TOP 5 uczelni technicznych w Polsce

Komentarze 0
Studenci najlepszej uczelni technicznej w Polsce Source: Vista Create

Do końca roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, dlatego absolwenci szkół, którzy z powodu wojny przebywają obecnie w Polsce i planują kontynuować tu naukę, powinni już teraz zdecydować, gdzie złożyć aplikację. Poznajmy więc dziś ranking najlepszych politechnik w Polsce!

Uczelnie techniczne w Polsce

Szkoły wyższe w Polsce uznawane są za jedne z najlepszych na świecie. Studia na politechnikach cenione są za innowacyjność, praktyczną wiedzę i świetne perspektywy zawodowe w przyszłości. Absolwenci pracują przy prestiżowych projektach na całym świecie.

W Polsce działa 18 publicznych uczelni politechnicznych oferujących wysokiej jakości kształcenie techniczne na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Poniżej

znajduje się ranking 5 najlepszych uczelni technicznych w Polsce w roku 2022/2023 wg https://ranking.perspektywy.pl.

1. Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to jedna z największych i najstarszych uczelni politechnicznych w Polsce, założona w 1826 roku. Jest nie tylko najlepszą uczelnią w Polsce, ale także jedną z największych i najlepszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej. Ranking najlepszych uczelni ogólnych w Polsce znajdziesz tutaj. Na Politechnice Warszawskiej działają liczne organizacje studenckie i koła naukowe. Działa tu ponad 150 studenckich kół i organizacji naukowych. Studenci mają możliwość odbywania praktyk na najlepszych uczelniach świata. Politechnika oferuje kształcenie na 19 wydziałach (48 specjalności):

 • Wydział Architektury;
 • Wydział Konstrukcji Budowlanych, Budownictwa Wodnego i Inżynierii;
 • Wydział Architektury;
 • Wydział Geodezji i Kartografii;
 • Wydział Elektrotechniki;
 • Wydział Fizyki;
 • Wydział Zarządzania;
 • Wydział Transportu;
 • Wydział Mechatroniki;
 • Wydziały Inżynierii;
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Wydział Zarządzania;
 • Wydział Matematyki i Informatyki;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 • Wydział Mechaniczny, Wydział Energetyki i Lotnictwa.

Adres: ul. plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel: 22 234 72 11

Strona internetowa:  https://www.pw.edu.pl/

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz do naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i bieżącymi wydarzeniami.

2. Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest drugą najważniejszą uczelnią politechniczną w Polsce. Została założona w 1899 roku. Uczelnia została uznana za instytucję, która stwarza naukowcom jedne z najlepszych w Europie warunków do pracy i rozwoju. Ponad 92% osób, które ukończyły tę uczelnię, pracuje zawodowo, a badania pokazują, że zarobki absolwentów tej uczelni należą do najwyższych w Polsce. Kampus uniwersytecki to wyjątkowe miejsce, znane z terenów zielonych, klubów studenckich z wieloletnimi tradycjami w całej Europie. Na uczelni funkcjonuje 9 wydziałów (łącznie 48 dziedzin):

 • Wydział Architektury;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informacji
 • Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 • Wydział Oceanotechniki i Budownictwa Okrętowego;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Adres: Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Tel: 48 58 347 11 00

Strona internetowa: https://pg.edu.pl

3. Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska została założona w 1945 roku. Politechnika prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe, które spełniają najwyższy poziom kształcenia studentów. Uczelnia utrzymuje kontakty z wieloma instytucjami edukacyjnymi na całym świecie oraz realizuje program podwójnych dyplomów. Ta instytucja edukacyjna posiada 16 wydziałów (130 specjalności), z których najważniejsze to:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Biotechnologii;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Mechanicznej;
 • Wydział Informatyki i Zarządzania;
 • Wydział Elektroniki;
 • Wydział Informatyki i Matematyki;
 • Wydział Fizyki i Astronomii.

Adres: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40, 50-370 Wroclaw

Tel: 71 320 25 42

Strona internetowa: https://pwr.edu.pl/

4. Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka została założona w 1945 roku i obecnie oferuje kształcenie w szerokim zakresie kierunków technicznych. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce, ciesząca się międzynarodowym uznaniem za wysoką jakość kształcenia i osiągnięcia studentów. Absolwenci uczelni realizują udane kariery w dziedzinie inżynierii, nauki i technologii. Politechnika posiada 9 wydziałów (70 kierunków, 120 specjalności):

 • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki;
 • Wydział Technologii Materiałowych i Projektowania Tekstyliów;
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Architektury i Inżynierii Środowiska;
 • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Zarządzania i Inżynierii Produktu;
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Środowiska.

Adres: Stefana Zeromskiego 116, 90-543 Łodz

Tel: 42 631 29 29

Strona internetowa: https://p.lodz.pl/

5. Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w Polsce, założona w 1945 roku. Studenci mają możliwość bezpłatnego kształcenia na jednym z prawie 30 kierunków studiów w języku angielskim. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na praktyki w wielu światowych firmach, które chętnie zatrudniają absolwentów. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje 15 wydziałów (ponad 125 specjalności), które wyróżniają się swoją specyfiką:

 • Wydział Architektury;
 • Wydział Inżynierii Biomedycznej;
 • Wydział Inżynierii, Ekologii i Energii;
 • Wydział Materiałoznawstwa;
 • Wydział Matematyki Stosowanej;
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej;
 • Wydział Organizacji i Zarządzania;
 • Wydział Inżynierii Transportu i Lotnictwa;
 • Wydział Inżynierii Lądowej;
 • Wydział Chemii;
 • Wydział Ekologii i Energetyki;
 • Wydział Elektrotechniki;
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

Adres: Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Tel: 48 32 237 24 20

Strona internetowa: https://www.polsl.pl/

Jak dostać się na politechnikę?

Studia na uczelniach technicznych w Polsce prowadzone są w języku polskim i angielskim. Aby dostać się na politechnikę, należy działać według następującego algorytmu.

1. Złożyć aplikację online na oficjalnej stronie uczelni.

Aplikacja zawsze zawiera dane osobowe, osiągnięcia, doświadczenie oraz cel dostania się na wybraną specjalność. Zaleca się wysłanie aplikacji z minimalnym pakietem dokumentów (które są dostępne) od 1 września poprzedniego roku. Rejestracja trwa do końca czerwca.

2. Zdać odpowiednie egzaminy wstępne.

Zazwyczaj uczelnie techniczne wymagają egzaminów z matematyki, fizyki, informatyki i innych przedmiotów wymaganych przez daną uczelnię. Cudzoziemcy muszą również zdać egzamin językowy (A2, B1, B2, w zależności od wymagań uczelni) z języka polskiego/angielskiego lub przedstawić kopię certyfikatu z egzaminu językowego: IELTS, TOEFL.

3. Przygotuj dokumenty.

 • Musisz przygotować i przesłać do systemu online zeskanowane kopie następujących dokumentów:
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem notarialnym na język polski;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • kopia paszportu z tłumaczeniem na język polski, kopia kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL;
 • kopia aktu urodzenia wnioskodawcy;
 • kopia paszportu i kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL jednego z rodziców (w przypadku osób małoletnich);
 • 4 kolorowe fotografie (o wymiarach 3,5×4,5 cm);
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu z przedmiotów związanych z wybranym zawodem lub zaświadczenie o niezależnej ocenie zewnętrznej;

4. Uiścić opłatę rejestracyjną.

Koszt opłaty zależy od wybranej placówki oświatowej, średnio od 85 zł. Można ubiegać się o przyjęcie na nieograniczoną liczbę kierunków i programów studiów i wnieść opłatę za każdy z nich. Pamiętaj, że opłata ta jest bezzwrotna.

4. W przypadku przyjęcia na kontrakt wpłać czesne.

Koszt jednego roku akademickiego na polskich politechnikach państwowych wynosi średnio 1500 euro i więcej, w zależności od uczelni i wydziału.

Jak ukraińscy studenci mogą dostać się na politechnikę w Polsce za darmo?

Edukacja na uczelniach publicznych jest bezpłatna dla obywateli Polski. Istnieje jednak szereg możliwości, które pozwalają ukraińskim studentom wejść na studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie za darmo.

Zobacz też: Rejestracja na NMT 2023-2024 za granicą: jak zdać egzamin w Polsce?

Cudzoziemcy mogą dostać się na polskie uczelnie państwowe na bezpłatną naukę z wykładowym językiem polskim, jeśli posiadają któryś z następujących warunków

 • Certyfikat znajomości języka polskiego – C1;
 • Karta Polaka;
 • kartę pobytu;
 • wnioskodawca ma bliskich krewnych, którzy są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce;
 • granty, stypendia, programy specjalne.
Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *