Opiekujesz się osobą starszą lub z niepełnosprawnością? Możesz uzyskać zasiłek pielęgnacyjny

15 września 2022
Opiekun prowadzący wózek z niepełnosprawną osobą starszą

Osoby zaangażowane w opiekę nad osobą starszą lub niepełnosprawną mają prawo oczekiwać pomocy finansowej. Jakiego rodzaju jest to pomoc? Jak się o nią ubiegać? Jakie kategorie kwalifikują się do pomocy? Podpowiadamy w tym artykule.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem socjalnym przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Częściowo pokrywa koszty poniesione podczas opieki nad osobą starszą, niepełnosprawną.

Takiego wsparcia udziela wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub obwodu, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Kwota, która jest wypłacana, to 215,84 zł miesięcznie. Została ona ustalona jeszcze w 2019 roku.

Kto może być nazwany osobą z niepełnosprawnością?

Zgodnie z polskim prawem do osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, zalicza się:

  • dzieci niepełnosprawne;
  • osoby niepełnosprawne, które ukończyły już 16 lat, ale jeśli mają znaczny stopień niezdolności do pracy;
  • osoby powyżej 75 roku życia;
  • osoby w wieku 16 lat i więcej posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.

Jeśli opiekujesz się kimś, kto spełnia te kryteria, możesz kwalifikować się do pomocy finansowej.

Kto nie mieści się w kryteriach pomocy?

Warto też zwrócić uwagę, kto nie kwalifikuje się do pomocy. Zatem zgodnie z polskim prawem będą to:

  • osoby, które przebywają w placówce zapewniającej bezpłatną całodobową opiekę;
  • osoby, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny;
  • osoby, które mają co najmniej jednego członka rodziny uprawnionego do pomocy za granicą.

Dlatego, jeśli Ty lub osoba, którą się opiekujesz, spełniacie powyższe kryteria, nie możesz ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jak złożyć wniosek o świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Można też złożyć wniosek drogą elektroniczną. Aby to zrobić, należy wejść na portal Emp@tia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wiek dziecka, którym się opiekujesz;

Jeśli ubiegasz się o opiekę nad osobą, która ukończyła już 75 lat, dowód wieku nie jest wymagany.

  • dokumenty potwierdzające, że osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji

Ważne jest, abyś prawidłowo wypełnił formularz zgłoszeniowy. Jeśli popełnisz błędy, będziesz musiał zrobić to jeszcze raz w ciągu 14 dni.

Zobacz też: Elektroniczna kolejka do ambasady Ukrainy w Polsce

Ponadto, w przypadku złożenia wniosku bez niezbędnych dokumentów, Instytucja Płatnicza przyjmie wniosek i wyznaczy termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Jeśli zignorujesz te wymagania, Twój wniosek pozostanie w toku.

Co do zasady, uprawnienia przyznawane są na czas nieokreślony. W Polsce jest również dostępna platforma Fundacji EnableMe dla osób z niepełnosprawnością. Działa w kraju od końca sierpnia.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *