Zielona karta a obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskich samochodów w Polsce

29 kwietnia 2022
Licznik samochodowy auta ubezpieczonego w Polsce

Mieszkańcy Ukrainy, uciekając przed działaniami wojennymi na terytorium ich kraju, przedostawali się do Polski różnymi środkami transportu. Część rodzin przyjechała własnymi samochodami. W takiej sytuacji nie sposób zadbać o kompletne dokumenty dotyczące samochodu oraz jego ubezpieczenia.

Zielona karta

Przekraczając granicę ukraińsko-polską własnym samochodem, samo ukraińskie ubezpieczenie OC auta nie wystarczy. Niezbędne jest Zielona Karta, która potwierdzi, że ukraiński ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody wynikające z kolizji danego pojazdu. Z reguły Zieloną Kartę wydaje towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC. Zielona karta jest wydawana na okres od 15 dni do 12 miesięcy i gwarantuje ona, że możemy poruszać się danym autem po polskich drogach bez dodatkowego ubezpieczenia. To specjalne ubezpieczenie daje zapewnienie, że w razie kolizji lub wypadku z naszej winy ubezpieczyciel pokryje straty materialne wyrządzone osobom trzecim. Zakres gwarancji Zielonej Karty pokrywa się z zakresem ochrony naszego ubezpieczenia OC. We wszystkich krajach zrzeszonych w Systemie Zielonej Karty, blankiet ubezpieczenia wygląda jednakowo, a spisany jest w języku narodowym oraz angielskim lub francuskim. Mówiąc najprościej, Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym potwierdzającym posiadanie polisy komunikacyjnej OC.

Ubezpieczenie graniczne pojazdu

Ubezpieczeniem granicznym pojazdu nazywa się krótkoterminowe ubezpieczenie komunikacyjne, będące ochroną kierowcy danego pojazdu od odpowiedzialności cywilnej, za spowodowane szkody w ruchu drogowym poza granicami swojego kraju. Różnica pomiędzy ubezpieczeniem granicznym a polisą Zielonej Karty polega na tym, że Zielonej Karty nie można wykupić przy przekraczaniu granicy państwowej, natomiast ubezpieczenie graniczne wykupuje się na przejściu granicznym. Niektórzy ubezpieczyciele, z którymi zawarto umowę OC, wydają Zieloną Kartę za darmo. Ubezpieczenie graniczne zawsze jest płatne i można je zawrzeć tylko na 30 dni od momentu wykupienia.

Bezpłatne ubezpieczenie graniczne dla obywateli Ukrainy

Wjeżdżając na terytorium Polski pojazdem mechanicznym, trzeba mieć wykupioną polisę Zielonej Karty. Poruszanie się samochodem osobowym, czy innym pojazdem mechanicznym po drogach publicznych bez ważnej polisy OC granicznej jest karalne. Poza tym w razie wyrządzenia komuś szkody, nie mając wykupionej polisy OC, zapłaci za nią Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a potem wystąpi na drodze sądowej do sprawcy o pokrycie wszelkich kosztów. Uciekając przed działaniami wojennymi trudno wymagać, aby ludzie troszczyli się o wszelkie dokumenty potwierdzające nie tylko ich tożsamość, ale też dotyczące pojazdu mechanicznego. Dlatego cztery towarzystwa ubezpieczeniowe wystąpiły naprzeciw potrzebom uciekinierów wojennych i zaoferowali darmowe ubezpieczenie graniczne. Allianz, ERGO Hestia, PZU oraz Warta bezpłatnie wydają ubezpieczenie graniczne lub Zielona Kartę na okres 30 dni. Wystarczy na przejściu granicznym skontaktować się z przedstawicielem jednego z wymienionych towarzystw, aby uzyskać nieodpłatnie ubezpieczenie OC graniczne. Warto jeszcze raz podkreślić, że obywatele Ukrainy mają zapewnione darmowe ubezpieczenie graniczne na okres 30 dni. Bezpłatna polisa graniczna OC auta przysługuje osobom, które przekraczały granicę po 24 lutego.

Zobacz też: Podróżuj taniej dzięki promocji RKP Intercity

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Możliwość komentowania została wyłączona.