Zmiany w zasadach segregacji odpadów. Pojawią się nowe kontenery

Komentarze 0
Kontenery na śmieci Foto: Marian Savchyshyn/Ukrainian in Poland

Konsumenci, władze lokalne i przedsiębiorstwa stoją w obliczu istotnych zmian w systemie sortowania i recyklingu odpadów. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie polskiego prawa do standardów UE i poprawę stanu środowiska. Podpowiadamy, jakie zmiany zostaną wprowadzone 1 stycznia 2025 roku.

W Polsce obowiązują jedyne standardy, które wymagają stosowania kolorowych pojemników do sortowania odpadów. Główne kolory sortowania odpadów to: żółty dla metali i tworzyw sztucznych, niebieski dla papieru, zielony dla szkła, brązowy dla bioodpadów i szary dla odpadów zmieszanych.

Zmiany, które wejdą w życie z początkiem 2025 roku spowodują istotną korektę zasad segregacji odpadów.

Zwrot plastikowych butelek do sklepu w Polsce

Od 1 stycznia 2025 r. wszystkich konsumentów w Polsce czekają istotne zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu. Najważniejszym z nich będzie wprowadzenie systemu kaucyjnego. Wymagana będzie kaucja za plastikowe butelki o pojemności do 3 litrów i puszki o pojemności do 1 litra. Duże sklepy będą zobowiązane do ich odbioru i zwrotu kaucji, do której nie będzie wymagany paragon. Małe sklepy będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na sfinansowanie działalności systemu kaucyjnego.

Obowiązkowe sortowanie tekstyliów

Od początku nowego roku konsumenci w Polsce będą zobowiązani do segregowania odpadów tekstylnych, które obejmują używaną odzież i inne odpady należące do tej kategorii.

Oczekuje się, że zmiana ta będzie wymagała rozbudowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub wprowadzenia alternatywnych rozwiązań. Możemy się spodziewać na wprowadzenie dodatkowego pojemnika na tę kategorię odpadów. Nie wiadomo jeszcze, jaki kolor zostanie mu nadany.

Nowe zasady sortowania odpadów budowlanych

Zmiany czekają również branżę budowlaną – deweloperzy, firmy budowlane i remontowe będą musiały segregować odpady budowlane i remontowe na sześć różnych grup, takich jak drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, materiały ceramiczne i kamienie.

Nowa ustawa dostosowuje polskie prawo do wymogów unijnej dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Konsumenci będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia związane ze zwrotem butelek do sklepów. Z drugiej strony przedsiębiorstwa będą musiały ponieść dodatkowe koszty związane z organizacją nowych systemów selektywnej zbiórki. Gminy i firmy powinny intensywnie przygotowywać się do nowych przepisów.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Zmiany, które mają zostać wprowadzone w systemie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2025 r., mają na celu zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

Ustawodawca oczekuje, że wprowadzenie tych zmian doprowadzi do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.

Nowe przepisy będą wyzwaniem zarówno dla konsumentów, samorządów, jak i przedsiębiorstw, ale są niezbędne do dostosowania się do standardów UE.

Jak poprawnie segregować śmieci

Przepisy dotyczące sortowania odpadów mają na celu promowanie skutecznego recyklingu odpadów, zmniejszenie zanieczyszczenia i ochronę środowiska. Główne kategorie sortowania odpadów w Polsce to: szkło, papier, metal, plastik, bioodpady i odpady zmieszane.

Szkło – zielony pojemnik

Szklane butelki, słoiki i inne szklane produkty należy wrzucać do zielonych pojemników.

Nie należy wyrzucać do zielonych pojemników szkła zawierającego zanieczyszczenia (np. resztki jedzenia), ceramiki, naczyń porcelanowych, luster, szkła okiennego.

Papier – niebieski pojemnik

Gazety, czasopisma, karton, książki, zeszyty, torby papierowe i inne produkty papierowe należy wrzucać do niebieskich pojemników.

Nie należy wyrzucać do niebieskich pojemników zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru, opakowań po żywności, pieluch, ręczników i serwetek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Do tej kategorii odpadów, które wrzucamy do żółtego pojemnika, należą plastikowe butelki, opakowania po żywności, metalowe puszki, folie aluminiowe, wieczka i inne plastikowe opakowania.

Nie wyrzucamy do żółtego pojemnika zanieczyszczonych opakowań, baterii, urządzeń elektronicznych, worków infuzyjnych i pojemników z substancjami niebezpiecznymi.

Bioodpady (Bioodpady) – brązowy pojemnik

Resztki jedzenia, owoce, warzywa, fusy po kawie, torebki po herbacie i resztki roślin możemy wyrzucić do brązowego pojemnika.

Nie wyrzucamy do brązowego pojemnika kości, nabiału, mięsa, ryb, odchodów zwierząt domowych, odpadów ogrodowych (np. dużych gałęzi).

Odpady zmieszane – pojemnik szary

Szary pojemnik jest przeznaczony na wszystkie rodzaje odpadów, które nie należą do powyższych kategorii. Mogą to być zmieszane odpady domowe, zanieczyszczony papier, odpady higieniczne itp.

Sortowanie śmieci – jak oddzielać odpady niestandardowe

Jeśli nie możesz wyrzucać odpadów do zwykłych kolorowych pojemników, powinieneś postąpić z nimi w specjalny sposób, np. oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). To miejsce na wszystkie odpady, które ze względu na swój charakter, skład chemiczny lub właściwości fizyczne mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi lub prowadzić do zanieczyszczenia procesów przetwarzania odpadów.

Zobacz też: Czym jest czynsz i jak płacić za media w Polsce?

Na przykład żarówki, odpady elektryczne i medyczne, odpady z remontów i budowy, niebezpieczne chemikalia i odpady wielkogabarytowe powinny trafiać do PSZOK. Wszystkie odpady, których nie można wyrzucić do zwykłych pojemników, powinny trafić do PSZOK. Oczywiście drobne odpady, takie jak baterie, świetlówki czy przeterminowane leki, również można oddawać do punktów handlowych, które dysponują pojemnikami do zbiórki tego typu odpadów.

Należy pamiętać, że w Polsce mogą występować lokalne różnice w zasadach sortowania odpadów, dlatego zaleca się kontakt z lokalnymi władzami miejskimi lub wyspecjalizowanymi źródłami informacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *