Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza kandydatów z Ukrainy na studia

Komentarze 0
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Source: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wszystkie kierunki studiów oparte są na praktycznym modelu kształcenia. Odróżnia to uczelnię od innych szkół wyższych, gdzie w większości przypadków kształcenie ma profil ogólnoakademicki. Co to oznacza dla studenta?

Profil praktyczny opiera się na zdobywaniu praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem studiów. Studenci podczas zajęć biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach oraz zadaniach laboratoryjnych. W ten sposób zdobywają konkretne, praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłości przy rozwiązywaniu wielu problemów. Są to umiejętności najbardziej cenione przez pracodawców.

Specjalności oferowane przez uczelnię są kluczem do nowoczesnego rynku zatrudnienia. Są one prowadzone przez wykładowców, którzy nie tylko zapewniają doskonałe szkolenie teoretyczne, ale także pomagają w opanowaniu umiejętności praktycznych. WSIiZ podąża za lokalnymi i globalnymi trendami, dlatego kierunki studiów są zarówno odpowiedzią na oczekiwania studentów, pracodawców, jak i współczesnego rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są przez profesorów, naukowców i doświadczonych praktyków biznesów. Są to właściciele lub pracownicy najlepszych i największych firm w regionie, a nawet w całej Polsce.

Ponadto, każdy kierunek i specjalność ma swoich partnerów biznesowych, z którymi uzgadniany jest program studiów. Dzięki temu studenci WSIiZ uczą się tego, co na pewno przyda im się w przyszłości, a także mogą otrzymać ofertę pracy już w trakcie studiów!

Zdrowie i dobre samopoczucie studentów jest bardzo ważne, dlatego uczelnia dokłada wszelkich starań, aby wspierać ich w procesie adaptacji do nowego środowiska. WSIiZ posiada Międzynarodowe Centrum Wsparcia Studentów oraz Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii. Jednostki te zostały stworzone w celu wspierania studentów zagranicznych, ułatwienia im adaptacji do środowiska nauki, integracji z polskimi studentami i poprawy ich umiejętności językowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Source: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Kształcąc się we WSIiZ, studenci będą mogli codziennie spotykać się ze swoimi rówieśnikami – na uczelni studiuje ponad 1500 studentów z różnych krajów, a także z wykładowcami z innych krajów. Dzięki temu młodzi ludzie nabywają umiejętności związane z pracą w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku. Ponadto studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach programu Erasmus+. Po ukończeniu studiów absolwent uczelni staje się pełnoprawnym uczestnikiem globalnego rynku – na przykład jako pracownik międzynarodowej korporacji.

Kampus uczelni WSIiZ w Kielnarowej to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków naukowych w Polsce, w którym wdrażane są innowacyjne metody nauczania. Wykładowcy zachęcają studentów do kreatywnego i analitycznego myślenia, by w przyszłości mogli skutecznie stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata. Wspierają ich w tym specjalnie opracowane programy studiów oraz nowoczesna infrastruktura. Ponadto dostępnych jest wiele zajęć dodatkowych, zgodnych z zainteresowaniami i wyzwaniami współczesnej rzeczywistości.

Zobacz też: Oferujemy wzór CV do skutecznego ubiegania się o pracę w Polsce

Studiując we WSIiZ studenci mają możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów uznawanych na całym świecie i potwierdzających ich umiejętności np. językowe czy informatyczne. Studenci uczelni już w trakcie studiów otrzymują nagrody i wyróżnienia w Polsce i za granicą, a absolwenci często pracują w najlepszych firmach w swoich branżach.

Uczelnia z chęcią wspiera inicjatywy naukowe, biznesowe i artystyczne studentów. Specjaliści obserwują, analizują i pomagają wykorzystać umiejętności studentów. Podejmując studia we WSIiZ, każdy będzie mógł odkryć swoje mocne strony i udoskonalić dotychczasowe atuty, a tym samym rozwinąć swój potencjał.

O sile uczelni świadczy przede wszystkim jej społeczność, dlatego WSIiZ zatrudnia i zaprasza do współpracy osoby, które posiadają ogrom doświadczenia i wiedzy. Oprócz doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie, we WSIiZ można spotkać znanych artystów czy naukowców z najlepszych uczelni na świecie. Uczelnia dba o to, aby wiedza, którą otrzymują tu studenci miała szerokie zastosowanie i była maksymalnie dostosowana nie tylko do zapotrzebowania na rynku pracy, ale także do zainteresowań młodych ludzi.

Przyszłość każdego człowieka jest dla wykładowców uczelni bardzo ważna, ponieważ osiągnięcia absolwentów są najlepszą wizytówką. Kadra dydaktyczna pracuje nad tym, aby każdy student odniósł sukces i wykorzystał swój potencjał. Dzięki badaniom rynku i dostosowaniu do wymagań otoczenia, we WSIiZ można zdobyć wiedzę, która pozwoli z sukcesem wkroczyć w przyszłość i zbudować wymarzoną karierę zawodową.

Rekrutacja trwa do 31 lipca. Dołącz do nas.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *