Jak zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka?

22 marca 2022

Kwestia posłania dziecka do przedszkola dla osób z Ukrainy jest często priorytetowa. Jeżeli chcemy osiąść tu na dłużej i znaleźć pracę, wówczas musimy ulokować dzieci w bezpiecznym miejscu. Podpowiadamy, jak znaleźć odpowiednią placówkę dla najmłodszych oraz jak wyglądają aktualnie panujące zasady. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Zasady przyjmowania do przedszkoli

W Polsce dzieci osób przybyłych z Ukrainy przyjmowane są na takich samych zasadach jak dzieci polskich obywateli. Oznacza to, że posyłanie dzieci w wieku 3–5 lat do przedszkola jest możliwe, ale nie obowiązkowe. Wszystkie sześciolatki natomiast uczęszczać już muszą do tak zwanej zerówki, czyli rocznego przygotowania przed przystąpieniem do szkoły podstawowej. Aby zatem zapisać dziecko do przedszkola, należy najpierw zgłosić się do dyrektora placówki. Niepokojąca wiadomość może być jednak taka, że w placówkach znajdujących się na terenie większych miast brakuje już miejsc. Oznacza to, że dyrektor przedszkola może odmówić przyjęcia naszego dziecka. Analogiczna sytuacja jest w przypadku żłobków. Bardzo często jedyne co mogą zaproponować pracownicy danej placówki, to zapis na listę oczekujących bądź rekrutację na nowy rok szkolny.

Jak przebiega rekrutacja do przedszkoli?

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 aktualnie trwa. Ubiegać o miejsce w placówce mogą się również dzieci z ukraińskich rodzin. W polskich żłobkach i przedszkolach obowiązuje system punktowy, co oznacza, że więcej punktów uzyskają dzieci:

– z rodzin wielodzietnych;

– z niepełnosprawnością;

– posiadające rodziców lub rodzeństwo z niepełnosprawnością;

– wychowywane przez samotnego rodzica;

– z rodzin zastępczych.

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w języku polskim, najlepiej aby zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok potwierdzający rozwód, separację bądź akt zgonu małżonka to dokumenty, które powinniśmy załączyć, jeżeli dziecko wpisuje się w powyższe kryteria. Wnioski dotyczące dzieci z ukraińskich rodzin rozpatrywane będą na tych samych zasadach, co wszystkie inne zgłoszenia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Opłaty za przedszkola

Nawet publiczne przedszkola nakładają na rodziców pewne miesięczne opłaty. Są to kwoty stosunkowo niewielkie, jednak musimy liczyć się z dodatkowym wydatkiem. Wiążą się one z koniecznością zapewnienia dzieciom posiłków. W skali miesiąca jest to koszt rzędu 200–300 złotych. Wszystko zależy także od samorządów, ponieważ wiele z nich zdecydowało, że od osób przybyłych z Ukrainy w najbliższym czasie nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

Co robić, kiedy nie ma miejsc w przedszkolach?

Brak miejsc w przedszkolach aktualnie może być bardzo dużym utrudnieniem. Jeżeli chcemy podjąć zatrudnienie, oddanie dziecka do zaufanej placówki może okazać się niezbędne. Na szczęście poszukać możemy również innych rozwiązań. Warto zorientować się w ofercie prywatnych przedszkoli, ponieważ wiele z nich nieodpłatnie oferuje swoją pomoc dzieciom przybyłym z Ukrainy. Na portalach https://olx.pl/ oraz https://gratka.pl/ powstała osobna zakładka z ogłoszeniami skierowanymi bezpośrednio dla osób z Ukrainy. Tam również znaleźć możemy ogłoszenia prywatnych przedszkoli, świetlic bądź osób, które same oferują pomoc w opiece nad dzieckiem. Na portalu możemy opublikować także własne ogłoszenie o poszukiwanej pomocy do dziecka. Bardzo pomocne są również grupy na facebooku, które zrzeszają tysiące osób. Warto poszukać lokalnej grupy oferującej pomoc i zapytać o dostępne miejsca w przedszkolach i świetlicach. Oto lista grup oferujących pomoc w większych miastach:

Wrocław: https://www.facebook.com/groups/681680003268765

Kraków: https://www.facebook.com/groups/1424391978008321

Warszawa: https://www.facebook.com/groups/1087256528895202

Katowice: https://www.facebook.com/groups/wkatowicacheu

Rzeszów: https://www.facebook.com/groups/487752102956938

Poznań: https://www.facebook.com/groups/982985432423602

Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot): https://www.facebook.com/groups/372050991069835

Lublin: https://www.facebook.com/groups/1174428690031685

Grupa ogólna: https://www.facebook.com/groups/321268766696111/

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

Możliwość komentowania została wyłączona.