Leasing na samochód – konsumencki a operacyjny jak działa w Polsce?

Karol Popko
firma, Motoryzacja | 22 listopada 2023
Komentarze 0

Leasing stał się popularnym narzędziem finansowania nie tylko wśród przedsiębiorców poszukujących efektywnych metod zachowania płynności finansowej swojego biznesu, ale także wśród indywidualnych konsumentów, dążących do realizacji swoich potrzeb bez angażowania całego kapitału. Zarówno działalności gospodarcze, jak i zwykli konsumenci odnajdują w leasingu szereg korzyści, które uczyniły z niego atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych form zakupu. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i zastanowimy się, dlaczego jest ono tak chętnie wybierane przez różne grupy odbiorców.

Czym jest leasing operacyjny i jak działa?

Leasing operacyjny, stanowiący istotne narzędzie finansowania dla przedsiębiorców, funkcjonuje na zasadzie umowy między dwoma stronami: leasingodawcą (finansującym) oraz leasingobiorcą (korzystającym). Mechanizm ten opiera się na idei, że firma leasingowa, będąc formalnym właścicielem przedmiotu (np. pojazdu, maszyny, sprzętu biurowego czy nieruchomości), udostępnia go leasingobiorcy w zamian za regularne płatności. Co kluczowe, przez cały okres trwania umowy, to leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu, z kolei leasingobiorca uzyskuje prawo do korzystania z niego, bez konieczności wykładania całej kwoty na zakup potrzebnego sprzętu lub nieruchomości.

Co ciekawe, przedmiotem leasingu może być praktycznie dowolny składnik majątku używany w działalności gospodarczej – od samochodów, przez maszyny, aż po nieruchomości czy też sprzęt komputerowy. Warto podkreślić, że coraz częściej decydujemy się na wzięcie samochodów w leasing, ponieważ daje nam to możliwość korzystania z nowoczesnego pojazdu bez konieczności ponoszenia jednorazowego, dużego wydatku zakupu. To elastyczne rozwiązanie pozwala na dostosowanie warunków umowy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych, a także często obejmuje dodatkowe korzyści, takie jak serwis czy ubezpieczenie. W efekcie leasing postrzegany jest jako wygodna i opłacalna alternatywa dla klasycznego zakupu samochodu.

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Leasing, jako forma finansowania, posiada dwie główne odmiany, operacyjny i finansowy. Kluczowe różnice pomiędzy tymi dwoma głównymi typami leasingu, często stanowią o wyborze pomiędzy nimi. Leasing operacyjny jest najczęstszą opcją wybieraną przez firmy, które pragną unikać obciążania swojego bilansu wartością przedmiotu leasingu. W tym przypadku, składnik majątkowy, jakim jest przedmiot leasingu, jest zapisany na stronie leasingodawcy, a więc to on odpowiada za proces jego amortyzacji.

W perspektywie podatkowej, leasing operacyjny otwiera przed leasingobiorcą możliwość uwzględnienia całego czynszu leasingowego (w tym także części kapitałowej i odsetkowej) jako koszt uzyskania przychodu, co w kontekście bilansu jest korzystne. Dodatkowo, każda rata jest obciążana proporcjonalną częścią podatku VAT. Ważnym aspektem jest fakt, że czas trwania takiej umowy nie może być krótszy niż 40% okresu, przez który można by amortyzować dany środek trwały. W praktyce oznacza to, że umowa leasingu powinna być zawierana na minimum 2 lata.

Z kolei leasing finansowy z charakterystycznym przeniesieniem na leasingobiorcę obowiązków związanych z amortyzacją przedmiotu leasingu oraz prawem do ujęcia go jako składnik majątkowy, to opcja dla tych, którzy zamierzają stać się pełnoprawnymi właścicielami środka trwałego po zakończeniu umowy. Ciekawe jest to, że jedynie część odsetkową raty można w tym przypadku zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. W kontekście podatkowym, zobowiązanie do uiszczenia pełnej kwoty podatku VAT powstaje już przy pierwszej racie, co jest istotnym aspektem do przemyślenia podczas planowania płynności finansowej.

Każdy rodzaj leasingu nosi swoje unikatowe cechy oraz wymagania. Wybór między nimi jest zatem ściśle związany z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorcy, strukturą finansowania przedsiębiorstwa oraz planowaną strategią zarządzania aktywami. Dokładne zrozumienie różnic i potencjalnych korzyści każdej formy jest kluczowe dla maksymalizacji zysków i optymalizacji kosztów, dlatego warto zgłębić temat, uwzględniając specyfikę i potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Leasing konsumencki a finansowy – różnice

Wcześniej omawialiśmy różne formy leasingu, w których korzystają przedsiębiorcy. Jednak ten rodzaj finansowania może być również dostępny dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Dlatego powstał leasing konsumencki, aby spełnić ich potrzeby na korzystanie z różnych przedmiotów takich jak samochód, pralka, telewizor, lodówka, meble. Umowa leasingowa określa warunki leasingu, takie jak czas trwania umowy, wysokość comiesięcznej raty leasingowej oraz ewentualne opłaty dodatkowe. Konsument zobowiązuje się do regularnego regulowania rat leasingowych w określonych terminach.

Oto główne różnice pomiędzy leasingiem konsumenckim a finansowym:

 1. Podmioty korzystające:
 • Leasing konsumencki: Jest kierowany do osób prywatnych, które chcą korzystać z danego dobra (np. samochodu), ale niekoniecznie chcą je posiadać. Może być traktowany jako alternatywa dla kredytu konsumenckiego.
 • Leasing finansowy: Skierowany głównie do przedsiębiorców, którzy chcą finansować zakup środków trwałych, takich jak maszyny, sprzęt czy pojazdy, wykorzystywane w działalności gospodarczej.
  1. Prawo własności:
 • Leasing konsumencki: Po zakończeniu umowy leasingowej klient może wybrać opcję zakupu dobra po ustalonej wcześniej cenie, lub zwrócić je leasingodawcy.
 • Leasing finansowy: Po zakończeniu okresu leasingu i opłaceniu wszystkich rat, przedsiębiorca staje się pełnoprawnym właścicielem dobra.
 1. Księgowanie:
 • Leasing konsumencki: Skoro jest przeznaczony dla konsumentów, nie ma wpływu na księgowanie w firmie.
 • Leasing finansowy: Jest traktowany jak źródło finansowania, co oznacza, że środek trwały jest ujmowany w aktywach bilansu przedsiębiorstwa, a zobowiązanie leasingowe jako dług.
 1. Koszty i opodatkowanie:
 • Leasing konsumencki: Koszty związane z leasingiem konsumenckim (np. opłaty, odsetki) nie są kosztami podatkowymi.
 • Leasing finansowy: Dla przedsiębiorców koszty związane z leasingiem (np. odsetki, opłaty) mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu i odliczane od podstawy opodatkowania.
 1. Okres trwania umowy:
 • Leasing konsumencki: Często charakteryzuje się krótszym okresem trwania w porównaniu z leasingiem finansowym.
 • Leasing finansowy: Może trwać kilka lat, zazwyczaj dostosowuje się do przewidywanej żywotności finansowanego dobra.

Leasing konsumencki jest popularny wśród osób prywatnych, które chcą korzystać z nowego samochodu lub innego przedmiotu, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów zakupu, utrzymania i napraw. Daje to klientom większą elastyczność i możliwość korzystania z nowych technologii i produktów bez konieczności ich posiadania na stałe. Ponadto, na koniec umowy leasingowej, konsument ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu lub skorzystania z kolejnej umowy leasingowej. W porównaniu z kredytem, leasing konsumencki jest bardziej elastyczną opcją, która ma mniej formalności.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać leasing?

Leasing jest powszechnie uznawany za atrakcyjne rozwiązanie finansowe dla przedsiębiorców, jednak warto pamiętać, że nie każda firma może z niego skorzystać. Przesłanki kwalifikacyjne do zawarcia umowy leasingowej mogą być różnorodne i często są zależne od indywidualnych warunków oraz regulacji danego leasingodawcy. Zasadniczo, jednym z fundamentalnych kryteriów jest czas prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie większość firm leasingowych uznaje minimum 3-6 miesięcy obecności na rynku jako próg wejścia. Dla wielu start-upów początkowy etap działalności to czas pełen wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskanie odpowiedniego finansowania. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na firmy takie jak VEHIS, które oferują wsparcie finansowe dla młodych przedsiębiorstw od pierwszego dnia ich działalności gospodarczej. Takie podejście może stanowić kluczowy czynnik w rozwoju początkującego biznesu, umożliwiając szybsze wdrożenie innowacyjnych pomysłów na rynek. Dzięki elastycznym rozwiązaniom leasingowym VEHIS, start-upy mogą skoncentrować się na realizacji swojej wizji, nie martwiąc się barierami finansowymi.

Kolejnym istotnym elementem jest historia płatnicza przedsiębiorstwa. Sprawdzenie zdolności kredytowej, analiza wpisów w BIK (za darmo dla osób z Ukrainy) oraz bazach dłużników to stałe elementy procesu weryfikacyjnego prowadzonego przez firmę leasingową. Nie mniej ważne jest również sprawdzenie stanu finansowego przedsiębiorstwa, jego dochodów, kapitału oraz regulowania zobowiązań wobec instytucji publicznych takich jak ZUS czy urząd skarbowy. Procedury te, mogą wydawać się na pierwszy rzut oka czymś trudnym i nie do przeskoczenia, dlatego warto ponownie przywołać VEHIS, który wyróżnia się na rynku dzięki swojej prostej procedurze leasingowej. Bez konieczności analizy dokumentów finansowych, jest w stanie przyznać leasing na samochód o wartości nawet do 250.000 pln netto. To elastyczne podejście pozwala klientom na szybkie i bezproblemowe uzyskanie wsparcia finansowego, umożliwiając im realizację ich motoryzacyjnych marzeń bez zbędnych formalności.

Warto zaznaczyć, że wysokość wkładu własnego także odgrywa kluczową rolę w ocenie zdolności leasingowej. Jest ona zmienna i uzależniona od wielu czynników, takich jak warunki konkretnego leasingodawcy, rodzaj umowy czy wartość przedmiotu leasingu. Często firmy, które są postrzegane jako bardziej ryzykowne (np. ze względu na krótki okres działalności) mogą być zobligowane do wniesienia wyższej opłaty wstępnej. W złożonym procesie uzyskania leasingu, zrozumienie każdego z tych aspektów jest kluczowe dla osiągnięcia pozytywnej decyzji i zabezpieczenia finansowania potrzebnego do rozwinięcia działalności.

Leasingu na samochód dla osoby z Ukrainy

Leasing stanowi jedno z wygodnych rozwiązań finansowych dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych pragnących zminimalizować obciążenia kapitałowe przy zakupie samochodu czy też innych dóbr. W Polsce, nawet osoby pochodzące z Ukrainy czyli obcokrajowcy, mogą skorzystać z tego rodzaju finansowania, jednakże muszą spełnić określone kryteria i dopełnić pewnych formalności, które są uzależnione od tego, na jaki leasing się zdecydują. Przyjrzyjmy się bliżej tym wymogom na polskim rynku:

Leasing na Jednoosobową Działalność Gospodarczą (JDG):

Leasing na Spółkę

 • Spółka musi być zarejestrowana w Polsce, przy czym obcokrajowi udziałowcy nie są barierą, pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów.
 • Wyjątek stanowią osoby z Rosji oraz Białorusi, ze względu na potencjalne ryzyko związanego z listami sankcyjnymi.

Leasing konsumencki:

 • Wymóg posiadania karty pobytu lub obywatelstwa kraju członkowskiego UE.
 • Notowane zatrudnienie na terenie Polski.
 • Rozliczanie się z polskim fiskusem, co uwidacznia się przez składanie deklaracji podatkowej PIT w Polsce.

Warto dodać, że w trosce o dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta, firmy leasingowe mogą dostosowywać swoje standardowe warunki oraz dostarczać konsultacji, aby przejść przez proces zawierania umowy leasingu w możliwie jak najbardziej klarowny i bezproblemowy sposób. Warto wybierać firmy, które oferują przejrzyste i przyjazne dla klienta procedury, a także skrótowe i zrozumiałe umowy, takie jak w VEHIS, gdzie cała umowa zawiera się na zaledwie trzech stronach.

Przykład TOYOTA Corolla 1.8 Hybrid Comfort

Link do przykładowej oferty leasingowej Toyoty Corolla Combi 1.8 Hybrid Comfort.

Źródło: https://vehis.pl/

Parametry Techniczne:

 • Stan: Nowy
 • Rodzaj Paliwa: Benzyna
 • Pojemność Silnika: 1798 cm³
 • Moc: 98 KM
 • Skrzynia Biegów: Bezstopniowa
 • Napęd: Przedni
 • Rok Produkcji: 2023

Wyposażenie samochodu:

Bezpieczeństwo jazdy:

 • Kamera cofania
 • immobilizer
 • Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
 • ESP – układ stabilizacji toru jazdy
 • EBD – elektroniczny rozdział sił hamowania
 • BA – system wspomagania hamowania
 • Automatyczne światła drogowe
 • Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
 • System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
 • ABS
 • Poduszki powietrzne boczne – przód, kolan kierowcy, czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
 • System monitorowania ciśnienia w oponach

Komfort Jazdy:

 • Hamulec postojowy elektryczny
 • Gniazdo 12V w bagażniku
 • Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
 • Nawiewy na tylną kanapę
 • Tempomat adaptacyjny, inteligentny
 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 • Klimatyzacja automatyczna – dwustrefowa
 • Skórzana kierownica oraz gałka dźwigni zmiany biegów

Technologia:

 • Gniazdo USB-C
 • Gniazdo USB, dodatkowy port w konsoli środkowej
 • Bluetooth
 • Asystent głosowy
 • Aktualizacje online asystentów jazdy Toyota T-MATE
 • 6 głośników
 • Nawigacja satelitarna Connected
 • Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej

Źródło: https://vehis.pl/

Obliczenie raty leasingu dla przedsiębiorcy

Kalkulacja raty leasingowej dla biznesu! Zakładając wkład własny na poziomie 20%, czyli 21 120 zł netto, oraz okres leasingowania 60 miesięcy, nowy samochód będzie Cię kosztować 1362 zł netto miesięcznie. Pamiętaj, że po zakończeniu umowy leasingowe podejmujesz decyzję, co chcesz zrobić z samochodem. W VEHIS wygląda to tak:

1. Wykup za określoną z góry i niezmienną wartość końcową (nie ma limitu kilometrów, ani dopłat za ponadnormatywne zużycie, co ma miejsce w najmach).

2. Rozłożenie wartości końcowej i przedłużenie finansowania.

3. Zwrot do VEHIS i np. wymiana na inny model.

Pamiętaj, że na rynku są firmy (np. VEHIS), które umożliwiają zwrot samochodu i zakończenie umowy przed terminem w ramach gwarancji zwrotu.

Obliczenie raty leasingu dla konsumenta

Kalkulacja oferty leasingowej dla klienta indywidualnego! Przy założeniu 20% wkładu własnego, czyli 25978 zł brutto, i okresie leasingowania 60 miesięcy, Twój nowy samochód będzie kosztować jedynie 1729 zł brutto miesięcznie. Po zakończeniu umowy masz możliwość wykupu pojazdu za 35% jego wartości katalogowej (45 461 zł brutto) lub skorzystania z kolejnej atrakcyjnej oferty.

Wykorzystaj kalkulator do obliczania rat leasingowych i przeglądaj równocześnie oferty na inne pojazdy. Powszechnie spotykane okresy leasingowania to 36, 48 czy 60 miesięcy, jednak jest możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Wkład własny może mieścić się w przedziale od 1% do 50% wartości auta, a wykup po zakończeniu umowy leasingowej oferowany jest w granicach od 1% do 50 % wartości pojazdu. Miesięczna rata leasingu jest zależna od wielu parametrów, stąd rekomendacja kontaktu z agentem, który skrojony na miarę ofertę dostosuje do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości, gwarantując transparentność i optymalizację kosztów.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *