Czym jest umowa o dzieło w Polsce?

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 19 października 2023
Komentarze 0
Podpisanie umowy o dzieło w Polsce w momencie zatrudnienia-PL Source: Vista Create

Ukraińcy w Polsce pracują na podstawie różnych umów o pracę. Niniejszy artykuł wyjaśnia, czym jest umowa o dzieło, kto może pracować na podstawie tej umowy o pracę, jak jest ona opodatkowana i w jakich obszarach jest stosowana.

Czym jest Umowa o dzieło i gdzie jest stosowana?

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy o pracę w Polsce. Zawiera się ją w celu wykonania pracy projektowej lub konkretnego zadania, które jest wymagane od zleceniobiorcy (pracownika). Zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło jest całkowicie legalne, a w niektórych przypadkach nawet wygodniejsze. Na takich warunkach mogą pracować zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Cudzoziemcy muszą jednak dodatkowo przedstawić zezwolenie na pracę w Polsce (w przypadku uchodźców z Ukrainy jest to PESEL UKR), a czasem także zezwolenie na legalny pobyt.

Zezwolenie na pracę może być wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie działalności. Jest ono jednak najczęściej wykorzystywane w dziedzinach kreatywności, copywritingu, IT, tłumaczeń tekstów, krótkoterminowych prac budowlanych lub podobnych rodzajów pracy, które wiążą się z zatrudnieniem opartym na projektach. Jest to ważna kwestia, ponieważ nie każda praca krótkoterminowa może być wykonywana na zasadzie dobrowolności.

Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – czyli to, co jest wymagane od wykonawcy. W tym miejscu należy szczegółowo określić wszystkie kryteria. Na przykład liczba artykułów pisanych miesięcznie, liczba przetłumaczonych tekstów itp. Klient nie może zażądać więcej pracy niż ilość określona w warunkach.
 2. Dane dotyczące pracy – tj. warunki, godziny pracy, liczba dni na ukończenie projektu, płatność za pracę itp.
 3. Środki do wykonania pracy – być może pracodawca zapewnia dodatkowy sprzęt, zapewnia narzędzia ochronne lub wręcz przeciwnie, zakłada, że wykonawca będzie posiadał niezbędne rzeczy do wykonania pracy. Wszystko to powinno być określone w warunku.
 4. Dodatkowe płatności – tj. pokrycie nieprzewidzianych wydatków lub pokrycie nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Warunki rozwiązania umowy – na jakich warunkach możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy, kiedy umowa ulega rozwiązaniu itp.

Freelancerzy najczęściej stosują warunek zachowania tajemnicy.

Czym różni się umowa o dzieło od innych umów o pracę?

Najważniejszą różnicą pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami o pracę jest to, że w umowie o dzieło ważny jest rezultat pracy. W przypadku innych umów o pracę rezultat pracy nie ma znaczenia. W ramach umowy o dzieło nie można jednak liczyć na zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za pracę w weekendy i nadgodziny.

Umowa o dzieło zapewnia również niższe opodatkowanie, bardziej elastyczne godziny pracy, brak obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. W efekcie można otrzymać wyższą kwotę pieniędzy niż np. pracując w ramach Umowy o dzieło. Wysokość wynagrodzenia może się również różnić w zależności od tego, kto jest właścicielem praw autorskich do ukończonego projektu. Jeśli wykonawca przeniesie prawa autorskie na klienta, otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Zobacz też: Jak Ukraińcy mogą znaleźć pracę w Polsce?

W ramach umowy odello nie ma gwarancji stawki godzinowej ani płacy minimalnej, ponieważ wynagrodzenie zależy od rezultatu. Dlatego przy zawieraniu takiej umowy należy zwrócić uwagę na ten punkt.

Pomimo tego, że umowa o dzieło jest legalną i oficjalną umową o pracę, nie daje ona żadnego stażu pracy za pracę na jej warunkach. W związku z tym, jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem emerytury w przyszłości, nie powinieneś rozważać pracy na podstawie umowy o dzieło jako podstawy zatrudnienia. Ponadto, nie możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt, pracując na podstawie umowy o dzieło. Do legalizacji pobytu w Polsce na podstawie umowy o pracę potrzebna jest inna umowa o pracę.

Kiedy mogę wypowiedzieć Umowę o dzieło?

Nawet jeśli pracujesz na podstawie umowy na czas nieokreślony, możesz rozwiązać umowę przed terminem. Można to zrobić w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli wykonawca lub klient opóźnia rozpoczęcie prac i ich wykonanie staje się niemożliwe.
 2. Jeśli wykonawca osiąga słabe wyniki.
 3. Jeżeli stawki wynagrodzenia uległy zmianie na poziomie legislacyjnym w trakcie pracy.
 4. W przypadku śmierci lub niezdolności do pracy jednej ze stron.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Ogólnie rzecz biorąc, klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie. Jest on jednak zobowiązany do zapłaty za wykonaną pracę. Dlatego ważne jest, aby przy zawieraniu umowy zawrzeć klauzulę o wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W przeciwnym razie będziesz musiał udać się do sądu.

Jakie są prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy wynikające z Umowy Ojelo?

Zawierając Umowę o dzieło, zleceniodawca i zleceniobiorca muszą spełniać wymogi określone w polskim prawie. A są to następujące wymogi:

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną pracę w uzgodnionym terminie.
 2. Klient nie może odmówić zapłaty, jeśli wykonawca zaakceptował pracę, ale nie był w stanie jej wykonać z powodu działań klienta, które utrudniały jej wykonanie.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pracy powierzonej mu przez klienta zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w warunku.
 4. Pracodawca nie może ingerować ani kierować wykonywaniem pracy, w przeciwnym razie praca może być interpretowana jako umowa o pracę lub umowa o dzieło.
 5. Wykonawca ma prawo żądać podwyższenia stawki, jeżeli w trakcie wykonywania prac nastąpił wzrost cen zapłaty za tego typu prace.
 6. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić klienta o nieprzydatności materiałów dostarczonych do wykonania pracy. Z kolei klient jest zobowiązany do dostarczenia nowego sprzętu.
 7. Jeśli klient wymaga zmiany sposobu wykonywania pracy, wykonawca musi to zrobić.

Wszystkie te prawa i obowiązki określa Kodeks cywilny (art. 627). To właśnie ten kodeks reguluje pracę na żądanie.

Jak opodatkowana jest umowa o dzieło?

Jak już wspomniano, praca w ramach Umowy o dzieło podlega minimalnemu opodatkowaniu. Wynika to z faktu, że nie odprowadza się składek do ZUS i NFZ. Płacony jest natomiast podatek PIT. Wysokość tego podatku może się jednak różnić w zależności od tego, kto posiada prawa autorskie do wykonanego dzieła. Należy również pamiętać, że:

 • Jeśli dochód był niższy niż 200 zł, podatek płaci zleceniobiorca (18% od całej kwoty), ale nie jest on uwzględniany w deklaracji PIT-11.
 • Jeśli dochód wyniósł więcej niż 200 zł, podatek jest płacony przez klienta, a płatność ta musi zostać uwzględniona w zeznaniu podatkowym.

Wypełniając roczną deklarację PIT-37, wykazuje się również dochody z tytułu umowy. Dodatkowo można również liczyć na ponowne przeliczenie podatku, jeśli są ku temu podstawy.

Uzyskanie przychodu z tytułu Umowy o dzieło zostało wskazane w punktach 54-57. Należy tam określić, jaki rodzaj pracy był wykonywany i u jakiego pracodawcy. W związku z tym, nawet jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło, pracodawca ma obowiązek przekazać Ci deklarację PIT-11. Deklarację PIT należy złożyć w określonym terminie (nie później niż do końca kwietnia – początku maja każdego roku).

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *