Praca w godzinach nadliczbowych w Polsce: co warto wiedzieć o warunkach i wynagrodzeniu?

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 23 października 2023
Komentarze 0
Kobieta pracuje w nadgodzinach-PL Source: Vista Create

Wielu Ukraińców w Polsce pracuje w nadgodzinach. Niestety, ze względu na brak doświadczenia na polskim rynku pracy, ukraińscy pracownicy spotykają się z bezprawnym wyzyskiem ze strony pracodawców. Rozmawiamy o pracy w nadgodzinach w Polsce: jak jest płatna, kiedy jest możliwa i co zrobić, jeśli pracodawca odmawia wypłaty rekompensaty.

Czym są nadgodziny w Polsce?

Praca w godzinach nadliczbowych jest rodzajem pracy wykonywanej poza godzinami pracy. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, maksymalna liczba godzin pracy w tygodniu nie może przekraczać 40. W związku z tym nadgodziny można uznać za pracę, która:

 • Trwa to ponad 8 godzin w pięciodniowym harmonogramie pracy.
 • Trwa dłużej niż liczba godzin określona w harmonogramie pracy.
 • Trwa to ponad 40 godzin tygodniowo.

Polski Kodeks pracy jasno reguluje przypadki, w których możliwa jest praca poza godzinami pracy. Zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy, istnieją dwa główne warunki:

 1. W sytuacjach awaryjnych: w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, środowiska, skutków wypadku itp.
 2. Jeśli istnieje potrzeba pracodawcy: na przykład, jeśli istnieje potrzeba szybkiego wykonania pewnego rodzaju pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych jest uważana za sytuację wyjątkową i zazwyczaj nie jest określona w umowie o pracę. Jednak pracownik i pracodawca często zgadzają się na pracę poza godzinami pracy. Ważne! Do godzin nadliczbowych nie wlicza się godzin, w których pracownik odrabia nieobecność w miejscu pracy.

W jakich branżach praca w nadgodzinach jest możliwa w Polsce?

Należy rozumieć, że nie wszystkie sektory pracy wymagają nadgodzin. W Polsce praca poza godzinami pracy jest możliwa w następujących branżach:

 1. Medycyna – szpitale, kliniki i inne instytucje medyczne.
 2. Produkcja i przemysł – zakłady i fabryki, jeśli istnieje potrzeba zwiększenia wielkości produkcji.
 3. Transport i logistyka – firmy zajmujące się przewozem osób.
 4. Handel – sklepy i supermarkety. Nadgodziny są szczególnie powszechne podczas dużych wyprzedaży.
 5. Przemysł spożywczy – restauracje, piekarnie, kawiarnie. Często pracują w nadgodzinach w święta.
 6. Technologia informatyczna i programowanie – w przypadku konieczności ukończenia projektu informatycznego lub wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji.
 7. Sztuka – agencje reklamowe, studia filmowe, telewizja, modeling itp.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ponadto praca w nadgodzinach może być wymagana od pracowników sektora edukacji, budownictwa, hotelarstwa, pracowników banków itp. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb pracodawcy. Dlatego ubiegając się o pracę, należy od razu wyjaśnić, czy nadgodziny są możliwe w firmie i jak są płatne.

Jakie umowy o pracę przewidują pracę w godzinach nadliczbowych w Polsce?

Praca w godzinach nadliczbowych jest przewidziana w umowie o pracę i umowie zlecenia. Jednak w przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenia nie jest uregulowana w polskim Kodeksie pracy. W związku z tym wynagrodzenie za nadgodziny jest gwarantowane tylko wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Jeśli jesteś zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin, możesz również oczekiwać rekompensaty za nadgodziny. Jednak w tym przypadku postanowienia te muszą być wyraźnie określone w umowie o pracę. Dlatego podpisując warunek, warto zwrócić uwagę na to, czy klauzula ta jest wyszczególniona w umowie i czy przewidziano rekompensatę za nadgodziny.

Zobacz też: Oferujemy wzór CV do skutecznego ubiegania się o pracę w Polsce

Uwaga! Praca w godzinach nadliczbowych nie może być przewidziana, ponieważ jest uważana za nagły wypadek. Można jednak zawrzeć w umowie klauzulę gwarantującą pracownikowi rekompensatę za pracę poza godzinami pracy. Będzie to przydatne, jeśli pracownik wykonuje pracę w niepełnym wymiarze godzin.

Kto nie może pracować w nadgodzinach w Polsce?

Pomimo faktu, że praca w godzinach nadliczbowych jest przewidziana w Polsce, nie wszystkie kategorie pracowników mogą być w nią zaangażowane. W Polsce zabronione jest przydzielanie pracy w godzinach nadliczbowych:

 1. Pracownicy małoletni – tacy pracownicy mają ograniczony czas pracy (nie więcej niż 8 godzin dziennie), aby zapewnić ich rozwój fizyczny i psychiczny.
 2. Kobiety w ciąży i kobiety z niemowlętami – są one objęte szczególną ochroną w zakresie godzin pracy w celu zapewnienia ich zdrowia.
 3. Osoby niepełnosprawne, z wyjątkiem pracowników ochrony i osób, które wyraziły pisemną zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych.
 4. Osoby cierpiące na określone choroby lub dolegliwości zdrowotne – jeżeli istnieje medyczne potwierdzenie przeciwwskazań do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.
 5. Pracownicy z dziećmi poniżej czwartego roku życia, chyba że wyrazili zgodę na pracę poza harmonogramem.

Ponadto pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki w niebezpiecznych warunkach, nie mogą być zobowiązani do pracy w godzinach nadliczbowych. Na przykład, jeśli praca odbywa się w miejscu o wysokim stężeniu szkodliwych substancji, wysokim poziomie hałasu itp. Nadgodziny są również zabronione, jeśli obecny czas pracy wynosi już 13 godzin.

Czy mogę odmówić pracy w nadgodzinach?

Wiele osób uważa, że w Polsce nie można odmówić pracy w nadgodzinach. Tak jednak nie jest. Pracownik ma prawo odmówić pracy poza godzinami pracy, jeżeli:

 1. Pracownik zachorował.
 2. Pracownik musi opiekować się dzieckiem.
 3. Na własne żądanie – jeżeli nie jest to sprzeczne z umową o pracę lub polskim prawem.
 4. Jeśli praca w godzinach nadliczbowych jest niezgodna z prawem (na przykład, jeśli kobieta w ciąży jest zmuszana do pracy w godzinach nadliczbowych) lub sprzeczna z normami moralnymi.

Należy jednak pamiętać, że odmowa wykonania polecenia służbowego może podlegać karze. W związku z tym, jeśli pracodawca uzna, że odmowa była nieuzasadniona, pracownik może zapłacić grzywnę, otrzymać karę dyscyplinarną lub rozwiązać umowę o pracę. Tak więc, aby odmówić pracy w nadgodzinach, trzeba mieć uzasadnione powody.

Jaki jest ustawowy czas trwania recyklingu w Polsce?

Polski Kodeks pracy jasno definiuje wymiary godzin nadliczbowych. Dzielą się one następująco:

 1. Łączna liczba godzin nadliczbowych w ciągu roku nie może przekroczyć 150 godzin.
 2. Możesz przepracować nie więcej niż 48 godzin w tygodniu.
 3. Nie ma bezpośrednich ograniczeń. Łączna liczba godzin pracy, w tym nadgodzin, nie powinna jednak przekraczać 13.

Warto zauważyć, że istnieją możliwości dostosowania tych liczb. Przykładowo, jeśli pracownik przepracował 50 godzin nadliczbowych w jednym tygodniu, w kolejnym tygodniu nadgodziny powinny wynosić nie więcej niż 48 godzin. Ponadto, nadgodziny mogą być przepracowane przez więcej niż 150 godzin w ciągu roku, pod warunkiem, że tygodniowe i dzienne nadgodziny nie przekraczają ustawowych limitów.

W przypadku codziennych nadgodzin sytuacja może wyglądać następująco:

 1. 8-godzinny dzień pracy – nie więcej niż 5 godzin nadliczbowych.
 2. 10-godzinny dzień pracy – nie więcej niż 3 godziny nadliczbowe.
 3. 12-godzinny dzień pracy – nie więcej niż 1 godzina nadliczbowa.

Jeśli pracownik jest zmuszony pracować dłużej niż 13 godzin, jest to niezgodne z prawem. Polskie prawo pracy wyraźnie stanowi, że okres odpoczynku pracownika, niezależnie od umowy o pracę, musi wynosić co najmniej 11 godzin. W związku z tym pracodawca nie ma prawa zmuszać cię do dłuższej pracy.

Jak wynagradzane są nadgodziny w Polsce?

W Polsce istnieją dwa sposoby wynagradzania nadgodzin. W niektórych przypadkach praca ta jest pokrywana w 100% regularnych godzin pracy, w innych – w 50%. W przypadku pracy w nadgodzinach można liczyć na 100% rekompensatę:

 • W nocy.
 • W weekend lub święto państwowe, jeśli nie pracują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
 • W dniu wolnym, który stał się rekompensatą za wcześniej przepracowany czas.

We wszystkich innych przypadkach wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wynosi 50% wynagrodzenia za pracę w normalnych godzinach pracy.

Jak wynagradzana jest praca w nadgodzinach w Polsce w ramach umowy zlecenia?

Sytuacja z wynagrodzeniem za nadgodziny jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli pracownik pracuje na podstawie umowy at-will. Ponieważ ten rodzaj umowy o pracę nie podlega Kodeksowi pracy, zasady wynagradzania za nadgodziny mogą być nieco inne. Należy sprawdzić, jaką formę wynagrodzenia przewiduje umowa:

 • Jeśli jest to wynagrodzenie godzinowe, pracownik otrzyma wynagrodzenie za wszystkie przepracowane godziny.
 • Jeśli określono stawkę miesięczną, całkowita kwota określona w umowie jest dzielona przez minimalną stawkę godzinową (23,50 zł brutto za godzinę w 2023 r.), a otrzymana liczba jest liczbą godzin pracy, które pracownik musi przepracować. Wszelkie godziny wykraczające poza tę liczbę muszą być dodatkowo płatne.

Warto zauważyć, że pozbawieni skrupułów pracodawcy często wykorzystują fakt, że obcokrajowcy nie wiedzą, jak należy płacić za nadgodziny. Dlatego w razie wątpliwości należy sprawdzić równość wynagrodzenia w zależności od przepracowanych godzin.

Jak wynagradzane są nadgodziny za pracę w niepełnym wymiarze godzin?

Warunki wynagradzania za nadgodziny są nieco inne w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że godziny, które nie są uwzględnione w harmonogramie pracy, są płatne. Odbywa się to jednak na nieco innych zasadach.

Co do zasady, nadgodziny są płatne według stawki godzinowej. Jeśli jednak umowa przewiduje rekompensatę za nadgodziny, kwota wynagrodzenia może być wyższa. Dlatego należy niezwłocznie wyjaśnić tę kwestię przy podpisywaniu umowy. Rodzaj umowy nie ma znaczenia.

Jakie są inne rodzaje rekompensaty za pracę w nadgodzinach w Polsce?

Oprócz wynagrodzenia pieniężnego, polskie prawo przewiduje inny rodzaj rekompensaty za nadgodziny. Jest to dodatkowy dzień wolny od pracy. Należy jednak napisać odpowiedni wniosek. Liczba dni wolnych zależy od osoby, która złożyła wniosek:

 1. Jeśli jesteś pracownikiem, liczba godzin odpoczynku będzie równa liczbie przepracowanych godzin.
 2. Jeśli pracodawca – w tym przypadku liczba godzin odpoczynku powinna być dwukrotnie większa niż liczba godzin przepracowanych przez pracownika.

Warto zauważyć, że jeśli pracodawca zainicjował dodatkowy odpoczynek, wynagrodzenie może być niższe. Dlatego, aby tego uniknąć, należy wyjaśnić kwestię wynagrodzenia za nadgodziny w momencie podpisywania umowy. Najlepszą opcją jest spisanie wszystkich tych postanowień na piśmie.

Co zrobić, gdy pracodawca odmawia zapłaty za nadgodziny?

Pomimo tego, że wynagrodzenie za nadgodziny jest przewidziane przez polskie prawo, pracodawcy często wykorzystują fakt, że obcokrajowcy nie są świadomi tych zasad. W związku z tym często dochodzi do sytuacji, w których pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Jeśli pracodawca odmawia wypłaty wynagrodzenia, należy postępować zgodnie z tym algorytmem:

 1. Porozmawiaj z pracodawcą osobiście. Często zdarza się, że pracodawca nie wypłacił pieniędzy z powodu nieuwagi, a nie złośliwości. Negocjacje pomogą więc wyjaśnić tę sytuację.
 2. Złożyć skargę na pracodawcę. Skontaktować się z Inspekcją Pracy (PIP). Jeśli negocjacje nie przyniosły rezultatów, należy skontaktować się z Okręgowym Inspektoratem Pracy. Nie jest to jednak możliwe, jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Przed złożeniem wniosku należy zebrać wszystkie dowody na to, że praca w nadgodzinach miała miejsce.
 3. Wniesienie sprawy do sądu. Tę metodę można zastosować niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jaką ma pracownik. Konieczne jest jednak również zebranie wszystkich dowodów potwierdzających, że praca była wykonywana poza godzinami pracy.

Jeśli wina pracodawcy zostanie udowodniona, zostanie on ukarany. Może zostać zastosowany jeden z tych rodzajów sankcji:

 • Grzywna w wysokości do 30 tys. zł.
 • Uwięzienie na kilka lat.

Warto pamiętać, że każdy pracownik w Polsce może liczyć na wynagrodzenie za nadgodziny. Nie ma znaczenia, czy pracownik jest obywatelem Polski, czy obcokrajowcem.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *