Czym są Zasiłek Stały i Zasiłek Okresowy w Polsce 2023?

Komentarze 0
Kobieta otrzyma pomoc społeczną-PL Source: Vista Create

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Polski zapewnia pomoc mieszkańcom Polski w formie regularnych lub okresowych płatności. Wiele osób może regularnie ubiegać się o tę pomoc, pod warunkiem, że przedstawią dokumenty potwierdzające ich sytuację. Sprawdźmy zatem, kto może otrzymać zasiłek i jakie warunki musi spełnić.

Czym jest Zasiłek Stały?

Zasiłek Stały to rodzaj pomocy finansowej przyznawanej cyklicznie. Jest to świadczenie pieniężne dla osób pełnoletnich, które są całkowicie niepełnosprawne i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe lub są członkami rodziny. Ponadto istnieją 2 główne warunki:

 • wiek 60+ dla kobiet lub 65+ dla mężczyzn;
 • niepełnosprawność I lub II grupy albo stopień znaczny lub umiarkowany.

Możesz nie otrzymać stałej pomocy, jeśli otrzymujesz również rentę socjalną, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla samotnego rodzica, zasiłek dla bezrobotnych lub jeśli utraciłeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu wyznaczonego okresu.

Kwoty świadczeń Zasiłek Stały

Zasiłek stały wynosi 719 zł i jest obliczany w zależności od wysokości dochodu. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej w celu wsparcia osób, którym brakuje środków do życia. W tym przypadku dochód osoby nie może przekraczać ustalonych kryteriów kosztów utrzymania osoby samotnej lub osoby w rodzinie. Warto jednak zastanowić się, co można uznać za dochód.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

W związku z tym następujące formy otrzymywania środków nie są brane pod uwagę przy składaniu wniosku:

 • jednorazowa pomoc społeczna;
 • pomoc finansową zgodnie z przepisami o systemie oświaty;
 • zasiłki dla bezrobotnych zgodnie z przepisami dotyczącymi instytucji rynku pracy i promocji zatrudnienia;
 • wypłata przewidziana w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
 • dochód z działalności rolniczej, jeśli grunt ma powierzchnię mniejszą niż 1 hektar;
 • Dodatek wychowawczy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • pomocy finansowej na podstawie Ustawy o Karcie Polaka;
 • pomoc finansową dla rodzin zmarłych weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 • specjalną nagrodę od Prezesa Rady Ministrów.

Czym jest Zasiłek Okresowy?

Zasiłek Okresowy jest okresowym pieniężnym świadczeniem socjalnym przyznawanym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, a także w związku z nabyciem lub zachowaniem prawa do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Ogólnie rzecz biorąc, ludzie mogą ubiegać się o okresową pomoc finansową:

 • osoby samotne o dochodach poniżej ustalonych kryteriów;
 • członków rodziny o dochodach poniżej kryterium niskiego dochodu.

Jeśli po przyznaniu świadczenia podejmiesz pracę, nadal będziesz otrzymywać Zasiłek Okresowy. Niezależnie od wysokości dochodu, nadal będziesz otrzymywać środki socjalne od państwa, ale przez określony czas, ponieważ zasiłek ma charakter okresowy. Wszystko zależy od daty określonej w decyzji o przyznaniu świadczenia. Środki należy otrzymać nie później niż 2 miesiące po zatrudnieniu. Średnia częstotliwość tych wypłat to dwa razy w roku.

Kwoty dodatku Zasiłek Okresowy

Minimalna kwota płatności okresowych wynosi 50% różnicy pomiędzy:

 • kryterium dochodowe i faktyczny dochód danej osoby;
 • kryterium dochodowego i faktycznego dochodu rodziny.

W związku z tym kwota zasiłku musi wynosić co najmniej 20 zł miesięcznie. Musi być on wypłacany w ciągu miesiąca kalendarzowego, licząc od dnia złożenia wniosku o zasiłek i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Zobacz też: Pomoc finansowa na opiekę Zasiłek opiekuńczy: komu przysługuje i jak go uzyskać

Istnieją warunki, w których kwota świadczenia może przekroczyć standard. Zależy to od indywidualnej sytuacji danej osoby lub całej rodziny. W szczególności dotyczy to opieki nad innymi, niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb, takich jak żywność, opieka medyczna lub odzież itp.

Jak ubiegać się o świadczenia Zasiłek Stały i Zasiłek Okresowy

Aby otrzymać pomoc okresową, należy złożyć wniosek. Może to zrobić osoba bezpośrednio potrzebująca pomocy, jej przedstawiciel prawny lub upoważniona osoba uzgodniona z wnioskodawcą. Wniosek można złożyć pisemnie lub ustnie. Lepiej jest wydrukować formularz wniosku z wyprzedzeniem, ponieważ ośrodek pomocy społecznej może ich nie posiadać.

Podstawowe instrukcje dotyczące składania wniosku są następujące:

 1. Aby uzyskać informacje i formularz wniosku, skontaktuj się z lokalnym urzędem ubezpieczeń społecznych (ZUS), gminą lub gminnym ośrodkiem pomocy społecznej w Twojej okolicy.
 2. Wypełnij wniosek o Zasiłek Stały lub Zasiłek Okresowy zgodnie z instrukcją.
 3. Dostarczyć niezbędne dokumenty. Możesz potrzebować paszportu, numeru PESEL, aktu urodzenia i innych dokumentów potwierdzających Twoje dane osobowe i status finansowy.
 4. Prześlij wniosek i dokumenty do odpowiedniego organu.
 5. Oczekiwanie na decyzję. Po złożeniu wniosku zostanie on rozpatrzony i zostanie wysłana decyzja o przyznaniu pomocy.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *