Nowe zasady wjazdu do strefy Schengen 2023

Irina Turaieva
6 czerwca 2023
Komentarze 0
Wiza Schengen, która zmieniła zasady Source: Vista Create

Komisja Europejska zatwierdziła wprowadzenie nowych zasad dla obywateli państw trzecich wjeżdżających do strefy Schengen. Dowiedz się, co się zmieni przy przekraczaniu granicy Schengen i dla kogo, a także kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Zmieniają się zasady wjazdu do Schengen

Wkrótce obywatele państw trzecich, którzy mają prawo wjazdu do krajów strefy Schengen bez wizy lub którzy wjadą na wizie krótkoterminowej, nie będą mieli stempla w paszporcie przy przekraczaniu granicy. Poinformował o tym schengenvisainfo.com, międzynarodowy portal poświęcony tematyce wizowej. Jak podaje strona, w najbliższym czasie ma zostać wprowadzony nowy, zautomatyzowany system, który będzie elektronicznie rejestrował i wprowadzał do bazy danych informacje o wjeździe i wyjeździe cudzoziemców.

System automatycznej kontroli przekraczania granicy Schengen przez obywateli państw trzecich nosi nazwę systemu wjazdu/wyjazdu (EES). Ma być w pełni sprawny w 2024 roku.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Jakie zadania rozwiąże automatyczny system kontroli wejścia i wyjścia EES?

Głównym zadaniem zautomatyzowanego systemu Entry/Exit będzie śledzenie czasu spędzonego przez obywateli państw trzecich w strefie Schengen oraz rejestrowanie ewentualnych naruszeń pobytu podróżnych. Innymi słowy, będzie śledzić i wykrywać osoby, które przekroczyły dozwolony okres pobytu w strefie Schengen.

Uzasadniając wagę i znaczenie wprowadzenia nowego systemu automatycznej kontroli przejść granicznych w strefie Schengen, Europejska Komisja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych w swoim oświadczeniu wyjaśnia, że:

EES zastąpi obecny system ręcznego stemplowania paszportów, który jest czasochłonny, nie dostarcza wiarygodnych danych na temat przekraczania granic i nie pozwala na systematyczne wykrywanie osób nadmiernie przedłużających pobyt.

Tak więc, zgodnie z planem, automatyzacja procesów przekraczania granic przez obywateli państw trzecich za pośrednictwem systemu wjazdu/wyjazdu powinna nie tylko ułatwić monitorowanie okresu ich pobytu w strefie Schengen, ale także zmodernizować i przyspieszyć bezpośrednie procedury techniczne kontroli dokumentów granicznych. To z kolei powinno pozwolić podróżnym z krajów trzecich na szybsze przekraczanie granicy Schengen.

Przypominamy, że Ukraińcy, którzy wyjechali do Polski w związku z wojną, uzyskali status ochrony czasowej PESEL UKR (od stycznia 2023 r., 30 dni od momentu przyjazdu) oraz aktywowali cyfrowe zaświadczenie o legalnym pobycie na terytorium RP Diia.pl, mają prawo do przekroczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na podstawie tego dokumentu elektronicznego oraz z ważnym dokumentem podróży. Jeśli te warunki są spełnione, Ukraińcy mogą poruszać się w strefie Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jak będzie działał system automatycznej kontroli granicznej w strefie Schengen?

Obecnie wiadomo, że system Entry/Exit, czyli zautomatyzowany system kontroli przekraczania granicy Schengen przez obywateli państw trzecich, będzie rejestrował wszystkie niezbędne dane osobowe podróżnych, w tym

  • imię i nazwisko osoby wjeżdżającej do strefy Schengen;
  • rodzaj dokumentu podróży, na podstawie którego dokonywany jest wpis;
  • twarz i odciski palców podróżnego;
  • data i miejsce wjazdu i wyjazdu;
  • długość pobytu obywatela państwa trzeciego w strefie Schengen.

Warto zauważyć, że bezpośrednio po uruchomieniu systemu automatycznej kontroli Entry/Exit System podróżni uprawnieni do wjazdu do strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego będą zobowiązani do uzyskania przed podróżą zezwolenia na wjazd. Zezwolenie to będzie wydawane online za pośrednictwem platformy europejskiego systemu informacji o podróży i zezwoleń (ETIAS).

Co to jest ETIAS?

Prace nad wdrożeniem Europejskiego Systemu Informacji i Autoryzacji Podróży rozpoczęły się w 2016 r. Europejski System Informacji i Autoryzacji Podróży ma stać się swoistym analogiem amerykańskiego Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). W ramach ETIAS każdy wnioskodawca zostanie poddany kontroli bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy dany podróżny może wjechać do strefy Schengen.

Faktem jest, że osoby planujące podróż z krajów, których obywatele są uprawnieni do przebywania na terenie UE do 90 dni bez wizy turystycznej, są tym samym zwolnione z konieczności przechodzenia przez długotrwały proces ubiegania się o wizę i odpowiednich kontroli. Ale system ETIAS pozwoli na szybkie i zdalne sprawdzenie bezpieczeństwa konkretnego podróżnego, który ma wjechać na teren strefy bezwizowej, i upewnienie się, że osoba ta rzeczywiście nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa żadnego z krajów Schengen. Dlatego ten system zezwoleń na wjazd będzie gromadził, śledził i aktualizował niezbędne informacje na temat przyjeżdżających podróżnych, umożliwiając podróżnym ustalenie przed każdą podróżą, czy ich wjazd do strefy Schengen będzie stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Zobacz też: Kredyt hipoteczny w Polsce dla Ukraińców

Podobno koszt usług ETIAS będzie wynosił 7 euro na osobę. Jednocześnie zezwolenie uzyskane pierwotnie za pośrednictwem Europejskiego Systemu Informacji i Autoryzacji Podróży pozostanie ważne przez trzy lata. Według szacunków, dziś na świecie jest około 1,4 mld osób, które mogą legalnie wjechać do strefy Schengen bez wiz. Dlatego wszyscy oni, planując podróż do krajów strefy Schengen, muszą wystąpić o zezwolenie ETIAS.

Planowane zmiany w procesie ubiegania się o wizę

Wprowadzenie systemu wjazdu/wyjazdu i systemu ETIAS nie jest jedyną zmianą, z którą w najbliższym czasie będą musieli zmierzyć się obywatele państw trzecich planujący podróż do Europy. Niedawno rząd UE ogłosił również swoje plany zmian, a mianowicie uproszczenie i unowocześnienie procedury ubiegania się o wizę.

I pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione. Na przykład Parlament Europejski przyjął niedawno sprawozdanie w sprawie przeniesienia procedury ubiegania się o wizy Schengen całkowicie do Internetu. Dlatego w najbliższym czasie należy spodziewać się modernizacji procesu ubiegania się o wizę Schengen. Ostatecznie efektem końcowym przyjętego sprawozdania powinna być całkowita rezygnacja z fizycznego składania wniosków i naklejek wizowych na rzecz całkowitego przeniesienia procedury na format cyfrowy.

Według Parlamentu Europejskiego, po zatwierdzeniu odpowiedniego algorytmu wnioski wizowe będą rozpatrywane na jednej platformie. Jednocześnie wnioskodawcy będą mogli dowiedzieć się, który kraj przyjmuje ich wniosek.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *