Kto powinien złożyć deklarację PIT-36 w Polsce?

Yelizaveta Kamenieva
Podatki, Praca | 20 kwietnia 2023
Komentarze 0
osoba wypełnia formularz zeznania podatkowego PIT-36_PL

Legalnie zatrudnieni w Polsce obywatele Ukrainy muszą zgłosić swoje dochody do urzędu skarbowego. Dzieje się to po otrzymaniu od pracodawcy formularza PIT-11. Na podstawie tej deklaracji niektórzy pracownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza PIT-36 zamiast PIT-37. W tym artykule omówimy kogo to dotyczy i jakie są wymagania dotyczące deklaracji PIT-36.

Jaka jest różnica między PIT-36 a PIT-37?

PIT-36 to najpopularniejsze zeznanie podatkowe składane w sprawach, gdy dana osoba pracuje i prowadzi działalność gospodarczą w tym samym czasie. Deklaracja dotyczy dochodów opodatkowanych według skali opodatkowania od 12% do 32%.

Istnieje inna forma opodatkowania dochodów o nazwie PIT-37. Jest on podobny do PIT-36 i jest wypełniany na podstawie PIT-11, ale jest znacząca różnica.  Jeśli od roku legalnie pracujesz w polskiej firmie i jednocześnie uzyskujesz legalny przychód z działalności gospodarczej, musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Jeśli współpraca z pracodawcą była jedynym źródłem dochodu, formularz PIT-37 nadaje się do opodatkowania.

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego kanału Telegram pod linkiem https://t.me/ukrainianinpolandpl, a także do naszej strony na Facebooku pod linkiem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Pomoże Ci to zawsze być na bieżąco z głównymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami.

Z czego składa się formularz PIT-36?

Identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL w oświadczeniu wskazują osoby, które spełniają każdy z poniższych warunków:

 • nie prowadziły działalności gospodarczej, ale są zarejestrowane jako przedsiębiorcy;
 • nie byli zarejestrowanymi płatnikami podatku GST;
 • nie były płatnikami (składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) ani podatkami, na przykład w związku z zatrudnieniem pracownika.

Numer NIP wprowadzany jest przez osoby, które nie spełniają co najmniej jednego z powyższych warunków.

Formularz do wypełnienia składa się z 1. części i 5 sekcji, z których każda musi zwrócić uwagę.

 • Część A. Ta część wskazuje miejsce złożenia deklaracji – nazwę organu podatkowego w miejscu zamieszkania, a także cel deklaracji. Celem może być wstępne złożenie lub korekta poprzednich danych.
 • Sekcja B. W tej sekcji należy podać dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia) oraz aktualny adres zamieszkania.
 • Sekcja B.2. Przeznaczony jest dla osób samotnie wychowujących dzieci, a także dla małżonków, którzy wspólnie sporządzają deklarację.
 • Sekcja C. Ta sekcja zawiera dodatkowe informacje, które obejmują korzyści podatkowe w ciągu roku podatkowego lub ostatnich pięciu lat.
 • Sekcja D. Jest przeznaczony dla tych, których dochód jest zwolniony z opodatkowania. Dotyczy to podatników, którzy w roku podatkowym nie ukończyli 26 lat.
 • Sekcja E. W niniejszej sekcji określono zyski/straty ze źródeł dochodu w zeznaniu podatkowym. Obejmuje to kwotę zysków, koszty zysku, dochody, straty, a także kwotę składek zaliczkowych (w tym pobranych przez agentów podatkowych).

Kto składa PIT-36?

Jednym z głównych warunków zaliczenia PIT-36 jest status rezydenta podatkowego w Polsce. Oznacza to, że masz tutaj centrum żywotnych interesów: krewnych, nieruchomości, samochód itp., A także jeśli jesteś w kraju dłużej niż 183 dni (wojna jest wyjątkiem, ponieważ nie jesteś tu z własnej inicjatywy). Jeśli jednak pracujesz jednocześnie w Polsce i na Ukrainie, masz prawo wyboru, gdzie chcesz być rezydentem podatkowym. W prostych słowach – gdzie chcesz płacić podatki. Na przykład, jeśli masz rodzinę na Ukrainie i uważasz, że tam znajduje się Twój ośrodek żywotnych interesów, masz prawo pozostać rezydentem podatkowym Ukrainy.

Zobacz też: Profil zaufany ePUAP: kiedy jest potrzebny dla dorosłych i dzieci?

Jeśli nie uważasz się za rezydenta podatkowego Polski i nie podpisałeś odpowiedniego dokumentu o tym statusie, Twój pracodawca musi przesłać Ci nie PIT-11, ale formularz IFT-1/IFT-1R, który należy złożyć w urzędzie skarbowym Ukrainy.

A jeśli masz mniej niż 26 lat i uzyskujesz dochody z umowy o pracę lub umowy pełnomocnictwa, których kwota nie przekracza 120 000 zł, nadal musisz złożyć oświadczenie. Może to być również PIT-36. Nawet jeśli nie płacisz podatków.

Współopodatkowanie dochodów małżeńskich

Mąż i żona mogą złożyć deklarację razem, płacąc w ten sposób podatki w połowie. Z tej usługi mogą korzystać małżonkowie, którzy:

 • przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub posiadają tutaj ośrodek wspólnych interesów osobistych;
 • są małżeństwem i wspólnie nabyli majątek.

Nie mogą korzystać z usługi wspólnego opodatkowania małżonków, którzy nie są objęci przepisami dotyczącymi:

 1. pozarolnicza działalność gospodarcza lub specjalne jednostki produkcji rolnej, które podlegają stałemu podatkowi;
 2. działalność pozarolnicza podlegająca zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza objęta kartą podatkową.

Edytowanie deklaracji

Możesz dokonać korekt i uzupełnić deklarację w ciągu tygodnia nie więcej niż 3razy, jeśli:

 • w obliczeniach występują błędy;
 • Występuje niezgodność lub wątpliwości co do poprawności danych.

Prawo do sprostowania oświadczenia jest zawieszone w następujących przypadkach:

 • w części objętej takim postępowaniem lub kontrolą;
 • po zakończeniu audytu podatkowego lub postępowania podatkowego.

Czy można złożyć PIT-36 online

Jeśli nie masz doświadczenia w składaniu zeznań podatkowych, możesz i powinieneś skorzystać z pomocy. W celu złożenia przez Internet w kwietniu 2023 r. uruchomiono aplikację  PitBot na Androida i IOS, która pomaga wypełnić i wysłać deklarację w ciągu kilku minut. Dzięki niemu możesz korzystać z funkcji (obsługa kreatora), szybko dołączać załączniki, a także wysyłać deklarację online lub pobierać w formacie PDF do druku. Przypominamy, że deklarację PIT-37 można złożyć również online.

Ponadto Stowarzyszenie SURSUM CORDA prowadzi kampanię „Pomoc na starcie – wsparcie transferowe”, w ramach której oferuje przekazanie 1,5% podatku na pomoc Ukraińcom uciekającym przed wojną. Będą to bony towarowe dla uchodźców, które pozwolą im kupić wszystko, czego potrzebują po przeprowadzce do Polski.

Terminy składania oświadczeń o dochodach dla Ukraińców

Zazwyczaj PIT-36 musiał zostać wysłany nie później niż ostatniego dnia kwietnia roku następującego po roku, za który złożono zeznanie podatkowe. Jednak po zmianach wprowadzonych w latach 2022-23 deklarację należy złożyć nie później niż 2 maja.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *