Jak zawrzeć związek małżeński w Polsce?

Tetiana Sharapova
Polska | 27 lipca 2023
Komentarze 0
Ukraińcy rejestrujący małżeństwa w Polsce Source: Vista Create

Decydując się na ślub w Polsce, należy być przygotowanym na wiele kwestii biurokratycznych. A procedura zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem znacznie różni się od tej, która dotyczy ślubu z osobą z obywatelstwem ukraińskim. Opowiadamy o szczegółach tego, jak w Polsce można wziąć ślub z dwoma Ukraińcami i jak Ukrainiec może wziąć ślub z cudzoziemcem.

Jak dwóch Ukraińców może wziąć ślub w Polsce w 2023 r.

Sprawa zawarcia małżeństwa przez dwóch Ukraińców jest dość skomplikowana. Przecież nawet jeśli obywatele tego samego kraju planują się pobrać, to trzeba przejść przez wiele punktów biurokratycznych. Ogólnie rzecz biorąc, proces przygotowania i rejestracji małżeństwa między dwoma Ukraińcami w Polsce wygląda następująco:

 1. Para chcąca zawrzeć małżeństwo w Polsce pobiera z Ukrainy zaświadczenie o stanie cywilnym. Można to zrobić kontaktując się z odpowiednimi państwowymi organami rejestracji ludności w miejscu zamieszkania na Ukrainie.
 2. Dokumenty te są tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i legalizowane w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
 3. Po tym para udaje się do organu rejestrującego w Polsce w celu uzyskania licencji na zawarcie małżeństwa.
 4. Po otrzymaniu zezwolenia para udaje się do urzędu stanu cywilnego i planuje datę ślubu.
 5. W wyznaczonym dniu para udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego i rejestruje swoje małżeństwo.

Warto również zaznaczyć, że w zależności od regionu i lokalnych wymogów prawnych. Dlatego warto od razu wyjaśnić wszystkie informacje z odpowiednim urzędem stanu cywilnego.

Jeśli chcecie wziąć ślub na Ukrainie, ale oboje jesteście w Polsce, możecie skorzystać z aplikacji Dija, aby złożyć wniosek o rejestrację małżeństwa. Z aplikacji tej można skorzystać również wtedy, gdy któreś z małżonków przebywa poza granicami Ukrainy.

Jakie dokumenty są potrzebne ukraińskim parom do rejestracji małżeństwa w Polsce?

Dwoje Ukraińców potrzebuje następujących dokumentów, aby zarejestrować swoje małżeństwo w Polsce:

 1. Formularz zgłoszeniowy (https://gdansk.mfa.gov.ua/storage/app/sites/101/zayava-shlyub.png);
 2. Paszport (oryginał i kopia 1 strony);
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego legalny pobyt na terytorium Polski (karta Pobytu, Pesel Ukr lub wiza);
 4. Oryginał lub kopia aktu urodzenia;
 5. Jeżeli jeden lub oboje przyszłych małżonków pozostawało wcześniej w związku małżeńskim – należy przedłożyć dokument potwierdzający ustanie tego związku.
 6. Potwierdzenie wpłaty za rejestrację małżeństwa (84 zł);
 7. Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa z obywatelem Ukrainy. Zaświadczenie to należy wypełnić w Konsulacie. Można również przedłożyć postanowienie polskiego sądu, które zwalnia cudzoziemca z uzyskania takiego zaświadczenia.

Nie należy też zapominać, że wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Od 2023 roku będzie można również zarejestrować małżeństwo w ukraińskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą. W szczególności w ukraińskim konsulacie. Odpowiednia ustawa weszła w życie 3 lutego 2023 roku.

Usługa ta jest dostępna w czterech polskich miastach – Wrocławiu, Gdańsku, Lublinie i Warszawie. To znaczy w tych miastach, w których znajdują się ukraińskie konsulaty. Można tam uzyskać następujące usługi:

 • Rejestracja małżeństwa – 415 zł.
 • Państwowa rejestracja rozwodu – od 125 zł do 663 zł, w zależności od okoliczności rozwiązania małżeństwa.
 • Rejestracja zmiany nazwiska niezwiązana z rejestracją małżeństwa – 415 zł, w przypadku powtórnej zmiany – 830 zł.
 • Zmiana, wymiana lub unieważnienie aktu stanu cywilnego – 125 zł.
 • Ponowne wydanie zaświadczenia w przypadku zmian w akcie stanu cywilnego – 207 zł.
 • Ponowne wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – 207 zł.

Konsulaty rozpoczną świadczenie tych usług w trybie testowym w najbliższym czasie. Będą one dostępne po wcześniejszym umówieniu się w elektronicznej kolejce.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia małżeństwa między Ukraińcem a Polakiem?

Od razu należy zaznaczyć, że w Polsce wiek zawarcia małżeństwa zaczyna się od 18 lat. Ale w niektórych przypadkach możliwe jest zawarcie małżeństwa przed tym wiekiem.

Pierwszym krokiem, przez który musisz przejść, jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów. Bez nich nie będziecie mogli ubiegać się o zawarcie małżeństwa. Potrzebne będą:

 1. Dokumenty tożsamości (paszport, akt urodzenia itp.)
 2. Oświadczenie o woli zawarcia związku małżeńskiego;
 3. Dokument potwierdzający możliwość zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z przepisami krajowymi. Istnieją jednak przypadki, w których dokument ten nie jest wymagany. Wymaga to decyzji sądu o zwolnieniu z obowiązku złożenia tego dokumentu.
 4. Dowód wniesienia opłat i opłaty skarbowej.
 5. Pisemne zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (np. więzi rodzinne lub niezdolność do pracy jednej ze stron);
 6. Jeżeli cudzoziemiec był wcześniej żonaty – zaświadczenie o rozwodzie;
 7. W przypadku zawierania małżeństwa przez osobę małoletnią – orzeczenie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 8. Ponadto, jeśli to możliwe, udaj się do swojego konsulatu i uzyskaj zaświadczenie zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Po zebraniu wszystkich tych dokumentów należy udać się do Urzędu stanu cywilnego i tam je zarejestrować. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.

Jakie kroki należy podjąć, aby zarejestrować małżeństwo Ukraińca i Polaka

Po zebraniu i zarejestrowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, czeka Cię jeszcze kilka kroków. Zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem nie jest tak proste, jak się wydaje.

Ogólnie rzecz biorąc, przygotowanie i rejestracja małżeństwa wygląda następująco:

 1. Będziecie musieli mieć przetłumaczone na język polski wszystkie swoje dokumenty;
 2. Po zakończeniu procedury tłumaczenia należy je zarejestrować w Urzędzie stanu cywilnego;
 3. Następnie będziesz musiał udać się do sądu i złożyć wniosek o sprawdzenie, czy nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa;
 4. Po rozprawie trzeba będzie konkretnie czekać na wydanie zaświadczenia o dopuszczalności lub niedopuszczalności do zawarcia małżeństwa. Przeciętnie proces ten może trwać miesiąc lub dłużej;
 5. Po otrzymaniu zaświadczenia, będziesz musiał wrócić do Urzędu stanu cywilnego. Tam zostanie wyznaczona data zameldowania;
 6. Jak tylko nadejdzie dzień rejestracji, trzeba wcześniej przyjść na miejsce z dwoma świadkami. Wszyscy powinni mieć ze sobą paszporty;
 7. Następnie odbywa się rejestracja małżeństwa. Po tym można od razu odebrać akt małżeństwa.
 8. Jeśli planuje się zmianę nazwiska, należy złożyć wniosek o zmianę nazwiska. Należy to zrobić poprzez napisanie wniosku po zawarciu małżeństwa. Jeśli nie złożysz tego wniosku, zachowasz swoje nazwisko sprzed ślubu.

Warto zaznaczyć, że zasady te obowiązują zarówno wtedy, gdy małżeństwo zawierane jest między obywatelem polskim a cudzoziemcem, jak i wtedy, gdy małżeństwo zawierają Ukraińcy lub inni cudzoziemcy. Od momentu złożenia wniosku i zarejestrowania małżeństwa mija około 6 miesięcy. Jednak w niektórych przypadkach może to potrwać dłużej.

Zapraszamy na nasz kanał w Telegramie pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na kanał na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i topowe porady.

Ile trzeba będzie zapłacić za rejestrację małżeństwa między Ukraińcem a Polakiem

Podliczcie też od razu wszystkie wydatki. Przecież oprócz uroczystości zawarcia małżeństwa, będziecie musieli wydać przed procesem rejestracji. W sumie koszty te będą wynosić:

 1. Opłata skarbowa, którą należy uiścić przed rejestracją małżeństwa: 84 zł;
 2. Tłumaczenie dokumentów na język polski – około 40 zł za stronę;
 3. Opłata celna – 50 zł od każdej osoby;
 4. Opłata sądowa – 100 zł;
 5. Zaświadczenie konsularne – 170 zł za jedną osobę;

Średnio za rejestrację małżeństwa można zapłacić nawet do 1000 zł.

Sprawdzenie ważności ukraińsko-polskiego małżeństwa po rejestracji

Zaraz po zarejestrowaniu małżeństwa bądź przygotowany na kontrolę. Bardzo często cudzoziemcy zawierają fikcyjne małżeństwo w celu uzyskania zezwolenia obywatelstwa polskiego. Dlatego każde małżeństwo obywatela polskiego z cudzoziemcem jest dokładnie sprawdzane.

Ogólnie rzecz biorąc, weryfikacja może wyglądać następująco:

 1. Ty i Twój małżonek zostaniecie zaproszeni na rozmowę do Urzędu Wojewódzkiego;
 2. tam zostaną Wam zadane pytania o szczegóły Waszego życia rodzinnego. Pytania mogą być dowolne, więc bądźcie przygotowani na wszystko;
 3. Każdy z Was będzie przesłuchiwany osobno, a Wasze pytania będą rejestrowane przez kamerę i rejestrator dźwięku;
 4. Wasze odpowiedzi zostaną następnie porównane w celu zidentyfikowania wszelkich niespójności;
 5. Proszę również pamiętać, że podczas procesu przesiewowego mogą być Państwo obserwowani. Dlatego spędzaj jak najwięcej czasu ze swoim współmałżonkiem.
 6. Jeśli małżeństwo nie zostanie uznane za pozorne, otrzymają Państwo pozwolenie na pobyt;

Zobacz też: Kredyt hipoteczny 2% w Polsce: program „Pierwsze mieszkanie” rozszerzony

Jeśli jesteś w związku małżeńskim od ponad trzech lat, możesz otrzymać pozwolenie na pobyt stały. Jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem własnego kraju, nie będzie żadnych kontroli.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *