Kanada uruchamia nowy program wsparcia dla Ukraińców

Tetiana Sharapova
Inne, Świat | 26 października 2023
Komentarze 0
Flaga Kanady na tle gór-PL

Kanada pozostaje jednym z najbardziej wiarygodnych przyjaciół Ukrainy na arenie międzynarodowej. Teraz kraj ten uruchamia nowy program wsparcia dla ukraińskich uchodźców. Oto, co dokładnie gwarantuje nowy program dla ukraińskich uchodźców i jak się o niego ubiegać.

Pomoc Kanady dla Ukrainy podczas wojny

Od początku pełnej agresji Rosji na terytorium Ukrainy, Kanada jest jednym z najbardziej aktywnych partnerów Ukrainy, zapewniając kompleksowe wsparcie, zarówno wojskowe, jak i humanitarne. Wsparcie finansowe już otrzymane od Kanady pomogło ukraińskiemu rządowi w terminowym wypłacaniu świadczeń socjalnych, zakupie paliwa na zimę i jak najszybszym przywróceniu uszkodzonej struktury energetycznej. Przekazane pojazdy opancerzone, czołgi Bergepanzer 3 i inna broń pomagają ukraińskiej armii osiągnąć cele wojskowe.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ponadto w budżecie państwa na 2023 r. rząd Kanady przeznaczył 1,8 mld USD na pomoc finansową i wojskową dla Ukrainy. Pieniądze te powinny zostać wykorzystane na zapewnienie ukierunkowanej pomocy humanitarnej (na rozminowywanie, programy rolne i projekty wsparcia psychologicznego dla Ukraińców). Należy również wspomnieć o bezpłatnym kanadyjskim programie dla Ukraińców, CUAET.

Nowy kanadyjski program wsparcia dla Ukraińców: co o nim wiemy?

Informacja prasowa o nowym programie dla Ukraińców została opublikowana na oficjalnej rządowej stronie internetowej Kanady w dniu 15 lipca 2023 roku. Stwierdzono w nim między innymi:

W miarę jak trwa brutalna inwazja Rosji na Ukrainę, Kanada nadal dostosowuje swoją reakcję, aby pomóc tym, którzy uciekają przed przemocą. (…) Obecnie wprowadzamy stałe wsparcie dla tych, którzy chcą przyjechać do Kanady, a także dla tych, którzy chcą pozostać tutaj na stałe ze swoimi rodzinami. (…) Oprócz dodatkowego wsparcia Kanady dla Ukrainy, potwierdzonego na szczycie NATO w Wilnie na Litwie, szanowny Sean Fraser, minister ds. imigracji, uchodźców i obywatelstwa, ogłosił dziś nową ścieżkę dla Ukraińców, aby pomóc utrzymać rodziny razem.

W ten sposób Kanada utorowała drogę do łączenia ukraińskich rodzin i pomocy uchodźcom wojskowym z Ukrainy. 23 października 2023 r. wszedł w życie nowy kanadyjski program dla ukraińskich uchodźców.

Nowy program dla Ukraińców nie wymaga żadnych zobowiązań finansowych. Do udziału w programie kwalifikują się obywatele Ukrainy, którzy są tymczasowymi rezydentami Kanady i mają co najmniej jednego bliskiego członka rodziny, który jest obywatelem lub stałym rezydentem Kanady. Kategoria ta obejmuje:

 • małżonek (lub partner cywilny);
 • matka, ojciec;
 • syn i córka;
 • dziadkowie;
 • wnuk, wnuczka;
 • brat, siostra.

Nie może ubiegać się o udział w programie:

 1. Osoby spoza Kanady.
 2. Ci, którzy mają zakaz wjazdu do Kanady.
 3. Osoby, które nie spełniają określonych kryteriów wjazdu do kraju (z wyjątkiem kryteriów finansowych).
 4. Ci, którzy nie są bliskimi członkami rodziny Ukraińców mieszkających w Kanadzie.

W przeciwieństwie do amerykańskiego programu U4U (United for Ukraine), zasady nowego kanadyjskiego programu wymagają, aby wnioskodawca był mieszkańcem Kanady. Rodzina wnioskodawcy może znajdować się poza granicami kraju. Jednak w momencie składania wniosku należy wymienić wszystkich członków rodziny, którzy planują emigrację. W przeciwnym razie nie będą oni mogli skorzystać z programu, aby przenieść się później.

Jakie dokumenty są wymagane, aby przenieść się do Kanady w ramach nowego programu?

Aby złożyć wniosek, należy zebrać dość duży pakiet dokumentów. Przede wszystkim należy wypełnić specjalny kwestionariusz, w którym potencjalni migranci zostaną poproszeni o podanie swoich danych osobowych:

 1. Dane dotyczące pracy i nauki.
 2. Informacje o powiązaniach rodzinnych.
 3. Informacje o ewentualnym przedstawicielu ustawowym.

Ponadto do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie potwierdzające więzi rodzinne w Kanadzie (musi być wypełnione i podpisane przez członka rodziny, który na stałe mieszka w tym kraju).
 • Dane paszportowe wszystkich członków rodziny (numer, zdjęcie, imię i nazwisko oraz data urodzenia, dane wizowe, data ważności paszportu, stempel wskazujący ostatni wjazd do Kanady).
 • Informacje o statusie w Kanadzie.
 • Ewentualne dokumenty małżeństwa.
 • Akty urodzenia wszystkich członków rodziny i wnioskodawcy.
 • Informacje o dzieciach z poprzedniego małżeństwa, jeśli takie istnieją.
 • Informacje o adopcji, jeśli wnioskodawca adoptował dziecko.
 • Zdjęcie wnioskodawcy i wszystkich członków rodziny, dla których składany jest wniosek. Wymagania techniczne dotyczące zdjęcia można znaleźć pod tym linkiem.

Mogą być również potrzebne dokumenty dotyczące postępowania karnego, oficjalne tłumaczenia dokumentów, które nie są w języku angielskim lub francuskim itp. Pełną listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj.

Zobacz też: Jak Ukraińcy mogą uzyskać tymczasową ochronę w Portugalii po opuszczeniu innego kraju?

W niektórych przypadkach dokumenty te mogą być nadal wymagane:

 1. Formularz do wykorzystania przez przedstawiciela, który jest podpisywany cyfrowo przez wnioskodawcę i przedstawiciela.
 2. Deklaracja prawa zwyczajowego.
 3. Oświadczenie o rozwodzie.

Podczas przesyłania dokumentów należy upewnić się, że na komputerze lub innym urządzeniu, z którego składany jest wniosek, zainstalowany jest program Adobe Reader 10 lub nowszy oraz włączona jest obsługa Javascript. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z procesem składania wniosku.

Jak aplikować do nowego kanadyjskiego programu dla Ukraińców?

Wniosek składa się wyłącznie online (z pewnymi wyjątkami). Aby złożyć wniosek, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę i zaloguj się lub utwórz konto.
 2. Z listy aplikacji wybierz pozycję
 3. Wybierz jeden z programów: Ukraine Family Reunification Public Policy lub Ukraine Family Reunification Public Policy QC (w przypadku ubiegania się o pobyt w Quebecu).

Następnie należy wypełnić wniosek i załączyć wszystkie dokumenty. Proces wypełniania wniosku jest dość długi i trzeba być bardzo ostrożnym. Aby poprawnie wypełnić wszystkie dane, można skorzystać ze specjalnej instrukcji dostarczonej przez władze kanadyjskie. Jest ona bezpłatna i przejrzysta. Wnioski będą przyjmowane do 22 października 2024 roku.

Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, że:

 1. Kwestionariusz zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania.
 2. Wszystkie dokumenty uzupełniające zostały przesłane do aplikacji.
 3. Potwierdzenia uiszczenia wymaganych opłat są przesyłane do aplikacji.

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę złożyć wniosku online?

W niektórych przypadkach złożenie wniosku online nie jest możliwe. Na przykład z powodu upośledzenia wzroku lub innego rodzaju niepełnosprawności. W takim przypadku wnioskodawca musi:

 1. Wyślij wiadomość e-mail, podając w temacie żądany format (papierowy, Braille’a lub duży druk) oraz pakiet oprogramowania.
 2. Pismo powinno zawierać pełne imię i nazwisko wnioskodawcy i przedstawiciela (jeśli taki istnieje).
 3. Podaj informacje o sponsorze.
 4. Dołącz notatkę wyjaśniającą, dlaczego wnioskodawca potrzebuje alternatywnej opcji.
 5. Wskazać, w jaki sposób organizatorzy programu powinni przesłać wersję alternatywną (pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
 6. Podaj swój adres i pełne dane pocztowe (miasto, ulica, kod pocztowy itp.).

List należy wysłać na adres IRCC.PRPortalALTRequest-DemandeALTPortailRP.IRCC@cic.gc.ca. Ważne! Możesz napisać na ten adres tylko wtedy, gdy potrzebujesz alternatywnego sposobu przesłania aplikacji. Wszystkie inne pisma pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskodawca otrzyma list z dalszymi instrukcjami oraz wniosek w formie papierowej lub innej.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy techniczne podczas procesu składania wniosku, możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, wypełniając specjalny formularz internetowy. Zostaniesz poproszony o podanie następujących informacji:

 1. Wskazanie trudności technicznych w typie aplikacji.
 2. Należy wskazać program, którego dotyczy wniosek, oraz przedstawić szczegółowy opis zaistniałego problemu.
 3. Dostarcz zrzuty ekranu pokazujące stronę, na której wystąpił problem, działania podjęte przez wnioskodawcę w celu jego rozwiązania oraz komunikat o błędzie pojawiający się na ekranie.

Ile kosztuje kanadyjska wiza w ramach nowego programu dla Ukraińców?

W przeciwieństwie do programu CUAET, ubiegając się o wizę w ramach programu łączenia rodzin, wnioskodawca musi uiścić pewne opłaty. Płatności dokonuje się w dolarach amerykańskich. Obejmuje ona:

 1. Opłata za przetwarzanie danych wnioskodawcy i wszystkich członków rodziny wymienionych we wniosku wynosi 570 USD za osobę.
 2. Opłata za pobyt stały wynosi 515 USD za osobę.
 3. Dziecko na utrzymaniu – 155 USD za osobę.
 4. Opłata biometryczna wynosi 85 USD za osobę.
 5. Opłata za biometrię dla rodziny składającej się z dwóch lub więcej osób wynosi 170 USD.

Jednocześnie są oni zwolnieni z opłaty za prawo stałego pobytu:

 • Dzieci pozostające na utrzymaniu.
 • Członkowie rodziny osoby objętej tymczasową ochroną w Kanadzie.

Po dokonaniu płatności należy zachować wszystkie pokwitowania. Wszystkie opłaty należy uiszczać wyłącznie online. Wszelkie inne płatności zostaną odrzucone. Po pomyślnym dokonaniu płatności pokwitowanie należy przesłać na swoje konto osobiste. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością należy upewnić się, że:

 1. Opłata została uwzględniona we wniosku i została uiszczona w całości.
 2. Zapłaciliśmy jasno określoną kwotę, bez nadpłaty.

W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, z kandydatem skontaktujemy się osobiście w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów. Aplikacja nie zostanie rozpatrzona do momentu otrzymania pełnej płatności.

Czy muszę podać dane biometryczne w celu uzyskania wizy kanadyjskiej?

W większości przypadków po złożeniu wniosku online konieczne będzie przesłanie danych biometrycznych. W związku z tym w ciągu miesiąca wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi sposobu i miejsca przesłania tych danych. Aby podać dane biometryczne, należy:

 1. Umów się na wizytę w konsulacie. Należy to zrobić online na stronie internetowej. Dane biometryczne można przesłać w ciągu 30 dni od daty otrzymania listu.
 2. Pokaż list urzędnikowi konsularnemu.

Każda osoba w wieku od 14 do 79 lat musi podać dane biometryczne. Osoby starsze lub młodsze niż ten przedział wiekowy są zwolnione z konieczności podawania danych biometrycznych. Jeśli dane biometryczne zostały uzyskane wcześniej, w ciągu ostatnich 10 lat (na przykład podczas ubiegania się o wizę turystyczną), nie ma potrzeby ich ponownego podawania.

Jeśli nie jest możliwe umówienie się na pobranie danych biometrycznych w ciągu 30 dni (na przykład nie ma dostępnych terminów), należy wypełnić specjalny formularz internetowy. Konieczne będzie podanie następujących informacji:

 1. Szczegółowe informacje o sytuacji i przyczynie niemożności dostarczenia danych biometrycznych w ciągu 30 dni.
 2. Informacja o wybranym dniu, miejscu i godzinie spotkania z urzędnikiem konsularnym.
 3. Zrzut ekranu potwierdzający, że wybrano inną datę spotkania w celu dostarczenia danych biometrycznych.

Informacje te należy przekazać niezwłocznie, począwszy od momentu, w którym okaże się, że dostarczenie danych biometrycznych na czas jest niemożliwe. Informacje należy przesłać na adres e-mail, z którego otrzymano pismo z instrukcjami.

Co może być powodem odmowy wydania wizy kanadyjskiej?

Ważne jest, aby zrozumieć, że złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wizy. Wśród powodów, dla których możesz zostać odrzucony:

 1. Zakaz wjazdu do Kanady.
 2. Dostarczanie nieaktualnych danych dotyczących stanu cywilnego, informacji kontaktowych itp.
 3. Obecność chorób zagrażających populacji.
 4. Podawanie fałszywych informacji lub ich ukrywanie.
 5. Obecność postępowania karnego.
 6. Istnienie faktów naruszenia prawa międzynarodowego (zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości itp.).
 7. Jeśli wnioskodawca mieszka w Kanadzie nielegalnie.
 8. Jeśli wnioskodawca został wcześniej deportowany i nie ma pozwolenia na powrót do Kanady.

W związku z tym należy podać prawdziwe i aktualne informacje, aby uniknąć odmowy. Pełną listę powodów odmowy wjazdu do Kanady można znaleźć pod tym linkiem. Jeśli wnioskodawca zmienił swoje dane kontaktowe, musi niezwłocznie poinformować o tym przedstawicieli programu.

Jak mogę sprawdzić status mojego wniosku i poznać decyzję?

Po złożeniu wniosku online i podaniu danych biometrycznych pozostaje już tylko czekać na decyzję. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego organizatorzy programu nie są w stanie dokładnie określić, kiedy zapadnie decyzja w sprawie wniosku. Zazwyczaj trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Możesz jednak samodzielnie sprawdzić status swojej aplikacji. W tym celu należy skorzystać ze specjalnego narzędzia online, które jest codziennie aktualizowane. Aby z niego skorzystać, należy:

 1. Wskaż numer wniosku, który został wysłany pocztą elektroniczną w AOR (list potwierdzający).
 2. Wprowadź swoje imię i nazwisko.
 3. Podaj datę urodzenia.
 4. Wskazać miejsce zamieszkania (wskazane w formularzu zgłoszeniowym).

Jeśli nie widzisz statusu swojej aplikacji na stronie internetowej, powinieneś skontaktować się z pomocą techniczną.

Jeśli decyzja w sprawie wniosku będzie negatywna, wnioskodawca otrzyma pismo z uzasadnieniem odmowy. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, organizatorzy programu skontaktują się z wnioskodawcą w celu potwierdzenia:

 • Uiścić opłatę za pobyt stały (lub otrzymać tę opłatę, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej).
 • Informacje podane w kwestionariuszu.
 • Ważność wszystkich dostarczonych dokumentów.
 • Status stałego pobytu (online).

Ponadto, jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, zostanie wydane elektroniczne potwierdzenie stałego pobytu (e-COPR). Będzie ono potrzebne do potwierdzenia nowego statusu w Kanadzie. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na tej stronie.

Czy Ukraińcy mogą wyjechać do Kanady w ramach programu CUAET?

Od 15 lipca 2023 r. uchodźcy z Ukrainy nie mogą ubiegać się o wizę do Kanady w ramach programu CUAET. Jednak wszystkie wnioski złożone przed tą datą zostaną rozpatrzone. Dlatego nie ma potrzeby martwić się, jeśli wniosek o wizę kanadyjską został złożony przed 15 lipca 2023 r.

Pomimo zamknięcia programu CUAET, rząd Kanady kontynuuje współpracę z partnerami prowincjonalnymi i miejskimi oraz organizacjami i instytucjami, które współpracują z ukraińską społecznością kanadyjską w celu przyjmowania i przesiedlania Ukraińców. W związku z tym posiadacze wizy CUAET będą mogli podróżować do Kanady w ramach tymczasowych środków specjalnych do 31 marca 2024 roku. Wnioski złożone do 15 lipca są nadal rozpatrywane. Jednocześnie posiadacze wiz CUAET, którzy już mieszkają w Kanadzie, będą mieli czas do 31 marca 2024 r. na bezpłatne przedłużenie i zmianę swojego tymczasowego statusu.

Po przybyciu do Kanady tymczasowi rezydenci będą mogli ubiegać się o przedłużenie pobytu na okres do trzech lat na podstawie pozwolenia na naukę lub pracę. Jednocześnie wnioski Ukraińców będą rozpatrywane priorytetowo. Obywatele Ukrainy będą mieli również dostęp do kursów językowych i zatrudnienia.

Warto zauważyć, że po 15 lipca 2023 r. Ukraińcy i członkowie ich rodzin nadal będą mogli ubiegać się o wizę na pobyt czasowy w celu wjazdu do Kanady – ale na zwykłych warunkach standardowych środków imigracyjnych, które obowiązywały wcześniej.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *