Umowa zlecenie – czym jest i co należy o nej wiedzieć

Yana Zakharchuk
Polska, Praca, Ukraina | 11 października 2023
Komentarze 0
Pracownik podpisuje protokół ustaleń z pracodawcą-PL Source: Vista Create

Według ZUS, obecnie w Polsce oficjalnie pracuje około 750 000 obywateli Ukrainy. Jedną z form umowy między pracodawcą a pracownikiem jest Umowa zlecenie. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, czym jest ta umowa, jakie są jej zalety i wady oraz na co należy zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu.

Jakie są warunki Umowa zlecenie w Polsce?

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, która zgodnie z polskim Kodeksem pracy reguluje relacje między pracownikiem a pracodawcą. Takie umowy mogą być podpisywane na określoną ilość pracy lub na określony czas, ale okres obowiązywania umowy nie jest prawnie ograniczony.

Umowa zlecenie ma wiele wad dla pracowników: niski poziom ochrony socjalnej, brak urlopów i zwolnień chorobowych, stosunki pracy z możliwością zwolnienia w dowolnym momencie itp.

Pomimo faktu, że często pojawiają się głosy nawołujące do zniesienia tego rodzaju umowy, jest ona nadal ważna i nie ma podstaw do jej zakazania. W niektórych sytuacjach taka forma zatrudnienia może być korzystna dla pracownika, np:

 • w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin i pracy w niepełnym wymiarze godzin;
 • praca w domu;
 • wykonywanie dodatkowych zadań nieprzewidzianych w głównej umowie o pracę.

Jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale ma warunki pracy, które są określone w warunkach zatrudnienia, może zakwestionować niezgodność umowy z prawem w sądzie, w którym to przypadku poprzedni warunek zostanie anulowany z mocą wsteczną. Warunki zatrudnienia są sporządzane, gdy:

 • pracownik ma jasny harmonogram pracy, który został sprawdzony i uzgodniony;
 • pracownik ma wyznaczone miejsce pracy;
 • pracownik i pracodawca uzgodnili wymagany zakres prac;
 • pracownik jest podporządkowany pracodawcy.

Tym samym, jeśli dana osoba ma takie okoliczności stałego zatrudnienia, nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Umowa zlecenie: zalety i wady dla Ukraińców pracujących w Polsce

Umowa zlecenie jest najczęściej zawieraną umową o pracę w Polsce. Jeśli istnieją formalne przesłanki do zawarcia takiej umowy, pracodawcy preferują ją. Wynika to z faktu, że umowa zlecenie nie wymaga spełnienia wielu parametrów, które są obowiązkowe w przypadku umowy o pracę:

 • Nadgodziny mogą nie być płatne;
 • brak płatnego urlopu;
 • zwolnienie chorobowe nie jest płatne;
 • nie jest wliczany do stażu pracy (w wielu przypadkach);
 • zwykłe rozwiązanie umowy;
 • brak ograniczeń dotyczących godzin pracy (godziny pracy mogą przypadać w weekendy, święta, w nocy);
 • Część opłat państwowych może, ale nie musi zostać przeniesiona na pracownika;
 • pracodawca może zmienić warunki bez zgody pracownika.

Umowa o dzieło jest pod wieloma względami podobna do umowy zlecenia, z tą różnicą, że zawierana jest na określony, krótkoterminowy zakres prac. Innymi słowy, Umowa o dzieło zawierana jest w celu osiągnięcia określonego rezultatu, podczas gdy Umowa zlecenie zawierana jest w celu wykonania określonego procesu. Pod względem uprawnień pracowniczych są one tożsame.

Wynagrodzenie warunkowe Umowa zlecenie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie Umowa zlecenie są wynagradzani według stawki godzinowej. Od 1 lipca 2023 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 brutto (płaca minimalna 3 600 zł brutto).

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Według wstępnych danych, w styczniu i lipcu 2024 r. planowane są dwie kolejne podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Innymi słowy, w styczniu 2024 r. osoby pracujące na warunkach złotowych powinny otrzymać 27,70 zł brutto za godzinę.

Jakie podatki płaci pracodawca za pracownika zatrudnionego Umowa zlecenie?

Pracodawca oblicza podatki i dokonuje niezbędnych płatności w oparciu o obowiązujące zasady i przepisy. Opodatkowanie zależy od wysokości dochodu pracownika i liczby wykonywanych przez niego prac. Jeśli jest to pojedyncza umowa, pracodawca płaci na tej podstawie:

Jeśli pracownik ma więcej niż jedno źródło dochodu, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana:

 • jeśli istnieje kilka warunków programu studiów, opłacane są składki na fundusz emerytalny i ubezpieczenie rentowe (studenci nie płacą do 26 roku życia);
 • Jeśli pracownik ma jedną umowę o pracę, ubezpieczenie rentowe jest opłacane dobrowolnie; jeśli wynagrodzenie pracownika jest niższe w ramach umowy o pracę, ubezpieczenie zdrowotne jest opłacane w ramach umowy o pracę;
 • Emeryci i renciści – płatności tylko z tytułu niepełnosprawności i na fundusz emerytalny;
 • kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim – wszystko jest dobrowolne, jedynie ubezpieczenie rentowe jest obowiązkowe.

Informacje na temat wysokości podatków można uzyskać od odpowiednich władz w miejscu zamieszkania.

Zobacz też: Kodeks pracy w Polsce: co powinni wiedzieć Ukraińcy

W przypadku podstawowego dochodu z tytułu umowy o pracę wszystkie podatki, w tym podatek ZUS, są opłacane przez pracodawcę. W przypadku kilku źródeł dochodu oprócz Umowa zlecenie, można uzgodnić, że pracodawca płaci część podatków, ale musi to być określone w umowie. Jeśli dana osoba nie jest w stanie samodzielnie obliczyć wysokości opłat, lepiej odmówić, gdyż kary mogą być zbyt dotkliwe.

Należy pamiętać, że absolutnie każdy pracujący w Polsce, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy o prowadzenie działalności gospodarczej, musi raz w roku wypełnić deklarację PIT-37 i złożyć ją w urzędzie skarbowym.

Jak mogę rozwiązać Umowa zlecenie?

Umowa zlecenie może zostać rozwiązana w dowolnym momencie na wniosek wykonawcy lub pracodawcy. Jeśli jednak umowa przewiduje okres wypowiedzenia, należy go przestrzegać. Jeśli umowa zostanie rozwiązana przez pracodawcę, jest on zobowiązany do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia za przepracowany czas. Aby uniknąć nieporozumień w tym zakresie i chronić siebie, lepiej poprosić pracodawcę o podpisanie zaświadczenia o ukończeniu pracy. Jeśli pracownik nie wykona określonej ilości pracy określonej w Warunkach zatrudnienia do czasu rozwiązania umowy, mogą zostać na niego nałożone kary.

Umowa może zostać rozwiązana w następujący sposób:

 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • natychmiastowe rozwiązanie umowy, bez określenia okresu wypowiedzenia (za zgodą obu stron).

Wniosek o rozwiązanie Umowy powinien zawierać następujące informacje:

 • data, lokalizacja;
 • dane osobowe;
 • adres zamieszkania;
 • adres biura;
 • wskazując numer umowy, która ma zostać rozwiązana;
 • Wskazanie przyczyn rozwiązania umowy;
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Co powinna zawierać Umowa zlecenie?

Zazwyczaj regulamin składa się z 2-3 stron i zawiera bardzo mało informacji. Główne punkty, które powinny zostać określone:

 • Strony umowy (dane osobowe, adres zameldowania, dane paszportowe, PESEL, NIP);
 • zakres prac do wykonania (konieczne jest szczegółowe określenie: zakresu prac, dostępności narzędzi do pracy, zapewnienia przez pracodawcę sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, zapewnienia transportu do i z pracy, kar za nieprzestrzeganie warunków);
 • okres pracy (określ w warunku, ile godzin dziennie musisz pracować, łączny czas pracy w tygodniu, miesiącu);
 • odpowiedzialność stron (kary są zawsze nakładane przez pracodawcę na pracownika, dlatego zaleca się określenie odpowiedzialności pracodawcy);
 • Warunki rozwiązania umowy Warunki rozwiązania umowy.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *