Jak sporządzić pełnomocnictwo w Polsce dla Ukraińców?

Yana Zakharchuk
Polska, Ukraina | 26 września 2023
Komentarze 0
Na stole znajduje się poświadczony notarialnie dokument, długopisy i pieczęć-PL Source: Vista Create

Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, obywatele mogą nie tylko poświadczać dokumenty prawne w Polsce, ale także wykonywać ukraińskie dokumenty, takie jak pełnomocnictwo. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, gdzie i jak Ukraińcy mogą uzyskać pełnomocnictwo.

Kiedy muszę sporządzić pełnomocnictwo w Polsce w konsulacie?

Pełnomocnictwo to dokument wystawiany przez jedną osobę drugiej w celu reprezentowania jej przed osobami trzecimi. Warto zwrócić uwagę na rodzaje pełnomocnictw, które mogą być udzielane w Polsce. W większości przypadków pełnomocnictwa są wykorzystywane do następujących celów:

 • oświadczenie;
 • miejsce zamieszkania;
 • pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności;
 • zgodę na odbieranie listów i pieniędzy w urzędach pocztowych i bankach;
 • gdy niepełnoletnie dzieci przekraczają granicę z jednym z rodziców (należy pamiętać, że w stanie wojennym zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana).

Istnieją dokumenty o bardziej skomplikowanej konstrukcji:

 1. Zgoda lub odmowa dziedziczenia, taki dokument można podpisać w konsulacie, dlatego najpierw należy zwrócić się do Konsulatu Ukrainy w Polsce, a w przypadku odmowy – do notariusza lub polskiego sądu, ale nie wszyscy polscy notariusze są gotowi podjąć się takiej sprawy, wynika to z faktu, że zazwyczaj dotyczy ona dziedziczenia na Ukrainie.
 2. Pełnomocnictwo ogólne to pełnomocnictwo do wszystkiego na Ukrainie, podczas gdy w Polsce nie ma takiego pojęcia. Aby sporządzić taki dokument, należy przetłumaczyć ukraiński tekst na język polski, dodać aktualne dane osoby, aktualne miejsce zamieszkania i wszystkie klauzule pełnomocnictwa ogólnego, skontaktować się z kancelarią notarialną w Polsce, poświadczyć notarialnie podpis i przetłumaczyć dokument na język ukraiński.
 3. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości jest dokumentem dość skomplikowanym do wykonania w Polsce, gdyż istnieją wątpliwości, czy może być ono wykonane w Polsce. Pełnomocnictwo tego typu musi zostać wpisane do ukraińskiej bazy danych (Jednolitego Rejestru Pełnomocnictw), więc taki dokument powinien być wykonywany wyłącznie w ukraińskich placówkach dyplomatycznych.

Gdzie obywatel Ukrainy może wystawić pełnomocnictwo w Polsce?

Ukrainiec mieszkający w Polsce może upoważnić inną osobę do reprezentowania jego interesów w niektórych czynnościach prawnych na Ukrainie. Może to być dowolna osoba, nie tylko krewny lub znajomy.

Ukraińcy mogą udzielać pełnomocnictw w Polsce:

Ukraińcy, którzy sporządzają pełnomocnictwo u polskiego notariusza, powinni pamiętać, że taki dokument nie jest automatycznie ważny na Ukrainie, w przeciwieństwie do tych wydawanych przez placówki dyplomatyczne. Jednocześnie nie ma potrzeby apostille takiego pełnomocnictwa, ponieważ istnieje konwencja między Polską a Ukrainą, która znosi wymóg apostille dokumentu wydanego w Polsce, aby nadać mu moc prawną na Ukrainie. W związku z tym, aby dokument sporządzony przez polskiego notariusza był ważny na Ukrainie, musi zostać przetłumaczony na język ukraiński.

Jak wystawić pełnomocnictwo w Polsce w ukraińskim konsulacie?

Najpewniejszym sposobem jest wystawienie pełnomocnictwa w ukraińskiej placówce dyplomatycznej lub konsularnej. Jest ono sporządzane od razu w języku ukraińskim i poświadczane notarialnie. Aby dokonać takiej czynności notarialnej, należy zarejestrować się w elektronicznej kolejce. Na stronach internetowych instytucji znajdują się wzory standardowych pełnomocnictw (na przykład przyjęcie lub odrzucenie spadku). Opłata konsularna za notarialne poświadczenie pełnomocnictwa:

 • dla dzieci, rodziców, drugiego małżonka (jeśli istnieją dokumenty potwierdzające pokrewieństwo) – 125 zł;
 • dla pozostałych osób – 250 zł.

Ważne! Opłatę uiszcza się przelewem bankowym podczas wizyty. 

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć do urzędu konsularnego, aby wystawić pełnomocnictwo?

W celu wydania pełnomocnictwa w urzędzie konsularnym należy przygotować następujące dokumenty:

 • wstępnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (przykłady zgłoszeń dla Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Lublina);
 • pełnomocnictwo w formacie .doc, .docx, aby można było wprowadzać zmiany;
 • pełnomocnictwo w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail konsulatu przed wizytą (w przypadku wizyt w placówkach dyplomatycznych w Warszawie i Lublinie pełnomocnictwo należy przywieźć ze sobą na nośniku USB, nie ma konieczności jego wcześniejszego przesyłania);
 • paszport wnioskodawcy (oryginał i kserokopia pierwszej strony);

Zobacz też: Dlaczego muszę zarejestrować dziecko w konsulacie w Polsce?

 • ukraiński paszport wnioskodawcy (kopie wszystkich stron, w przypadku posiadaczy dowodu osobistego – zaświadczenie o rejestracji na Ukrainie);
 • numer identyfikacyjny wnioskodawcy (kserokopia);
 • paszport przedstawiciela (kopie wszystkich stron z pieczątkami);
 • numer identyfikacyjny przedstawiciela (kserokopia);
 • dokument potwierdzający powiązania rodzinne z przedstawicielem (jeśli dotyczy);
 • dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce (PESEL UKR, karta pobytu, wiza itp.);
 • przy wykonywaniu pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości (ruchomości lub nieruchomości) należy przedłożyć kopię dokumentu własności nieruchomości.

Ważne! Aby wystawić pełnomocnictwo w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, prosimy o skorzystanie z linku i zapoznanie się z listą dokumentów.

Kiedy Ukraińcy mogą sporządzić pełnomocnictwo u polskiego notariusza?

W kancelarii notarialnej w Polsce można wystawić następujące rodzaje pełnomocnictw:

 • zwolnienie, rejestracja, zmiana miejsca zamieszkania;
 • wyrażanie zgody na działania takie jak odbieranie przekazów pieniężnych przez inną osobę na poczcie lub w banku;
 • pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności;
 • gdy małoletnie dzieci przekraczają granicę z jednym z rodziców (należy pamiętać, że w stanie wojennym zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana);
 • pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy).

Poświadczenie notarialne podpisu przez polskiego notariusza kosztuje 25 zł, a tłumaczenie notarialne 25 zł lub usługi tłumacza przysięgłego w zależności od liczby znaków.

Jak znaleźć notariusza w Polsce do sporządzenia pełnomocnictwa?

W Polsce działa Krajowa Rada Notarialna – Państwowa Rada Notarialna. Dostęp do Rady można uzyskać za pośrednictwem jej strony internetowej. Aby znaleźć notariusza:

 1. Kliknij „Znajdź notariusza”
 2. Wypełnij dane, wprowadź rozliczenie, kliknij „szukaj”;
 3. Na ekranie pojawią się wyniki wyszukiwania (mapa i tekst z nazwami kancelarii notarialnych i adresami).
 4. Wybierz notariusza.

Ważne! Jeśli zaoferowano Ci notariusza, możesz sprawdzić ważność jego licencji, wpisując imię i nazwisko specjalisty na powyższej stronie internetowej.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *