Dla kogo przeznaczona jest pomoc finansowa Becikowe i jak mogę ją otrzymać?

Komentarze 0
Pomoc finansowa od firmy Becikowe

W 2023 r. wszyscy rodzice nowonarodzonych dzieci mieszkający w Polsce, którzy spełniają określone kryteria, będą mogli otrzymać zasiłek Becikowe. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest to świadczenie i jak się o nie ubiegać.

Na czym polega pomoc Becikowego?

Becikowe to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka, rodzaj zasiłku rodzinnego w Polsce. Wypłacane jest na konto bankowe lub przekazem pocztowym.

Osoby kwalifikujące się do otrzymania pomocy:

 • Obywatele polscy zamieszkujący w Polsce;
 • osoby posiadające obywatelstwo Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Szwajcaria, Wielka Brytania);
 • posiadają obywatelstwo innego kraju, ale mają zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt i pracę w Polsce.

Ważne! Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. są uprawnieni do ubiegania się o świadczenie Becikowe.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Ma prawo ubiegać się o pomoc:

 • jednego z rodziców dziecka;
 • Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;
 • opiekun faktyczny dziecka to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła w sądzie wniosek o przysposobienie.

Kryteria otrzymania Becikowego

Aby ubiegać się o pomoc porodową i ją otrzymać, należy spełnić określone kryteria:

 1. Kobieta w ciąży musi zarejestrować się w placówce opieki zdrowotnej nie później niż 10 tygodni przed porodem, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim od lekarza lub położnika (nie dotyczy opiekunów). Wcześniej pisaliśmy o urlopie macierzyńskim w Polsce.
 2. Dochód rodziny nie przekracza kwoty 1 922 zł na osobę.
 3. Złożyć wniosek nie później niż 12 miesięcy po urodzeniu dziecka.
 4. Jeśli jesteś opiekunem, musisz złożyć dokumenty nie później niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia oficjalnej opieki lub adopcji (w tym przypadku należy pamiętać, że zasiłek jest przeznaczony dla dzieci poniżej 18 roku życia).

Zobacz też: Pomoc finansowa od The $1K Project

Ważne! W przypadku Ukraińców, którzy przyjechali do Polski z powodu rosyjskiej agresji, brane są pod uwagę dochody tylko tych członków rodziny, którzy przebywają z nimi w Polsce.

Dokumenty, które musisz mieć, aby otrzymać Becikowe

Aby ubiegać się o Becikowe, należy podać:

 • wniosek o świadczenia (wniosek o becikowe);
 • dane Twoje i dziecka, dla którego będziesz ubiegać się o zasiłek;
 • Numery PESEL;
 • oryginał i kopię aktu urodzenia dziecka;
 • Adres e-mail;
 • numer rachunku, na który zostaną przelane środki;
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza lub położnika stwierdzające, że rodząca kobieta została zarejestrowana w placówce medycznej nie później niż 10 tygodni przed porodem;
 • zaświadczenie o dochodach rodziny (w razie potrzeby dokumenty dotyczące utraty lub zmiany dochodów);
 • dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce – dla cudzoziemców;
 • pisemne oświadczenie, że nie otrzymywałeś wcześniej zasiłku rodzinnego;
 • dla Ukraińców, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 r. – stempel (w paszporcie lub innym dokumencie) z datą przekroczenia granicy.

Rodzice samotnie wychowujący dziecko muszą dodatkowo przedłożyć następujące dokumenty:

 • kopia aktu stanu cywilnego (jeśli jedno z rodziców dziecka nie żyje lub jest nieznane);
 • dokument przedłożony w sądzie, który wymaga płacenia alimentów na rzecz jednego z rodziców lub potwierdza odmowę pobierania alimentów na rzecz dziecka.

Algorytm ubiegania się o świadczenia Becikowe

Wniosek i dokumenty można złożyć osobiście w polskim urzędzie gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej, pocztą lub online. Aby ubiegać się o świadczenia online, należy:

 1. Zaloguj się i zarejestruj na portalu Emp@tia przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 2. Wprowadź swoje dane osobowe.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Oczekiwanie na odpowiedź od właściwego organu w miejscu zamieszkania.

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 1-2 miesięcy, a w przypadku pozytywnej decyzji środki zostaną przelane na numer konta podany we wniosku.

Co powinienem zrobić, jeśli odmówiono mi pomocy?

Jeśli urząd odmówi Ci przyznania Becikowego, możesz odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni, składając (osobiście lub listem poleconym) odpowiedni wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *