Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną – jak przebiega proces jego uzyskania?

Agnieszka Zugaj
Polska | 21 września 2022
Komentarze 0
Karta pobytu w celu połączenia z rodziną

Cudzoziemcy, którzy osiedlili się w Polsce i mają tutaj stałą pracę, mogą ubiegać się o to, aby sprowadzić do kraju także swoją rodzinę. Aby to zrobić, muszą jednak przebrnąć przez kilka urzędowych formalności. Wyjaśniamy krok po kroku, kto może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin i co jest w tym celu wymagane.

Kto może wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną?

Nie każdy, kto osiedlił się w Polsce, może bez problemu sprowadzić tutaj swoją rodzinę. Aby to zrobić, osoba z zagranicy musi przebywać tutaj na określonych warunkach. Swoją rodzinę do Polski sprowadzić mogą osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały;
 • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • posiadają status uchodźcy;
 • została im udzielona ochrona uzupełniająca;
 • przebywają na terenie Polski od minimum 2 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy;
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w celu: wykonywania badan naukowych, wykonywania pracy w zawodzie wymagającej wysokich kwalifikacji, wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, poszukiwania pracy na terytorium RP lub chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej ze względu na zakończenie prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • posiadają zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Jacy członkowie rodziny mogą ubiegać się o połączenie?

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który na terenie Polski przebywa na podstawie wyżej wymienionych warunków – możesz sprowadzić rodzinę. Nie oznacza to jednak, że każdy z członków Twojej rodziny może tutaj przyjechać i ubiegać się na tej podstawie o zezwolenie na pobyt czasowy. Dotyczy to jedynie określonych osób, do których zaliczamy:

 • mąż lub żona, jeżeli pozostają oni w związku małżeńskim uznawanym przez prawo RP;
 • małoletnie dziecko (czyli takie, które nie ukończyło 18 roku życia) – biologiczne lub przysposobione przez cudzoziemca;
 • wstępni w linii prostej, czyli rodzice, dziadkowie czy pradziadkowie cudzoziemca.

Kto i kiedy powinien złożyć taki wniosek?

Wniosek o kartę pobytu w celu połączenia rodzin możesz złożyć osobiście w urzędzie lub może zrobić to za ciebie członek rodziny, do którego chcesz dołączyć. Będzie to robić w twoim imieniu, co oznacza, że niezbędna jest pisemna zgoda, czyli pełnomocnictwo. Jeżeli jednak małżonkowi lub innemu członkowi rodziny zostanie przyznana karta pobytu, wówczas konieczne jest, aby osobiście stawić się w urzędzie. Na miejscu zostaną pobrane odciski linii papilarnych.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Jak możemy się domyślić, idąc do urzędu, musimy przygotować mnóstwo dokumentów do okazania. Są to:

 • dwa wypełnione wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wnioski można wypełnić na miejscu lub pobrać i wypełnić formularz z internetu);
 • 4 kolorowe zdjęcia w rozmiarze 45 x 35 mm, które zostały zrobione nie później niż w ciągu ostatniego pół roku;
 • dwie kserokopie ważnego dokumentu podróży;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty;
 • dokumenty, które potwierdzać będą, że członek rodziny zamieszkuje w Polsce (np. umowa najmu mieszkania, akt własności);
 • dokumenty, które potwierdzą stopień pokrewieństwa (akt urodzenia, akt małżeństwa);
 • zezwolenie na pobyt cudzoziemca, który przebywa w Polsce;
 • zaświadczenie o dochodach, które umożliwiać będą swobodne utrzymanie całej rodziny;
 • dokument potwierdzający, że jesteśmy ubezpieczeni (posiadamy ubezpieczenie zdrowotne).

Jeżeli jednorazowo dostarczymy wszystkie wyżej wymienione dokumenty, może znacznie skrócić to czas ubiegania się o kartę pobytu w celu połączenia rodzin. Jeżeli jednak czegoś zabraknie lub urzędnik będzie miał wątpliwości podczas rozpatrywania wniosku, może zgłosić się do nas bezpośrednio z prośbą o doniesienie dodatkowego dokumentu. Warto również pamiętać, że dokumenty, które wydane zostały w języku obcym, koniecznie należy przetłumaczyć na język polski, korzystając z usług tłumacza przysięgłego.

Pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną a zezwolenie na pracę

Jeżeli otrzymamy zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, nie musimy już martwić się o załatwianie dodatkowego zezwolenia na pracę. Otrzymana karta pobytu uprawnia bowiem do podjęcia zatrudnienia bez dodatkowych wymogów i będzie zawarta informacja, że jej właściciel posiada „dostęp do rynku pracy”. Jeżeli chciałbyś podjąć zatrudnienie, zapraszamy do naszego portalu z ogłoszeniami o pracę lub do zapoznania się z artykułem na temat szukania pracy w Polsce.

Niezbędne opłaty

W momencie składania wniosku musimy uiścić opłatę skarbową, która wynosi 340 złotych. Taką opłatę można również przelać wcześniej na wskazane konto bankowe urzędu, w którym będziemy składać wniosek. Wówczas do dokumentów należy załączyć potwierdzenie wykonania tej opłaty. Dodatkowo należy zapłacić 100 złotych za wydanie karty pobytu. To również można zrobić w kasie urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.

Zobacz też: Jak Ukraińcy w Polsce mogą wyrobić prawo jazdy?

Osoby w ciężkiej sytuacji materialnej, małoletni, a także ci, którzy przyjeżdżają do Polski w celu dalszej edukacji lub podjęcia studiów, otrzymują 50-procentową ulgę na wydanie karty pobytu.

Kiedy spodziewać się decyzji urzędu?

Zgodnie z polskim prawem tego typu wnioski rozpatrywane są zawsze w ciągu 60 dni. Czas ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku, który nie zawiera żadnych braków w dokumentacji. Warto również pamiętać, że w przypadku decyzji odmownej przysługuje nam prawo do odwołania. Mamy 14 dni na jego złożenie. Jeżeli nie zrobimy tego w ciągu dwóch tygodni, decyzja staje się ostateczna.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *