Biały bilet na Ukrainie: co to jest i kto może go otrzymać?

Sofiia Verhulesovа
Inne, Polska | 19 czerwca 2023
Komentarze 0
Mężczyzna, który otrzymał biały mandat Source: Vista Create

Czym jest biały bilet wojskowy? Kto może go otrzymać? Czy można podróżować za granicę z białym biletem? Odpowiadamy na te pytania w artykule.

Czym jest biały bilet?

Biały bilet oznacza status mężczyzny w wieku wojskowym, który jest niezdolny do służby wojskowej. Zdolność lub niezdolność jest określana po wojskowej komisji lekarskiej (WKL). Wcześniej pisaliśmy o tym, którzy mężczyźni i kobiety mogą przekraczać granicę podczas stanu wojennego.

Istnieją trzy kategorie statusu, które są przypisywane po WKL, które mieszczą się w koncepcji białego biletu:

 • niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, w ograniczonym stopniu zdolny do służby w czasie wojny;
 • czasowo niezdolny (od 6 do 12 miesięcy);
 • niezdolny do służby wojskowej i skreślony z rejestru wojskowego.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl oraz naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jakie choroby pozwalają uzyskać biały bilet?

Zazwyczaj status ograniczonej sprawności w czasie wojny jest określany na podstawie następujących warunków zdrowotnych:

 • choroby zakaźne jelit
 • choroby wirusowe skóry
 • wirusowe choroby błon śluzowych
 • choroby wirusowe układu nerwowego
 • następstwa chorób zakaźnych lub pasożytniczych.

Status tymczasowo niezdolnego do pracy przyznawany jest w związku z:

 • urazami
 • interwencjami chirurgicznymi
 • zaostrzeń chorób przewlekłych
 • zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego
 • niedostatecznym rozwojem fizycznym.

Najczęściej o niezdolności do służby wojskowej i wyrejestrowaniu decydują poważne choroby, na przykład:

 • HIV
 • wirusowe zapalenie wątroby
 • schizofrenia
 • epilepsja
 • upośledzenie umysłowe
 • ciężka postać cukrzycy
 • poważne trudności ze wzrokiem lub słuchem

Więcej informacji na temat stopnia niezdolności do służby z powodu różnych chorób można znaleźć w zarządzeniu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Jednocześnie ustawa zastrzega sobie prawo MEC do określenia ograniczonej sprawności i niezdolności indywidualnie. W stanie wojennym wybór jest zwykle dokonywany na korzyść zdolności do służby, jeśli znajduje się między statusami sprawny i ograniczony. Dowiedz się, jak Ukraińcy mogą potwierdzić swoją niepełnosprawność w Polsce.

Czy doręczenie wezwania do wojska mężczyźnie z białym biletem jest zgodne z prawem?

Prawnicy wskazują, że wezwanie do stawiennictwa nie oznacza faktu mobilizacji, a jedynie zobowiązuje daną osobę do stawienia się w terytorialnym punkcie werbunkowym (dawniej wojskowym biurze werbunkowym) i poddania się wojskowym badaniom lekarskim. Innymi słowy, zawiadomienie o powołaniu do wojska służy aktualizacji informacji na temat dostępnego personelu, który potencjalnie może zostać zmobilizowany.

Jeśli posiadasz biały bilet (i nie masz innych podstaw do odroczenia służby niż stan zdrowia), zostaniesz wysłany na dodatkową komisję lekarską w celu ustalenia Twojej zdolności do służby wojskowej. Następnie powinieneś otrzymać orzeczenie z listą prac, których nie możesz wykonywać ze względu na stan zdrowia. Standardowa lista lekarzy, których należy odwiedzić podczas wojskowej komisji lekarskiej jest następująca:

 • chirurg
 • lekarz ogólny
 • neurolog
 • psychiatra
 • dermatolog
 • dentysta
 • otolaryngolog
 • okulista

Czy mogę zostać powołany do wojska z białym biletem?

Mężczyźni o ograniczonej sprawności fizycznej nadal mogą być powoływani do wojska w czasie wojny, aby służyć w instytucjach, centrach rekrutacyjnych (dawniej zwanych wojskowymi biurami werbunkowymi), jednostkach wsparcia itp. Innymi słowy, tacy mężczyźni zwykle służą na tyłach, a nie na linii frontu, choć prawo nie zabrania wysyłania osób z takim statusem do strefy walk na stanowiska odpowiednie dla ich stanu zdrowia.

Status tymczasowo niezdolnego do służby zwalnia ze służby na froncie na określony czas: od 6 do 12 miesięcy. Osoba z tym statusem nadal podlega obowiązkowi służby wojskowej i musi wykonywać zadania wyznaczone przez dowódcę na podstawie jej stanu zdrowia. Po upływie określonego okresu czasowej niezdolności do służby konieczne będzie ponowne złożenie wniosku do MEC, gdzie status zostanie zaktualizowany na inny.

Zobacz też: Dofinansowanie 700 złotych z UNHCR – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Osoby niezdolne do służby wojskowej i skreślone z ewidencji wojskowej zostają trwale zwolnione ze służby. Jeśli taka osoba chce, może dobrowolnie ubiegać się o służbę na określonych (niebojowych) stanowiskach w organach rządowych, komisariatach wojskowych, placówkach służby zdrowia Sił Zbrojnych Ukrainy, instytucjach badawczych itp.

Czy można podróżować za granicę z białym biletem?

Możesz podróżować za granicę tylko wtedy, gdy zgodnie z prawem nie możesz zostać powołany do wojska, tj. nie jesteś zarejestrowany. Ponieważ mężczyźni z ograniczoną sprawnością są nadal rejestrowani i powoływani do służby na tyłach, podczas gdy ci, którzy są tymczasowo niezdolni do służby, nadal podlegają służbie wojskowej, mogą wykonywać obowiązki ze względów zdrowotnych i mogą być zdolni do służby na linii frontu po pewnym czasie, nie mogą podróżować za granicę.

Mężczyzna w wieku od 18 do 60 lat może legalnie podróżować poza Ukrainę z białym biletem tylko wtedy, gdy ma status niezdolnego do służby wojskowej i skreślonego z rejestru wojskowego.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *