie.
 • Nowozelandczyk, który wskazał członka rodziny wnioskującego o ochronę tymczasową, otrzymuje formularz zgłoszeniowy.
 • Formularz powinien być złożony w ciągu 4 miesięcy przez osobę, która nominowała członka swojej rodziny lub przez osobę starającą się o ochronę tymczasową.
 • Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku zostaje wydana dwuletnia wiza.

Po zatwierdzeniu wniosku obywatel Ukrainy (oraz jego dzieci i partner/partnerka) może przyjechać do Nowej Zelandii w ciągu roku od uzyskania wizy.

W ramach wizy można:

 • korzystać z bezpłatnych kursów języka angielskiego,
 • pracować u dowolnego pracodawcy (osoby dorosłe),
 • uczęszczać do szkoły (osoby do 18 roku życia),
 • skorzystać z bezpłatnych, wstępnych badań lekarskich po przybyciu do Nowej Zelandii.

Podczas wspomnianych badań lekarskich można:

Oprócz tego podczas badań lekarskich można skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza.

Co ważne, w sierpniu 2023 władze Nowej Zelandii ogłosiły uproszczenie formalności związanych z przyznawaniem statusu stałego rezydenta dla obywateli Ukrainy. By go uzyskać, osoby, które przed 15 marca 2024 roku otrzymają specjalną wizę tymczasową, nie będą musiały mieć sponsora finansującego ich pobyt. Kandydaci Ci będą też zwolnieni ze zdawania egzaminu z języka angielskiego.

Link do wniosku ubiegania się o wizę do Nowej Zelandii.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *