UNICEF częściowo sfinansuje koszty przedszkola dla dzieci z Ukrainy w Krakowie

19 lipca 2022

Kraków otrzymał grant finansowy z Funduszu ONZ na rzecz Dzieci, którego celem jest pomoc ukraińskim rodzinom w opłaceniu pobytu ich dzieci w żłobkach i innych placówkach. Projekt ma na celu ułatwienie zatrudnienia kobiet, które nie mogą znaleźć pracy ze względu na brak możliwości zorganizowania opieki dziennej dla swoich dzieci.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Warunki programu

UNICEF przeznacza pieniądze na uzupełnienie 200 miejsc dla dzieci uchodźców poniżej trzeciego roku życia z zapewnieniem dziecku pożywnych posiłków i 10 godzin codziennej opieki. Kwota dotacji na jedno dziecko wynosi 1.200 zł. Opłata rodzicielska nie może jednak przekraczać 400 zł miesięcznie. Choć kwota ta może być również wyrównana z dotacji ZUS, jeśli dotyczy dzieci, na które rodzice nie otrzymują zasiłku rodzinnego.

Procedura ubiegania się o dotację

W celu przydzielenia dotacji placówka przedszkolna podpisuje z rodzicami lub opiekunami dziecka stosowną umowę i przekazuje informację o niej do Urzędu Miasta Krakowa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Czas trwania programu

Program dofinansowania żłobków UNICEF będzie realizowany przez sześć miesięcy od lipca 2022 roku do końca roku.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Irina Turaieva

Autor artykułów, filolog, redaktor-tłumacz. Lubię wiersze, muzykę autorską i wyprawy nad morze. Każdego dnia uczę się ufać Bogu i cieszyć się każdą chwilą życia.

Możliwość komentowania została wyłączona.