Pomoc finansowa 4000 zł na pogrzeb w Polsce: komu przysługuje?

Komentarze 0
Kwiaty na pogrzebie w Polsce Source: Vista Create

Życie ma różne aspekty: pozytywne momenty, trudności i porażki. Niestety, musimy zmierzyć się ze śmiercią naszych bliskich. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli przyjeżdżasz do innego kraju i nie masz pojęcia, jak wszystko prawidłowo zorganizować i czy możesz liczyć na pomoc państwa. Warto zastanowić się nad głównymi składnikami uzyskania odszkodowania, zwracając uwagę na osobliwości i terminy złożenia odpowiedniego wniosku.

Pomoc ze strony ZUS-u

Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa koszty pogrzebu, transportu ciała z Polski na Ukrainę czy kremacji. Algorytm działań, jakie należy podjąć w przypadku śmierci Ukraińca w Polsce, znajdziesz w naszym poprzednim artykule. Zwrot środków, który w Polsce nazywany jest zasiłkiem pogrzeby, to jednorazowa wypłata w wysokości 4000 zł. Główne warunki otrzymania pomocy finansowej są następujące:

 • być ubezpieczonym w ZUS;
 • posiadać oryginał aktu zgonu.

Dla wyjaśnienia: bycie ubezpieczonym oznacza oficjalną pracę i opłacanie składek do ZUS. W ten sposób obywatele innych państw w Polsce mają prawo do świadczeń w przypadku utraty bliskiej osoby. I odwrotnie – krewni i przyjaciele migranta mają prawo do pokrycia kosztów, jeśli zmarły pracował i płacił składki do ZUS.

Zasiłek jest przyznawany zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń od Bezrobocia.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz do naszej strony na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i bieżącymi wydarzeniami.

W jakich przypadkach wypłacany jest zasiłek?

Istnieją pewne sytuacje, które są podstawą do ubiegania się o zasiłek. Mianowicie, zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci:

 • osoby ubezpieczonej;
 • osoby, która pobierała emeryturę lub rentę albo świadczenia socjalne;
 • osoby, która spełniała warunki do otrzymania emerytury lub renty albo pomocy społecznej;
 • osoby, która pobierała świadczenia z powodu choroby, rehabilitacji lub ciąży albo porodu.

Кomu wypłacany jest zasiłek?

Prawo do zwrotu kosztów przysługuje następującym osobom, jeżeli przyczyniły się do sprawienia pogrzebu i częściowo lub całkowicie pokryły jego koszty:

 • członkowie rodziny;
 • pracodawca;
 • dom pomocy społecznej dla osób starszych;
 • рowiat;
 • przedstawiciel kościoła lub związku wyznaniowego;
 • osoba obca, która pomogła finansowo podczas pogrzebu.

Przede wszystkim prawo do odszkodowania mają członkowie rodziny. Aby otrzymać pomoc, nie muszą oni nawet przedstawiać dokumentów czy rachunków potwierdzających poniesione wydatki. Jednak nie tylko członkowie najbliższej rodziny są uprawnieni do otrzymania pomocy. Wypłaty mogą zostać zwrócone każdemu, kto potrafi udokumentować wydatki na pogrzeb, kremację czy transport ciała zmarłego. Lista jest więc dość obszerna.

Kto jest uznawany za członka rodziny:

 • wdowę i wdowca, nawet jeśli byli rozwiedzeni (na mocy orzeczenia sądu);
 • Rodzice, a także ojczymowie lub macochy, którzy byli opiekunami;
 • dzieci własne, dzieci z poprzedniego małżeństwa, dzieci przysposobione, a także inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie do czasu osiągnięcia pełnoletności;
 • braci i sióstr;
 • dziadków;
 • wnuki;
 • osoby objęte opieką prawną.

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS, aby otrzymać wypłatę zasiłku?

 1. Wniosek o wypłatę Z-12, który należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić;
 2. Skrócony odpis aktu zgonu (na Państwa prośbę placówka ZUS może uzyskać skrócony odpis aktu zgonu z urzędu stanu cywilnego);
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka zmarłego lub odpis zupełny z adnotacją urzędową stwierdzającą, że dziecko urodziło się martwe;
 4. Oryginały rachunków i paragonów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu. Mogą to być dokumenty z kościoła potwierdzające koszty związane z ceremonią religijną;
 5. Kopie rachunków związanych z pogrzebem lub kopie potwierdzone przez bank, do którego złożyłeś wniosek;
 6. Zaświadczenie płatnika składek potwierdzające, że Ty lub zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Wyjątek stanowią osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące;
 7. Dokumenty potwierdzające, że jesteś członkiem rodziny zmarłego. Może to być odpis aktu urodzenia;
 8. Dokument tożsamości np. dowód osobisty lub paszport (jeśli dokumenty składasz osobiście w placówce ZUS);
 9. Pełnomocnictwo dla innej osoby, jeśli dokumenty składasz w swoim imieniu.

Procedura składania dokumentów

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci danej osoby. W tym celu możesz zgłosić się osobiście do najbliższej placówki ZUS, złożyć pismo w formie papierowej lub złożyć wniosek online poprzez swój profil na koncie osobistym.

Możesz zostać poproszony o przedstawienie dostępnych rachunków. Nie dotyczy to wydatków w kwocie dokładnie 4000 zł, która jest równa kwocie świadczenia. Robi się to w celu potwierdzenia, że w ogóle poniosłeś jakiekolwiek wydatki.

Zobacz też: Konsulat Ukrainy w Polsce: jak dołączyć do elektronicznej kolejki?

Jeśli minie więcej niż rok, roszczenie zostanie wygaszone, co oznacza, że płatności staną się niedostępne. Istnieje opcja, jeśli nie miałeś wystarczająco dużo czasu na złożenie dokumentów, ale możesz podać ważny powód opóźnienia.

Wyjątki brane pod uwagę przez ZUS to:

 • zaświadczenie z policji lub prokuratury;
 • odpis zupełny aktu zgonu;
 • inny dokument urzędowy wyjaśniający okoliczności opóźnienia.

Ramy czasowe otrzymania świadczeń

Średnio procedura rozpatrywania sytuacji i naliczania świadczeń trwa 12 miesięcy od daty śmierci. Mogą jednak zaistnieć szczególne okoliczności, które mogą wydłużyć ten okres od daty pochówku.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *