Jak uzyskać ukraiński TIN za granicą

Tetiana Sharapova
Polska, Ukraina | 10 marca 2023
Komentarze 0
Source: Vista Create

Wielu Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed wojną, staje przed problemem wydania lub przywrócenia dokumentów. O ile uzyskanie paszportu jest łatwiejsze, o tyle karta podatnika budzi wiele wątpliwości. Istnieje jednak możliwość jej wydania lub odnowienia za granicą. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Dlaczego potrzebujesz numeru TIN?

Numer identyfikacyjny (TIN) jest nadawany raz i nie zmienia się przez całe życie. Można go uzyskać przez:

 1. Dorośli obywatele Ukrainy;
 2. Małoletni obywatele Ukrainy poprzez swoich rodziców lub opiekunów;
 3. Nierezydentów dla celów podatkowych na Ukrainie;
 4. Przedstawiciele prawni lub osoby upoważnione.
 5. Obywatel Ukrainy, który przebywa za granicą.


W Ukrainie, aby uzyskać ten numer wystarczy skontaktować się z rejonowym urzędem skarbowym. Z reguły uzyskanie go trwa do 5 dni, ale w niektórych przypadkach okres ten może się wydłużyć. Usługa ta jest bezpłatna. Numer TIN będzie potrzebny, aby:

 • Być oficjalnie zatrudnionym w Ukrainie;
 • Kupić nieruchomość w Ukrainie;
 • Otworzyć konto w ukraińskim banku;
 • Zaciągnąć kredyt w ukraińskim banku;
 • Zarejestrować działalność gospodarczą lub inną działalność podlegającą opodatkowaniu;
 • Ubiegać się o świadczenia socjalne w Ukrainie;

Zarówno obywatele, jak i cudzoziemcy mogą uzyskać TIN w Ukrainie. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Jednak procedura może się różnić. Kod TIN składa się z 10 cyfr, w tym pierwsze 5 cyfr – liczba dni przed urodzinami (począwszy od 1 stycznia 1990 roku), dziewiąta cyfra – płeć (parzysta dla kobiet i nieparzysta dla mężczyzn), dziesiąta cyfra – numer kontrolny.

Przypominamy, że o dokumenty paszportowe można ubiegać się również za granicą. W tym celu należy skontaktować się z serwisem Dokumentu Przedsiębiorstwa Państwowego. Usługi te są obecnie dostępne w Polsce, Turcji, Czechach i na Słowacji.

Jak uzyskać ukraiński TIN za granicą

Wielu Ukraińców staje przed faktem, że muszą uzyskać lub odnowić swój TIN za granicą. I, jak niedawno ogłosiło Ministerstwo Reintegracji, można to zrobić poza Ukrainą. Aby to zrobić, należy:

 1. Przygotować niezbędne dokumenty, w tym wypełniony wniosek na formularzu nr 5DR, kopię paszportu z wyraźnym zdjęciem dokumentu;
 2. Złożyć wniosek osobiście w dowolnej placówce dyplomatycznej Ukrainy (konsulat, ambasada itp.);
 3. Jeśli chcesz złożyć wniosek zdalnie, wyślij wszystkie dokumenty pocztą na fizyczny adres instytucji;
 4. Możesz również złożyć wniosek o TIN za pośrednictwem przedstawiciela w ukraińskim urzędzie skarbowym.

Jeśli jednak chcesz skorzystać z pomocy przedstawiciela, wymagane są następujące dokumenty:

 • Pełnomocnictwo;
 • Dokument tożsamości przedstawiciela;
 • Kopia Twojego dokumentu tożsamości.

Formularz 5 DR można znaleźć na kanale telegramowym Ministerstwa Reintegracji.

Ponadto, jeśli kod jest sporządzany dla osoby niepełnoletniej, potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Kopia aktu urodzenia;
 2. Kopia paszportu jednego z rodziców lub opiekuna;
 3. Jeżeli dokumenty składa opiekun, postanowienie o ustanowieniu opieki.

W zależności od sytuacji mogą być również wymagane dodatkowe dokumenty. Dlatego należy niezwłocznie wyjaśnić te kwestie bezpośrednio z instytucją. Ponadto, jeśli jakikolwiek dokument jest składany w języku innym niż ukraiński, należy przedłożyć kopię przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.

Jakie dokumenty są wydawane po otrzymaniu TIN-u

Zaraz po złożeniu wniosku i przyjściu po odbiór numeru TIN, otrzymasz również dokument, który będzie zawierał:

 1. Nazwisko, imię i patronimik odbiorcy;
 2. Datę urodzenia odbiorcy;
 3. Data rejestracji w organach podatkowych;
 4. Numer rejestracyjny TIN;
 5. Podpis przedstawiciela i pieczęć organizacji, w której wydano TIN.

Zobacz też: Formularz wniosku o rejestrację pomocy finansowej od IRC jest już otwarty


Należy pamiętać, że przy uzyskiwaniu numeru TIN konieczne będzie przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli rejestracja została przeprowadzona z pomocą przedstawiciela prawnego, również trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające jego tożsamość.

Z reguły osoby, które chcą uzyskać numer TIN nie spotykają się z odmową. Jednak odmowa jest nadal możliwa, jeśli przedstawione dane zawierają błędy. Dlatego należy zadbać o dokładne wypełnienie wszystkich dokumentów.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału na Telegramie pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, do naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz do naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będą Państwo na bieżąco z głównymi wiadomościami i najistotniejszymi wydarzeniami.

Czy mogę odmówić otrzymania numeru NIP?

Warto zaznaczyć, że dana osoba ma prawo odmówić otrzymania kodu TIN. Jest to możliwe ze względu na przekonania religijne. W takim przypadku Twoje dane (seria i numer paszportu) zostaną wpisane do osobnego rejestru. Może to jednak spowodować dodatkowe kłopoty.

Obecnie nie ma możliwości zrobienia tego elektronicznie w Polsce ani w innych krajach. Dlatego, jeśli chcesz wprowadzić swoje dane do odrębnego rejestru, będziesz musiał skorzystać z pomocy przedstawiciela. To właśnie za jego pośrednictwem będziesz musiał złożyć wniosek o odmowę nadania numeru NIP.

Po wykonaniu tej czynności w Twoim paszporcie zostanie umieszczona specjalna pieczątka, która potwierdzi Twoje prawo do posługiwania się serią i numerem paszportu zamiast numeru TIN. Jeśli jednak zmienią się Twoje przekonania religijne, będziesz miał możliwość uzyskania numeru TIN.

Warto również zauważyć, że tylko obywatele Ukrainy mogą odmówić uzyskania numeru TIN. Cudzoziemcy nie mają takiej możliwości, ponieważ służby państwowe nie są upoważnione do wbijania pieczątek w paszportach innych państw.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak wyrobić paszport ukraiński oraz paszport na wyjazd za granicę bez opuszczania Polski.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *