Pomoc finansowa Świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym

Komentarze 1
dziecko na wózku inwalidzkim-PL Source: Vista Create

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach europejskich, osoby należące do kategorii szczególnie wrażliwych, a także ci, którzy im pomagają i opiekują się nimi, otrzymują wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym wsparcie finansowe. W związku z tym rodzice, którzy muszą opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, mają prawo do rekompensaty finansowej. Dowiedz się, kiedy opiekunowie są uprawnieni, co jest wymagane, aby ubiegać się o płatności i ile wyniesie zasiłek w 2023 roku.

Komu przysługuje rekompensata finansowa za Świadczenie pielęgnacyjne?

Zasiłek opiekuńczy (nie mylić z zasiłek pielęgnacyjny!) jest przyznawany osobie, która musi zrezygnować z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Rekompensata przyznawana jest w pierwszej kolejności:

 • matka lub ojciec;
 • opiekun faktyczny dziecka;
 • krewny opiekun (może to być siostra, brat, babcia lub dziadek pacjenta);
 • osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ważne: osoba zarejestrowana w urzędzie pracy i posiadająca status bezrobotnego nie może zostać pozbawiona prawa do zasiłku opiekuńczego.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego Świadczenie pielęgnacyjne

Opiekunowie osoby niepełnosprawnej są uprawnieni do otrzymania rekompensaty za opiekę pod warunkiem, że rezygnują z pracy i innych płatnych zajęć w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Opiekun może jednak ubiegać się o rekompensatę finansową tylko wtedy, gdy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności posiada medyczne dowody potwierdzające taką potrzebę:

 • stała (długoterminowa) opieka;
 • pomocy innej osoby z powodu znacznych ograniczeń fizycznych i niezdolności do samodzielnego wykonywania czynności życiowych;
 • udział opiekuna w procesie świadczenia usług, leczenia, rehabilitacji itp.

Warto również zauważyć, że jeśli chodzi o osoby, które nie są spokrewnione z osobą niepełnosprawną wymagającą opieki, mogą one otrzymać płatności tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • rodzice osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki zmarli, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub nie mogą samodzielnie sprawować opieki nad dzieckiem ze względu na stan zdrowia (niepełnosprawność w stopniu znacznym);
 • osoba niepełnosprawna nie ma innych krewnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa lub nie są oni w stanie opiekować się osobą niepełnosprawną ze względu na wiek lub stan zdrowia (również posiadającą grupę inwalidzką).

Kiedy przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne może zostać przyznane w przypadku powstania niepełnosprawności osoby wymagającej stałej opieki:

 1. Do 18 roku życia.
 2. Podczas nauki w szkole średniej lub wyższej (do 25 roku życia).

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest natomiast wypłacane, jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona w specjalistycznym ośrodku wsparcia, w którym korzysta z całodobowej opieki przez co najmniej 5 dni w tygodniu. Jeśli osoba niepełnosprawna otrzymuje już inne świadczenia lub jeśli opiekun jest uprawniony do wcześniejszej emerytury. Ponadto rekompensata de iure nie powinna być wypłacana, jeśli osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim (wyjątek stanowi sytuacja, w której współmałżonek również jest niepełnosprawny w stopniu znacznym).

Jednocześnie prawnicy zauważają, że kobieta/mężczyzna, który opiekuje się swoim współmałżonkiem, powinien ubiegać się o rekompensatę w razie potrzeby. W tym, jeśli na przykład jeden z rodziców żony/męża opiekuje się osobą niepełnosprawną. A jeśli wniosek zostanie odrzucony, należy szukać pomocy finansowej, nawet jeśli konieczne będzie skorzystanie z usług prawnych. Pod pewnymi warunkami można również rozważyć ubieganie się o pomoc finansową z Zasiłku dla opiekuna.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne w 2013 roku?

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek, na wskazany rachunek bankowy lub (opcjonalnie) przekazem pocztowym lub gotówką w kasie. Ale nie przed złożeniem wniosku o PESEL UKR. Jeśli niepełnosprawność nie ogranicza się do określonego okresu, prawo do otrzymania odszkodowania przyznawane jest na czas nieokreślony.

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

Należy pamiętać, że wysokość zasiłku opiekuńczego nie zależy od dochodu. Należy jednak pamiętać, że opiekunowie otrzymujący to świadczenie nie są uprawnieni do pracy – nawet do pracy tymczasowej.

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Istnieją trzy sposoby ubiegania się o Świadczenie pielęgnacyjne:

 1. Złóż wniosek w urzędzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania (jednostka odpowiedzialna za naliczanie zasiłków rodzinnych na Twoim terenie – może to być gmina lub MOPS).
 2. Wysłać wniosek listem poleconym na adres instytucji społecznej, która zajmuje się płatnościami.
 3. Złóż wniosek online na portalu Portal Emp@tia lub za pośrednictwem portalu e-usług Portal internetowy ePUAP.

Jakie dokumenty są wymagane, aby ubiegać się o Świadczenie pielęgnacyjne?

Niezależnie od wybranej opcji aplikacji, musisz mieć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wskazujące na konieczność sprawowania stałej opieki nad dzieckiem przez opiekuna;
 • PESEL UKR – we wniosku należy podać swój numer;
 • paszport lub inny dokument, na podstawie którego przekroczyłeś granicę;
 • dokumenty osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

Co powinienem zrobić, jeśli odmówiono mi płatności?

Po złożeniu wniosku zostanie podjęta decyzja w Twojej sprawie, o czym zostaniesz powiadomiony oficjalnym pismem wysłanym na wskazany adres. Odpowiedź może być odmowna. W takim przypadku masz 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Odwołanie składa się do Komisji Odwoławczej (Samorządowe Kolegium Odwoławcze).

Komentarze 1
Polecane
Najnowsze
Popularne

Jedna odpowiedź do “Pomoc finansowa Świadczenie pielęgnacyjne na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym”

 1. Yuliia pisze:

  Może ktoś mi podpowie, jak później składać się na Kartę pobytu, jeżeli nie wolno pracować? Jestem sama w Polsce z dwójką dzieci, jedno niepełnosprawne, mieszamy przez ostatni 5 lat w Polsce. Cały czas pracuję, ale widzę, że dzieci mnie potrzebują, a ja ciągle w pracach.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *