Jakie usługi medyczne są objęte NFZ w Polsce?

Yana Zakharchuk
16 czerwca 2023
Komentarze 0
Lekarz NFZ

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., są uprawnieni do bezpłatnej publicznej opieki zdrowotnej na równi z obywatelami polskimi zgodnie ze specjalną ustawą. Opieka medyczna jest finansowana z budżetu państwa polskiego za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się więcej o strukturze NFZ, jakie usługi są świadczone bezpłatnie dla Ukraińców i jak umówić się na wizytę u lekarza!

Jak Ukraińcy mogą korzystać z usług medycznych w Polsce?

Opieka medyczna jest świadczona na koszt publiczny obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu wojny, w każdej kategorii wiekowej. Aby skorzystać z usług medycznych, należy posiadać następujące dokumenty

 • paszport zagraniczny obywatela Ukrainy z datą przekroczenia granicy nie wcześniejszą niż 24 lutego 2022 r;
 • w przypadku braku paszportu – inny dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy po 24
 • PESEL UKR.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz Instagrama pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Pomoże to być na bieżąco z głównymi wiadomościami i najważniejszymi wydarzeniami.

Czym jest NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest jednostką strukturalną ZUS odpowiedzialną za ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli Ukrainiec posiada dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, lista usług medycznych będzie znacznie szersza. Ubezpieczeniem można również objąć współmałżonka i dzieci. Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce można uzyskać na następujące sposoby:

 • ubiegając się o nie samodzielnie (w tym celu należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim NFZ w miejscu zamieszkania);
 • będąc oficjalnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i opłacając składki do ZUS;
 • zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy.

Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce jest analogiczny do Narodowej Służby Zdrowia na Ukrainie. Podobnie jak na Ukrainie, opieka zdrowotna w Polsce jest bezpłatna. Przy pierwszych oznakach choroby lub w celu profilaktycznej opieki medycznej pacjent powinien udać się do lekarza rodzinnego. Lekarz ten przepisuje leczenie, wypisuje recepty lub daje skierowania na dodatkową diagnostykę i badania laboratoryjne, a także kieruje do lekarzy specjalistów, którzy zapewnią specjalistyczną opiekę medyczną (okuliści, ortopedzi, kardiolodzy, endokrynolodzy itp.).

Usługi publiczne świadczone Ukraińcom bezpłatnie w ramach NFZ

Każdy obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r., może bezpłatnie korzystać z następujących świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ

Więcej informacji na temat usług medycznych dla Ukraińców w Polsce i sposobów korzystania z nich można znaleźć tutaj.

Aby znaleźć potrzebną placówkę służby zdrowia i uzyskać poradę, jakiego rodzaju opieki medycznej potrzebujesz, możesz skorzystać z bezpłatnej, całodobowej infolinii: 800 190 590.

Aby uzyskać poradę lub pomoc medyczną w nocy lub w święta i weekendy, Polska posiada teleplatformę pierwszego kontaktu pod numerem 800 137 200.

Za pośrednictwem tej platformy obywatele Ukrainy mają możliwość uzyskania:

 • porady od pracownika służby zdrowia;
 • skierowanie do kliniki;
 • elektroniczną receptę;
 • skierowanie na test na koronawirusa.

Nowe usługi dostępne dla Ukraińców z NFZ

Od kwietnia 2023 r. w Polsce zostanie rozszerzona lista świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na koszt publiczny. Zmiany te są niezbędne dla osób z przewlekłymi chorobami oczu, słuchu, narządów wewnętrznych itp.

Nowy wykaz obejmuje następujące świadczenia:

 • świadczenia medyczne dla diabetyków z leczeniem pompą insulinową (dla osób w wieku 18-26 lat);
 • procedury medyczne związane z instalacją, wymianą i konserwacją hydraulicznego zwieracza moczu;
 • instalacja i implantacja aparatów słuchowych
 • leczenie jaskry gałki ocznej
 • wymiana stymulatorów nerwu błędnego;
 • leczenie pacjentów z udarem mózgu na specjalistycznych oddziałach;
 • leczenie tętniaków aorty;
 • dostęp naczyniowy do terapii nerkozastępczej;
 • witrektomia;
 • procedura fiksacji pompy baklofenowej w przypadku opornej spastyczności;
 • kompleksowa opieka specjalistyczna dla pacjentów z wszelkimi chorobami przewlekłymi.

Zobacz też: Substytuty i zamienniki leków ukraińskich w Polsce

Inne ważne zmiany NFZ wejdą w życie 1 lipca. Specjalistyczne zakłady opieki zdrowotnej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia będą mogły przyjmować pacjentów i udzielać świadczeń bezpłatnie:

 • opieki kardiologicznej;
 • ambulatoryjnej opieki medycznej.

Jak uzyskać bezpłatną wizytę u lekarza specjalisty w ramach NFZ?

Aby zgłosić się do lekarza specjalisty w Polsce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Na podstawie badania lekarz zdecyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjenta do specjalisty. Często lekarz rodzinny sam zleca niezbędną diagnostykę i badania laboratoryjne oraz przepisuje leczenie. W bardziej skomplikowanych przypadkach lekarz wystawia skierowanie do lekarza specjalisty (okulisty, ortopedy, kardiologa, endokrynologa itp.) lub decyduje o pilnej hospitalizacji.

W zależności od konkretnego przypadku lekarz specjalista może zalecić leczenie, wystawić skierowanie do innych lekarzy specjalistów, na diagnostykę, na badania laboratoryjne, przyjąć pacjenta do szpitala, wypisać skierowanie na planowaną operację lub leczenie ambulatoryjne.

Należy zauważyć, że w Polsce istnieją bardzo długie listy oczekujących do lekarzy specjalistów i gabinetów – pacjent może czekać od 1 do 3 miesięcy.

Ważne! Do onkologa, ginekologa, psychiatry, stomatologa i wenerologa można umówić się bez skierowania od lekarza rodzinnego.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *