Ranking najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce

Yana Zakharchuk
Studenci | 13 kwietnia 2023
Komentarze 0
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie https://create.vista.com/

Gdzie iść na studia po maturze? To dość palące pytanie zadają sobie jedenastoklasiści i ich rodzice pod koniec roku szkolnego. A szczególnie trudno jest dokonać tego wyboru ukraińskim absolwentom planującym dostać się na polskie uczelnie. Oto więc ranking najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce!

Uczelnie ekonomiczne w Polsce

Specjaliści z dziedziny ekonomii zawsze byli uważani za jednych z najbardziej prestiżowych, popularnych i wysoko opłacanych na świecie. Zdobycie aktualnego wykształcenia ekonomicznego oznacza zapewnienie sobie obiecującej kariery i zostanie specjalistą wysokiego szczebla ze stabilnymi dochodami. Polskie uczelnie dają możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w firmach o światowej renomie. Uczelnie ekonomiczne zawsze zajmują czołowe miejsca w krajowych rankingach i międzynarodowych. Poniżej przedstawiamy ranking uczelni ekonomicznych w Polsce w roku 2022/2023 wg https://ranking.perspektywy.pl.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz do naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i bieżącymi wydarzeniami.

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, założoną w 1906 roku, i zazwyczaj znajduje się w pierwszej dziesiątce ogólnego rankingu polskich uczelni. Według prestiżowej publikacji ekonomicznej «The Financial Time», Szkoła Główna Handlowa w Warszawie znajduje się wśród najlepszych europejskich szkół biznesu. Programy studiów w Szkole posiadają akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), CEEMAN (Central and East European Management Development Association), ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) oraz Association of Masters in Business Administration (AMBA).

Wydziały i instytuty badawcze zorganizowane są w kolegia kierowane przez dziekanów. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie funkcjonuje 5 kolegiów:

 • Kolegium Analiz Ekonomicznych;
 • Kolegium Ekonomiczno-Społeczne;
 • Kolegium Gospodarki Światowej;
 • Collegium of Business Studies;
 • Kolegium Zarządzania i Finansów.

Adres: al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Tel.: 225646000

Strona internetowa: https://www.pw.edu.pl.

2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to jedna z najstarszych polskich uczelni prywatnych, ośrodek edukacyjno-badawczy, w którym prowadzone są badania z zakresu zarządzania, finansów, ekonomii i prawa. Uczelnia należy do grona światowych uniwersytetów posiadających 3 akredytacje: AACSB, AMBA, EQUIS. «Financial Times» uznał Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie za najlepszą szkołę biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczelnia rokrocznie zajmuje wysokie miejsca w rankingach. Studenci szkoły biznesu mogą uczestniczyć w międzynarodowych programach szkoleniowych,studiować na programach wymiany w różnych krajach, a także pracować w projektach badawczych i studiować w ramach programów «double degree». Instytucja posiada dwa pododdziały zwane kolegiami. Pierwszym z nich jest College of Law, a drugim College of Management and Finance.

Uczelnia posiada 4 główne wydziały:

 • Zarządzanie
 • Finansów i Rachunkowości;
 • Ekonomia (rynki zagraniczne);
 • Prawo.

Adres: Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa

Tel: 48225192100

Strona internetowa: https://www.kozminski.edu.pl/.

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został założony w 1926 roku i słynie ze swojej działalności badawczej. Jest to najlepsza uczelnia ekonomiczna w województwie wielkopolskim i jedna z trzech najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Warto podkreślić, że jest to obecnie jedyna uczelnia w Polsce, która posiada pełne prawa akademickie w zakresie ekonomii, zarządzania i towaroznawstwa, czyli może nadawać nie tylko tytuły licencjata i magistra, ale także doktora, profesora, a nawet doktora habilitowanego. Jest też jedyną uczelnią w Polsce posiadającą certyfikat POPS-Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz certyfikat ISO 9001:2000 wydany przez Det Norske Veritas dla Wydziału Towaroznawstwa.

W skład instytucji wchodzą następujące wydziały:

 • Ekonomia;
 • Ekonomia międzynarodowa;
 • Informatyka i e-biznes;
 • Towaroznawstwo;
 • Zarządzanie.

Adres: Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Tel: 48618569000

Strona internetowa: https://ue.poznan.pl/.

4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Powstał w 1947 roku jako prywatna placówka edukacyjna, a od 1950 roku jest uczelnią publiczną. Dla kandydatów dostępne są międzynarodowe programy wymiany i stypendialne, takie jak Erasmus+, Leonardo Da Vinci, Wyszehradzki Program Stypendialny, a także program podwójnego dyplomu.

Uniwersytet ma 4 główne wydziały:

 • Ekonomia
 • Zarządzanie, Informatyka i Finanse;
 • Inżynieria i Ekonomia;
 • Ekonomia, Zarządzanie i Turystyka.

Adres: Komandorska 159/161, 50-022 Wrocław

Tel.: 48713680100

Strona internetowa: https://www.ue.wroc.pl

5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie należy do pierwszej piątki polskich państwowych wyższych szkół ekonomicznych. Pod względem liczby studentów jest największą uczelnią w Polsce i jedną z największych w Europie poświęconych naukom ekonomicznym. Została założona w 1925 roku. Uczelnia aktywnie współpracuje z ponad 250 zagranicznymi uczelniami i międzynarodowymi instytucjami biznesowymi oraz aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowej wymiany studentów. Najważniejsze i odpowiednio najbardziej popularne są następujące: Erasmus, CEEPUS, VELUX, EMBS, STEP oraz program podwójnego dyplomu.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działają następujące kolegia i instytuty:

1. Wyższa Szkoła Ekonomii, Finansów i Prawa:

 • Instytut Ekonomii;
 • Instytut Finansów;
 • Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych;
 • Instytut Prawa.

2. Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej:

 • Instytut Polityki i Administracji Publicznej;
 • Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich;
 • Instytut Nauk Politycznych, Socjologii i Filozofii.

3. Kolegium Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem:

 • Instytut Zarządzania;
 • Instytut Informatyki i Rachunkowości.

Adres: Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Tel: 48122935672

Strona internetowa: https://azs.uek.krakow.pl/.

Jak dostać się na uczelnię ekonomiczną?

Studia na uczelniach ekonomicznych w Polsce prowadzone są w języku polskim i angielskim. Co trzeba zrobić, aby dostać się na uczelnię ekonomiczną w Polsce?

1. Złożyć aplikację online na oficjalnej stronie uczelni.

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe, osiągnięcia, doświadczenie oraz cel wstąpienia na wybraną specjalność. Zaleca się wysłanie aplikacji wraz z minimalnym pakietem dokumentów (które są dostępne) od kwietnia (na niektórych uczelniach można rejestrować się od września poprzedniego roku) do połowy czerwca, na uczelniach prywatnych rejestracja może być przedłużona do końca sierpnia (jeśli są wolne miejsca).

2. Zdać odpowiednie egzaminy wstępne.

Najczęściej są to egzaminy z matematyki, informatyki i innych przedmiotów wymaganych przez daną uczelnię. Zazwyczaj nie ma egzaminów przy przyjmowaniu do prywatnych instytucji edukacyjnych. Dla obcokrajowców obowiązkowy jest egzamin językowy (A2, B1, B2 – w zależności od wymagań uczelni) z języka polskiego lub angielskiego, w zależności od języka studiów.

3. Przygotuj dokumenty.

Musisz przygotować i przesłać do systemu online zeskanowane kopie następujących dokumentów

 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej z tłumaczeniem notarialnym na język polski;
 • zaświadczenie lekarskie;
 • kopia paszportu z tłumaczeniem na język polski, kopia kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL;
 • kopia aktu urodzenia wnioskodawcy;
 • kopia paszportu i kodu identyfikacyjnego lub numeru PESEL jednego z rodziców (w przypadku osób małoletnich);
 • 4 kolorowe fotografie (o wymiarach 3,5×4,5 cm);
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu z przedmiotów związanych z wybranym zawodem lub zaświadczenie o zewnętrznej niezależnej ocenie – najczęściej tylko w przypadku uczelni publicznych.

4. Uiścić opłatę rejestracyjną.

Koszt opłaty zależy od wybranej instytucji edukacyjnej, średnio od 85 do 1200 zł. Można aplikować na nieograniczoną liczbę kierunków i programów studiów i wnosić opłatę za każdy z nich. Należy pamiętać, że opłata ta jest bezzwrotna.

Zobacz też: Language Supp: nowe bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

5. W przypadku przyjęcia na kontrakt należy wnieść czesne.

Koszt jednego roku akademickiego na uczelniach ekonomicznych w Polsce wynosi średnio 2.000 euro i więcej, w zależności od uczelni i wydziału.

Jak ukraińscy studenci mogą za darmo dostać się na uczelnię ekonomiczną w Polsce?

Edukacja na państwowych uczelniach jest bezpłatna dla obywateli polskich.

Ukraińscy kandydaci mogą również zapisać się na polskie państwowe uczelnie ekonomiczne na bezpłatną edukację z nauczaniem w języku polskim. Ale żeby to zrobić, trzeba mieć certyfikat C1 znajomości języka polskiego, Kartę Polaka lub kartę pobytu. Zawsze istnieje możliwość otrzymania stypendiów na uczelniach. Na uczelniach publicznych stypendia mogą w pełni pokryć koszty nauki, a na uczelniach prywatnych można uzyskać znaczną zniżkę.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *