Jakie udogodnienia zakłada projekt specustawy przygotowany przez rząd?

16 marca 2022
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

W projekcie specustawy zostaną uregulowane najważniejsze kwestie odnośnie pobytu Ukraińców na terenie Polski. Wszelkie formalności zostaną na szczęście zdecydowanie uproszczone. Przyjrzeliśmy się, jakie dokładnie zapisy zawiera ustawa oraz jak wpłyną one na wszystkie przybyłe z Ukrainy osoby.

Ważne! Odtąd specustawie podlegają wszyscy, nie tylko ci, którzy przybyli na teren Polski bezpośrednio z Ukrainy

26 marca polski Sejm przyjął nowelizację specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W związku z tym ustawa będzie miała zastosowanie do wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., a nie tylko do tych, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę ukraińsko-polską. Jest to szczególnie ważne dla tych Ukraińców, którzy przyjechali do Polski tranzytem przez inne kraje (takie jak Słowacja, Węgry, Czechy). Teraz mogą liczyć na wszystkie świadczenia wynikające z tego prawa. Dotyczy to przede wszystkim legalizacji pobytu w kraju, uzyskania kodu identyfikacyjnego PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej i innych rodzajów opieki, o czym szerzej piszemy w dalszej części artykułu.

Legalny pobyt przez 18 miesięcy z możliwością przedłużenia

Od dnia 24 lutego 2022 roku, wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli na teren naszego kraju i zadeklarowali chęć pozostania, będą mogli przebywać tu legalnie przez 18 miesięcy. Po tym okresie istnieje również możliwość przedłużenia pobytu o kolejne 18 miesięcy. Osoby z Ukrainy, które mają zezwolenie na pobyt stały, czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą nie podlegają jednak tym przepisom zawartym w specustawie. Należy pamiętać, że każdy obywatel Ukrainy musi zarejestrować swój wjazd na teren Polski w ciągu maksymalnie 60 dni. Jeżeli natomiast obywatelowi Ukrainy, który w Polsce przebywał już wcześniej, kończy się ważność wizy lub zezwolenia na pobyt, to na szczęście nie będzie musiał ich odnawiać, ich ważność zostanie bowiem przedłużona do końca 2022 roku.

Własny PESEL

Obywatele Ukrainy będą mogli złożyć również wniosek o nadanie im numeru PESEL. Będą musieli zrobić to osobiście w urzędzie gminy. Oczywiście dzieciom także będzie przysługiwało to prawo, w ich imieniu wystąpić o to muszą jednak rodzice bądź opiekunowie. Do wniosku należy załączyć również fotografie, potwierdzić tożsamość na podstawie posiadanych dokumentów, a także dać do pobrania odciski palców.

Prawo do świadczeń

Wszystkim obywatelom, którzy zgodnie z ustawą będą przebywać legalnie na terenie naszego kraju oraz posiadają już indywidualny numer PESEL, przysługiwać będzie prawo do różnego rodzaju świadczeń. Mowa tu między innymi o świadczeniu wychowawczym i rodzinnym. Obywatelom Ukrainy także będzie przysługiwało 500+ oraz świadczenie dobry start, czyli 300 złotych na wyprawkę szkolną dla dzieci. Takim osobom może zostać również przyznana pomoc żywnościowa.

Jednorazowe świadczenie dla uchodźców

Każda osoba, która przybyła z Ukrainy będzie mogła również załapać się na przysługujące jej jednorazowe świadczenie 300 złotych. Ma ono stanowić wsparcie na pokrycie podstawowych potrzeb związanych z wyżywieniem, opłatami czy innymi kwestiami niezbędnymi do życia. Co więcej, wniosek o takie świadczenie składa się w gminie, jednak dobra wiadomość jest taka, że jest on rozpatrywany i wydawany na miejscu.

Opieka medyczna

Ukraińcom zostanie również zagwarantowane prawo do opieki medycznej na takich samych zasadach, co obywatelom RP. W skład tego wchodzi także szczególnie ważna w tym okresie pomoc psychologiczna. Świadczenia zostaną pokryte z budżetu państwa. Jest to także dobra wiadomość dla pielęgniarek, lekarzy oraz osób pracujących w branży medycznej, którzy przyjechali z Ukrainy. Wszyscy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, będą mogli wykonywać swój zawód również na terenie Polski.

Edukacja

Także uczniowie i studenci z Ukrainy będą mogli kontynuować naukę w naszym kraju, zarówno w szkołach, jak i na uczelniach wyższych. Aby móc kontynuować studia na uniwersytetach, politechnikach bądź szkołach medycznych należy złożyć oświadczenie, że do 24.02.2022 roku pozostawało się studentem określonej szkoły oraz kierunku. Prawdopodobnie większość studentów nie będzie miała dokumentów potwierdzających taki stan rzeczy, dlatego polskie uczelnie muszą przyjąć indywidualne systemy weryfikacji. Studenci z Ukrainy nie zostaną również pozbawieni prawa do ubiegania się o świadczenia takie jak stypendia socjalne. Ustawa zawiera również zapis o nauczycielach akademickich. Będą oni bowiem mogli zostać zatrudnieni na swoich stanowiskach, jeżeli tylko posiadają odpowiedni tytuł lub stopień naukowy oraz niezbędne kwalifikacje. Do tej pory zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce obsadzenie takiej osoby wymagało przeprowadzenia konkursu, jednak obecna specustawa likwiduje ten wymóg.

Praca dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy posiadający numer PESEL będzie także mógł zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Takie rozwiązanie pozwoli Ukraińcom na czynne poszukiwanie zatrudnienia i znalezienie stałego zarobku, a także wzięcie udziału w oferowanych przez urząd pracy programach oraz szkoleniach. Podobnie zresztą z działalnością gospodarczą. Istnieje pełna zgoda na to, aby każdy obywatel Ukrainy mógł założyć firmę na terenie naszego kraju. Warto jednak pamiętać, że jeżeli pobyt w Polsce przestanie być legalny, wówczas taka działalność zostanie automatycznie wykreślona z CEIDG.

Agnieszka Zugaj

Content Specialist, E-marketing Expert

podziel się

Możliwość komentowania została wyłączona.