Jak Ukraińcy mogą uzyskać tymczasową ochronę w Portugalii po opuszczeniu innego kraju?

Yana Zakharchuk
Inne, Ukraina | 16 października 2023
Komentarze 0
Flagi Ukrainy i Portugalii, ochrona tymczasowa-PL Source: Vista Create

Według danych dostarczonych przez Służbę ds. Cudzoziemców i Granic, od początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, 57 390 Ukraińców otrzymało tymczasową ochronę w Portugalii. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak uzyskać tymczasową ochronę w Portugalii po innym kraju.

Kto może otrzymać ochronę tymczasową w Portugalii

Zezwolenie na pobyt wydane przez władze portugalskie było ważne w Portugalii przez 1 rok, a w marcu 2023 r. rząd przyjął uchwałę o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla Ukraińców na kolejne 6 miesięcy, co umożliwiło dalsze działania integracyjne, takie jak dostęp do podstawowych usług i rynku pracy. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości rząd Portugalii zatwierdzi tymczasową ochronę dla Ukraińców na kolejne sześć miesięcy. Władze Portugalii popierają działania UE mające na celu przedłużenie tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r.

Portugalia zezwala na tymczasową ochronę dla osób, którym przyznano już ochronę w innym kraju, ale muszą one przedstawić dowód zrzeczenia się statusu z poprzedniego kraju zamieszkania. Rumunia i Chorwacja również zezwalają na ponowne ubieganie się o tymczasową ochronę. Ochrona przyznawana jest po okazaniu zagranicznego/ukraińskiego paszportu wewnętrznego lub zezwolenia na pobyt/karty wizy długoterminowej.

Dostępna jest ochrona tymczasowa w Portugalii:

 • Obywatele Ukrainy i ich rodziny, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju z powodu wojny na pełną skalę;
 • obywatele Ukrainy innych narodowości legalnie przebywający na Ukrainie, którzy zostali przesiedleni z powodu rosyjskiej agresji wojskowej i nie mogą wrócić.

Jak ubiegać się o tymczasową ochronę w Portugalii?

Wnioski obywateli Ukrainy o tymczasową ochronę w Portugalii są rozpatrywane w ramach uproszczonej procedury. W tym celu Ukraińcy muszą złożyć:

 • osobiście w Krajowym Ośrodku Wsparcia Integracji Migrantów lub w biurach SEF (Służba ds. Cudzoziemców) (gdzie obsługiwani są uchodźcy z Ukrainy);
 • rejestrując się online pod tym

SEF niezależnie zgłasza dane rejestracyjne do służb ubezpieczeń społecznych, podatkowych i zdrowotnych. Rejestracja w tych instytucjach jest automatyczna, a osoba otrzymuje numer podatkowy NIF, numer ubezpieczenia społecznego NISS i numer medyczny NUS na podany adres e-mail.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Po uzyskaniu NUS, NIF i NISS Ukraińcy otrzymują takie same prawa jak inni cudzoziemcy legalnie przebywający w Portugalii:

 • możliwości zatrudnienia;
 • otwarcie konta;
 • otrzymujących opiekę medyczną w publicznej placówce opieki zdrowotnej;
 • zapisanie dzieci do przedszkola/szkoły;
 • kształcenie ustawiczne na portugalskich uniwersytetach;
 • możliwość ubiegania się o pomoc społeczną.

Adresy biur SEF w Lizbonie, Porto i Faro:

Rua Alvaro Coutinho 14, 1150-025 Lisboa

Loja de Cidadao, Largo Dr Francisco Sa Carneiro, 800-151 Faro

Av. St Franca, 316, Capitolio Building, 4050-276 Porto

Jakie świadczenia socjalne otrzymują Ukraińcy w ramach ochrony tymczasowej w Portugalii?

Portugalia zapewnia uchodźcom z Ukrainy różne rodzaje pomocy społecznej:

 • RSI (dochód z integracji społecznej dla rodzin o bardzo niskich dochodach lub bez dochodów: do 189 euro na osobę miesięcznie i z oszczędnościami poniżej 26 145,60 euro) wynosi 189,66 euro dla pierwszej osoby dorosłej, 132,76 euro dla wszystkich pozostałych osób dorosłych;
 • dla dzieci – 94,83 EUR (pomoc dla dzieci i młodzieży zależy od wieku dziecka (dzieci poniżej 18 roku życia, studenci poniżej 24 roku życia), liczby osób w rodzinie i rocznego dochodu;
 • prenatalna opieka rodzinna (dla kobiet w ciąży) – 149,85 euro (od 13. tygodnia ciąży).

Zobacz też: Które kraje ponownie przyznają Ukraińcom status ochrony czasowej w 2023 roku?

Istnieje kilka sposobów ubiegania się o pomoc:

 • wypełnić specjalny formularz i przesłać go do lokalnego biura ubezpieczeń społecznych Seguranca Sosial;
 • złożyć wniosek w biurze Instytutu Ochrony Socjalnej.

Jeśli potrzebujesz pilnej pomocy, powinieneś skontaktować się z gminą, w której przebywasz (centrum pomocy w Lizbonie lub innych gminach w Portugalii).

Pomoc mieszkaniowa dla ukraińskich uchodźców w Portugalii

Pomoc mieszkaniowa jest udzielana osobom z Ukrainy, które nie mają wystarczających środków na opłacenie mieszkania. Migracji (bezpośrednio z Instytutem Zabezpieczenia Społecznego) koordynuje zakwaterowanie takich osób. Krajowe centra wsparcia migrantów działają w Lizbonie, Porto i Faro:

 1. Rua Alvaro Coutinho 14, 1150-025 Lisboa
 2. St Franca, 316, Capitolio Building, 4050-276 Porto
 3. Loja de Cidadao, Largo Dr Francisco Sa Carneiro, 800-151 Faro

Jeśli masz problem z zakwaterowaniem w Portugalii, powinieneś wysłać prośbę o pomoc, pisząc wiadomość e-mail na następujący adres:

sosucrania@acm.gov.pt

Opieka zdrowotna dla uchodźców w Portugalii

Ukraińscy uchodźcy posiadający numer medyczny NUS są uprawnieni do bezpłatnej opieki medycznej w portugalskich publicznych placówkach opieki zdrowotnej:

Edukacja dla ukraińskich uchodźców w Portugalii

Zgodnie z portugalskim prawem, gdy dziecko przebywa w Portugalii, musi uczęszczać do instytucji edukacyjnej oficjalnie zarejestrowanej w tym kraju. Jeśli dziecko uczy się online w ukraińskiej szkole, należy poinformować administrację portugalskiej szkoły i uzyskać specjalne zezwolenie na edukację. Należy pamiętać, że rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wymogów portugalskiego ustawodawstwa dotyczącego edukacji dzieci.

Zgodnie z decyzją portugalskiej Generalnej Dyrekcji Edukacji, dziecko jest zapisywane lub przenoszone do określonej klasy w Portugalii na podstawie dokumentów ze szkoły ukraińskiej.

W Portugalii istnieją ośrodki kulturalno-oświatowe utworzone na bazie ukraińskich organizacji pozarządowych, które świadczą dodatkowe usługi edukacyjne w języku ukraińskim, takie ośrodki nazywane są „szkołami sobotnimi”.

Nauka portugalskiego dla Ukraińców w Portugalii

Strona internetowa rządu portugalskiego zawiera informacje na temat możliwości bezpłatnej nauki języka portugalskiego jako języka obcego dla obywateli Ukrainy:

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *