Ważne zmiany w kodeksie pracy od stycznia 2023 roku

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 18 stycznia 2023
Komentarze 0
podpisanie umowy o prace w Polsce. PL Source: Vista Create

W 2023 roku spodziewanych jest kilka ważnych zmian w kodeksie pracy. Wśród nich jest badanie trzeźwości i konsolidacja pracy zdalnej na szczeblu urzędowym. Dowiedz się, jakich innych innowacji możemy spodziewać się od 2023 roku.

Praca zdalna i sprawdzanie trzeźwości pracowników

Od 2023 roku praca zdalna zostanie oficjalnie zapisana w polskim kodeksie pracy. Będzie ona jednak świadczona przez ściśle określoną liczbę dni w roku. Wśród możliwych opcji pracy zdalnej będą:

 • właściwa – która odbywa się całkowicie lub częściowo poza miejscem pracy;
 • praca zdalna z inicjatywy przełożonego – muszą być ku temu poważne przyczyny, takie jak epidemia czy pandemia.
 • praca zdalna epizodyczna – na prośbę pracownika, jeśli potrzebuje opieki nad chorym krewnym itp. W takim przypadku możesz pracować zdalnie nie dłużej niż 24 dni w roku.

W pierwszych dwóch przypadkach pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi wszystko, co niezbędne oraz pokryć koszty opłat za media, które są wymagane do pracy zdalnej.

Nowe przepisy przewidują również pracę zdalną dla rodziców wychowujących dziecko do 8 roku życia. Wcześniej rodzice mogli przejść na pracę zdalną, jeśli wychowywali dziecko do 4 roku życia. Teraz jest to możliwe, jeśli wychowujesz dziecko do 8 roku życia. Ważne jest, aby Twoje stanowisko pracy przewidywało możliwość pracy zdalnej. Jeśli więc Twoje dziecko jest starsze niż ten wiek lub pracujesz fizycznie, praca zdalna nie jest dla Ciebie przewidziana.

Jeśli pracodawca odmawia Ci możliwości pracy zdalnej lub elastycznego rozkładu czasu pracy, ma obowiązek uzasadnić to na piśmie. Ponadto pracownikom, którzy wychowują dziecko do lat 8, nie można przydzielić pracy w godzinach nadliczbowych lub nocnych bez zgody tych pracowników. To samo dotyczy podróży służbowych.

Zmiany dotyczą również badania trzeźwości pracowników. Sprawdzane będą zarówno osoby pracujące stacjonarnie, jak i te, które pracują zdalnie. Jednocześnie należy pamiętać, że:

 1. wprowadzenie kontroli trzeźwości musi być ustalone w porozumieniu grupowym, w regulaminie pracy lub wcześniej zgłoszone;
 2. zasady kontroli trzeźwości muszą zawierać: rodzaj sprzętu używanego do kontroli, częstotliwość i czas kontroli;
 3. badanie trzeźwości nie powinno naruszać praw pracownika;
 4. badania trzeźwości nie wykonuje się metodami laboratoryjnymi, a urządzenia używane do badań posiadają ważne świadectwo wzorcowania i kontroli jakości;
 5. w przypadku kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną, odbywa się ona poza zakładem pracy takiego pracownika w godzinach jego pracy i nie powinna naruszać jego przestrzeni osobistej.

Za stan nietrzeźwości uważa się stan, w którym stężenie alkoholu wynosi 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Karą za przebywanie w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym jest nagana, niedopuszczenie do pracy lub nawet zwolnienie z pracy.

Zmiany dotyczące udzielania urlopów pracowniczych

Istotne zmiany dotyczą również warunków udzielania urlopów pracowniczych. Obecnie pracownikom w Polsce przysługują następujące rodzaje urlopów:

 • planowane wakacje;
 • urlop macierzyński;
 • urlop na opiekę nad dzieckiem lub krewnym;
 • urlop w przypadku choroby lub siły wyższej;

Zmiany będą dotyczyć urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych i zwolnień chorobowych. Jeśli mówimy o urlopie macierzyńskim, to tutaj nastąpią poniższe zmiany:

 • urlop będzie trwał od 41 do 43 tygodni;
 • każdy rodzic będzie miał 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu macierzyńskiego;

Obecnie urlop macierzyński trwa od 32 do 34 tygodni, a ojcu dziecka przysługują 2 tygodnie urlopu tacierzyńskiego.

Jeśli mówimy o urlopie opiekuńczym, to tutaj przewidziano następujące zmiany:

 • osobie chcącej skorzystać z takiego urlopu przysługuje 5 dni w roku kalendarzowym;
 • dni tego urlopu nie będą odliczane od urlopu na wniosek pracownika;
 • urlop nie będzie płatny;
 • pracownik musi złożyć wniosek o udzielenie takiego urlopu na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Jeśli mówimy o urlopie z powodu okoliczności siły wyższej, zmiany są przewidziane w następujący sposób:

 • zapewnione zostaną dwa dodatkowe dni wolne w roku;
 • weekendy nie będą odejmowane od całkowitego urlopu;
 • za te dni pracownikowi przysługiwać będzie 50% wynagrodzenia;
 • zdarzenia siły wyższej muszą dotyczyć rodziny i obejmować okoliczności takie jak choroba lub wypadek.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Nowe warunki zatrudnienia cudzoziemców

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Od stycznia 2023 zatrudnianie pracowników z zagranicy musi odbywać się całkowicie elektronicznie. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie zezwolenia, podjęcie pracy oraz uzyskanie umowy o pracę w formie elektronicznej.

Zobacz też: Numer PESEL: odpowiedzi na najważniejsze pytania

Dodatkowo w ramach tej nowelizacji zostanie utworzona specjalna baza płac. Ma to zapobiegać sytuacjom, w których cudzoziemcy za tę samą pracę otrzymują niższe wynagrodzenie niż Polacy. Zmiany przewidują również uproszczenie procedury wydawania zezwolenia na dalszą pracę.

Zmiany dotyczące płacy minimalnej

Również od stycznia 2023 r. wzrośnie poziom płacy minimalnej w Polsce. Obecnie minimalna płaca na umowę o pracę wynosi 3010 brutto miesięcznie, a na umowę zlecenie – 19,70 zł za godzinę. W 2023 roku liczby te zmienią się dwukrotnie.

Jeśli chodzi o umowę o pracę, to od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3490 zł miesięcznie. Na tym jednak podwyżki się nie kończą. Już w lipcu spodziewany jest kolejny wzrost płacy minimalnej. Od tego miesiąca będzie on wynosił 3600 zł.

Jeśli mówimy o umowie zlecenie, to również należy się spodziewać dwukrotnej zmiany. Od 1 stycznia 2023 roku stawka minimalna wyniesie 22,80 zł. A począwszy od 1 lipca 2023 r. stawka minimalna w ramach tej umowy będzie wynosiła 23,50 zł.

Więcej o wszystkich zmianach w kodeksie pracy można przeczytać pod tym linkiem. Należy pamiętać, że zmiany nie weszły jeszcze w życie.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *