Prawa konsumenta w Polsce: UOKIK – w jakich sytuacjach może pomóc

Yana Zakharchuk
Zakupy | 4 maja 2023
Komentarze 0
Sprzedawca respektujący prawa kupujących w Polsce Source: Vista Create

Czytając polskie newsy, często można znaleźć skrót UOKIK. Czym to jest, co obejmuje i jak złożyć skargę do UOKIK? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w naszym materiale!

Czym jest UOKIK w Polsce?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) jest centralnym organem administracji publicznej odpowiedzialnym za rozwój i realizację ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. UOKIK jest organem niezależnym. Szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest powoływany i nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów. Urząd powstał w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy, następnie w 1996 roku przekształcony w UOKIK.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego kanału Telegram pod linkiem https://t.me/ukrainianinpolandpl, a także do naszej strony na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Pomoże Ci to zawsze być na bieżąco z głównymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami.

Cel i funkcje UOKIK w Polsce

Celem UOKIK jest zwiększenie dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę interesów, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz promowanie konkurencji. Możesz składać skargi i wnioski do tego organu, jeśli Twoje prawa konsumenckie zostały naruszone. Może to być: fałszywa reklama, nieprawidłowe informacje na opakowaniu towarów lub niewłaściwa obsługa.

W rzeczywistości: Paribas Bank Polska i Bank Pocztowy, gdzie Ukraińcy mogą otworzyć rachunek bankowy, bezprawnie ograniczyły w systemie bankowości elektronicznej możliwość sporządzania wniosków o wakacje w spłacie kredytu do maksymalnie 2 lub 4 miesięcy zamiast 8. Prezes UOKIK Tomasz Baptzny ukarał banki grzywną w łącznej  wysokości 3 mln zł za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Na sieć handlową Biedronka nałożył karę w wysokości 60 mln zł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Biedronka zastąpiła pochodzenie warzyw i owoców z różnych krajów Polską. Powodem były liczne skargi kupujących. Później, w wyniku kontroli, potwierdziła to inspekcja handlowa.

Prawa konsumenta w Polsce

Konsument jest osobą fizyczną, która nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej i zawiera umowę prawną z przedsiębiorcą (sprzedawcą lub usługodawcą). Prawo konsumentów w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r., która gwarantuje ochronę przedsiębiorcom. Polskie prawo konsumenckie jest podobne do prawa unijnego (te same zasady obowiązują we wszystkich krajach UE).

Podstawowe prawa konsumenta w Polsce:

 • Wolność słowa konsumenta polega na tym, że uwagi kupującego dotyczące towarów lub usług niskiej jakości powinny być brane pod uwagę;
 • ochrona bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – prawo to zapewnia, że wyrób lub usługa jest bezpieczna dla zdrowia i życia konsumenta, produkt musi wskazywać wszelkie zagrożenia związane z jego użytkowaniem lub wykorzystaniem;
 • legalny dostęp do informacji – polega na tym, że kupujący musi mieć swobodny dostęp do informacji o produkcie lub usłudze;
 • prawo do rzetelnej informacji – prawo to gwarantuje konsumentowi prawdziwe informacje lub reklamy o produkcie lub usłudze;
 • prawo wyboru to prawo kupującego do wyboru produktu lub usługi zgodnie z jego potrzebami;
 • prawo do złożenia reklamacji – prawo to daje konsumentom odszkodowanie w przypadku niezadowolenia z produktu lub usługi;
 • Prawo do życia w zdrowym środowisku dotyczy całego społeczeństwa.

Przypominamy, że w 2023 r. wprowadzono zmiany w ustawie o prawach konsumenta w Polsce.

Jak złożyć skargę do UOKIK w Polsce

W przypadku naruszenia praw konsumentów lub zasad uczciwej konkurencji konieczne jest złożenie reklamacji do UOKIK. Możesz to zrobić anonimowo, wysyłając ją e-mailem. Reklamacja powinna zawierać:

 • miasto i data w prawym górnym rogu;
 • dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail);
 • dane odbiorcy (osoby, organu lub instytucji) po prawej stronie pod danymi nadawcy;
 • nagłówek skarga w środku;
 • wprowadzenie (jest to treść typu: składam wniosek itp.);
 • treść skargi (wskazanie i nazwanie przedmiotu reklamacji,osoby odpowiedzialnej i okoliczności);
 • podpis;
 • Informacje o dodatkach (jeśli wysyłasz załączniki ze skargą, zrób listę załączników).

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

Organizacje, do których konsumenci mogą zwrócić się o pomoc w Polsce

 1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona internetowa: www.uokik.gov.pl

Poczta elektronowa: uokik@uokik.gov.pl

 1. Rzecznik Finansowy – pomoc w sprawach rynku finansowego, kredytów, ubezpieczeń.

Strona internetowa: www.rf.gov.pl

 1. Federacja Konsumentów – pomoc w zakresie praw konsumentów.

Strona internetowa: www.federacja-konsumentow.org.pl

e-mail: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl

 1. Pomoc policji, a w przypadku przestępstwa – oszustwa, kradzieże, fałszerstwa podpisów itp.

Telefon: 112 lub 997.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *