Nowelizacja specustawy: nowe warunki dla osób prowadzących firmę w Polsce

10 maja 2022

Uchwalono nowe przepisy dla ukraińskich przedsiębiorców w Polsce. Między innymi złagodzono warunki uzyskania zezwolenia na pobyt oraz uzyskiwania karty pobytu. Omawiamy dokładne zmiany, jakie zaszły w związku z nowelizacją specustawy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Złagodzone warunki uzyskiwania karty pobytu

Do 31 grudnia 2022 r. czasowo złagodzone zostały warunki uzyskania zezwolenia na pobyt (karty pobytu) dla Ukraińców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w Polsce.

Zgodnie z nowym art. 42 ust. 12 specustawy do dnia 31 grudnia 2022 roku w celu wydania zezwolenia na pobyt przedsiębiorca z Ukrainy nie musi spełniać standardowych wymogów przewidzianych w ustawie o cudzoziemcach (art. 142 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach), a mianowicie:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt uzyskał dochód w wysokości co najmniej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie;
  2. zatrudnia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch pracowników obywateli polskich lub cudzoziemców kilku kategorii, przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku;
  3. posiada środki do spełnienia w przyszłości warunków 1 i 2.

Decyzja ta umożliwia wszystkim obywatelom Ukrainy, których pobyt w Polsce jest legalny, prowadzenie w Polsce indywidualnej działalności gospodarczej. Założenie firmy przez obywatela Ukrainy nie sprawia w tej chwili żadnych trudności. Aby rozpocząć działalność gospodarczą, należy uzyskać numer PESEL i spełnić standardowe obowiązki rejestracyjne. Uproszczenie uzyskania zezwolenia na pobyt dotyczy wyłącznie Ukraińców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą w Polsce i obowiązuje do 31.12.2022 roku.

Karta pobytu a przybycie do Polski przed 23.02.2022

Czy Ukraińcy, którzy przybyli przed 23 lutego 2022 roku mogą ubiegać się o kartę pobytu na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej w systemie uproszczonym?

Ukraińcy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 roku, mają możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy po dziewięciu miesiącach od wjazdu do Polski. Oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 roku, zarejestrowali się i prowadzą firmę, ale jeszcze nie złożyli wniosku o zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej, powinni jak najszybciej złożyć takie wnioski i oczekiwać, że ich sprawy będą rozpatrywane do 31 grudnia 2022 roku w ramach czasowo uproszczonego schematu.

Nowelizacja specustawy nie zawiera w tym zakresie przepisów przejściowych, w związku z czym ma ona zastosowanie zarówno w przypadku złożenia wniosku przed 14 kwietnia 2022 roku (przed wejściem w życie tego przepisu zmieniającego specustawę), jak i w przypadkach, gdy wniosek nie został jeszcze złożony.

Jeśli jednak Ukraińca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce ubiega się o zezwolenie na pobyt, ale procedura jego udzielenia nie zostanie zakończona do 31 grudnia 2022 roku (co jest dość prawdopodobne ze względu na tradycyjny czas trwania takich spraw), to po 31 grudnia 2022 roku organ będzie zobowiązany do sprawdzenia spełnienia powyższych trzech (1-3) pkt art.142 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o cudzoziemcach. A jeśli nie zostaną one spełnione, sąd będzie zmuszony wydać decyzję negatywną po 31 grudnia 2022 roku. Nowelizacja ta będzie szczególnie cenna dla tych obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przed wojną i otworzyli działalność gospodarczą, np. samozatrudnieni informatycy korzystający z Poland.Business Harbour.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Karta pobytu a przybycie po 24.02.2022

Należy zauważyć, że Ukraińcy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku, w większości podlegają ochronie czasowej (18 miesięcy automatycznego prawa pobytu z możliwością przedłużenia), ale będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej dopiero po 9 miesiącach w Polsce, zgodnie z art. 38 ust. 7 specustawy.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Irina

Możliwość komentowania została wyłączona.