Jak uzyskać ukraińskie alimenty w Polsce?

Yana Zakharchuk
Dzieci | 10 maja 2023
Komentarze 0
Alimenty otrzymywane w Polsce Source: Vista Create

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, w przypadku rozwodu, rodzic, który nie pozostaje z dzieckiem, musi płacić alimenty do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Jeśli wydaje się, że ubieganie się o alimenty jest niemożliwe ze względu na wyjazd za granicę lub ojciec jest wojskowym lub bezrobotnym, to po przeczytaniu naszego materiału z pewnością okaże się, że wszystko jest możliwe!

Minimalne alimenty na Ukrainie – 2023 rok

Alimenty odlicza się od wszystkich rodzajów dochodów i wynagrodzeń, zarówno od zarobków z głównej pracy, jak i z pracy na część etatu. Od takich dochodów należy odliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązek wojskowy.

Od 1 lipca 2022 roku wysokość alimentów została zwiększona zgodnie ze wzrostem minimum socjalnego na Ukrainie. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym Ukrainy, kwota alimentów nie może być mniejsza niż 50% minimum socjalnego dziecka, w zależności od jego wieku:

 • do 8 lat – 2.272 UAH;
 • od 6 do 18 lat – 2,833 UAH;
 • od 18 do 23 lat – 2.684 UAH.

Jeśli rodzic płacący alimenty nie ma pieniędzy na zapłacenie takich kwot, wówczas minimalna gwarantowana kwota alimentów dla dzieci wynosi:

 • do 8 roku życia – 1 136 UAH
 • od 6 do 18 lat – 1.416,50 UAH
 • od 18 do 23 lat (w przypadku studiów) – 1.342 UAH.

Nie istnieje pojęcie maksymalnej kwoty alimentów. Przypominamy, że pomoc finansową mogą otrzymać również kobiety, które urodziły dziecko w Polsce.

Zapraszamy na nasz Telegram https://t.me/ukrainianinpolandpl, nasz fanpoage na facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, a także do zaobserwowania nas na instagramie https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Sposoby na odzyskanie alimentów

Istnieją trzy sposoby pobierania alimentów: dobrowolne, warunkowe i przymusowe. Można spróbować porozumieć się z drugim rodzicem co do wysokości miesięcznej raty. Jeśli trudno jest to zrobić samodzielnie, należy skontaktować się z profesjonalistą (prawnikiem). Jeśli dłużnik odmawia dobrowolnego załatwienia sprawy, trzeba skierować sprawę do sądu.

Następujące alimenty mogą być przymusowo pobierane na utrzymanie dzieci:

Jeśli sąd orzekł, że powinieneś otrzymywać alimenty, ale ich nie otrzymujesz, musisz złożyć dokumenty do Państwowej Służby Wykonawczej w celu ich wyegzekwowania. Składając wniosek, musisz dostarczyć orzeczenie sądu i niezbędne dokumenty.

Jak złożyć wniosek o alimenty online?

Ubiegając się o alimenty, możesz skorzystać z dowolnego serwisu aplikacji online.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopia paszportu i numeru identyfikacyjnego;
 • odpis aktu małżeństwa (jeśli jesteś w związku małżeńskim z osobą, która będzie płacić alimenty) lub orzeczenie sądu o rozwodzie (jeśli małżeństwo zostało rozwiązane);
 • kopia aktu urodzenia dziecka, na które płacisz alimenty;
 • dokumenty potwierdzające, że dziecko mieszka z Tobą (certyfikat zamieszkania).

Wszystkie dokumenty składa się w kopiach w sekretariacie sądu.

Z jakich środków wypłacane są alimenty?

Lista potrąceń alimentów obejmuje:

 • stypendia;
 • rekompensatę za niewykorzystany urlop przy zwolnieniu z pracy, tylko wtedy, gdy był on gromadzony przez kilka lat (nie odlicza się za rok);
 • premie;
 • dochody z działalności gospodarczej;
 • zasiłki dla bezrobotnych;
 • płatności wojskowe.

Ważne! Alimenty nie są potrącane z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłków chorobowych, odpraw, pomocy finansowej nieopodatkowanej.

Alimenty od wojskowych w 2023 roku w Ukrainie

W okresie stanu wojennego od wojska pobierane są wszystkie rodzaje płatności w celu zapłaty alimentów:

 • z uposażenia
 • dodatkowego wynagrodzenia;
 • wypłaty «bojowe».

Jeśli wojskowy ma troje dzieci, to na ich utrzymanie może być wstrzymane do 50 proc. jego pensji.

Czy ojciec musi płacić alimenty na dziecko, jeśli nie jest oficjalnie zatrudniony?

Stan wojenny nie zwalnia płatników alimentów z ich obowiązku, nawet jeśli dłużnik nie ma oficjalnej pracy. Po zakończeniu wojny nadal trzeba będzie zapłacić niezapłacone kwoty wraz z karą. Za niepłacenie alimentów grozi odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna, a także szereg ograniczeń (np. zakaz wyjazdów zagranicznych, jeśli niepłacenie trwało dłużej niż 6 miesięcy; zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, używania broni itp.)

Jak wyglądają alimenty na dziecko, jeśli jedno z rodziców pracuje za granicą?

Każdy ojciec lub matka będący obywatelem Ukrainy jest zobowiązany do wychowania i finansowego utrzymania swojego dziecka do osiągnięcia pełnoletności (18 lat). Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji, gdy jedno z rodziców mieszka w innym kraju. Fakt ten nie zwalnia ich z wypełniania obowiązków.

Ukraina jest stroną dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych i ratyfikowała Konwencję o dochodzeniu alimentów za granicą. Procedura ściągania alimentów jest określona w Instrukcji stosowania Konwencji w Ukrainie. Pozwala to na uregulowanie kwestii związanych z alimentami.

W przypadku odzyskania alimentów od obywatela Ukrainy zamieszkałego za granicą, można złożyć wniosek do właściwego organu kraju zamieszkania dłużnika i wybrać jedną z następujących możliwości:

 • złożyć wniosek o uznanie i zezwolenie na wykonanie orzeczenia sądu ukraińskiego w sprawie odzyskania alimentów (jeśli kwestia alimentów została rozwiązana na Ukrainie i dostępne jest orzeczenie sądu);
 • złożyć wniosek o odzyskanie alimentów.

Zobacz też: Ukraińcy w Polsce mogą zdobyć niezbędne rzeczy dzięki serwisowi Lalafo

Instrukcja krok po kroku, jak uzyskać alimenty na dziecko, jeśli jedno z rodziców przebywa za granicą

 1. Jeśli jedno z rodziców przebywa za granicą, aby odzyskać alimenty, należy najpierw uzyskać decyzję ukraińskiego sądu. Aby to zrobić, należy:
 • złożyć pozew w ukraińskim sądzie;
 • w przypadku uzyskania orzeczenia sądu ukraińskiego, osoba odzyskująca może wystąpić do sądu zagranicznego o uznanie i wykonanie orzeczenia sądu ukraińskiego.
 1. Wniosek musi zawierać następujące informacje o dłużniku:
 • pełne imię, nazwisko;
 • data urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • adres zamieszkania (wskazać ostatnie 5 lat);
 • miejsce pracy;
 • fotografie;
 • miejsce pracy lub sfera zatrudnienia;
 • sytuacja finansowa i rodzinna, majątek;
 • wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w znalezieniu dłużnika i realizacji wniosku.
 1. Wniosek przesyła się do Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy za pośrednictwem terytorialnego departamentu sprawiedliwości.
 2. Do petycji należy dołączyć następujące dokumenty:
 • zaświadczenie stwierdzające, że pozwany został powiadomiony o terminie rozprawy sądowej
 • odpis protokołu posiedzenia sądowego (lub dziennika rozprawy), na którym rozpatrywana była sprawa o egzekucję alimentów;
 • fotografię wnioskodawcy;
 • kopię orzeczenia sądu
 • zaświadczenie stwierdzające, że orzeczenie weszło w życie;
 • zaświadczenie o częściowym wykonaniu lub niewykonaniu decyzji na terytorium Ukrainy.

Ważne! Wniosek i dokumenty składane są w języku ukraińskim wraz z tłumaczeniem na język urzędowy strony umowy (nie jest wymagane tłumaczenie notarialne), na której terytorium proponuje się uznanie i wykonanie orzeczenia.

Decyzja w tej sprawie jest podejmowana w ciągu 1 miesiąca lub dłużej, w zależności od złożoności sytuacji. Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy powiadamia pisemnie powoda o postępie i wyniku sprawy o alimenty. 

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *