Ukraiński Kościół Prawosławny przechodzi na nowy kalendarz świąt kościelnych

26 maja 2023
Source: Vista Create

Ukraińska Cerkiew Prawosławna przechodzi na nowy kalendarz świąt kościelnych. UGCC ogłosił to nieco wcześniej. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, co wpłynęło na tę decyzję i kiedy ukraińscy prawosławni i grekokatolicy będą obchodzić święta kościelne.

Ukraiński Kościół Prawosławny i Ukraiński Kościół Greckokatolicki przechodzą na nowy kalendarz

Jednym z symboli duchowej niezależności państwa ukraińskiego jest utworzenie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, co stało się możliwe po tym, jak patriarcha Bartłomiej z Konstantynopola i Święty Synod Kościoła Prawosławnego Konstantynopola wydali Tomos w dniu 6 stycznia 2019 r., który oficjalnie uznał Ukraiński Kościół Prawosławny za autokefaliczny (niezależny od Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego). Od tego czasu trwają dyskusje na temat przejścia kalendarza kościelnego z kalendarza moskiewskiego na nowy. Co więcej, większość kościołów prawosławnych na świecie używa nowego kalendarza, podczas gdy tylko rosyjski, gruziński i serbski kościół prawosławny, a także Patriarchat Jerozolimski, używają starego kalendarza. 

Kwestia przejścia na nowy kalendarz zaczęła być aktywnie dyskutowana po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę i nabrała wyraźnego zabarwienia politycznego. Większość ukraińskich wiernych z zadowoleniem przyjęła ten krok jako odejście od dawnych tradycji religijnych związanych z Rosją. W związku z tym 24 maja 2023 r. Rada Biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego przegłosowała przejście na nowy kalendarz, nowy kalendarz juliański. 

W XVII wieku, ze względu na astronomiczną niedokładność kalendarza juliańskiego, który był wówczas używany zarówno przez Kościół wschodni, jak i zachodni, wprowadzono kalendarz gregoriański. Nazwa tego kalendarza pochodzi od papieża Grzegorza XIII, który nakazał wprowadzenie nowego kalendarza zastępującego kalendarz juliański (różnica między kalendarzami wynosi 13 dni). Prawosławni nie zaakceptowali tego kalendarza. Na początku XX wieku patriarcha Konstantynopola zebrał przedstawicieli kościołów prawosławnych, na którym postanowiono wprowadzić nowy kalendarz, pozostawiając Wielkanoc i święta związane z Wielkanocą (Wniebowstąpienie, Trójca Święta, Wielki Post) w starym stylu. Kalendarz ten został nazwany nowym kalendarzem juliańskim. 

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl i naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Pomoże to być na bieżąco z głównymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami.

Kiedy ukraińscy prawosławni będą obchodzić święta kościelne?

Począwszy od 1 września (ponieważ nowy rok liturgiczny rozpoczyna się 1 września) w 2023 r. prawosławni chrześcijanie na Ukrainie będą obchodzić święta religijne zgodnie z nowym kalendarzem. W związku z tym prawosławny kalendarz wiernych ZUwP dziś, w latach 2023-2024, będzie nadal wyglądał następująco: 

 • Boże Narodzenie będzie obchodzone 25 grudnia zamiast 7 stycznia; 
 • Szczodry Wieczór (Malanka) zamiast 13 stycznia – 31 grudnia;
 • Bazylego zamiast 14 stycznia – 1 stycznia;
 • Objawienie Pańskie zamiast 19 stycznia – 6 stycznia;
 • Zwiastowanie zamiast 7 kwietnia – 25 marca;
 • Jana Chrzciciela (Iwana Kupały) zamiast 7 lipca – 24 czerwca
 • Piotra i Pawła zamiast 12 lipca – 29 czerwca
 • Machabeuszy zamiast 14 sierpnia – 1 sierpnia
 • Przemienienia Pańskiego (Zbawiciela) zamiast 19 sierpnia – 6 sierpnia;
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Pierwszej Dziewicy) zamiast 28 sierpnia – 15 sierpnia
 • Narodzenie Najświętszej Theotokos (Drugiej Najświętszej) zamiast 21 września – 8 września;
 • Podwyższenie Krzyża Świętego (Podwyższenie) zamiast 27 września – 14 września;
 • Wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zamiast 14 października – 1 października;
 • Mikołaja zamiast 19 grudnia – 6 grudnia itd.

Zamiast tego Wielkanoc i związane z nią święta będą obchodzone w ten sam sposób – według starego stylu (nowy kalendarz juliański). W związku z tym Kościół rzymskokatolicki i Kościół prawosławny będą obchodzić Wielkanoc w różnych dniach. Tak więc Wniebowstąpienie będzie obchodzone 40 dnia po Wielkanocy, a Trójca Święta – 50 dnia. W związku z tym zmiana kalendarza nie wpływa na daty tych świąt. 

Ponieważ wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny jest dniem wolnym od pracy, metropolita Epifaniusz zamierza zaapelować do Rady Najwyższej o przeniesienie dnia wolnego od pracy z 14 października na 1 października. ZUO zaapeluje do rządu o przeniesienie Dnia Obrońców Ukrainy z 14 października na 1 października, ze względu na przeniesienie daty Wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, która jest związana z wyżej wymienionym świętem. Dzień Bożego Narodzenia jest nadal dniem wolnym od pracy na Ukrainie, zarówno 7 stycznia, w starym stylu, jak i 25 grudnia, w nowym stylu. Parlamentarzyści nie ogłosili jeszcze, czy święto 7 stycznia zostanie odwołane. Aby dowiedzieć się, jak Polska świętuje 6 stycznia, kliknij ten link.

Zobacz też: Polski Czerwony Krzyż i IFRC ponownie zapewniają pomoc finansową Ukraińcom w dwóch okręgach

Według jakiego kalendarza ukraińscy grekokatolicy będą obchodzić święta kościelne?

Do niedawna Ukraiński Kościół Greckokatolicki, podporządkowany papieżowi i zachowujący tradycje prawosławne, przestrzegał starego kalendarza. Jednak 6 lutego 2023 r. Synod Biskupów zdecydował, że Ukraiński Kościół Greckokatolicki przejdzie na nowy kalendarz dla stałych świąt od 1 września, zachowując obecną Wielkanoc. Chociaż decyzja o świętowaniu Wielkanocy pozostaje kontrowersyjna, ponieważ w 2025 r. przypada 1700. rocznica Pierwszego Soboru Ekumenicznego, Rzym i Konstantynopol prowadzą dialog w sprawie aktualizacji Paschalii, zgodnie z którą wszyscy chrześcijanie na całym świecie będą obchodzić Wielkanoc tego samego dnia. 

Warto również zauważyć, że greckokatolicka eparchia Mukaczewo (MGCE), która podlega bezpośrednio papieżowi, a nie szefowi UGCC (jak to miało miejsce w przeszłości), zdecydowała w lutym, że od 1 września przejdzie na kalendarz gregoriański, a nie na nowy kalendarz juliański. Oznacza to, że parafianie tych kościołów diecezjalnych, którzy w większości są wyznawcami religii zakarpackiej, będą obchodzić nie tylko Boże Narodzenie i inne święta nieprzechodnie z rzymskimi katolikami, ale także uroczystości wielkanocne. 

Yana Zakharchuk

Filolog, autorka artykułów, nauczycielka języka i literatury ukraińskiej, szefowa koła dziennikarskiego. Uwielbiam podróżować z rodziną i czytać. Uwielbiam nowo wydane numery czasopism i gazet. Zawsze wierzę w to, co najlepsze, z Ukrainą w sercu.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *